Urla'da 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Birgi mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1928k: Birgi
1890hk: Pirgíon [ Yun "hisarcik" ]
1528t: Birgicek
  Uzunkuyu mah - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1928k: Uzunkuyu
■ Bir dönem Barbaros bucağı merkezi idi. SN
  Balıklıova mah - Urla - İzmir
1891s: Balıklava
Y-450 Y535: Polixna [ Luw ]
■ Barrington Atlas'ta 'Polichna' olarak gösterilen yer olması muhtemeldir. Türkçe isim buradan türemiş olmalıdır. SN
■ Yarımada üzerine çalışma yapan Meritt'e göre burası antik çağda Klazomenai'ye bağlı Polikhna'dır. ahmet uhri
  Gülbahçe mah - Urla - İzmir
Y1900~: Rodónes [ Yun "gülbahçe" ]
1891s: Gülbahçe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  İçmeler mah - Urla - İzmir
1909ht: İçmeler
1528t: Malkoç
■ Halen Malkoç'tan türeyen Malkaca adıyla da anılır... ahmet uhri
  Demircili mah - Urla - İzmir
1478t: Demircili
Y550: Airaí
■ Köyün iskelesinin bulunduğu yerde var olan antik kent Airai adıyla Thukidídes'te geçmekte. ahmet uhri
  Özbek mah - Urla - İzmir
1915hb: Sebiki
1890hk: Zebeki
1528t: Uzbeg/Özbeg
■ Adının erken Anadolu Türkçesinde yaygın olan bir erkek adından geldiği ve Özbekistan ile alakalı olmadığı muhakkaktır. SN
  Torasan mah - Urla - İzmir
Eski adı: -
  Uzunada ada - Urla - İzmir
1909ht: Köste/Kosta
Y1900~: Makronísi [ Yun "uzun ada" ]
Y-411: Drymoússa [ Yun ]
■ Drymoússa adası Thukydides'in Peoponnes Savaşları tarihinde anılır. SN
  Denizli mah - Urla - İzmir
1909ht: Denizli
  Çeşmealtı mah - Urla - İzmir
1909ht: Akçeşme
■ Şimdi Denizciler Kampı olan adacıktaki çeşmeden dolayı. SN
  Kızılca x - Urla - İzmir
1478t: Kızılca
■ Terk edilmiş harabedir. SN
  Urla ilçe - Urla - İzmir
1788h: Vurlá
1660eç: Urla
Y17, Y451: Brioúla
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Strabon ve Hierokles'te anılan Bríoula/Príoulla adlı yer burası olmalıdır. Karş. Zgusta §172-1. Yunanca Vurlá biçimi geç Bizans döneminden itibaren kaydedilmiştir. SN
  HekimAdası ada - Urla - İzmir
1909ht: Kiliseli
1890hk: Kiliseli | İatronisi [ Yun iatrónisi "hekim adası" ]
Y-411: Pêlê
  Urlaİskelesi mah - Urla - İzmir
1890hk: Urlaİskelesi
Y-450: Klazoménai
■ MÖ 1. binyıl başlarında kurulan 12 İyon kolonisinden biri idi. Klazomenai adını sürdüren Kilizman mahallesi komşu Güzelbahçe ilçesindedir. SN
  Karantina ada - Urla - İzmir
1764: Karantina
■ İngiliz gezgin Chandler'in 1764 tarihli eserinde bu adla anılır. Adayı sahile bağlayan kumsalı Piri Reis 1512'de zikretmiştir. SN
  Yücesahil mah - Urla - İzmir
1909ht: Kalabak
■ Eski İzmir-Çeşme yolu üzerindeki bu mahallenin adı Kalabak'tı. Sanırım 1980'lerde yoldaki tabela "Yücesahil" olarak değişti. Levent Çağatay
  Zeytinalanı mah - Urla - İzmir
Eski adı: -
  Bademler mah - Urla - İzmir
1891s: Bademler
Alevi yerleşimi
  Güvendik mah - Urla - İzmir
1909ht: Güldük?


Grafik harita göster     haritada ara : km