haritada ara :   km  
Susurluk'da 50 yerleşim bulundu.
sırala 
Reşadiye mahalle - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 : Güğüm Reşadiye
1911h 📖 : Reşadiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy, Bulgaristan'ın "Şumnu" ve "Razrgrad (Hezergrad)" bölgelerinden gelen macirler tarafından kurulmuştır.
■ Koord: 39° 52' 30'' D, 28° 0' 12'' K
Odalıdam mahalle - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : Odalıdam
■ Koord: 39° 49' 35'' D, 28° 0' 13'' K
Asmalıdere mahalle - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 : Asmalıdere
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 50' 56'' D, 28° 0' 45'' K
Eminpınar mahalle - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 : Eminpınar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-78 yıllarında Bulgarsitanın Şumnu vilayetine bağlı Razgrad kasabasına bağlı Masır köyünden göçen (Hacıhüseyinler,keleşler,...) üç ailenin kurmuş olduğu bir göçmen küyüdür.
■ Koord: 39° 53' 43'' D, 28° 1' 7'' K
Gökçedere mahalle - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : Gökçedere
■ Köy 1877 / 1878 Osmanlı (Doksan üç) Harbi zamanında Balkanlardan göç eden muhacırlar tarafından kurulmuştur.
■ Koord: 39° 49' 37'' D, 28° 1' 23'' K
Kayalıdere mahalle - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 : Kayalıdere
■ Koord: 39° 48' 40'' D, 28° 1' 59'' K
Kirazköy mahalle - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 : Kirazköy
■ Koord: 39° 54' 35'' D, 28° 2' 13'' K
Kulat mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Kolat Pınarı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 53' 26'' D, 28° 2' 48'' K
Alibey mahalle - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 : Alibey
■ Kısmen Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Boşnak ve Yörük karışımı bir köydür.
■ Koord: 39° 52' 11'' D, 28° 2' 51'' K
Kurucaoluk mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Kurucaoluk
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy 2. yarısında (1850 - 1875 yılları arası) Bulgaristan Razgrad bölgesinden muhacirlerin yerlesmesiyle kurulan köydür.
■ Koord: 39° 55' 38'' D, 28° 3' 29'' K
Paşaköy mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Paşaköy
■ Koord: 39° 54' 0'' D, 28° 3' 30'' K
Ömerköy mahalle - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 : Ömerköy
■ Koord: 39° 49' 49'' D, 28° 3' 58'' K
İclaliye mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : İclaliye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 58' 38'' D, 28° 4' 2'' K
Duman mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Duman
■ Koord: 39° 54' 56'' D, 28° 5' 1'' K
Günaydın mahalle - Susurluk - Balıkesir
1960 📖 : Kızıldere
1928 📖 : Mana Dervişbey
Yörük/Gürcü yerleşimi
■ Kısmen Alevi(Kürt veya Zaza)yerleşimi.Erzincan Zini gediği katliamı sonrası köylülerden bir kısmı buraya sürgün geldi. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 57' 38'' D, 28° 5' 7'' K
Demirkapı mahalle - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : Demirkapı | Hamidiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Şap) yerleşimi.
■ Eski Demirkapı Derbendi mevkiinde 19. yy sonlarında kurulmuş Kafkasya muhaciri yerleşimidir. SN
■ Birinci Anzavur İsyanında çarpışmalara sahne olmuştur. Güney Marmara Kafkas Şöleni 1999 yılında Demirkapı köyünde yapıldı. Önemli konukları arasında Ürdün Prensi Ali de bulunmaktaydı. Perit Taymaz
■ Koord: 39° 48' 30'' D, 28° 5' 17'' K
Gökçeören mahalle - Susurluk (Yeniköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖 : Gökçeören
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 47'' D, 28° 5' 44'' K
Söve mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
■ Koord: 39° 59' 25'' D, 28° 5' 47'' K
Danaveli mahalle - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 33'' D, 28° 6' 0'' K
Muradiye mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : Mandır
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy Bulgaristan Muhacırları, yunanistan Muhacırları ve Kafkasya'dan gelen Çerkezler ve Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur.
■ Küçük Asyadaki en meşhur Bulgar köyü idi. Daha 1873 senesinde seküler tedrisat vermiş ilk Bulgar Mektebi burada açılmıştır. Bulgaristandaki Recep Mahalle (Arkovna) Yayla (Jagnilo) ile Elez Fakı (Dobroplodno) köyündeki emvalin takasında bu köyün bahsi geçmiştir. Son kalan Bulgar âileler 1914 baharında Rum köylerine sürgün kararı çıkması üzerine âcilen Bulgaristana geçme karârı almıştır. Bu köylüler günümüzde İvajlov şehrinde mahalleye dönüşen Lıca köyüne iskân edildiler. Manav
■ Koord: 40° 2' 44'' D, 28° 6' 5'' K
Söğütçayırı mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Söğütçayırı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Karaçay) yerleşimi.
