Uzunköprü'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Tatarköyü
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 6 Ağustos 1938'de Erzincan Kılıçkaya Köyü Zini (ya da Zeyni) Gediği'nde 95 köylünün kurşuna dizilerek öldürülmesinden sonra köy halkı bu köye sürgün edilmiştir. SN
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
  Kavakayazma köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Kavakayazma
  Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Balaban
Alevi yerleşimi
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
  Gemici köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Camicik
1877hk 📖 Gemici
■ Osmanlı'nın Balkanlara geçtiği dönemlerde kurulmuş bir Türk köyüdür. Zamanında bu köy halkı Dimetoka şehrine Meriç Nehri üzerinden geçişi sağlamak amacıyla görevlendirilmiştir. Köyün ismi de buradan gelmektedir. Atakan Sevgi
  Çobanpınarı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Çobanpınarı
1901h 📖 Çiftlikköy Harabesi
Alevi yerleşimi
  Kurdu köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖 Kurdu
1901h 📖 Kurdí | Daniêlion
1901h 📖 Kurdköyü
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyde bulunan Ay. Dimitrios kilisesi 1915'te kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. SN
  Altınyazı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1946 📖 Harala
1901h 📖 Xarala
Y787 📖 Garélla [ AnaD ]
  Kurtbey bld - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Kurtbeyli
Pomak yerleşimi
  Karayayla köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Karaylı
  Çalı köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖 Palioúri [ Yun ]
1901h 📖 Çalıköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Türkobası köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Xarala Göne
1901h 📖 Göne
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Kiremitçisalih köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Kiremitçisalih
Pomak yerleşimi
  Çiftlik köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Çiftlik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Salarlı köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖 Salarlı
1901h 📖 Saraylı
  Saçlımüsellim köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖 Saçlımüsellim
  Karapınar köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Karapınar
  Eskiköy köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖 Palaióxorio [ Yun "eskiköy" ]
1877hk 📖 Eskiköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Sığırcılı köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Sığırcılı
  Alıç köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Aluş
  Hamidiye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Hamidiye
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1895 senesinde Loveč yakınlarındaki Bežanovo köyünden gelen Pomak muhâcirler tarafından kurulmuştur. SN
  Çakmak köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Çakmak
  Kavacık köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Kavacık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda bazen Magoúla adı da görülür. Aziz Yoannes kilisesi 1913'te tahrip edildi, köy 1922'de boşaltıldı. SN
  Kadıköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Kadı Gebran [ Tr "gâvur Kadıköy" ]
1901h 📖 Kadıköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Gebran Osmanlı idari dilinde `gâvurlar` anlamındadır. SN
■ Pavli etrafındaki Pomakların hemen hepsi Loveč bölgesinden gelip blok hâlinde yöreye iskân edilmiştir. Manav
  Gazihalil köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Gazixalil
1901h 📖 Kadağala
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kadıhalil diye zikredilmiş bir köylü tarafından. Pomak yerleşimi. Kısmen de Rumeli muhâciri yerleşimi. Manav
  Uzunköprü ilçe - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖 Makri Fére [ Yun "uzun geçit" ]
1831 📖 Cisri Ergene [ Tr "Ergene köprüsü" ]
Y787 📖 Pámphilos [ Yun ]
■ Osmanlı döneminde Ergene kazası merkezi olduğu için `Ergene Köprüsü` anlamında Cisr-i Ergene adı görülür. SN
■ Uzunköprülü ''Gagauz'' diye tâbir edilen Rumlar Evros'ta Orestiada kasabasında iskân edilmiştir. Manav
  Maksutlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Maksutlu
1901h 📖 Masıdlı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Hamitli köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Amidli Harabesi
1877hk 📖 Hemitler
  Değirmenci köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖 Değirmenci
1901h 📖 Demirci
  Kurttepe köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖 Kurttepe
  Dere köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Y1922 📖 Monastiráki [ Yun "küçük manastır" ]
