Tatvan'da 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Küllüce köy - Tatvan - Bitlis
1928 📖 Xaxréf
E1902 📖 Xaxrev [ Erm ]
■ 20. yy başında köy metruk idi. SN
  Benekli köy - Tatvan - Bitlis
1928 📖 Çılxor
E1848 📖 Çırxor [ Erm çırhor "su kuyusu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Örenlik köy - Tatvan - Bitlis
1928 📖 Aleman [ Kürd/Tr ˁaliman? "alimler" ]
E1848 📖 Alamek [ Erm "alamlar?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Adını Aleman (`sancaklar`) Hanı adıyla bilinen 16. yy kervansarayından alır. SN
  Çekmece köy - Tatvan - Bitlis
1968 📖 Şentepe
1928 📖 Şamiran
E1848 📖 Şamiram [ Erm "Asur kraliçesi Semiramis" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Urartu ören yerleri Ermeni kültüründe çoğu zaman efsanevi Asur kraliçesi Şamiram'a (= Asurca Şammuramat) atfedilir. SN
  Eğritaş köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Hant [ Erm hant/ant "ekinlik" ]
1556b 📖 End
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çalıdüzü köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖 Balekan [ Kürd "abdallar" ]
E1902 📖 Palekan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Top mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Dob / Tob
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Surp Sarkis kilisesi vardı. Top adının kaynağı açık değildir; Türkçe olması ihtimali düşüktür. SN
  Kırkbulak köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Sak [ Erm "kaz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dalda köy - Tatvan - Bitlis
1928 📖 Harabe Engesor
1901hb 📖 İngesur / Engesor [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çağlayan mah - Tatvan - Bitlis
E1912 📖 Urtap [ Erm "korudüzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taştop mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 Taşdop
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Hovhannes kilisesi 20. yy başında harabeydi. SN
  Koyunpınarı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Nél
1556b 📖 Nil
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tatvan ilçe - Tatvan - Bitlis
E1902 📖 Tadvan
E905 📖 Tadvan Դատուան
E474 📖 Tadig | Tadgavan [Tatgavan] Տատկաւան [ Erm "Dadik (ili) kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Xorenli Movses'in aktardığı rivayete göre kral Vağarşak (MÖ 2. yy?) bu bölgeyi Karnik sülalesinden Dad'a vermiş ve Dadgavan kenti onun adına kurulmuştur. Ancak çok daha eski Urartu kaynaklarında Dati adıyla geçen yerin burası olabilir. Erm Dadik bölgenin, Dadvan kasabanın adıdır. Asıl Tatvan, kasabanın 5 km kuzeyindeki Eskitatvan mevkiindedir. 1930'lu yıllarda yerleşim merkezi demiryolu istasyonu civarına taşındı. SN
■ Tatvan'ın yerli halkı çoğunlukta Kürt olmakla beraber az sayıda da Ahlat'dan göçmüş Türkmenler, Topal Osman isyanına katılmış ve sürgün edilmiş bazı Laz ailelerden oluşmaktadır. Türk
  Yumurtatepe köy - Tatvan - Bitlis
K 📖 Girfeqî [ Kürd "fakihtepe" ]
  Tuğ mah Tatvan - Tatvan - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖 Tuğ
E905 E1848 📖 📖 Tux / Tuğx Թուղխ [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy'da gayrimüslim köyü idi. 15. yy'dan eski olan Ermeni kilisesi harap durumdadır. SN
  Küçüksu köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Kotom
E905 📖 Godom Կոտոմ
1916h 📖 Güzeldere (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Merkezi Kotom köyünde olan Güzeldere (Erm: Aznvats Çur veya Aznvatsor) nahiyesi 1. Dünya Savaşı öncesinde büyük çoğunlukla Ermenilerle meskûndu. SN
  Hanelmalı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xınzorkin
1901hb 📖 Xan Elmalı
1884hk 📖 Xındzorkin | Elmalu [ Erm xıntsor "elma" ]
1854h 📖 Elmalı
■ 20. yy başında köy metruktu ancak Surp Sahak kilisesi vardı. SN
  Yoncabaşı köy - Tatvan - Bitlis
1928 📖 Şikranis
E1912 📖 Şukrants
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çevre köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1916h 📖 İz [ Erm yéz "sığır" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kıyıdüzü köy - Tatvan - Bitlis
E1848 📖 Gıdzvag Կծուակ [ Erm "ekşipınar/acıpınar" ]
1556b 📖 Gizvak / Kizvak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ A. H. Layard Ağustos 1850'de bu köyden geçmiş ve adını Keswack olarak vermiştir. sumela
  Tokaçlı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kurdîkan [ Kürd "aş." ]
■ Metruk Ermeni kilisesi vardır. Manav
  Obuz köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1901hb 📖 Kamar [ Erm կամար "kemer" ]
  Paşaelmalı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Paşaelmalı
E1848 📖 Paşvadzk [ Erm "hisseler, paylar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taşdemir mz - Tatvan - Bitlis
