haritada ara :   km  
Terme'de 69 yerleşim bulundu.
sırala 
Etyemezli mah - Terme - Samsun
1928 📖: Etyemezli
Muratlı mah - Terme - Samsun
1928 📖: Muradı Şuayip
Karamahmut mah - Terme - Samsun
1928 📖: Karamahmut
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abzex/Şapsığ) yerleşimi.
Bafracalı mah - Terme - Samsun
1928 📖: Bafracalı
Emiryusuf mah - Terme - Samsun
1928 📖: Emiryusuf
Geçmiş mah - Terme - Samsun
1928 📖: Geçmiş
1455a : Geçmişlü
Eğercili mah - Terme - Samsun
1916h 📖: Eğercili
Kargucak mah - Terme - Samsun
1928 📖: Kargucak
Taşpınar mah - Terme - Samsun
1928 📖: Taşpınar
Sütözü mah - Terme - Samsun
1928 📖: Meşruf
Kumcuğaz mah - Terme - Samsun
1928 📖: Kumcuğaz
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Şapsığ) yerleşimi.
Çanaklı mah - Terme - Samsun
1928 📖: Zelhalı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Karacalı mah - Terme - Samsun
1928 📖: Karacalı
Söğütlü mah - Terme - Samsun
1928 📖: Gerfi
■ Aşağı Gerfi, Orta Gerfi ve Yukarı Gerfi mahallelerinden oluşur. SN
Meşeyazı mah - Terme - Samsun
1916h 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 1916 Erkanı Harbiye haritasında Kaynarca Çerkesleri adlı mahallesi görülür. SN
Beşikli mah - Terme - Samsun
1928 📖: Beydi
Sancaklı mah - Terme - Samsun
1960 📖: Kemikliçınar
1455a : Sancaklı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Şapsığ) yerleşimi.
İmanalisi mah - Terme - Samsun
1455a : İman Alisi
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abzex/Şapsığ) yerleşimi.
Mescitli mah - Terme - Samsun
1928 📖: Mescit
Şeyhli mah - Terme - Samsun
1928 📖: Şeyhli
Yenicami mah - Terme - Samsun
1928 📖: Yenicami
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Şapsığ) yerleşimi.
Elmaköy mah - Terme - Samsun
1928 📖: Elmaköy
Akçagün mah - Terme - Samsun
1928 📖: Hülya
Oğuzlu mah - Terme - Samsun
1928 📖: Oğuzlu
1916h 📖: Uyuzlu
Dibekli mah - Terme - Samsun
1928 📖: Dibekli
Dereyolu mah - Terme - Samsun
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Yerli mah - Terme - Samsun
1928 📖: Yelli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Kabalı mah Gölyazı - Terme - Samsun
AkçayKaraçalı mah - Terme - Samsun
1916h 📖: Karaçal
Şuayip mah - Terme - Samsun
1928 📖: Esadı Şuayib
Gündoğdu mah - Terme - Samsun
1928 📖: Geleydi
Çardak mah - Terme - Samsun
1455a : Çardak
Kocamanbaşı mah - Terme - Samsun
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Gılavurt köyüne bağlı Hoylan, Kırcalı, Güneycik ve Makat mahalleleri 8.01.1959'da birleştirilerek Kocamanbaşı adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Hoylan’da Surp Yerrortutyun kilisesi vardı. Metruk halde iken Fatsa-Bolaman’dan gelenler tarafından yeniden iskan edilmiştir. Cihad Gümüs
Altınlı mah - Terme - Samsun
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Hozanbey mahallesi Kafkas göçmenidir (Şapsığlar). SN
Kesikkaya mah - Terme - Samsun
1916h 📖: Çalavurt
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Uzungazi mah - Terme - Samsun
1928 📖: Uzungazi
Bulgurlu mah Ambartepe - Terme - Samsun
1916h 📖: İlimdağı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Kevork kilisesi vardı. Cihad Gümüs
Topul mah - Terme - Samsun
1916h 📖: Topul
Sarayköy mah - Terme - Samsun
1928 📖: Sarayköy
Bazlamaç mah - Terme - Samsun
1455a : Bazlamaç
Ambartepe mah - Terme - Samsun
1916h 📖: Ambartepe
Terme ilçe - Terme - Samsun
1835e 📖: Fenk [ Erm vank "manastır" ]
1455a : Térme (idari bölge)
Y-600 Y-350 📖Thermodôn (neh) [ Yun ]
■ Terme Çarşamba ovasının doğu kesiminin genel adıdır. İlçe merkezi halen Fenk Mahallesi adıyla anılır. SN
Kocaman mah - Terme - Samsun
1920a 📖: Kocaman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 1962 Ermeni nüfus ve iki kilisesi vardı. SN
Çangallar mah - Terme - Samsun
1916h 📖: Fenk? (mah)
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Fenk Mahallesi Terme ilçe merkezinin adıdır. Ancak Eski Erkanı Harbiye haritalarında Çangallar köyü yerinde gösterilir. Mahallenin eski nüfusunun Ermeni veya Çingene, yeni nüfusunun Kürt olduğu anlaşılıyor. SN
Hüseyinmescit mah - Terme - Samsun
1928 📖: Hüseyinmescidi
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abzex/Şapsığ) yerleşimi.
Sivaslılar mah - Terme - Samsun
1916h 📖: Sivas (mah)
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
Yüksekyayla mah - Terme - Samsun
Y1895 📖: Çangeriş [ Tr geriş "dağ sırtı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1943’e kadar metruk iken tekrar iskân edildi. Cihad Gümüs
Bağsaray mah - Terme - Samsun
1928 📖: Üskütü
Çamlıca mah - Terme - Samsun
1895 📖: Limandere
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Evci mah - Terme - Samsun
1928 📖: Evci
Sakarlı mah - Terme - Samsun
1916h 📖: Sakallı
Alevi-Türk yerleşimi
Kozluk mah - Terme - Samsun
1916h 📖: Nalcılar [ Tr "aleviler" ]
■ 'Nalcı' deyimi Samsun ve Ordu yöresinde `Alevi` anlamında kullanılır. SN
Leylek mah Kozluk - Terme - Samsun
1916h 📖: Leylek
Kuşça mah - Terme - Samsun
1928 📖: Kuşça
Dumantepe mah - Terme - Samsun
1928 📖: Cılar
1916h 📖: Çılar
Akçay mah - Terme - Samsun
1576t 📖: Akçay
■ 16. yy'da Akçay maa Terme kazası merkezi idi. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.