Trabzon'da 686 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Fidanbaşı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Timara
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dolanlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Aroz [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çetrik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Çetrik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Oğuz mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Türkelli
1830 📖 Nefsi Oğuz
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ 19. yy'da Oğuz nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Düzköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Düzköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Resullü mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Resullü
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yenicami mah - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ağırtaş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Gâvurkıran [ Tr kıran "kenar, yan mahalle" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ `Gavur kırma` eylemi sözkonusu değildir. SN
  Ardıçatak mah - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ambarlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Ambarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Pelitçik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Pehliçukur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kalegüney mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Kalegüney
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960 📖 Görenli
1928 📖 Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çepni yerleşimi
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN
  Geyikli mah - Şalpazarı - Trabzon
1830 📖 Alagâvur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Şahmelik mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830 📖 Şahmelik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Bizans veya Geç Roma dönemine ait kalesi vardır. SN
  SeyitAhmet mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Seyitahmet
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kutluca mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Xuplu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kabasakal mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Kabasakal
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Tepeağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Tepeağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Güdün mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Güdün
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Denizli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Denizli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Akkese mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830 1914h 📖 📖 Akkilise
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gökçeköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Gökçeköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Dereköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Üzümözü mah - Şalpazarı - Trabzon
1916h 📖 Kızılüzüm
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Aksaklı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Aksaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
1916h 📖 Kireç | Şarlıpazarı [ Tr "Şarlı (Beşikdüzü) pazarı" ]
1902hk 📖 Şarpazarı
1800~ 📖 Ağasar (idari bölge) [ Tr akhisar ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Aslı Şar pazarı veya Şarlı Pazarı olup, bu yerde şal yapıldığı için bu adı aldığı rivayeti halk etimolojisidir. ■ Ağasar esasen ilçe merkezi içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. İlçe merkezi eski Kireç köyüdür. SN
  Sayvancık mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 İstil [ Yun stili "dikilitaş, direk" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Korkutan mah - Beşikdüzü - Trabzon
1960 📖 Ağılbağı
1928 📖 Korkudan
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yeşilköy mah - Beşikdüzü - Trabzon
1914h 📖 Abdallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ 14.3.1953 tarihli kararla Abdallı olan adı Yeşilköy olarak değiştirildi. SN
  Simenli mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Simenli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Kasımağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1968 📖 Karamağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Akçiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 ÇarlaklıÇamkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Adacık mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Adacık