1916h 📖 Sarhaç [ Erm Surp Xaç "Aziz Haç" ]
  Güreşçi köy - Tatvan - Bitlis
1916h 📖 Sapor [ Erm "testi, çömlek" ]
E1902 📖 Tsapor
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy statüsü kaldırıldıktan uzun süre sonra tekrar köy olmuştur. Tatvan haritasında artık görülebilmektedir. ishak levent
  Dibekli köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖 Süli / Soli
  Arılı mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xiyartank [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sarıkum köy - Tatvan - Bitlis
1928 📖 Zığak
E1403 📖 Dzığagk Ծղակք [ Erm "kafes, hasırdan örülmüş kuş tuzağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 100 hane Ermeni nüfusu ve Aziz Teotoros adına kilisesi vardı. SN
  İncekaya mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖 Por [ Erm "çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Düzcealan köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Çorsin / Çorşin [ Erm çorşen? "dört köy" ]
■ Küçük bir ovada birbirine çok yakın olan Düzcealan, Kolbaşı, Oruçlu ve Yassıca köyleri kastedilmiş olmalıdır. SN
  Çamaltı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Ağsis
  Bolalan köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Şahmanis [ Erm ]
  Çataltaş mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Kavarvanig [ Erm "Kavar nahiyesi manastırı" ]
E1848 📖 Vanik [ Erm "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kolbaşı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
2000 📖 Oruçlu
1916h 📖 Avetax / Avetağ [ Erm havatağ "dede mahallesi" ]
■ Veya Kürtçe «Avatax» `abad mahallesi?` SN
  Adabağ köy - Tatvan - Bitlis
1556b 📖 Adabağı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1556 Osmanlı tahririnde Ahlat ilçesinde Müslim nüfusu olan üç köyden biridir. SN
  Beştaş mz - Tatvan - Bitlis
E1848 📖 Ağağ [ Erm ]
1556b 📖 Ağag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yassıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Unsus
1916h 1928 📖 📖 Usunts [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xarzit / Ğarzit
E1902 📖 Xarzit [ Erm xartsud? խարձ "sazlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Anadere köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Hürants [ Erm "konuklar?" ]
1916h 1928 📖 📖 Oranis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Külbastı mz - Tatvan - Bitlis
1916h 📖 Tağa Sor [ Kürd "kızıl mahalle" ]
  Kuşluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pertoküt [ Erm "kaleburnu" ]
1916h 📖 Küt [ Erm "burun" ]
  Üçtepe x - Tatvan - Bitlis
1928 📖 Ustûs
E1902 📖 Sıdus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
  Yelkenli köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Reşadiye
E1902 1928 📖 📖 Sorp Սորբ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te Kerdigan kazasının mahvolması üzerine bir süre sonra Sorp köyü merkez olmak üzere Reşadiye nahiyesi örgütlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Van'ın Gevaş ilçesine bağlı iken daha sonra Tatvan'a bağlandı. ■ Sorplu Aziz Sarkis (ö. 1401) sayesinde ün kazanan Surp Garabed manastırı köy yakınında göle hakim bir tepededir. 1895'te tahrip ve terk edildi. SN
  Karaçalı mah Kuşluca - Tatvan - Bitlis
1916h 📖 Pancas [ Erm ]
  Sarıdal köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Gesanküt
E1902 📖 Gut / GetsanGut [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çavuşlar köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K 📖 Kırdvan
1928 📖 Kerdigan
1556b 📖 Gercikan
E1902 📖 Garcıgan (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1870'lerde 4000 nüfuslu bir kasaba ve Kerdigan/Kercigan kaza merkezi idi. 1878 ve 1895'te tahrip edildi. SN
  Üzümlü mah Çavuşlar - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 İnzan / Inzan
E1902 📖 Hıntsan [ Erm ]
  Suboyu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Haciyan [ Kürd "hacılar" ]
  ? mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1912 📖 Hormez
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uçankuş mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K 📖 Varşén [ Erm "aşağıköy" ]
  Çörekli mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Sinban (mz)
  Dönertaş köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Cankis / Çankes [ Erm ]
  Ulusoy köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Karcikân Vank [ Erm "Karcikan/Kerdigan (nahiyesi )manastırı" ]
E1848 📖 Vanik [ Erm vanig "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Odabaşı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Televir
  Tosunlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1928 📖 📖 Poğa [ Erm poğ փող gen. փողա "kanal, oluk" ]
