haritada ara :   km  
Timar'da 51 yerleşim bulundu.
sırala 
Mollakasım mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Mollakasım
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Aşiretine mensup Azeri Türkmenleri beraber yaşamaktadır. Murat Çolak
Özyurt mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Panzis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Etmaneki) yerleşimi
■ Panz (Çolpan) köyüne bağlı Panzavank' Manastırı bu mevkide idi. SN
Ağartı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 1928 📖Ayanıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy yakınında Urartu çağından kalan Ayanis Kalesi bulunur. SN
■ Kalede 1989 yılından beri devam eden kazı çalışmaları sonucu burasının Urartu kralı II. Rusa dönemine ait Rusai.uru.tur adlı yazlık başkent olduğu anlaşılmıştır. ahmet uhri
■ Kuresıni Azeri değildir. Sevan bey lütfen bunu Van'dan birilerine sorun. Diyin ki Kuresıniler kendilerini ne olarak tanıtır, hangi dili konuşur? Qazi
■ Osmanlı devrinde Türkmenler ile Ermenilerin beraber yaşadığı bir köydü. Ermeniler buraya Ayanıs, Türkmenler ise Eyanıs derdi. Günümüzde Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenleri yaşamaktadır. Murat Çolak
Çitören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xarabe
E1900~a 📖: Pert | Norküğ [ Erm "kale-yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Bruki Kürtlerinden meydana geliyor. Köyün 3'te 2'si Türkmen, 3'te 1'i Kürt nüfusludur. Murat Çolak
Arısu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Almaşat
E1902 📖: Amenaşad [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Dibekdüzü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Anavank
E905 📖: Ananavank / Annavank [ Erm "aziz Anania manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dimaşk'lı Aziz Anania İsa'nın talebelerinden biriydi. Reliklerinin Ermenistan'a getirildiği rivayet edilir. SN
Topaktaş mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Mermit
E905 📖: Marmed / Marmet [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
Alaköy mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Alaköy
E1662 E1900~a 📖Alür [ Erm "un?" ]
E1267 📖: Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi Tarih'inde görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
Dağönü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: İririn
E1902 📖: Érérin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ 1912'de 938 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
Atmaca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xavins
E1900~a 📖: Xavents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tevekli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1925h 📖: Ziter / Ziğter
E1902 📖: Dzagtar / Dzagdar [ Erm ծակդար "deliktepe?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ 1912'de 231 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. (VanV). SN
Yeşilsu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1662 📖: Amug
E630 📖: Amig gen. Amgu [ Erm "keçi, oğlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Urartulardan kalan Amüg/Amuk kalesi (Amgupert) 7. yy'a ait anonim Coğrafya'da zikredilmiştir. Tovma Ardzruni vekayinamesi, Vaspuragan kralı I. Gagik tarafından 10. yy başında Araplardan fethini kaydeder. SN
■ Köyün eski adı Amik veyahut Amuk/Amug olarak çeşitli biçimlerde yazılıdır. Köy halkı günümüzde Karakoyunlu Türkmenleri'dir. Van'da kendini yerli olarak tanımlayan vatandaşlar özüne dönüş hareketi kapsamında Van ve Erciş'te Karakoyunlu Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneklerini kurmuşlardır. Murat Çolak
Yumrutepe mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1946 📖: Dirleşen
E1912 1928 📖Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden meydana gelir. Murat Çolak
Güveçli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Koçeni [ Erm ]
E1900~a 📖: Köçani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Göllü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖: Göllü
■ 20. yy başında Ermeni/Türkmen yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 1912'de 12 hane Ermeni ve 40 hane Kürt nüfus. SN
■ 20. yüzyılın başın Ermeni ve Türkmen yerleşimi idi. Günümüzde ise Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenleri beraber yaşamaktadır. Murat Çolak
Halkalı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xiciç
E1901 📖: Xıjişk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 100 hane kadar Ermeni nüfusu ve Aziz Stepanos'a adanmış kilisesi vardı. SN
Özkaynak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Bayerek
E1912 📖: Pagakrag [ Erm "ağılçiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Esenpınar mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Noravans