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dorukkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Dorukkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Takazlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Takazlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gölkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Gölkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Çamkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sütpınar mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Kıranmahalle [ Tr kıran "kenar" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çarlaklı mah - Şalpazarı - Trabzon
1830 📖 Çarlaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Turalıuşağı mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Turalıuşağı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çeşmeönü mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Yuvabolu
1830 📖 Yavebol
1681 1914h 📖 📖 Yavabolu | Görele
Y75 📖 Liviópolis [ Yun "Livius/Livia kenti" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Beşikdüzü bölgesinin fetih öncesi dönemdeki merkezi olan kale, Augustus'un eşi olan imparatoriçe Livia onuruna adlandırılmış olabilir. Köyün Türkçe adı Yobol şeklinde telaffuz edilir. Bir dönem Görele (şimdiki Eynesil) kazası merkezi idi. SN
  Karakaya mah - Şalpazarı - Trabzon
1916h 📖 Karakaya
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Nefsişarlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830 📖 Nefsi Şarlı
■ Şarlı (Beşikdüzü) nahiye ve kazasının eski merkezi idi. SN
  Çıtlaklı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1914h 📖 Çıtlak
  Doğancı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Doğancı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sayvançatak mah - Şalpazarı - Trabzon
1928 📖 Sayvançatak
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Bozlu mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Bozlu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Beşikdüzü ilçe - Beşikdüzü - Trabzon
1914h 📖 Büyükliman
E1819 1914h 📖 📖 Şarli (idari bölge)
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Eski Şarli nahiyesinin merkez yerleşimi daha yukarıdaki Nefsişarli mahallesidir. Sahil yerleşimi 19. yy'da gelişmiştir. 1940 yılında resmiyete geçen Beşikdüzü adı yakındaki Beşik Dağı'na izafeten verilmiştir. SN
  Bayır mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Bolansa + Bayırmahalle
1830 📖 Bolansa / Bolanisa
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gürgenli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Kadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kozluca mah - Tonya - Trabzon
1928 📖 Kozluca
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
  Turalı mah İskenderli - Tonya - Trabzon
1914h 📖 Turalı
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Şalpazarı ilçesindeki Turalıuşağı köyündeki bazı sülalelerle akrabadır. metonio
  Ağaçlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 📖 Kancuma
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dağlıca mah - Beşikdüzü - Trabzon
1914h 📖 Mesoiliya [ Yun ]
  Zemberek mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830 📖 Zemberek
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Hünerli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830 📖 Kefli
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Vardallı mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1830 📖 Vardallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  İskenderli mah - Tonya - Trabzon
1914h 📖 İskenderli
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Şalpazarı kökenli Çepni sülaleler de bulunmakta metonio
  Yakçukur mah - Tonya - Trabzon
1914h 📖 Yakçukur
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
  Sayraç mah - Tonya - Trabzon
1968 📖 Kumyatak
1914h 📖 Sayraç
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Yakçukur, Turali, Kozluca, İskenderli mahallelerinden oluşan alana Sayraç adı verilir. SN
  Çamlık mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a 📖 Çamlık
1876s 📖 Bedromida [ Yun petrómita "küçük taşlık" ]
■ Bankoğlu mahallesi Çepnidir. metonio
  Yaylacık mah - Vakfıkebir - Trabzon
<1913a 📖 Kamuxa [ Lz ]
  Bozalan mah - Vakfıkebir - Trabzon
1928 📖 Boşnaklı
1913a 📖 Mağula [ Yun magoúla "tepecik, höyük" ]
  Karatepe mah - Vakfıkebir - Trabzon
Eski adı: Cikandoz [ Yun tzikántos/tzikántôn "Cik oğlu (Çingene?)" ]
■ Trabzon Rumlarının Zygoi/Zixoi, Gürcülerin Cikebi olarak andığı kavim farklı ifadelere göre “Çerkes” veya “Çingene” anlamındadır. Karş. Çayeli-Esendağ (Cigaron), Çayeli-Yamaç (Cigaron), Sürmene-Ortaköy (Cigaron) ve Trabzon Merkez Çağlayan (Ciganoy). SN
  Güneysu mah - Vakfıkebir - Trabzon
1960 📖 Kabasakal
1876s 📖 Bodamlı [ Yun potámi "akarsu, dere" ]
  Bahadırlı mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s 📖 Aliboz
