Tortum'da 59 yerleşim bulundu.
sırala 
  Uzunkavak mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 Verinkéğ [ Erm "yukarıköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Hemşinli yerleşiminin en çok olduğu yerlerden biri . Hemişin
  Çataldere mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 Korker [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Peynirli mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Koğanis
E1902 📖 Koğonts [ Erm gen. koğants "koğ'lar (?)" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Gökdere mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1902a 📖 Gökdere
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Küçükdere mah Serdarlı - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1902a 📖 Küçükdere
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Serdarlı mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1960 📖 Katıklı yk.
1928 📖 Ödik yk. [ Erm hodig "otlak" ]
■ Kısmen Hemşinli yerleşimi
  Kılakom mah Gökdere - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
E1902 📖 Kılakom [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Karlı mah - Tortum - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli (Katolik) yerleşimi
  Tipili mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Vağtanos
E1902 📖 Vaxtangats [ Erm "Vaxtanglar (öz.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Vaxtang yaygın bir Gürcü erkek adıdır. SN
  Dikmen mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sürbehan
E1902 📖 Surp Ohan [ Erm "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
  Yazyurdu mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928 📖 Axçirik
E1902 📖 Ağçrig [ Erm "küçük tuzla" ]
  Ziyaret mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Xosbirik
E1902 📖 Xosbırig [ Erm "bir tür ot" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Meydanlar mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Xaşudvank [ Erm "davarlı manastır" ]
E1902 📖 Xaşud / Xaşnud [ Erm xaşnud "davarlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erm «xaşn» `küçükbaş hayvan sürüsü`. SN
  Kazandere mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Zinavur
E506 📖 Zinagér [ Erm ]
  Kaleboynu mah Şenyurt - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928 📖 Çağirnis / Çagirnis [ Erm ]
  Yağcılar mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Karinkos
E1902 📖 Karngots Գառնկոց [ Erm "kuzuluk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Kapıkaya mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Keğik
E506 📖 Keğik [ Erm "köycük" ]
  Aşağıkatıklı mah Serdarlı - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ödik aş.
E1591 📖 Odok Ոտոք
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kırmalı mah - Tortum - Erzurum
1854h 📖 Dankar [ Erm "evkaya" ]
  Derinpınar mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928 📖 Axpirik
E1902 📖 Ağprig [ Erm "pınarcık" ]
  Yellitepe mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Karsik
E1902 📖 Garsig [ Erm "küçük Kars?" ]
  Çakıllı mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Varçin / Varşin
E1900~ E1900~Vartşén [ Erm "gül köyü" ]
  Cihanlı mah Şenyurt - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928 📖 Meksor
E1902 📖 Markatsor [ Erm "çayırdere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ballı mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Meğus
E1902 📖 Meğuts [ Erm "kovanlık, arılı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alanpınar mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Poçenis
E1902 📖 Boçents [ Erm "kuyruklar?" ]
  Vişneli mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Ekik [ Erm aykig "küçükbağ" ]
  Şenyurt mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1960 📖 Uncular
1946 📖 Kiska
1928 📖 Kisxa
E1902 📖 Ktsxa Քձխա
E986 : Xısga [ "?? kale?" ]
■ 1840'lı yıllara ait komşu köylerde (Karlı, Tipili -Norşin, Haşut) Ermenilerin yaşadığına ve Kiska yaylasına geldiklerine dair anlatılar mevcuttur. Ancak Kıska halkı öteden beri Türk-Müslümandır. gürbüz aydın
  Doruklu mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Soxtorot
E1902 📖 Sıxtorud [ Erm "sarmısaklı" ]
  Kemerkaya mah - Tortum - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 Rabat [ Erm "han?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk (Katolik) yerleşimi
