haritada ara :   km  
Varto'da 103 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Alabalık köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Mengel
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Gölyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Kuzik [ Kr "bükümlü" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Güzeldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Zengel [ Kr/Tr zengil "çan" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Onpınar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Ömeran / Ameran [ Kr "Ömerler" ]
E1912 📖: Amarak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Bir kaç Ermeni vardır. Alevi Ermenilerdir. mahir
Köprücük köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Kasıman [ Kr "Kasımlar" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Kartaldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
K 📖: Civarikan [ Kr "besililer?" ]
1946 📖: Civarikler
1928 📖: Civar Beğler
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Teknedüzü köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Badan [ Kr badiyan "çanak" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Köyün ismi Erzincan’a bağlı Badiyan köyünden esinlenerek konmuştur. Huk
Dağcılar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Caneseran
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çalıdere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Xarik [ Kr "eğrice?" ]
1916h 📖: Horik [ Erm "kuyucak?" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Yeşildal köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Çorsan [ Kr "haşinler" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Kaynarca köy - Varto - Muş
1916h 📖: Baskan
E1902 📖: Pazgan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün çoğu Kürtleşmiş Ermenilerden oluşuyor. mahir
Kolan köy - Varto - Muş
1916h 📖: Kolan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Eryurdu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Xaşxaş [ Kr "haşhaş" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Üçbulak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1946 📖: Kç. Üstükran
1928 📖: Üstükran Ulya [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Küçüktepe köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Hamuk [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çağlek mz - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Çaxlek
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çaylar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
Z 📖: Uskura
1946 📖: By. Üstükran
1928 📖: Üstükran Süfla [ Kr usturikîyan "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ölçekli köy - Varto - Muş
1916h 📖: Diyadin
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Beşikkaya köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Mûsikan [ Kr "Musalar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Özkonak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Karagivij [ Kr givij "alıç" ]
1554t 📖: Karagivic
■ 16. yy'da İslam yerleşimi. SN
Çayçatı köy - Varto - Muş
1928 📖: Gündemir
E1912 📖: Gundemir [ Kr gundê mîr "beyköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yayla köy - Varto - Muş
1916h 📖: -
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tuzlu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Şorik [ Kr "tuzluca" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Güzelkent köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1960 📖: Ağaçköprü
E1902 1928 📖Tatan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Bir kaç Ermeni vardır. mahir
Kuşburnu mz - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Çevliki Şeman
1916h 📖: Şeman (mz)
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Buzlugöze köy - Varto - Muş
1946 📖: Rindalı
1902hb 📖: Randuli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
İlbey köy - Varto - Muş
1916h 📖: Dodan [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Taşlıyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Şeman [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yılanlı köy - Varto - Muş
K 📖: Înalî [ Tr ]
1928 📖: Yılanlı
1916h 📖: İğneli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Eski askeri haritalarda görülen İğneli adı, Yılanlı'nın Kürtçe telaffuzundan türemiş olmalıdır. SN
Hüseyinoğlu köy - Varto - Muş
1916h 📖: Hüsonun Komu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Haksever köy - Varto - Muş
1916h 📖: Habiban [ Kr hebîban "Habipler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Doğanca köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Sofiyan [ Kr "sûfiler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Armutkaşı köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Bu köy Ortodoksluktan Aleviliğe, Ermenilikten Kürtlüğe dönen Ermenilerin yaşadığı yerdir. mahir
