Tarsus'da 137 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Sarıveli köy - Tarsus - Mersin
Eski adı: Sarıveli [ Tr "aş." ]
■ Sarıveliler bir Avşar Türkmen oymağıdır. SN
  Cinköy mah - Tarsus - Mersin
1946 MYK: Cinköy
  Beylice köy - Tarsus (Çamlıyayla bucağı) - Mersin
1911, 1928 Kiep, K: Manas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1911 tarihli Kiepert haritasına göre köy yakınında işler durumda manastır mevcuttu. SN
  Gülek bld - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1950-1954: Yaylaçukuru
1928 K: Panzinçukuru
■ Adını Gülek Boğazı'ndan alan idari bölgenin merkez kasabasıdır. 1954'te belediye teşkilatının kurulmasıyla birlikte kasabaya Gülek adı verildi. SN
■ Kilikia adından. Örn. Gülek Boğazı: Kilikya Kapıları Tankut Beygu
  Meşelik köy - Tarsus - Mersin
1928 K: Şamlar
  Ulaş köy - Tarsus - Mersin
1911 Kiep: Ulaş
  Sandal köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
■ Panzinçukuru köyüne bağlı Sandal ve Ayvalı mahalleleri ile Kurtçukuru mahallesi birleştirilerek 6.04.1945'te Sandal adı verilen köy kuruldu. Kurtçukuru daha sonra ayrılarak müstakil köy olmuştur. SN
  Gülek boğaz - Tarsus - Mersin
Ark Xe: Kilikía
Asur: Kilikku
■ Antik çağdan beri Kilikia Kapıları adı verilen dağ geçididir. SN
  Çavdarlı köy - Tarsus (Çamlıyayla bucağı) - Mersin
1928 K: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
  Çamalan köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren kurulduğu tahmin edilen Alevi köyüdür. Ali Çatal
  İbrişim köy - Tarsus - Mersin
1914 Kiep: İbrişim
1703: İbrişüm
■ © 02.08.1703 Lefkeli-zade Mustafa'nın Adana sancağında Sarıçam nahiyesinde İbrişim karyesi ve tevabii tımarı hakkında... deyar heyran
  Takbaş köy - Tarsus - Mersin
1911 Kiep: Takbaş
  Kaleburcu köy - Tarsus - Mersin
1968 K2: Kalburcu
  Sanlıca köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1928 K: Fenk [ Erm vank' "manastır" ]
1911 Kiep: Gâvur Harmanı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Gâvur Harmanı ile Vank (manastır) ayrı iki yer olabilir. Keşli isimli komşu köyün adı `manastır` anlamındadır. SN
  Damlama köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1911 Kiep: Muzur
■ 28.6.1954'te Damlama adı verildi. SN
  Tarsus ilçe - Tarsus - Mersin
Arab: Tarsûs
Ark Str: Tarsós
Asur NAsT: Tarzi/Tarsisi
■ İlk kez Asur kralı 3. Salmaneser'in (MÖ 858-824) yazıtında görülen isim muhtemelen daha eski bir döneme aittir. Yun Tarsós biçiminden Arapçaya ve Arapça vasıtasıyla Türkçeye geçmiştir. Yunancadan direkt olarak alınan 'Tersun/Dersun' biçimi de bazı Osmanlı dönemi kaynaklarında görülür. SN
  Çataltepe mah Yeşiltepe - Tarsus - Mersin
1968 K2: Çatalkeli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kemalpaşa mah Tarsus - Tarsus - Mersin
1928 K: İskilic
  Bolatlı köy - Tarsus - Mersin
1946 MYK: Ebülhadi
■ 23.9.1952'de Bolatlı adı verildi. SN
  Yeşilkuyu mah Yeşiltepe - Tarsus - Mersin
  Dadalı köy - Tarsus - Mersin
1911 Kiep: Dadalı
  Gürlü köy - Tarsus - Mersin
Eski adı: Körlü
  Kozoluk köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
1914 Kiep: Kuzoluk
E1900 Epr I.541: Kozoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 40 hane Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Mantaş köy - Tarsus - Mersin
1911 Kiep: Menteş
  Özbek köy - Tarsus - Mersin
1928 K: Kürtmusa
■ © 04.10.1911 Tarsus'un Kürtmusa köyünde cami hatibi Ömer Hoca ile Hamzaoğlu Salih arasındaki arazi münazaası. deyar heyran
  Yeniçay köy - Tarsus - Mersin
1928 K: Araplar
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çayboyu köy - Tarsus - Mersin
1946 MYK: Egemen
  Akarsu köy - Tarsus - Mersin
1928 K: Zübeyir
  Ağzıdelik köy - Tarsus - Mersin
1914 Kiep: Ağzıdelik


Grafik harita göster     haritada ara : km