Susurluk'da 50 yerleşim bulundu.
sırala 
  Reşadiye mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1911ht: Reşadiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy, Bulgaristan'ın "Şumnu" ve "Razrgrad (Hezergrad)" bölgelerinden gelen macirler tarafından kurulmuştır. Türk
  Asmalıdere mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928k: Asmalıdere
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Eminpınar mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928k: Eminpınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1877-78 yıllarında Bulgarsitanın Şumnu vilayetine bağlı Razgrad kasabasına bağlı Masır köyünden göçen (Hacıhüseyinler,keleşler,...) üç ailenin kurmuş olduğu bir göçmen küyüdür. Türk
  Gökçedere mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1911ht: Gökçedere
■ Köy 1877 / 1878 Osmanlı (Doksan üç) Harbi zamanında Balkanlardan göç eden muhacırlar tarafından kurulmuştur. Türk
  Kulat mah - Susurluk - Balıkesir
1928k: KolatPınarı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Alibey mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928k: Alibey
■ Kısmen Boşnak yerleşimi
■ Boşnak ve Yörük karışımı bir köydür. Türk
  Kurucaoluk mah - Susurluk - Balıkesir
1928k: Kurucaoluk
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy 2. yarısında (1850 - 1875 yılları arası) Bulgaristan Razgrad bölgesinden zorla göçen halkımızın bu bölgeye yerlesmesiyle kurulan köydür. Türk
  İclaliye mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911ht: İclaliye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Günaydın mah - Susurluk - Balıkesir
1960k: Kızıldere
■ /Gürcü yerleşimi
  Demirkapı mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Eski Demirkapı Derbendi mevkiinde 19. yy sonlarında kurulmuş Kafkasya muhaciri yerleşimidir. SN
■ Birinci Anzavur İsyanında çarpışmalara sahne olmuştur. Güney Marmara Kafkas Şöleni 1999 yılında Demirkapı köyünde yapıldı. Önemli konukları arasında Ürdün Prensi Ali de bulunmaktaydı. Perit Taymaz
  Muradiye mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911ht: Mandır
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kafkasya göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy Bulgaristan Muhacırları, yunanistan Muhacırları ve Kafkasya'dan gelen Çerkezler ve Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur. Türk
■ Küçük Asyadaki en meşhur Bulgar köyü idi. Daha 1873 senesinde seküler tedrisat vermiş ilk Bulgar Mektebi burada açılmıştır. Bulgaristandaki Recep Mahalle (Arkovna) Yayla (Jagnilo) ile Elez Fakı (Dobroplodno) köyündeki emvalin takasında bu köyün bahsi geçmiştir. Son kalan Bulgar âileler 1914 baharında Rum köylerine sürgün kararı çıkması üzerine âcilen Bulgaristana geçme karârı almıştır. Bu köylüler günümüzde İvajlov şehrinde mahalleye dönüşen Lıca köyüne iskân edildiler. Manav
  Söğütçayırı mah - Susurluk - Balıkesir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kadıkırı mah - Susurluk - Balıkesir
1928k: Kadıkırı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yağcı mah - Susurluk - Balıkesir
1890hk: Yağcı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy 93 harbi sırasında Bulgaristan muhacırlarından Bulgaristanın Kırcaali, Peştepe, Razgad vs.'den goc etmıslerdır. Türk
  Babaköy mah - Susurluk - Balıkesir
1911ht: Babaköy
1890hk: Yörükköy
yerleşimi
■ Köyün kurucuları 1850 li yıllarda Karakeçili Yörük Boyları olup 1800 lü yılların sonlarına doğru Bulgaristan muhacır ve nogaylar daha sonradan köye gelip yerleşmişlerdir. Türk
  Ilıcaboğazı mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911ht: Ilıca
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes yerleşimi. "Güney Marmara Çerkes Sürgünü" nde sürülen 14 köyden bir tanesidir. (11 Haziran 1923) Perit Taymaz
■ Bundan takriben 100 sene önce Kafkasya'dan gelen muhacirlerin yerleşmesi ile ilk temelleri atılan köy, daha sonraki daha sonraki yıllarda Balkanlardan gelen Muhacirlerin yerleşmesi ile kurulmuştur.doğu anadoludaki isyanlar sırasında sürgün edilen Kürt aileler, Lozan anlaşması sonrasındaki mübadele muhacirleri ile, zaman zaman rumeliden (özellikle 1951 yılındaki) göçlerle bugünkü şeklini almaya başlamıştır. Türk
  Göbel mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
■ 20. yy başında Rum/Bulgar yerleşimi.