Kalecik köy - Varto - Muş
1916h 📖: Kalecik
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dutözü köy - Varto - Muş
1928 📖: Darabii Varto
1916h 📖: Darabî [ Kr "söğüt" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
İçmeler köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Rakkasan [ Kr reqasan "rakkaslar" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Zazaca "Reqasa". asmen
Dallıöz köy - Varto - Muş
1916h 1928 📖Komagörgö / Komakorko [ Kr gomagurgo? "kurt mezrası" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ Gomagorgo şeklinde yazılır, Kurt sürüsü ya da Kurtların evi gibi anlamları olabilir. gewrerani
Karameşe köy - Varto - Muş
1916h 📖: Karameşe
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Diktepeler köy - Varto - Muş
1928 📖: Sîgiran [ Kr sêgiran "üç tepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Yayıklı köy - Varto - Muş
1928 📖: Muziran [ Kr misurkî/misuran "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Leylek köy - Varto - Muş
1916h 📖: Leylek
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kaygıntaş köy - Varto - Muş
1928 📖: Kimsoran [ Kr "kızılbaşlar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ocaklı köy - Varto - Muş
1928 📖: Sultanşén [ Kr/Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Taşçı köy - Varto - Muş
1916h 📖: Taşçı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Yerel halk tarafından Taççi olarak bilinmektedir. Huk
Karaç mz - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Keçan Süfla
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sağlıcak köy - Varto - Muş
1928 📖: Dapak [ Erm dapag "düzlük" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Bir kaç Ermeni vardır. mahir
Zorabat köy - Varto - Muş
1928 📖: Zorabad [ Kr zorava "zorunlu iskan" ]
1916h 📖: Karameşe Mezrası
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sazlıca köy - Varto - Muş
K 📖: Qerqerut
1928 📖: Karkarut / Gargarut [ Erm gargar'ud "höyüklü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bölgede köyün adı '' Qerqerut '' olarak bilinir. Köyün nüfusunun tamamına yakınını '' Qerbaşi '' aşiretinin mensupları oluşturmaktadır. Huk
Yukarıalagöz mah - Varto - Muş
1928 📖: Alagöz yk.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Bölgede '' Alangoza Jorin '' olarak bilinmektedir. Huk
Yarlısu köy - Varto - Muş
1946 📖: Göşkar
1928 📖: Koşkar [ Kr goşker "kulak veren" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Adını Goşkar Baba'dan almaktadır. Baran Bingöl
Ağaçaltı köy - Varto - Muş
1928 📖: Xalefan [ Kr xelefan "halifeler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Aşağıalagöz köy - Varto - Muş
1928 📖: Alagöz aş.
1902hb 📖: Alagöz
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Bölgede Kürtçe "Alangoza Jêrin" olarak bilinmektedir. Huk
Seki köy - Varto - Muş
1928 📖: Keçan [ Kr "kızlar?" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Yukarıhacıbey köy - Varto - Muş
1916h 📖: Hacıbey Ulya
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Acarkent köy - Varto - Muş
K 📖: Zaçex
1916h 📖: Zatişeyx [ Kr "şeyh makamı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çobandağı köy - Varto - Muş
1916h 📖: Gestemerd [ Zz "açlıktan ölmüş" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Taşdibek köy - Varto - Muş
1928 📖: Xarabe Yakup [ Kr xirabêyakup "Yakupören" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Yerel dilde zamanla meydana gelen yuvarlamalar sebebiyle '' Xırbaqub '' olarak da bilinmektedir. Huk
Oğlakçı köy - Varto - Muş
1928 📖: Kofik [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Varto ilçe - Varto - Muş
1554t 📖: Gümgüm
1916h 📖: Gümgüm | Varto (idari bölge)
E1902 📖: Vartov (idari bölge) [ Erm "güllü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Varto eskiden beri bölge adıdır. İlçe merkezi olan kasaba Gümgüm/Gımgım adıyla bilinir. SN
■ 1946 ve 1966 yıllarında olmak üzere iki büyük depremde ilçe merkezi yerle bir olmuştur. Huk
Kayalık köy - Varto - Muş
1916h 📖: Zernik
E680 📖: Tsernag Ձեռնակ [ Erm "kırlangıç" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen/Avar) yerleşimi.
■ 7. yy'da Arşarunik (Varto-Karlıova) ilinde Tsernak Kalesi adıyla anılan yerdir. SN
Aydınpınar mah Varto - Varto - Muş
1928 📖: Kalçık
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sönmez mah Varto - Varto - Muş
1928 📖: Xoşan [ Kr ]
Eski adı: İnönü
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Varto içinden geçen Xoşan deresinin adını taşıyan mahalleye bir dönem İnönü adı verildi. SN
Ulusırt köy - Varto - Muş
1960 📖: Çerkez Eynan
1928 📖: ˁAynani Varto [ Kr "Varto gözeleri" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi.
