haritada ara :   km  
Uzunköprü'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Tatarköyü
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 6 Ağustos 1938'de Erzincan Kılıçkaya Köyü Zini (ya da Zeyni) Gediği'nde 95 köylünün kurşuna dizilerek öldürülmesinden sonra köy halkı bu köye sürgün edilmiştir. SN
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
Kavakayazma köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Kavakayazma
Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Balaban
Bulgaristan göçmeni (Dağlı) yerleşimi
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
Gemici köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Camicik
1877hk 📖 Gemici
■ Osmanlı'nın Balkanlara geçtiği dönemlerde kurulmuş bir Türk köyüdür. Zamanında bu köy halkı Dimetoka şehrine Meriç Nehri üzerinden geçişi sağlamak amacıyla görevlendirilmiştir. Köyün ismi de buradan gelmektedir. Atakan Sevgi
Çobanpınarı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Çobanpınarı
1901h 📖 Çiftlikköy Harabesi
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi.
■ Eskiden Alevi(Türk) yerleşimi olsa bile günümüzde köyde camii vardır. Mursallı
Kurdu köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖 Kurdu
1901h 📖 Kurdí | Daniêlion
1901h 📖 Kurdköyü
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyde bulunan Ay. Dimitrios kilisesi 1915'te kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. SN
Altınyazı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1946 📖 Harala
1901h 📖 Xarala
Y787 📖 Garélla [ AnaD ]
Kurtbey bld - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Kurtbeyli
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Bilhassa Fevzi Çakmak mahallesi Pomak yerleşimidir, Lofçalılardır. Manav
Karayayla köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Karaylı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Rumlar Helenistan'a geçmiş, mübâle ile Serezin Ortamahalle, İsmailli ve Hamzalı köylerinden Çingene mübâdiller iskân edildi (Karabacaklar). 1935 senesinde Şumen'den, 1937'de Romanya Dobrucasından getirilen muhâcirler buraya takviye edildi. Manav
Çalı köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖 Palioúri [ Yun ]
1901h 📖 Çalıköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramalı Pomaklar iskân edilmiştir. Manav
Türkobası köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Xarala Göne
1901h 📖 Göne
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Dağlı) yerleşimi
■ Alevi(Türk) Bulgaristan Göçmeni yerleşimi. Mursallı
■ Helencesi Χαραλά Κιουνί Manav
Kiremitçisalih köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Kiremitçisalih
Pomak yerleşimi
Çiftlik köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Çiftlik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Salarlı köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖 Salarlı
1901h 📖 Saraylı
Saçlımüsellim köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖 Saçlımüsellim
Karapınar köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Karapınar
Eskiköy köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖 Palaióxorio [ Yun "eskiköy" ]
1877hk 📖 Eskiköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
Sığırcılı köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Sığırcılı
Alıç köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Aluş
Hamidiye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Hamidiye
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1895 senesinde Loveč yakınlarındaki Bežanovo köyünden gelen Pomak muhâcirler tarafından kurulmuştur. SN
Çakmak köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Çakmak
Kavacık köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Kavacık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda bazen Magoúla adı da görülür. Aziz Yoannes kilisesi 1913'te tahrip edildi, köy 1922'de boşaltıldı. SN
Kadıköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Kadı Gebran [ Tr "gâvur Kadıköy" ]
1901h 📖 Kadıköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Gebran Osmanlı idari dilinde `gâvurlar` anlamındadır. SN
■ Pavli etrafındaki Pomakların hemen hepsi Loveč bölgesinden gelip blok hâlinde yöreye iskân edilmiştir. Manav
Gazihalil köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Kadıhalil
1901h 📖 Kadağala
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Rumeli göçmeni/Pomak yerleşimi
Uzunköprü ilçe - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖 Makri Fére [ Yun "uzun geçit" ]
1831 📖 Cisri Ergene [ Tr "Ergene köprüsü" ]
Y787 📖 Pámphilos [ Yun ]
■ Osmanlı döneminde Ergene kazası merkezi olduğu için `Ergene Köprüsü` anlamında Cisr-i Ergene adı görülür. SN
■ Uzunköprülü ''Gagauz'' diye tâbir edilen Rumlar Evros'ta Orestiada kasabasında iskân edilmiştir. Manav
Maksutlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Maksutlu
1901h 📖 Masıdlı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Hamitli köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Amidli Harabesi
1877hk 📖 Hemitler
Değirmenci köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖 Değirmenci
1901h 📖 Demirci
Kurttepe köy - Uzunköprü - Edirne
1928 📖 Kurttepe
