Trabzon'da 684 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Fidanbaşı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Timara
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dolanlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Aroz [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çetrik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Çetrik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Oğuz mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Türkelli
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Düzköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Düzköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Turalıuşağı mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Resullü mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Resullü
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yenicami mah - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ağırtaş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Gâvurkıran
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Eski adı muhtemelen `Kıran köyü gâvur mahallesi` anlamında. SN
  Ardıçatak mah - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ambarlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Ambarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Pelitçik mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Pehliçukur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kalegüney mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Kalegüney
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960k: Görenli
1928k: Köristan/Körüsten [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çepni yerleşimi
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN
  Geyikli mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Alagâvur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı yaklaşık 150 yıl öncesine kadar Alevi iken topluca Sünnileşmiştir. Ek olarak köyün tamamı Çepni değildir, bir kısmı Sivas kökenlidir. metonio
  Şahmelik mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Şahmelik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  SeyitAhmet mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: SeyitAhmet
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kutluca mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Xuplu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kabasakal mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Kabasakal
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Tepeağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Tepeağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Güdün mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Güdün
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Denizli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Denizli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Akkese mah - Beşikdüzü - Trabzon
1914ht: Akkilise
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gökçeköy mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Gökçeköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Dereköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Üzümözü mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Kızılüzüm
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Aksaklı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Aksaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kireç mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Kireç
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
Eski adı: Ağasar (idari bölge) [ Tr akhisar ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Ağasar esasen Şalpazarı içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. SN
  Sayvancık mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: İstil [ Yun stili "dikilitaşlar, direkler" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Korkutan mah - Beşikdüzü - Trabzon
1960k: Ağılbağı
1928k: Korkudan
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yeşilköy mah - Beşikdüzü - Trabzon
1914ht: Abdallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ 14.3.1953 tarihli kararla Abdallı olan adı Yeşilköy olarak değiştirildi. SN
  Simenli mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Simenli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Kasımağzı mah - Şalpazarı - Trabzon
1968k: Karamağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Akçiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dorukkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Dorukkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Takazlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Takazlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gölkiriş mah - Şalpazarı - Trabzon
1946k: Gölkırış
1928k: Gölkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Çamkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sütpınar mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Kıranmahalle
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çarlaklı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Çarlaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Nefsişarlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1914ht: Nefsişarlı
Os: Şarlı (idari bölge)
Çepni yerleşimi
  Karakaya mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Karakaya
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Doğancı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Doğancı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sayvançatak mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Sayvançatak
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Bozlu mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Bozlu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Bayır mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Mahalleköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gürgenli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Kadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kozluca mah - Tonya - Trabzon
1928k: Kozluca
  Turalı mah İskenderli - Tonya - Trabzon
1914ht: Turalı
  Ağaçlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Kancıma