■ 18. ve 19 asırda büyük bir Rum Ortodoks köyüydü. Bulgar halkı 1884 senesinde buradan 40 âile kalkıp Susurluktaki Mandır (Muradiye) köyünü yanına alarak Varnadaki Elez Fakı (Dobroplodno) ile Yayla (Jagnilo) köyüne iskân edildi. Manav
  Sultançayırı mah - Susurluk - Balıkesir
Çr: Nogoykuey [ ç "Nogay köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes (Abzek-Şapsığh), Muhacir, Manav ve Yörük kavimleri bu köyde yaşamı sürdürmektedir. Türk
  Ümiteli mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911ht: Umudili
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Balıklıdere mah - Susurluk - Balıkesir
1911ht: Balıklıdere
1890hk: Yeniköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Demirkapı köyünden sonra Susurluk'un en büyük 2. Çerkes köyü idi. Bulgaristan muhacirleri de yerleşiktir. 1940larda Dersim olaylarından sonra göç ettirilen bazı aileler geçici olarak ikamet etmiştir. Perit Taymaz
  Susurluk ilçe - Susurluk - Balıkesir
1660eç, 1890hk: Susığırlık [ Tr "manda yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1890 - 1892 yılları arasında bucak merkezi Ömerköy ve Susurluk arasında değişmiştir. Son olarak 1892'de Susurluk bucak merkezi olarak kalmıştır. Bu yıllarda Susurluk'un ismi Fırt nahiyesi olarak geçer. İsmin nahiye merkezi "fırt Ömerköy'de fırt Susurluk'ta" olmasından dolayı verildiği söylenir. Özhan Çakıcı
■ 1858 ve 1878 Türk-Rus savaşında Anadolu’ya göç eden Bulgaristan ve Kafkas Göçmenleri ve sonraları Ahmet Vefik Paşa tarafından iskan ettirilen Türkmen aşiretleriyle kalabalıklaşmıştır. Türk
  Aziziye mah - Susurluk - Balıkesir
Çr: Tuğujkuey
1928k: Aziziye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Güney Marmara Kafkas Festivali 2006 yılında Aziziye köyünde yapıldı. Perit Taymaz
  Kepekler mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911ht: Kepekler
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy Çerkesler (Abzah,Şapsığ), Arnavutlar ve Türklerden (Manav, Muhacır) oluşmaktadır. Türk
  Okçugöl mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911ht: Akçagölü
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Tatar Türkleri tarafından kurulan köyümüzün büyük bölümünü 1877 Osmanlı- Rus savaşından sonra göç eden soydaşlarımız oluşturmaktadır Türk
  Sülecik mah - Susurluk - Balıkesir
1928k: Sülecik [ Tr "küçük Süleyman" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yahyaköy mah - Susurluk - Balıkesir
1911ht: Yayalar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ İkinci Anzavur Ayaklanması sırasında Anzavur kuvvetleri ile Ethem kuvvetleri Yahyaköy sırtlarında çarpışmıştır. Perit Taymaz
■ Manav yerlesimi iken Çerkez âileler 19. asırda eklenmistir. Halen Manavlar, Çerkezler ve Balkan muhacirleri bulunmaktadır. Manav
  Yıldız mah - Susurluk - Balıkesir
1911ht: Yıldız
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Eski Manav köyü olmakla beraber köyümüzde Muhacır, Çerkes ve az da olsa Yörükler yaşamaktadır. Türk
  Beyköy mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911ht: Beyköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Karapürçek mah - Susurluk - Balıkesir
1928k: Karapürçek
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Bozen mah - Susurluk - Balıkesir
1928k: Bozen
1911ht: Bozan
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ İlk olarak 1883 yıllarında Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinin Razgrad şehrinden Göbel nahiyesine gelen ve burada sivrisinek, sıtma ve bataklıktan kaçan muhacirlerin gelip bugünkü köyün olduğu yere yerleşmesiyle başlamıştır. Daha sonra bunu gören ve göçebe olarak hayvancılıkla geçimini sağlayan Yörük ve Türkmenler de köyün üst kısmına yerleşmeye başlamışlardır. Türk
  Tütünlük mah Kalfaköy - Susurluk - Balıkesir
1911ht: Tütünlük


Grafik harita göster     haritada ara : km