Dere köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Y1922 📖 Monastiráki [ Yun "küçük manastır" ]
1877hk 📖 Dereköyü
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün Rum nüfusu 1913'te boşaltılmış ve Kimisis tis Theotoku kilisesi tahrip edilmiştir. SN
Kırköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Kırköy
Y1839 📖 Amygdaliá [ Yun "bademli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ TİB Amygdalia köyünü komşu Çavuşköy'e yerleştirirse de bu yanlıştır. SN
Meşeli köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1928 📖 Meşeli
Kırkkavak köy - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Kırkkavak
Harmanlı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Harmanlı
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 93 harbi neticesinde buraya bir kısım Pomak geldi. Köyde şu anki mevcudiyetleri bilinmiyor. Manav
Hasanpınar köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Hasanpınar
Pomak yerleşimi
Malkoç köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922 📖 Graviá
1877hk 📖 Bulgar Malkoç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Rumlar 1913 senesinde Doğan köyüne sürüldüler. Manav
Yeniköy bld - Uzunköprü - Edirne
1901h 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Dağlı) yerleşimi
■ Balkan ve Dünya Savaşları sonrası köyde yaşayan Hıristiyan halk göçmüş, yerine de yine aynı savaşlarda Osmanlı sınırları dışında kalan Türkler yerleşmiştir. Bugünkü halkının geldiği yer, Kuzeydoğu Yunanistan'da, Rodop Dağları'nda bulunan Ruşanlar köyü ve civarıdır. Bu bölgeden göçenlere genel olarak Dağlı adı verilir ve geldikleri bölgedeki Seyyid Ali sultan Tekkesi'ne bağlı Bektaşi/Alevi kökenlidirler. Atakan Sevgi
Çavuşlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Çavuş
Alevi (Türk) yerleşimi
Beykonak köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Beykonak
Aslıhan köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1928 📖 Aslıhan
Y1922 📖 Leontári [ Yun "aslancık" ]
1877hk 📖 Arslanlı
■ Yunanca kaynaklarda görülen Leontári `aslancık` adı Türkçeden çeviri olmalıdır. SN
Başağıl köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Mandıra [ Tr/Yun ]
Pomak yerleşimi
■ Küçük Mandıra denirdi. 93 Harbi neticesinde Loveč Pomakları iskân edildi. Manav
Kırcasalih bld - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Zaluf / Zalof [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Drama'nın 600 nüfuslu İzbište (Agriokerasia) köyünden Abazovi, Mladinovi, Kyusovi, Erlavi, Tringaçovi ve Arifovi isimlerindeki Pomak sülâleleri mübâdil olarak İstiklal mahallesinin olduğu yere iskân edilmiş, o mahalleye İzbişte ismi konulmuşsa da resmiyete hiç bir zaman geçmemiştir. Agriokerasia'ya Samsun ve çevresinden gelmiş Helenler iskân edilmiş, Bulgar işgalinden itibâren ise tamâmen insansızlaşmıştır. Manav
Süleymaniye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖 Çingene Merası
1901h 📖 Çerkesköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Gacal) yerleşimi
■ Bulgar kayitlarinda: Çingene Yeri. 20. asir basinda Rum Ortodoks Kilisesine bagli Bulgar yerlesimi. Günümüzde Kuzey Bulgaristan muhâciri Gacal yerlesimi. Muhâcirlerin yerlesmesiyle Çingeneler baska yerlere tasindilar. Manav
Çöpköy bld - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h 📖 Çöpköyü
1877hk 📖 Çepova [ Bul ]
Pomak/Alevi (Türk) yerleşimi
Bayramlı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Tırnova
Pomak yerleşimi
Ömerbey köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Ömerbey
1901h 📖 Beyköyü
Karabürçek köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h 📖 Karabürçek
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gacal, Bosnak ve Yörük ve Drama Pomaklari yerlesimi. Manav
Yağmurca köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1946 📖 Kestanbolu / Kastanbolu [ Yun ]
1901h 1909h 📖 📖 -
Pomak yerleşimi
■ Loveč, Bilič, Rahova ve Trno köyleri ile Pleven yakınarındaki Gornik köyünden gelen göçmenlerce kurulmuştur. Manav
Muhacirkadı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Kadıcık
Sazlımalkoç köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1901h 📖 Türk Malkoçu | Sazlıköy
1877hk 📖 Sazlı Malkoç
Pomak yerleşimi
■ Pavli etrafındaki Pomakların hemen hepsi Loveč bölgesinden gelip blok hâlinde yöreye iskân edilmiştir. Manav
Sultanşah köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Sultanşah
1901h 📖 Sultaniye | Sultaş
Elmalı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
Y1922 📖 Armena
1877hk 1901h 📖 📖 Ermeni Köyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Elmalı adının `el malı` anlamında olduğu rivayet edilir. Halen halkı Gacal, Pomak ve önemli oranda Roman'dır. SN
Sipahi köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Sipahi
Pomak yerleşimi
Bıldır köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h 📖 Buldu
Danişment köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Danişment
1901h 📖 -
Gazimehmet köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Gazimehmet
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
Turnacı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928 📖 Turnacı


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.