haritada ara :   km  
Tuşba'da 63 yerleşim bulundu.
sırala 
Çarpanak ada - Tuşba - Van
E1662 📖 Gduts (ada) [ Erm Կտուց "gaga" ]
E1902 📖 Çarxapan Surp Asdvadzadzin (manast) [ Erm "kötülük-gideren Meryemana" ]
■ Çarxapan (`kötülüğü def eden`), adada bulunan eski Ermeni manastırının lakabıdır. Aynı manastır Gduts (`gaga`) adıyla da anılır. SN
Mollakasım mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Mollakasım
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Özyurt mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Panzis [ Erm ]
E1900~a 📖 Panzavank / Panzis Manastır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Panz (Çolpan) köyüne bağlı Panzavank' Manastırı bu mevkide idi. SN
Ağartı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 1928 📖 📖 Ayanis [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy yakınında Urartu çağından kalan Ayanis Kalesi bulunur. SN
■ Kalede 1989 yılından beri devam eden kazı çalışmaları sonucu burasının Urartu kralı II. Rusa dönemine ait Rusai.uru.tur adlı yazlık başkent olduğu anlaşılmıştır. ahmet uhri
Çitören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Xarabe
E1900~a 📖 Pert | Norküğ [ Erm "kale-yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
Arısu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Almaşat
E1902 📖 Amenaşad [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
Dibekdüzü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Anavank
E905 📖 Ananavank / Annavank [ Erm "aziz Anania manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dimaşk'lı Aziz Anania İsa'nın talebelerinden biriydi. Reliklerinin Ermenistan'a getirildiği rivayet edilir. SN
Topaktaş mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Mermit
E905 📖 Marmed / Marmet [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alaköy mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Alaköy
E1662 E1900~a 📖 📖 Alür [ Erm "un?" ]
E1267 📖 Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih'inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
Dağönü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 İririn
E1902 📖 Érérin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 938 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
Atmaca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Xavins
E1900~a 📖 Xavents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tevekli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1925h 📖 Ziter / Ziğter
E1902 📖 Dzagtar / Dzagdar [ Erm ծակդար "deliktepe?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 231 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. (VanV). SN
Bardakçı mah - Tuşba - Van
1928 📖 Bardakçı
E1902 📖 Çıraşén [ Erm "suköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1915 yılında gerçekleşen Zeve köyü katliamından kaçabilen Müslüman Türk ailelerin bir kısmı ismi geçen köyün mezrası olan Çraşen'e (günümüzde adı Bardakçı) yerleşti. metonio
Yeşilsu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1662 📖 Amug
E630 📖 Amig gen. Amgu [ Erm "keçi, oğlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Urartulardan kalan Amüg/Amuk kalesi (Amgupert) 7. yy'a ait anonim Coğrafya'da zikredilmiştir. Tovma Ardzruni vekayinamesi, Vaspuragan kralı I. Gagik tarafından 10. yy başında Araplardan fethini kaydeder. SN
Yumrutepe mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946 📖 Dirleşen
E1912 1928 📖 📖 Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
Güveçli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Koçeni [ Erm ]
E1900~a 📖 Köçani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
Göllü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1902a 📖 Göllü
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912'de 12 hane Ermeni ve 40 hane Kürt nüfus. SN
Halkalı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Xiciç
E1901 📖 Xıjişk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 100 hane kadar Ermeni nüfusu ve Aziz Stepanos'a adanmış kilisesi vardı. SN
İskele mah Van - Tuşba - Van
1902a 📖 İskele
E390 📖 Avants [ Erm "çiftlikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında tümü Ermeni olan 300 hane nüfusu vardı. Tarihi Avants köyü 19. yy başlarında göle battığı için daha içeride yeniden inşa edilmiştir. ■ Ermenice «avan» (çoğ. «avank», tamlayan hali «avants») esasen `çevre duvarlı ve iç avlulu yapı topluluğu` anlamına gelir (İng court, Alm Hof gibi). Daha sonra `surla çevrili kasaba` anlamı kazanmıştır. SN
■ 1915 olaylarından sonra Avanıs bölgesi Trabzon ve İran (Küresünni) başta olmak üzere göç almıştır. metonio
Özkaynak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Bayerek
E1912 📖 Pagakrag [ Erm "ağılçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kalecik mah - Tuşba - Van
E1902 📖 Lezk Լեզք [ Erm ]
1901hb 📖 Kalecik
E474 📖 Aralezk [ Erm "Ara-yalayanlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 5. yy'da Xorenli Movses'in Mar Abas Katina vekayinamesine atfen aktardığı efsaneye göre Asur kraliçesi Şamiram sevgilisi Ara'nın cesedini hayata dönmesi için bu yerde köpek-tanrılara yalattırır. MÖ 4. yy'da Eflatun Devlet kitabında aynı efsaneye değinerek Ermeni Er'in ölüler aleminden geri geldiğini aktarır. 1914'te 1178 Ermeni nüfusu vardı. SN
Esenpınar mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Noravanis
E1900~a 📖 Norovants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Şahgeldi mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1902a 📖 Şahgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