  Esendurak mah - Tortum - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 Sağer
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Bağbaşı mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928 📖 Xaxo / Xaxu
1282 📖 Xax [ Erm ]
G1000~ 📖 Xaxuli ხახული [ "soğanlı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Ünlü Xaxuli manastırı (Erm Xaxuvank) 10. yy sonlarında Tao/Tayk' hükümdarı David Kuropalati tarafından inşa edilmiştir. Halen sağlam olup cami olarak hizmet vermektedir. 20. yy başında köy nüfusu 467 Ermeni ve 210 Türk idi. SN
  Çiftlik mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Çiftlik
  Arılı mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Miğrekom
E1902 📖 Meğrakom [ Erm "arı komu" ]
  Tortumkale mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Tortumkale
1665 📖 Tortum
E506 📖 Okağe Ոքաղե
■ Tarihi Okağe/Vokağe kalesi 16. yy'dan itibaren Tortum ırmağının adıyla anılan kazanın merkezi olmuştur. Kaza merkezi Cumhuriyet döneminde bugünkü Tortum kasabasına taşındı. SN
  Akbaba mah - Tortum - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 Şipek [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Pehlivanlı mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928 📖 Vıxik
E1902 📖 Vıxig [ Erm ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Derekapı mah Şenyurt - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kisxa Kapusu
  Deveyatağı mah Aksu - Tortum - Erzurum
1902a 📖 Deveyatağı
  Konak mah Tortum - Tortum - Erzurum
Eski adı: Os (mah) [ Erm ots "yılan" ]
■ 9.03.1953'te Konak adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Tatlısu mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Moxçur [ Erm moxrçur "küllü su" ]
  Taşbaşı mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Kazarenis
E1902 📖 Ğazarents [ Erm "Ğazarlar (öz.)" ]
■ Erm Ğazar kişi adı Latince Lazarus karşılığıdır. SN
  Bahçeli mah Tortum - Tortum - Erzurum
E1902 📖 Samsor [ Erm ]
  Söğütlü mah Tortum - Tortum - Erzurum
1928 📖 Moxurtap
E1902 📖 Moxrdap [ Erm "küldüzü" ]
  Suyatağı mah - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928 📖 Aburnés
E1902 📖 Abrnes [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yumaklı mah - Tortum - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 Bar
  Tortum ilçe - Tortum - Erzurum
1665 📖 Tortum (idari bölge) [ tortomi (თორთომი) ]
■ 20. yy başında kısmen Hemşinli yerleşimi.
■ Tortum bölge ve ırmak adı eskidir. Şimdiki Tortumkale köyünde olan idari merkez 20. yy’da şimdiki kasabaya taşındı. • 1662 tarihli Erzurumlu Hagop Salnamesi evvelce ilçe nüfusunun yarısının Ermeni olduğunu, yarısının ise Gürcü dinine mensup olup Ermenice konuştuğunu, ancak 1643’te haracın artırılması üzerine çoğunun Müslümanlığa döndüğünü bildirir. SN
  Aktaş mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Petxar
E1902 📖 Petxar [ Erm ]
  Demirciler mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Ekrek
E1902 📖 Akarag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Aksu mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Axpısor
E1902 📖 Ağpırtsor [ Erm "pınardere" ]
  Yamankaya mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Xınzorik yk.
E1902 📖 Xıntsorig Ver [ Erm "yukarı elmacık" ]
■ Köy halkı kısmen Hemsinli ve kısmen Urfa kökenli Kürt veya Türkmendir. SN
  Kireçli mah - Tortum - Erzurum
1854h 📖 Ağasar [ Tr akhisar ]
  Çamlıca mah Tortum - Tortum - Erzurum
1960 📖 Sivri aş.
1928 📖 Lısgav aş.
1854h 📖 Lisgaf [ Erm ]
  Taşoluk mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Xınzorik aş.
E1902 📖 Xntsorigvar [ Erm "aşağı elmacık" ]
  Yukarısivri mah - Tortum - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 Lısgav yk. [ Erm "yukarı Lısgav" ]
  İncedere mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Pişingos
E1902 📖 Pışıngots [ Erm "dikenlik" ]
  Hamidiye mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Hamidiye
■ Halkı Ahıska muhaciridir. metonio
  Çardaklı mah - Tortum - Erzurum
1928 📖 Çınaçur
E1902 📖 Sığnaçur [ Erm tsıgnaçur "balıklıdere" ]
  Çivilikaya mah - Tortum - Erzurum
1914h 📖 Çivilikaya
  Çaylıca mah - Tortum - Erzurum
Eski adı: Gormeri [ Erm garmir anabad "kızıl manastır" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km