Tarsus'da 141 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Böğrüeğri mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Böğrüeğri
  Boztepe mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Boztepe
  Dorak mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Dorak
  Tepetaşpınar mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Aşağı Çandır + Kayacı
  Kaklıktaşı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Kaklıktaşı
  Taşçılı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Taşçılı
  Olukkoyağı mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Olukkoyağı
1927h 📖 Olukkonağı
  Pirömerli mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Pirömerli
  Belen mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Belen
  Boğazpınar mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖 Boğazpınar
  Karadiken mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Karadiken
  İnköy mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖 İnköy
  Sarıveli mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Sarıveli [ Tr "aş." ]
■ Sarıveliler bir Avşar Türkmen oymağıdır. SN
  Çiriştepe mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Çiriştepe
  Tepeköy mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Tepeköy
  Çakırlı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Çakırlı
  Ardıçlı mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖 Kenzin
  Topaklı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Topaklı
  Kurtçukuru mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1943ha 📖 Kurtçukuru
  Cinköy mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Cinköy
  Beylice mah - Tarsus (Çamlıyayla bucağı) - Mersin
1912hk 📖 Manas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1911 tarihli Kiepert haritasına göre köy yakınında işler durumda manastır mevcuttu. SN
  Yalamık mah - Tarsus (Çamlıyayla bucağı) - Mersin
1927h 📖 Yağçanağı
  Gülek mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1950~ 📖 Yaylaçukuru
1928 📖 Panzinçukuru
1891c 📖 Gülek (idari bölge) [ Yun Kilíkiai Pylai "Kilikya kapısı" ]
■ Adını Gülek Boğazı'ndan alan idari bölgenin merkez kasabasıdır. 1954'te belediye teşkilatının kurulmasıyla birlikte kasabaya Gülek adı verildi. SN
  Kerimler mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Kerimler
  Meşelik mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Şamlar
  Ulaş mah - Tarsus - Mersin
1911hk 📖 Ulaş
  Sandal mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖 Sandal
■ Panzinçukuru köyüne bağlı Sandal ve Ayvalı mahalleleri ile Kurtçukuru mahallesi birleştirilerek 6.04.1945'te Sandal adı verilen köy kuruldu. Kurtçukuru daha sonra ayrılarak müstakil köy olmuştur. SN
  Dedeler mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Dedeler
  GülekBoğazı mv - Tarsus - Mersin
1484 📖 Külek
Y-399 📖 Kilíkiai Pylai [ Yun "Kilikya kapısı" ]
■ Antik Çağ'dan beri Kilikia Kapıları adı verilen dağ geçididir. SN
  Taşkuyu mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Taşkuyu
  Sayköy mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Sayköy
  Çavdarlı mah - Tarsus (Çamlıyayla bucağı) - Mersin
1928 📖 Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
  Çamalan mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖 Çamalan
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren kurulduğu tahmin edilen Alevi köyüdür. Ali Çatal
  Kaburgediği mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖 Kuburgediği
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  İbrişim mah - Tarsus - Mersin
1914hk 📖 İbrişim
1703z 📖 İbrişüm
■ © 02.08.1703 Lefkeli-zade Mustafa'nın Adana sancağında Sarıçam nahiyesinde İbrişim karyesi ve tevabii tımarı hakkında... deyar heyran
  Çukurbağ mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1911hk 📖 Çukurbağ
  Sucular mah - Tarsus - Mersin
1911hk 📖 Sucular | Susuzlar
  Fanazlık mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Fanarlık?