1877hk 📖 Dereköyü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün Rum nüfusu 1913'te boşaltılmış ve Kimisis tis Theotoku kilisesi tahrip edilmiştir. SN
  Kırköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Kırköy
Y1839 📖 Amygdaliá [ Yun "bademli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ TİB Amygdalia köyünü komşu Çavuşköy'e yerleştirirse de bu yanlıştır. SN
  Meşeli köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1928 📖 Meşeli
  Kırkkavak köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Kırkkavak
  Harmanlı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Harmanlı
Alevi yerleşimi
■ 93 harbi neticesinde buraya bir kısım Pomak geldi. Köyde şu anki mevcudiyetleri bilinmiyor. Manav
  Hasanpınar köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Hasanpınar
  Malkoç köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖 Graviá
1877hk 📖 Bulgar Malkoç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Rumlar 1913 senesinde Doğan köyüne sürüldüler. Manav
  Yeniköy bld - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Balkan ve Dünya Savaşları sonrası köyde yaşayan Hıristiyan halk göçmüş, yerine de yine aynı savaşlarda Osmanlı sınırları dışında kalan Türkler yerleşmiştir. Bugünkü halkının geldiği yer, Kuzeydoğu Yunanistan'da, Rodop Dağları'nda bulunan Ruşanlar köyü ve civarıdır. Bu bölgeden göçenlere geanel olarak dağlı adı verilir ve geldikleri bölgedeki Seyyid Ali sultan Tekkesi'ne bağlı Bektaşi/Alevi kökenlidirler. Atakan Sevgi
■ Alevi Pomak yerleşimi. Manav
  Çavuşlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Çavuş
Alevi yerleşimi
  Beykonak köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Beykonak
  Aslıhan köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1928 📖 Aslıhan
Y1922 📖 Leontári [ Yun "aslancık" ]
1877hk 📖 Arslanlı
■ Yunanca kaynaklarda görülen Leontári `aslancık` adı Türkçeden çeviri olmalıdır. SN
  Başağıl köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Mandıra [ Tr/Yun ]
Pomak yerleşimi
■ Küçük Mandıra denirdi. 93 Harbi neticesinde Loveč Pomakları iskân edildi. Manav
  Kırcasalih bld - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Zaluf / Zalof [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Süleymaniye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Çingene Merası
1901h 📖 Çerkesköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (1900+) (Gacal) yerleşimi
■ Bulgar kayitlarinda: Çingene Yeri. 20. asir basinda Rum Ortodoks Kilisesine bagli Bulgar yerlesimi. Günümüzde Kuzey Bulgaristan muhâciri Gacal yerlesimi. Muhâcirlerin yerlesmesiyle Çingeneler baska yerlere tasindilar. Manav
  Çöpköy bld - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h 📖 Çöpköyü
1877hk 📖 Çepova [ Bul ]
Pomak yerleşimi
  Bayramlı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Tırnova
■ Pomak yerleşimi Manav
  Ömerbey köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Ömerbey
1901h 📖 Beyköyü
  Karabürçek köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h 📖 Karabürçek
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Gacal, Bosnak ve Yörük ve Drama Pomaklari yerlesimi. Manav
  Yağmurca köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1946 📖 Kestanbolu / Kastanbolu [ Yun ]
1901h 1909h 📖 📖 -
Pomak yerleşimi
■ Loveč, Bilič, Rahova ve Trno köyleri ile Pleven yakınarındaki Gornik köyünden gelen göçmenlerce kurulmuştur. Manav
  Muhacirkadı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Kadıcık
  Sazlımalkoç köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1901h 📖 Türk Malkoçu | Sazlıköy
1877hk 📖 Sazlı Malkoç
■ Pavli etrafındaki Pomakların hemen hepsi Loveč bölgesinden gelip blok hâlinde yöreye iskân edilmiştir. Pomak yerleşimi. Manav
  Sultanşah köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Sultanşah
1901h 📖 Sultaniye | Sultaş
  Elmalı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
Y1922 📖 Armena
1877hk 1901h 📖 📖 Ermeni Köyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Elmalı adının `el malı` anlamında olduğu rivayet edilir. Halen halkı Gacal, Pomak ve önemli oranda Roman'dır. SN
  Sipahi köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Sipahi
Pomak yerleşimi
  Bıldır köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h 📖 Buldu
  Danişment köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Danişment
1901h 📖 -
  Gazimehmet köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Gazimehmet
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
  Turnacı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Turnacı


Grafik harita göster     haritada ara : km