Susurluk'da 50 yerleşim bulundu.
sırala 
  Reşadiye mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Güğüm Reşadiye
1911h 📖 Reşadiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Köy, Bulgaristan'ın "Şumnu" ve "Razrgrad (Hezergrad)" bölgelerinden gelen macirler tarafından kurulmuştır.
  Odalıdam mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Odalıdam
  Asmalıdere mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Asmalıdere
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Eminpınar mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Eminpınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1877-78 yıllarında Bulgarsitanın Şumnu vilayetine bağlı Razgrad kasabasına bağlı Masır köyünden göçen (Hacıhüseyinler,keleşler,...) üç ailenin kurmuş olduğu bir göçmen küyüdür.
■ En az 3 hâne gelmişlerdi Razgrad tarafından. Manav
  Gökçedere mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Gökçedere
■ Köy 1877 / 1878 Osmanlı (Doksan üç) Harbi zamanında Balkanlardan göç eden muhacırlar tarafından kurulmuştur.
  Kayalıdere mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kayalıdere
  Kirazköy mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Kirazköy
  Kulat mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Kolat Pınarı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Alibey mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Alibey
■ Kısmen Rumeli göçmeni (<1900) (Boşnak) yerleşimi
■ Boşnak ve Yörük karışımı bir köydür.
  Kurucaoluk mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Kurucaoluk
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 19. yy 2. yarısında (1850 - 1875 yılları arası) Bulgaristan Razgrad bölgesinden muhacirlerin yerlesmesiyle kurulan köydür.
  Paşaköy mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Paşaköy
  Ömerköy mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Ömerköy
  İclaliye mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 İclaliye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Duman mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Duman
  Günaydın mah - Susurluk - Balıkesir
1960 📖 Kızıldere
1928 📖 Mana Dervişbey
Yörük/Gürcü yerleşimi
■ Kısmen Alevi(Kürt veya Zaza)yerleşimi.Erzincan Zini gediği katliamı sonrası köylülerden bir kısmı buraya sürgün geldi. Veli Günaydın
  Demirkapı mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Demirkapı | Hamidiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Eski Demirkapı Derbendi mevkiinde 19. yy sonlarında kurulmuş Kafkasya muhaciri yerleşimidir. SN
■ Birinci Anzavur İsyanında çarpışmalara sahne olmuştur. Güney Marmara Kafkas Şöleni 1999 yılında Demirkapı köyünde yapıldı. Önemli konukları arasında Ürdün Prensi Ali de bulunmaktaydı. Perit Taymaz
  Gökçeören mah - Susurluk (Yeniköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Gökçeören
  Muradiye mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Mandır
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Köy Bulgaristan Muhacırları, yunanistan Muhacırları ve Kafkasya'dan gelen Çerkezler ve Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur.
■ Küçük Asyadaki en meşhur Bulgar köyü idi. Daha 1873 senesinde seküler tedrisat vermiş ilk Bulgar Mektebi burada açılmıştır. Bulgaristandaki Recep Mahalle (Arkovna) Yayla (Jagnilo) ile Elez Fakı (Dobroplodno) köyündeki emvalin takasında bu köyün bahsi geçmiştir. Son kalan Bulgar âileler 1914 baharında Rum köylerine sürgün kararı çıkması üzerine âcilen Bulgaristana geçme karârı almıştır. Bu köylüler günümüzde İvajlov şehrinde mahalleye dönüşen Lıca köyüne iskân edildiler. Manav
  Söğütçayırı mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Söğütçayırı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kadıkırı mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Kadıkırı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yağcı mah - Susurluk - Balıkesir
1890hk 📖 Yağcı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Köy 93 harbi sırasında Bulgaristan muhacırlarından Bulgaristanın Kırcaali, Peştepe, Razgad vs.'den goc etmıslerdır.
  Babaköy mah - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 Babaköy
1890hk 📖 Yörükköy
■ 20. yy başında Yörük/Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ Bulgaristan muhacirleri Razgrad'dan gelmiştir. Köy iki mahalleden oluşup biri Yörüklerden, diğeri muhacirlerden oluşur. Muhacir mahallesine halen asfalt yol dahi yapılmamıştır. metonio
■ Köyün kurucuları 1850 li yıllarda Karakeçili Yörük Boyları olup 1800 lü yılların sonlarına doğru Bulgaristan muhacır ve nogaylar daha sonradan köye gelip yerleşmişlerdir.
  Ilıcaboğazı mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Ilıca
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Marmara Bölgesinde 1923 Çerkes Sürgünü'nde boşaltılan 14 köyden biridir. SN
■ Bundan takriben 100 sene önce Kafkasya'dan gelen muhacirlerin yerleşmesi ile ilk temelleri atılan köy, daha sonraki daha sonraki yıllarda Balkanlardan gelen Muhacirlerin yerleşmesi ile kurulmuştur.doğu anadoludaki isyanlar sırasında sürgün edilen Kürt aileler, Lozan anlaşması sonrasındaki mübadele muhacirleri ile, zaman zaman rumeliden (özellikle 1951 yılındaki) göçlerle bugünkü şeklini almaya başlamıştır.