E1900~a 📖: Norovants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Şahgeldi mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1902a 📖: Şahgeldi [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Gülsünler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Şeyxkara [ Kr şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden oluşmaktadır. Murat Çolak
Adır ada - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E884y 📖: Lim [ Erm ]
■ Lim Anabad manastırı en erken 884 yılına ait bir yazıtta belgelenmiştir. 20. yy başında manstır yarı-metruk fakat sağlamdı. SN
Döşeme Yaylıyaka mz - Tuşba (Timar bucağı) - Van
Tabanlı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Sorsurat
E1900~a 📖: Sosrat [ Erm Tsortsorpert "Tsortsor kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yaylıyaka mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Adır
E1900~a 📖: Ader [ Erm adr? "mecusi tapınağı ateşi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Otluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916h 📖: Şeyxatiye / Şeyxayine? [ Kr/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1902 📖: Giraşen [ Erm "kireç köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
Kumluca mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Norşin
E1900~a 📖: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
Hıdır mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xıdır
Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
Pirgarip mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 📖: Pirgarip
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Pîr Xerîb köyünde Seyîda, Berjêrî ve Kuresinî aşiretleri, Xanege (Eğlence) mezrasında ise Redkan aşireti yaşıyor. Mar(d)astan
Kasımoğlu mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖: Güsnents [ Erm "Güsün'ler (?)" ]
1901hb 📖: Kasımoğlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 110 hane Ermeni nüfusu ve S. Stepannos kilisesi vardı. Ancak köyün Ermenice adının 'Kasımlar' anlamında olması muhtemel görünüyor. SN
Ocaklı mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Komk
E1900~a 📖: Komk / Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gedikbulak mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1912 📖: Canik Madur [ Erm "Canik şapeli" ]
E905 📖: Canik
1928 📖: Timar (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Esasen Karakoyunlu Türkmenleri'nin yaşadığı bir yerdir. Kürtler başka ilçelerden gelmiştir. Murat Çolak
Kolsatan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Kolsatan
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Eğlence Pirgarip mz - Tuşba (Timar bucağı) - Van
K2015b 📖: Xanege [ Tr xanegâh "tekke, konak" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Adıgüzel mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1902a 📖: Adıgözel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ 1912'de 226 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Celali aşiretinden Kürt aileler de bulunuyor. metonio
Dilimli mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Xıreşik [ Erm ]
Yemlice mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Zorava [ Kr "güçlü su" ]
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Küresünni Azeri Türkmenlerinden meydan gelir. Murat Çolak
Satıbey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Satıbey
Derebey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Derebeğ
1902 1902Darabeg | Tevfikbeg
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt-Sünni yerleşimi
Akçaören mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Ağcaviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Meydancık mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
E1902 📖: Mergancuk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Koç mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1916hb 📖: Koç [ Erm "kütük?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bağdaşan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Bağdaşan
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
Ermişler mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Mîrek [ Kr "küçükbey" ]
E1902 📖: Asdvadzadzin [ Erm "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan tarihi Meryemana kilisesinde İsa'nın annesine ait olduğu rivayet edilen terlik ve başörtüsü bulunur ve inanç sahiplerince ziyaret edilirdi. SN
Değirmenözü mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Ardeviz
E1900~a 📖: Ardavéz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çolpan mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Panz [ Erm ]
E1912 📖: Paz [ Erm "şahin" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmeni'dir. Köyün güncel nüfusu 200 kişi olup, Van merkez mahallelerinde 2000 civarında köy sakini yaşar. Murat Çolak
Akçift mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Akçift
Çakırbey mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Çakırbey
E1912 📖: Tırkaşen | Çakırbeğ [ Erm "Türk köyü" ]
Kelle mah - Tuşba (Timar bucağı) - Van
1928 📖: Kelle


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.