haritada ara :   km  
Tarsus'da 150 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Boztepe mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖: Boztepe
Dorak mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Dorak
Taşçılı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Taşçılı
Pirömerli mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Pirömerli
Belen mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Belen
Efeler Olukkoyağı mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖: Efeler
Karadiken mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Karadiken
İnköy mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖: İnköy
1911hk 📖: Yeniköy
Sarıveli mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Sarıveli [ Tr "aş." ]
■ Sarıveliler bir Avşar Türkmen oymağıdır. SN
Çiriştepe mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Çiriştepe
Tepeköy mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Tepeköy
Çakırlı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Çakırlı
Topaklı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Topaklı
Cinköy mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Cinköy
Beylice mah - Tarsus (Çamlıyayla bucağı) - Mersin
1912hk 📖: Manas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1911 tarihli Kiepert haritasına göre köy yakınında işler durumda manastır mevcuttu. SN
Gülek mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1950~ 📖: Yaylaçukuru
1928 📖: Panzinçukuru
1911hk 📖: Gülek Pazarı [ Yun Kilíkiai Pylai "Kilikya kapısı" ]
■ Adını Gülek Boğazı'ndan alan idari bölgenin merkez kasabasıdır. 1954'te belediye teşkilatının kurulmasıyla birlikte kasabaya Gülek adı verildi. SN
Kerimler mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Kerimler
Meşelik mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Şamlar
Ulaş mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Koca Ulaş
Sandal mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖: Sandal
■ Panzinçukuru köyüne bağlı Sandal ve Ayvalı mahalleleri ile Kurtçukuru mahallesi birleştirilerek 6.04.1945'te Sandal adı verilen köy kuruldu. Kurtçukuru daha sonra ayrılarak müstakil köy olmuştur. SN
Dedeler mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Dedeler
GülekBoğazı mv - Tarsus - Mersin
1484 📖: Külek
Y-399 📖: Kilíkiai Pylai [ Yun "Kilikya kapısı" ]
■ Antik Çağ'dan beri Kilikia Kapıları adı verilen dağ geçididir. SN
Taşkuyu mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Taşkuyu
Sayköy mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Sayköy
Çavdarlı mah - Tarsus (Çamlıyayla bucağı) - Mersin
1928 📖: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çamalan mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖: Çamalan
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren kurulduğu tahmin edilen Alevi köyüdür. Ali Çatal
İbrişim mah - Tarsus - Mersin
1703z 📖: İbrişüm
■ © 02.08.1703 Lefkeli-zade Mustafa'nın Adana sancağında Sarıçam nahiyesinde İbrişim karyesi ve tevabii tımarı hakkında... deyar heyran
Sucular mah - Tarsus - Mersin
1911hk 📖: Sucular | Susuzlar
Fanazlık mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖: Fanarlık?
Karadirlik mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Karadirlik
Takbaş mah - Tarsus - Mersin
1911hk 📖: Takbaş
Kaleburcu mah - Tarsus - Mersin
1968 📖: Kalburcu
1916hb 📖: Çingânköy
Tosmurlu Kızılçukur mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖: Tosmurlu
Himmetli mah - Tarsus - Mersin
Eski adı: -
Atalar mah - Tarsus - Mersin
1911hk 📖: Deliminnet
Arap Alevi yerleşimi
Sanlıca mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖: Fenk [ Erm vank "manastır" ]
1911hk 📖: Gâvur Harmanı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Gâvur Harmanı ile Vank (manastır) ayrı iki yerdir. Keşli isimli komşu köyün adı Türkçe halk dilinde `manastır` anlamındadır. SN
Damlama mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖: Muzur
■ 28.6.1954'te Damlama adı verildi. SN
Çağıl mah - Tarsus - Mersin
Eski adı: Karagur
Keşli mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1927h 📖: Keşlikçukur [ Tr keşlik "manastır" ]
Tarsus ilçe - Tarsus - Mersin
A870 📖: Tarsûs
Y17 📖: Tarsós [ AnaD ]
As-824 📖: Tarzi / Tarsisi
■ Asur kralı 3. Salmaneser (MÖ 858-824) ve Sennaherib (MÖ 696) yazıtlarında görülen isim muhtemelen daha da eski bir döneme aittir. Yun Tarsós biçiminden Arapçaya ve Arapça vasıtasıyla Türkçeye geçmiştir. Yunancadan direkt olarak alınan 'Tersun/Dersun' biçimi Osmanlı dönemi kaynaklarında görülür. SN
■ 14. yy kaynaklarında Varsak Türkmen aşiretleri birliğinin kontrolünde görünür. Tarsus ilçesinin ekseriyeti günümüzde Türkmenlerden meydana gelmektedir. Ahmet Savi
Kadelli mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖: Kadelli [ Tr "aş." ]
Yeşiltepe mah - Tarsus - Mersin
1980 📖: Çataltepe
1928 📖: Çatalkeli
Arap Alevi yerleşimi
■ Yeşilkuyu ve Çataltepe köylerinin birleşmesiyle Yeşiltepe belediyesi kuruldu. 2014'te belediye lağv edilince Çataltepe mahallesi 'Yeşiltepe' adını korudu. SN
Kırıt mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖: Kırıtlar [ Tr "aş." ]
Bolatlı mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Ebülhadi
■ 23.9.1952'de Bolatlı adı verildi. SN
Yeşilkuyu mah Yeşiltepe - Tarsus - Mersin
1916hb 📖: Abdalkuyu
Dadalı mah - Tarsus - Mersin
1911hk 📖: Dadalı
Çokak mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖: Çokak [ Tr "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
1927h 📖: Oğlan Kalesi
Akgedik mah - Tarsus - Mersin
Eski adı: -
Kayadibi mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖: Kayadibi
Sağlıklı mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖: Çeşmekaşı
Kemalpaşa mah Tarsus - Tarsus - Mersin
1928 📖: İskiliç
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1918 yılında İskiliç'te 259'u Rum ve 59'u Türk olmak üzere toplam 318 nüfus kaydedilmiştir. SN
Aliefendioğlu mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Aliefendioğlu
Arap Alevi yerleşimi
Kozoluk mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
E1902 1914hk 📖Kuzoluk/Kozoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1918'de 70 hane Ermeni Protestan nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
Çavuşlu mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 📖: Çavuşlu
Yörük yerleşimi
Gürlü mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖: Görlü
Eminlik mah - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1911hk 📖: Eminlik
Mantaş mah - Tarsus - Mersin
1911hk 📖: Menteş
Arap Alevi yerleşimi
Kurbanlı mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖: Bayramlı
Hasanağa mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Hasanağa
Arap Alevi yerleşimi
Tarsus neh - Tarsus - Mersin
Y-399 📖: Kydnos
Çamtepe mah - Tarsus - Mersin
1916hb 📖: Çamtepe
Eskişehir mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖: Musul
Aliağa mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Aliağa
Arap Alevi yerleşimi
Özbek mah - Tarsus - Mersin
1943ha 📖: Türk Musa
1911z 📖: Kürt Musa
■ © 04.10.1911 Tarsus'un Kürtmusa köyünde cami hatibi Ömer Hoca ile Hamzaoğlu Salih arasındaki arazi münazaası. deyar heyran
Halitağa mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Halitağa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1918 yılında köy nüfusu 23 Müslüman ve 55 Ermeni olmak üzere toplam 87 kişi olarak kaydedilmiştir. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
Oğlankalesi Çavuşlu mah - Tarsus - Mersin


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.