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.Dersim sürgünü ile gelmişlerdir Veli Günaydın
  Göbel mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1890hk 📖 Göbel | Gavurköy [ Yun ]
1604 📖 Göbel
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Bulgar yerleşimi.
■ 18. ve 19 asırda büyük bir Rum Ortodoks köyüydü. Bulgar halkı 1884 senesinde buradan 40 âile kalkıp Susurluktaki Mandır (Muradiye) köyünü yanına alarak Varna'daki Elezfakı (Dobroplodno) ile Yayla (Jagnilo) köylerine iskân edildi. Manav
  Sultançayırı mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Sultançayırı
Ç1920~ 📖 Nogoykuey [ Çr "Nogay köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes (Abzek-Şapsığh), Muhacir, Manav ve Yörük kavimleri bu köyde yaşamı sürdürmektedir.
  Ümiteli mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Umudili
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Balıklıdere mah - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 Balıklıdere
1890hk 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Demirkapı köyünden sonra Susurluk'un en büyük 2. Çerkes köyü idi. Bulgaristan muhacirleri de yerleşiktir. 1940larda Dersim olaylarından sonra göç ettirilen bazı aileler geçici olarak ikamet etmiştir. Perit Taymaz
  Susurluk ilçe - Susurluk - Balıkesir
1665 1890hk 📖 📖 Susığırlık [ Tr "manda yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1890 - 1892 yılları arasında bucak merkezi Ömerköy ve Susurluk arasında değişmiştir. Son olarak 1892'de Susurluk bucak merkezi olarak kalmıştır. Bu yıllarda Susurluk'un ismi Fırt nahiyesi olarak geçer. İsmin nahiye merkezi "fırt Ömerköy'de fırt Susurluk'ta" olmasından dolayı verildiği söylenir. Özhan Çakıcı
■ 1858 ve 1878 Türk-Rus savaşında Anadolu’ya göç eden Bulgaristan ve Kafkas Göçmenleri ve sonraları Ahmet Vefik Paşa tarafından iskan ettirilen Türkmen aşiretleriyle kalabalıklaşmıştır.
  Buzağılık mah - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 Buzağılık
  Aziziye mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Aziziye
Ç1920~ 📖 Tuğujkuey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Güney Marmara Kafkas Festivali 2006 yılında Aziziye köyünde yapıldı. Perit Taymaz
  Kepekler mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Kepekler
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Köy Çerkesler (Abzah,Şapsığ), Arnavutlar ve Türklerden (Manav, Muhacır) oluşmaktadır.
  Okçugöl mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Akçagölü
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ Tatar Türkleri tarafından kurulan köyümüzün büyük bölümünü 1877 Osmanlı- Rus savaşından sonra göç eden soydaşlarımız oluşturmaktadır
  Sülecik mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Sülecik [ Tr "küçük Süleyman" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yahyaköy mah - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 Yayalar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ İkinci Anzavur Ayaklanması sırasında Anzavur kuvvetleri ile Ethem kuvvetleri Yahyaköy sırtlarında çarpışmıştır. Perit Taymaz
■ Manav yerlesimi iken Çerkez âileler 19. asırda eklenmistir. Halen Manavlar, Çerkezler ve Balkan muhacirleri bulunmaktadır. Manav
  Yıldız mah - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 Yıldız
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ Eski Manav köyü olmakla beraber köyümüzde Muhacır, Çerkes ve az da olsa Yörükler yaşamaktadır.
  Kayıkçı mah - Susurluk - Balıkesir
1890hk 📖 Kayıkçı
  Beyköy mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Beyköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Karaköy mah - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 Karaköy
  Kocapınar mah - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 Kocapınar
  Dereköy mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 B. Dere
  Ekinlik mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Ekinlik
  Gökçeağaç mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Şapla
  Karapürçek mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Karapürçek
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Bozen mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Bozen
1911h 📖 Bozan
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi
■ İlk olarak 1883 yıllarında Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinin Razgrad şehrinden Göbel nahiyesine gelen ve burada sivrisinek, sıtma ve bataklıktan kaçan muhacirlerin gelip bugünkü köyün olduğu yere yerleşmesiyle başlamıştır. Daha sonra bunu gören ve göçebe olarak hayvancılıkla geçimini sağlayan Yörük ve Türkmenler de köyün üst kısmına yerleşmeye başlamışlardır.
  Tütünlük mah Kalfaköy - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 Tütünlük
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 93 Harbinde Bulgaristan'ın Tırnovo ilinden gelen göçmenlerce kurulmuştur. SN
  Gürece mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Gürece
  Kalfaköy mah - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 Kalfaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 93 Harbinde Bulgaristan'ın Razgrad ilinde Kalfaköy'den gelen göçmenlerce kurulmuştur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km