  Karadirlik mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Karadirlik
  Kızılçukur mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Kızılçukur
  Çevreli mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Muhat
  Çiftlik mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Çiftlik
  Takbaş mah - Tarsus - Mersin
1911hk 📖 Takbaş
  Kaleburcu mah - Tarsus - Mersin
1968 📖 Kalburcu
1916hb 📖 Çingânköy
  Hacıhamzalı mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1914hk 📖 Hacıhamzalı
  Alibeyli mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Yanıkdam + Alibeyli
  Sıraköy mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Sıraköy
  Karakütük mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Karakütük
  BüyükKösebalcı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Kösebalcı
  Himmetli mah - Tarsus - Mersin
Eski adı: -
  Sanlıca mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Fenk [ Erm vank "manastır" ]
1911hk 📖 Gâvur Harmanı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Gâvur Harmanı ile Vank (manastır) ayrı iki yerdir. Keşli isimli komşu köyün adı Türkçe halk dilinde `manastır` anlamındadır. SN
  Damlama mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1911hk 📖 Muzur
■ 28.6.1954'te Damlama adı verildi. SN
  Göçük mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Göçük
  Akçakocalı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Akçakocalı
  KüçükKösebalcı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Kösebalcı
  Çağıl mah - Tarsus - Mersin
Eski adı: Karagur
  İncirlikuyu mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 İncirlikuyu
  Keşli mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖 Keşlikçukur [ Tr keşlik "manastır" ]
  Gömmece mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Gömmece
  Yanıkkışla mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Yanıkkışla
  Tarsus ilçe - Tarsus - Mersin
A870 📖 Tarsûs
Y17 📖 Tarsós [ AnaD ]
As-824 📖 Tarzi / Tarsisi
■ Asur kralı 3. Salmaneser (MÖ 858-824) ve Sennaherib (MÖ 696) yazıtlarında görülen isim muhtemelen daha da eski bir döneme aittir. Yun Tarsós biçiminden Arapçaya ve Arapça vasıtasıyla Türkçeye geçmiştir. Yunancadan direkt olarak alınan 'Tersun/Dersun' biçimi Osmanlı dönemi kaynaklarında görülür. SN
  Yeşiltepe mah - Tarsus - Mersin
1980 📖 Çataltepe
1928 📖 Çatalkeli
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
■ Yeşilkuyu ve Çataltepe köylerinin birleşmesiyle Yeşiltepe belediyesi kuruldu. 2014'te belediye lağv edilince Çataltepe mahallesi 'Yeşiltepe' adını korudu. SN
  Kırıt mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1943ha 📖 Kırbıt?
  Bolatlı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Ebülhadi
■ 23.9.1952'de Bolatlı adı verildi. SN
  Yeşilkuyu mah Yeşiltepe - Tarsus - Mersin
1916hb 📖 Abdalkuyu
  Dadalı mah - Tarsus - Mersin
1911hk 📖 Dadalı
  Çokak mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Çokak [ Tr "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Akgedik mah - Tarsus - Mersin
Eski adı: -
  Kayadibi mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Kayadibi
  Sağlıklı mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Çeşmekaşı
  Kemalpaşa mah Tarsus - Tarsus - Mersin
1928 📖 İskiliç
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1918 yılında İskiliç'te 259'u Rum ve 59'u Türk olmak üzere toplam 318 nüfus vardı. SN
  Gürlü mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Görlü
  Çavuşlu mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖 Çavuşlu
■ Yörük Ahmet
  Aliefendioğlu mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Aliefendioğlu
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
  Kozoluk mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1914hk 📖 Kuzoluk
1902a 📖 Kozoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1918'de 70 hane Ermeni Protestan nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Koçmarlı mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖 Koçömerli
  Taşobası mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1943ha 📖 Taşova
  Eminlik mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1911hk 📖 Eminlik
  Mantaş mah - Tarsus - Mersin
1911hk 📖 Menteş
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
  Kurbanlı mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Bayramlı
  Hasanağa mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Hasanağa
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
  Tarsus neh - Tarsus - Mersin
Y-399 📖 Kydnos
  Çamtepe mah - Tarsus - Mersin
1916hb 📖 Çamtepe
  Eskişehir mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Musul
  AliAğa mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 AliAğa
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
  Özbek mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Türk Musa
1911z 📖 Kürt Musa
■ © 04.10.1911 Tarsus'un Kürtmusa köyünde cami hatibi Ömer Hoca ile Hamzaoğlu Salih arasındaki arazi münazaası. deyar heyran
  Halitağa mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Halitağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1918 yılında köy nüfusu 23 Müslüman ve 55 Ermeni olmak üzere toplam 87 kişi olarak kaydedilmiştir. SN
  Yeniçay mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Araplar
■ Kısmen Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
■ Sünni Türk ve Alevi Arap karışık yerleşim. Sünni Türkler aslen Kayseri'den göçmüş Avşarlardır. Ayrıca bir kaç aile Kürt nüfus da bulunuyor. metonio
  Çayboyu mah - Tarsus - Mersin
1946 📖 Egemen
  Kuşçular mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1914hk 📖 Kuşçular
  Emirler mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖 Emirler
  Baharlı mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Baharlı
  Aladağ mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Aladağlı
  Reşadiye mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Reşadiye
1900~ 📖 Heleke
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Heleke olan eski adı 20 Şubat 1910'da Reşadiye olarak değiştirildi. SN
  Cırbıklar mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖 Çırpıklar
  Akarsu mah - Tarsus - Mersin
1928 📖 Zübeyir


Grafik harita göster     haritada ara : km