Yedikavak köy - Varto - Muş
1946 📖: Derikvarto
1928 📖: Deriki Varto [ Kr dêrika varto "Varto manastırı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tepeköy köy - Varto - Muş
1928 📖: Tepeköy
1902hb 📖: Çarbaxur Tepe
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ Çarbahur deresi vadisinin başlıca yerleşimidir. SN
Özenç köy - Varto - Muş
1928 📖: Karaseyyid
1916h 📖: Karasaid
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sırasöğütler mah Varto - Varto - Muş
1916h 1928 📖İnax / İnak
■ Nüfusun büyük bölümü köy yakınında inşa edilen Yenimahalle'ye iskan edilmiştir. SN
Taşlıyaka x - Varto - Muş
1916h 📖: Gülikan [ Kr gulikan "gülcükler? püsküller?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bağiçi köy - Varto - Muş
K 📖: Çalbuhur
1902hb 1916h 📖Çarbaxur
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (İnguş) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çaltılı köy - Varto - Muş
1916h 📖: Mışko [ Kr mişko "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Baltaş köy - Varto - Muş
K 📖: Kevirhingiv [ Kr "baltaşı" ]
1916h 📖: Baltaşı
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Benzer mz - Varto - Muş
1916h 📖: Bengzer / Beğzer
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kuşluk köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Yekmal [ Kr "tek hane" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Boylu köy - Varto - Muş
1928 📖: Keris
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Başkent köy - Varto - Muş
1916h 📖: Başkend
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kend Türkçede 20. yy'a dek `köy` anlamındadır. Halen kullanılan Kürtçe Paytext biçimi Türkçeden çeviridir. SN
Çayıryolu köy - Varto - Muş
1916h 📖: Mergimist (mah) [ Kr mêrga Misto "Mustafa çayırı" ]
■ 12.05.1954'te Mergemist adıyla köy statüsü verildi. SN
Dönertaş köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Sarinc [ Erm/Kr "buzluk" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Koçyatağı köy - Varto - Muş
K 📖: Komazilo [ Kr "kamışağılı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gelintaşı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1946 📖: Gakır
1928 📖: Kakır / Kaxır
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Kayalıdere köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Xınzor aş. [ Erm xıntsor "elma" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ağaçkorur köy - Varto - Muş
1916h 📖: Sıfrek
1902hb 📖: Severek
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kayadelen köy - Varto - Muş
1916h 📖: Kunar / Kunav [ Kr kunav "su deliği" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Göltepe köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Şeyxpir [ Kr şêxpîr "şeyhdede" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Görgü köy - Varto - Muş
1928 📖: Kurçik [ Kr qûrçik "taş yığını? " ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Daha önce Hınıs'a bağlı iken Varto'ya geçti. SN
Kayalıkale köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Xınzor yk. [ Erm xıntsor "elma" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çayönü köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
Z 📖: Dırba
1916h 📖: Derban [ Kr "ev yanı? " ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Yeşilpınar köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Viranc
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sanlıca köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Şib [ Kr şîp "çağlayan, gürlek" ]
1902hk 📖: Şip
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Omcalı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Kéranlık [ Erm/Kr keran/kêran "kütük" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Zazaca "Kêranlığ". asmen
Durucabulak köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
K 📖: Eynani Lolanan [ Kr "Lolan (aş.) gözeleri" ]
1928 📖: ˁAynani Anér [ Kr "Aner gözeleri" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Anlıaçık köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Serçuk
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Resmi ismi Anlıaçık'tır. Necmettin Kabirli
Karaköy köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Karaköy [ Erm k'araküğ "taşköy" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermeni kökenliler vardır. mahir
Değerli köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Nefsi Anér
E1912 📖: Haner
E1902 📖: Anér
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Aner/Anir nahiyesi merkezi idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaköy ve Kiranlık köylerine taşındı. SN
■ Nüfusunun neredeyse yarısı Ermeni kökenlidir. mahir
Ünaldı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: İskender
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Kumlukıyı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Deriki Anér [ Kr "Aner kilisesi" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karapınar köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Karapungal [ Tr karapınar ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kürtçe Qerepungal adı şüphesiz Türkçeden uyarlanmış ve Kürtçe pungal (`yuva`) sözcüğüne benzetilmiştir. SN
Yurttutan köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: İspehan [ Kr "sipahiler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Derince köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Melhemlü


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.