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Vardallı mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Vardallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Adacık mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Adacık
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Beşikdüzü ilçe - Beşikdüzü - Trabzon
1914ht: ŞarlıPazarı
1901hb: Büyükliman
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Eskiden Şarlı adı verilen idari birimin merkez köyüdür. SN
  Zemberek mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Zemberek
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çeşmeönü mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1925ht: Yuvayolu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köyün eski adı Yobol şeklinde telaffuz edilir. SN
  Hünerli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Kefli
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  İskenderli mah - Tonya - Trabzon
1914ht: İskenderli
■ Şalpazarı kökenli Çepni sülaleler de bulunmakta metonio
  Sayraç mah - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kumyatak
1914ht: Sayraç
■ Yakçukur, Turali, Kozluca, İskenderli mahallelerinden oluşan alana Sayraç adı verilir. SN
■ Eski ismi: Kumyatak. Yakçukur, Turali, Kozluca ve İskenderli köylerine verilen genel tanimlama. Manav
  Çamlık mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913tz: Çamlık
1876s: Bedromida [ Yun Petrómita "Küçük Petroma" ]
  Bozalan mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913tz: Mağula [ Yun magoúla "tepecik, höyük" ]
1928k: Boşnaklı
  Karatepe mah - Vakfıkebir - Trabzon
Eski adı: Cikandoz [ Yun tzikántôn "Çerkez? yurdu" ]
■ Eski Yunanlıların Zygoi/Zixoi, Gürcülerin Cikebi olarak andığı Kuzey Kafkasya kavmi muhtemelen Çerkesler veya onların bir boyudur. Karş. Çayeli-Esendağ (Cigaron), Çayeli-Yamaç (Cigaron), Sürmene-Ortaköy (Cigaron) ve Trabzon Merkez Çağlayan (Ciganoy). SN
  Güneysu mah - Vakfıkebir - Trabzon
1960k: Kabasakal
1876s: Bodamlı [ Yun potámi "akarsu, dere" ]
  Kalemli mah - Tonya - Trabzon
1876s, 1928k: Manganabo [ Yun ]
  Melikşah mah - Tonya - Trabzon
1876s, 1928k: Melikşe
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Vakfıkebir ilçe - Vakfıkebir - Trabzon
1901hb: Folbazar | Vakfıkebir [ Yun Folí "yuva" ]
■ Eski adı muhtemelen Fol Köyü (Tonya-Kalınçam) Pazarı anlamında. Köy isimlerinin hemen hepsi 20. yy başında Rumca olduğu halde ilçe nüfusunun daha o tarihte çoğunlukla Çepni adı verilen Alevi geçmişe sahip unsurdan oluştuğu anlaşılıyor. SN
  Büyükmahalle mah Tonya - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kakoliya [ Yun ]
1876s, 1928k: Ağırköy
■ Mahallede 7 sülale vardır. Bunlardan altısı Türk (ikisi Kürtün, biri Torul, biri Erzurum, biri Şalpazarı'dan gelme), biri Rum kökenlidir. metonio
  Kalınçam mah - Tonya - Trabzon
1914ht: Fol | Maden [ Yun fóli "yuva" ]
1901hb: Folköy
■ Kürtün nahiyesine bağlı Fol köyündeki simli kurşun ve bakır madenlerinin işletilmesine dair 1891, 1906, 1914 tarihli evrak mevcuttur. SN
  Kösecik mah - Tonya - Trabzon
1876s, 1928k: Lefkiye/Lefkiya [ Yun léukia "kavaklık" ]
  Şenocak mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s, 1928k: Şova [ Yun ]
  Caferli mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s: Caferli
■ 150-200 yıl önce Alevilikten Sünniliğe geçmiş Çepni köylerindendir. Ağasar deresinin doğusuna geçmiş Çepnilerin kurduğu köylerdendir. metonio
  Karasu mah - Tonya - Trabzon
1928k: Karasu
  Tonya ilçe - Tonya - Trabzon
1928k: Ortamahalle
1901hb: Tonya
Y1400~bw: Thoanía
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Tonya idari birim adıdır. İlçe merkezi eski Ortamahalle köyüdür. 19. yy sonunda ilçe (idari birim) nüfusu 8000 Müslim ve 1676 Rum hane idi. SN
■ Tonya İlçe - TrabzonOsmanlı belgelerinde “Tonya” adı ilk defa Akçaabat kazasına bağlı bir Karye/köy olarak, 1583 tarihli,Tapu Tahrir Defterinde kayda geçer. Tonya karyesine bağlı Kumyatak ve Karaağaç (Asporyani) adlı mezraları vardır. 1869 Trabzon Vilayet Salnamesi”nde Tonya ve Vakfıkebir’in nüfusu birlikte yer almaktadır. 106 köyde, 4058 hane olduğu ve 15701 müslüman nüfusun yaşadığı belirtilmekte, “Çerkes, Rum, Ermeni” nüfusa rastlanmamaktadır bu sırada Tonya Gümüşhane’ye bağlı bir bucak merkezi olarak görünür. Seddül Bahir
  Hacıköy mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913tz: Hacıköy
1876s: Adanoz [ Yun ]
  İshaklı mah - Vakfıkebir - Trabzon
1928k: Saklı
■ 150-200 yıl önce Alevilikten Sünniliğe geçmiş Çepni köylerindendir. Ağasar deresinin doğusuna geçmiş Çepnilerin kurduğu köylerdendir. metonio
  Karaağaçlı mah - Tonya - Trabzon
1928k: Aspuryanlı [ Yun asprogialê "akkıyı" ]
1901hb: Karaağaç
  Çamlı mah - Tonya - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Çepni yerleşimi, köy halkı Şalpazarı'dan göçmüştür. metonio
  Yıldız mah - Vakfıkebir - Trabzon
1876s, 1928k: Ruka [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Akköy mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913tz: Akköy
1901hb: Komandra
1876s: KomandraKadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ Dört köyden oluşan Komandra/Komandere yerleşim alanının 'Kuman Deresi' şeklinde yorumlanarak bir Türk kavmi olan Kuman'larla irtibatlandırılması abesle iştigaldir. SN
  Hoşarlı mah - Tonya - Trabzon
1850: Xoşarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy adı muhtemelen Şarlı (Beşikdüzü) nahiyesi ile ilgilidir. SN
  Rıdvanlı mah - Vakfıkebir - Trabzon
1913tz: Rıdvanlı
1876s: KomandraRaşi [ Yun ráxê "yamaç" ]
  Çayıriçi mah - Tonya - Trabzon
1876s, 1928k: Anabadama [ Yun anopotámia "yukarıdereler" ]
  Biçinlik mah - Tonya - Trabzon
1914ht: Piçinlik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı Çepnidir. Üç sülaleden biri Kürtün'den, biri Ağasar'dan, biri ise Akçaabat'tan gelmiştir. Akçaabatlı sülale Hacısalihoğullarıdır. metonio
  Fethiye mah - Vakfıkebir - Trabzon
1928k: Fethiye
■ 150-200 yıl önce Alevilikten Sünniliğe geçmiş Çepni köylerindendir. Ağasar deresinin doğusuna geçmiş Çepnilerin kurduğu köylerdendir. metonioHaritada yeri belli olmayanlar.
  Bahçecik mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1906hk: Kindinar [ Yun "tehlikeli" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km