  Dirlik mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Alekan
  Kepenek mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Salis
  Yumrukaya köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Sinban
E1902 📖 Sımpon [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kısıklı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Siyamîr
  Aktoprak mz - Tatvan - Bitlis
1928 📖 Kiryas
  Sandıklı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Gentrants
1556b 1916h 📖 📖 Kendranis / Kindiranis [ Erm ]
  Kuruyaka köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Vağvanis
E1848 📖 Oğvants [ Erm ]
  Köprücek köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
hl 📖 Axusto / Ağızto [ Süry ]
  Emeksiz mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖 Xums
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Harmanlı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Penganis
E1902 📖 Pegants [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Teknecik köy - Tatvan - Bitlis
1916h 📖 Horuntus / Hörüntüs
E1902 📖 Xorodents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sallıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Kancas
E1902 📖 Gançars [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göllü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Ağkis
E1902 📖 Yeğekis [ Erm "sazlar" ]
1556b 📖 Ağakis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye adını veren Yeğeki (`durgunsu, saz`) gölü 5. yy'da tarihçi Xorenli Movses tarafından zikredilmiştir. 16. yy'da Ağakıs veya Ağkıtsor adıyla anılan sancak ve kazanın merkeziydi. Evliya Çelebi'de müstakil Kürt beyliği görünür. 19. yy sonlarında hala kazadır. SN
  Yediveren köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Kinaxor
1556b 📖 Kinasor [ Erm kinatsor "üzümdere" ]
  Pınarlı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Şirinşas
  Uncular köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Perakom [ Erm ]
  Güntepe köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Halac Engesor
1916h 📖 Engesor [ Erm "cevizdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uslu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖 Ağdad [ Erm "tuzlu" ]
  Kaynarca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Pırikar [ Erm ]
  Çanakdüzü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Koms / Kümis
1916h 1928 📖 📖 Komk / Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuzeyinde yaya 2 saat mesafede 10. yy'a ait Surp Kevork (Georg) manastırı harabesi vardır. Bu manastırda saklanan ve azize ait olduğu rivayet edilen kafatasının daha sonra köye taşınarak buradaki Surp Tovma kilisesinde saklandığı anlatılır. SN
  Beşikli mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Kârvan
E1902 📖 Karp / Kerp [ Erm "gürgen ağacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yenitoprak mz - Tatvan - Bitlis
1916h 📖 Askiri
  Yayıklı mah Göllü - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Asras
1916h 1928 📖 📖 Aspıras
  Beşparmak mah Koruklu - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Çanas
  Nohutlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Vartinis [ Erm vartenis "güllük" ]
  Yaygılı mz - Tatvan - Bitlis
K 📖 Zeva
1916h 📖 Zîve
  Koruklu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Pruns?
E1902 📖 Pırxus [ Erm ]
1556b 📖 Piruz
■ Doğrusunun Pırxus olması gerekir. SN
  Bağmeşesi mz - Tatvan - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Pağ / Bağ
1916h 1928 📖 📖 Pax
  Tuzluca mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Kokîsan
  Yapraklı mah Kağanlı - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Zelûl / Zilûl
  Kağanlı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Ğaynat / Xaynat
1916h 1928 📖 📖 Haynat
  Ustabaşı x - Tatvan - Bitlis
K 📖 Piriguri / Ziyaret
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
  Budaklı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Aşnan / Aşnak [ Erm aşnan "güz köyü" ]
  Dağdibi köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Arizköx [ Erm ]
  Doluca mah Budaklı - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Nanîkans / Nanîkas
1916h 1928 📖 📖 Nanıgats [ Erm "Nanik'ler (?)" ]
■ Gürpınar'da Nanik, Bahçesaray'da Nankas (Nangats) ve Nanis (Nanits), Hizan'da Nanvan köy adları ortak yapıdadır. SN
  Söğütlü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pendévanis [ Erm ]
  Alacabük köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Pili / Pelli
1916h 1928 📖 📖 Pelu
1916h 1928 📖 📖 Beluh
■ 7. yy'a ait Harabedivank manastırı kalıntıları vardır. SN
  Aksoğan mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Alan


Grafik harita göster     haritada ara : km