  Kalemli mah - Tonya - Trabzon
1876s 📖 Manganabo [ Yun ]
  Köprücek mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s 📖 Cid
  Melikşah mah - Tonya - Trabzon
1876s 📖 Melikşe
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Vakfıkebir ilçe - Vakfıkebir - Trabzon
1914h 📖 Fol | Büyükliman
1902hb 📖 Folbazar | Vakfıkebir
E1819 📖 Folağzı Pazarı + Küçük Liman
■ Fol ırmağı ağzında olduğu için Fol Pazarı ve Büyük Liman adını taşımıştır. İlçedeki köy adlarının hemen hepsi Rumca iken 1913 yılında Dahiliye Nezareti kararıyla Türkçeleştirildi. SN
  Güney mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a 📖 Güney
1876s 📖 İsborli / Usburlu [ Yun ]
  Büyükmahalle mah Tonya - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kakoliya [ Yun ]
1876s 📖 Ağırköy
■ Mahallede 7 sülale vardır. Bunlardan altısı Türk (ikisi Kürtün, biri Torul, biri Erzurum, biri Şalpazarı'dan gelme), biri Rum kökenlidir. metonio
  Kalınçam mah - Tonya - Trabzon
1914h 📖 Fol | Maden
1902hb 📖 Folköy [ Yun fóli "yuva" ]
■ Kürtün nahiyesine bağlı Fol köyündeki simli kurşun ve bakır madenlerinin işletilmesine dair 1891, 1906, 1914 tarihli evrak mevcuttur. SN
  Kösecik mah - Tonya - Trabzon
1876s 📖 Lefkiye / Lefkiya [ Yun léukia "kavaklık" ]
  Şenocak mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s 📖 Şova [ Yun ]
  Sinanlı mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a 📖 Sinanlı
1876s 📖 İbsalda Filip [ Yun ]
  Caferli mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s 📖 Caferli
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ortaköy mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a 📖 Ortaköy
1876s 📖 Komandra Vamenli [ Yun ]
  Karasu mah - Tonya - Trabzon
1928 📖 Karasu
  Kayacan mah - Tonya - Trabzon
1928 📖 Barkozmanlı
  Tonya ilçe - Tonya - Trabzon
1928 📖 Ortamahalle
1902hb 📖 Tonya
Y1400~b 📖 Thoanía [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Tonya idari birim adıdır. İlçe merkezi eski Ortamahalle köyüdür. 19. yy sonunda ilçe (idari birim) nüfusu 8000 Müslim ve 1676 Rum hane idi. SN
■ Tonya İlçe - TrabzonOsmanlı belgelerinde “Tonya” adı ilk defa Akçaabat kazasına bağlı bir Karye/köy olarak, 1583 tarihli,Tapu Tahrir Defterinde kayda geçer. Tonya karyesine bağlı Kumyatak ve Karaağaç (Asporyani) adlı mezraları vardır. 1869 Trabzon Vilayet Salnamesi”nde Tonya ve Vakfıkebir’in nüfusu birlikte yer almaktadır. 106 köyde, 4058 hane olduğu ve 15701 müslüman nüfusun yaşadığı belirtilmekte, “Çerkes, Rum, Ermeni” nüfusa rastlanmamaktadır bu sırada Tonya Gümüşhane’ye bağlı bir bucak merkezi olarak görünür. Seddül Bahir
  Hacıköy mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a 📖 Hacıköy
1876s 📖 Adanoz [ Yun ]
  Soğuksu mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s 📖 İbsalda [ Yun psalídi "makas" ]
  İshaklı mah - Vakfıkebir - Trabzon
1928 📖 Saklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Karaağaçlı mah - Tonya - Trabzon
1928 📖 Aspuryanlı [ Yun asproyali "akkıyı" ]
1902hb 📖 Karaağaç
  Çamlı mah - Tonya - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Çepni yerleşimi, köy halkı Şalpazarı'dan göçmüştür. metonio
  Yıldız mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s 📖 Ruka [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Akköy mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a 📖 Akköy
1902hb 📖 Komandra
1876s 📖 Komandra Kadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ Dört köyden oluşan Komandra/Komandere yerleşim alanının 'Kuman Deresi' şeklinde yorumlanarak bir Türk kavmi olan Kuman'larla irtibatlandırılması abesle iştigaldir. SN
  Sekmenli mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a 📖 Sekmenli
1876s 📖 Kozozi / Kozozli
  Hoşarlı mah - Tonya - Trabzon
1850 📖 Xoşarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy adı muhtemelen Şarlı (Beşikdüzü) nahiyesi ile ilgilidir. SN
  Rıdvanlı mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913a 📖 Rıdvanlı
1876s 📖 Komandra Raşi [ Yun ráxê "yamaç" ]
  Çayıriçi mah - Tonya - Trabzon
1876s 📖 Anabadama [ Yun ano petróma "yukarı taşlık" ]
  Biçinlik mah - Tonya - Trabzon
1914h 📖 Piçinlik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı Çepnidir. Üç sülaleden biri Kürtün'den, biri Ağasar'dan, biri ise Akçaabat'tan gelmiştir. Akçaabatlı sülale Hacısalihoğullarıdır. metonio
  Fethiye mah - Vakfıkebir - Trabzon
1928 📖 Fethiye
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Tarlacık mah - Vakfıkebir - Trabzon
1928 📖 Gürdallı
1876s 📖 Terlata [ Yun ]
  Sağrı mah - Tonya - Trabzon
1876s 📖 Manganaboz [ Yun ]
■ Manganabo ve Manganaboz iki ayrı yerdir. SN
  Düzlük mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s 📖 Düzlük


Grafik harita göster     haritada ara : km