Gülsünler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Şeyxkara [ Kr şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
Adır ada - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E884y 📖 Lim [ Erm ]
■ Lim Anabad manastırı en erken 884 yılına ait bir yazıtta belgelenmiştir. 20. yy başında manstır yarı-metruk fakat sağlamdı. SN
Yeniköşk mah - Tuşba - Van
1968 📖 Köşk
E1902 📖 Adnagants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tabanlı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Sorsurat
E1900~a 📖 Sosrat [ Erm Tsortsorpert "Tsortsor kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yaylıyaka mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Adır
E1900~a 📖 Ader [ Erm adr? "mecusi tapınağı ateşi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Beyüzümü mah - Tuşba - Van
E1900~a 1928 📖 📖 Şahbağı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Önceden Ermeni yerleşimi olan mahalllede sonradan Azeri yani Acemler bulunmaktaydı. Şu anda ise mahallede Kürt ve Azeriler yaşamakta. Serbaz
Tuşba ilçe - Tuşba - Van
U 📖 Tuşba
■ Van bölgesinin Urartu zamanındaki adı, 2014'te yaratılan idari birimin adı olarak benimsenmiştir. SN
Otluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916h 📖 Şeyxatiye / Şeyxayine? [ Kr/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1902 📖 Giraşen [ Erm "kireç köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
Aşıt mah - Tuşba - Van
1928 📖 Poğanis
E1900~a 📖 Boğants [ Erm "oluklar/boğazlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alabayır mah - Tuşba - Van
E1902 📖 Averag [ Erm "harabe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 60 hane Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
Kumluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Norşin
E1900~a 📖 Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Hıdır mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Xıdır
Pirgarip mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 📖 Pirgarip
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ocaklı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Komk
E1900~a 📖 Komk / Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kasımoğlu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1901hb 📖 Kasımoğlu
E1902 📖 Güsnents [ Erm "Güsün'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve S. Stepannos kilisesi vardı. Ancak köyün Ermenice adının 'Kasımlar' anlamında olması muhtemel görünüyor. SN
Yemlice mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
Gedikbulak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 📖 Canik Madur [ Erm "Canik şapeli" ]
E905 📖 Canik
1928 📖 Timar (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Kolsatan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Kolsatan
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
Çobanoğlu mah - Tuşba - Van
1916hb 📖 Çobanoğlu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
Adıgüzel mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1902a 📖 Adıgözel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ 1912'de 226 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
Gölyazı mah - Tuşba - Van
1928 📖 Mıxginir
E1912 📖 Mıxıgner [ Erm ]
Dilimli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Xıreşik [ Erm ]
Satıbey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Satıbey
Çomaklı mah - Tuşba (Erçek bucağı) - Van
1916hb 📖 Nabad [ Erm anabad "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
Gedelova mah - Tuşba (Erçek bucağı) - Van
1946 📖 Gendelova
1928 📖 Gedelava [ Kr ]
Derebey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Derebeğ
1902 1902Darabeg | Tevfikbeg
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
Akçaören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Ağcaviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Karaağaç mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Karaağaç
Meydancık mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖 Mergancuk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Koç mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916hb 📖 Koç [ Erm "kütük?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bağdaşan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Bağdaşan
Kürt (Sünni) (Şemski) yerleşimi
Ermişler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Mîrek [ Kr "küçükbey" ]
E1902 📖 Asdvadzadzin [ Erm "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan tarihi Meryemana kilisesinde İsa'nın annesine ait olduğu rivayet edilen terlik ve başörtüsü bulunur ve inanç sahiplerince ziyaret edilirdi. SN
Kozluca mah - Tuşba (Erçek bucağı) - Van
1928 📖 Kozluca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yalnızağaç mah - Tuşba - Van
1916hb 📖 Yalnızağaç
Değirmenözü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Ardeviz
E1900~a 📖 Ardavéz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çolpan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Panz [ Erm ]
E1912 📖 Paz [ Erm "şahin" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Kelle mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Kelle
Akçift mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Akçift
Çakırbey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 Çakırbey
E1912 📖 Tırkaşen | Çakırbeğ [ Erm "Türk köyü" ]
Sağlamtaş mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖 İkice


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.