Tomarza'da 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akdere mah - Tomarza - Kayseri
1968k: Alakuşak
1928k: Kelgin
  Kuşçağız mah - Tomarza - Kayseri
1928k: Kuşçağız
■ Kuşcağız herhalde daha doğrudur; Koçcağız olarak da bulunur. katpatuka
  Ekinli mah - Tomarza - Kayseri
1928k: Mardin
  Söğütlü mah - Tomarza - Kayseri
1928k: Söğütlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tomarza ilçe - Tomarza - Kayseri
E1902: Tomarza
E1629b: Dumarza
E1136: Gizistara (başka yer)
Y150: Kyzistra? (başka yer)
1522t, 1928k: Köstere/Göstere (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İdari bölge adı Osmanlı kayıtlarında daima Köstere veya Göstere olup, Tomarza merkez kasabanın adıdır. ■ Yaygın akademik düşüncenin aksine, Bizans, Arap ve Ermeni kaynaklarında zikredilen Kyzistra kentinin Yeşilhisar'a bağlı Zengibar Kalesi değil bu yörede olması gerekir. Urfalı Mateos vekâyinamesine nazaran, son Kars kralı Gagik Pakraduni'nin 1079 yılında Tarsus'tan Zamantı'ya seyahat ederken öldürüldüğü yer olan Gizistara Kalesi Tomarza'ya daha uygundur. Köstere veya Göstere adı Kyzistra'nın Türkçe eşdeğeridir. ■ Tomarza kasabasında 19. yy sonunda yaklaşık 980 hane nüfusun 38'i Türk ve `çok azı` Rum, bakiyesi Ermeni idi. Aziz Boğos ve Bedros adına kilisesi ve kasabanın doğu kenarında görkemli Surp Asdvadzadzin (Meryemana) manastırı vardı. SN
  Göbü x - Tomarza - Kayseri
1522t: Göbi/Köbi
■ Terk edilmiştir. SN
  Şiraz mah - Tomarza - Kayseri
1928k: Şiraz
  Kapıkaya mah - Tomarza - Kayseri
1946k: Persenk
1928k: Persek [ Erm Parseği vank "Aziz Parseğ (Vasil) manastırı" ]
■ Kayserili Aziz Vasil'in (4. yy) doğum yeri olduğu rivayet edilir. SN
  Kale mah - Tomarza - Kayseri
1928k: Kale
  Böke mah - Tomarza - Kayseri
1928k: Böke
  Tahtakemer mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928k: Tahtakemer
■ Köyün ilk adı ilk yerleşenler tarafından bulunan taht ve kemer'den dolayı, Tahtkemer'dir. Tahtakemer köyü 1864 yılında Osmanlı Devleti tarafından iskan edilen Avşar Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Sarız, Pınarbaşı ilçelerinin birçoğunda olduğu gibi bu köyde de Avşar kültürü yaşatılmıştır. Eskiden yaz aylarında yayla'ya çıkılır ve çadırlarda kalınırdı. hsynbozkurt
  Güzelsu mah - Tomarza - Kayseri
1928k: Xarsa [ Erm "gelinli/gelincikli" ]
1500t: Xarsanos
Y638v: Xarsianón (kale)
■ Harsianon Kalesi ilk kez 638 yılında Bizans-Arap çatışmaları vesilesiyle anılır. 9. yy'da vilayet merkezi oldu, 10. yy'da aslen buralı olan Argyros hanedanı Bizans tahtına çıktı. Ani'nin son Ermeni kralı Gagik 1045 yılında buraya veya Tomarza kalesine sürgün edildi. SN
  KüçükCanlı mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928k: K. Canlı
Eski adı: Alaler
Alevi (Türkmen) (Avşar) yerleşimi
■ Köyün adı Aleviler'in bozulmuş halidir. metonio
  Dağyurdu mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928k: Kümbetir
Alevi yerleşimi
  Işıklar mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928k: Norvana [ Erm norvank'/norvana "yeni manastır" ]
  Göktepe mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928k: Madrasın/Madrasan [ Luw ]
■ Eski adı Madrassós benzeri bir Yunanca biçimden gelmiş olmalıdır. SN
  Avşarobası mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1968k, 2000: Emiruşağı
1928k: Karapınar
■ 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Emiruşağı olan adı Avşarobası olarak değiştirildi. SN
  Üçkonak mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1946k: Zelhin
1928k: Zelxin?
■ Avşar yerleşimi hsynbozkurt
  Karapınar mah Avşarobası - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928k: Karapınar
  Dadaloğlu mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1968k, 2000: Özlüce
1928k: Taf
  Karamuklu mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928k: Karamuklu
■ Avşar yerleşimi hsynbozkurt
  İcadiye mah - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928k: İcadiye
■ Halk arasındaki ismi ''Beyler'' dir. Oğuzların 24 boyundan birisi olan Avşarlar tarafından kurulmuştur. hsynbozkurt


Grafik harita göster     haritada ara : km