■ Koord: 39° 52' 37'' D, 28° 6' 33'' K
Kadıkırı mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Kadıkırı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 52' 0'' D, 28° 7' 0'' K
Yağcı mahalle - Susurluk - Balıkesir
1890hk 📖 : Yağcı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy 93 harbi sırasında Bulgaristan muhacırlarından Bulgaristanın Kırcaali, Peştepe, Razgad vs.'den goc etmıslerdır.
■ Koord: 39° 58' 21'' D, 28° 8' 0'' K
Babaköy mahalle - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 : Babaköy
1890hk 📖 : Yörükköy
■ 20. yy başında Yörük/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan muhacirleri Razgrad'dan gelmiştir. Köy iki mahalleden oluşup biri Yörüklerden, diğeri muhacirlerden oluşur. Muhacir mahallesine halen asfalt yol dahi yapılmamıştır. metonio
■ Köyün kurucuları 1850 li yıllarda Karakeçili Yörük Boyları olup 1800 lü yılların sonlarına doğru Bulgaristan muhacır ve nogaylar daha sonradan köye gelip yerleşmişlerdir.
■ Koord: 39° 48' 0'' D, 28° 8' 0'' K
Ilıcaboğazı mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : Ilıca
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Marmara Bölgesinde 1923 Çerkes Sürgünü’nde boşaltılan 14 köyden biridir. SN
■ Bundan takriben 100 sene önce Kafkasya'dan gelen muhacirlerin yerleşmesi ile ilk temelleri atılan köy, daha sonraki daha sonraki yıllarda Balkanlardan gelen Muhacirlerin yerleşmesi ile kurulmuştur.doğu anadoludaki isyanlar sırasında sürgün edilen Kürt aileler, Lozan anlaşması sonrasındaki mübadele muhacirleri ile, zaman zaman rumeliden (özellikle 1951 yılındaki) göçlerle bugünkü şeklini almaya başlamıştır.
■ Tunceli sürgünleri bulunmaktadır. Veli Günaydın
■ Koord: 40° 5' 34'' D, 28° 8' 6'' K
Göbel mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1890hk 📖 : Göbel | Gavurköy [ Yunanca ]
1604 📖 : Göbel
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Bulgar yerleşimi.
■ 18. ve 19 asırda büyük bir Rum Ortodoks köyüydü. Bulgar halkı 1884 senesinde buradan 40 âile kalkıp Susurluktaki Mandır (Muradiye) köyünü yanına alarak Varna'daki Elezfakı (Dobroplodno) ile Yayla (Jagnilo) köylerine iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 1' 17'' D, 28° 8' 53'' K
Sultançayırı mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Sultançayırı
Ç1920~ 📖 : Nogoykuey [ Çerkesçe "Nogay köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes (Abzek-Şapsığh), Muhacir, Manav ve Yörük kavimleri bu köyde yaşamı sürdürmektedir.
■ Koord: 39° 51' 49'' D, 28° 9' 2'' K
Ümiteli mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : Umudili
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Koord: 40° 2' 31'' D, 28° 9' 26'' K
Balıklıdere mahalle - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 : Balıklıdere
1890hk 📖 : Yeniköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Şapsığ) yerleşimi.
■ Demirkapı köyünden sonra Susurluk'un en büyük 2. Çerkes köyü idi. Bulgaristan muhacirleri de yerleşiktir. 1940larda Dersim olaylarından sonra göç ettirilen bazı aileler geçici olarak ikamet etmiştir. Perit Taymaz
■ Koord: 39° 57' 21'' D, 28° 9' 29'' K
Susurluk ilçe - Susurluk - Balıkesir
1665 1890hk 📖 📖 : Susığırlık [ Türkçe "manda yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1890 - 1892 yılları arasında bucak merkezi Ömerköy ve Susurluk arasında değişmiştir. Son olarak 1892'de Susurluk bucak merkezi olarak kalmıştır. Bu yıllarda Susurluk'un ismi Fırt nahiyesi olarak geçer. İsmin nahiye merkezi "fırt Ömerköy'de fırt Susurluk'ta" olmasından dolayı verildiği söylenir. Özhan Çakıcı
■ 1858 ve 1878 Türk-Rus savaşında Anadolu’ya göç eden Bulgaristan ve Kafkas Göçmenleri ve sonraları Ahmet Vefik Paşa tarafından iskan ettirilen Türkmen aşiretleriyle kalabalıklaşmıştır.
■ Türkmen aşiretleri değil, Nazilliden zorla getirilen Yörükler. Manav
■ Koord: 39° 54' 48'' D, 28° 9' 34'' K
Buzağılık mahalle - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 : Buzağılık
■ Koord: 39° 53' 36'' D, 28° 9' 40'' K
Aziziye mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Aziziye
Ç1920~ 📖 : Tuğujkuey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Güney Marmara Kafkas Festivali 2006 yılında Aziziye köyünde yapıldı. Perit Taymaz
■ Koord: 39° 51' 20'' D, 28° 9' 42'' K
Kepekler mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : Kepekler
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Köy Çerkesler (Abzah,Şapsığ), Arnavutlar ve Türklerden (Manav, Muhacır) oluşmaktadır.
■ Koord: 40° 5' 8'' D, 28° 9' 53'' K
Okçugöl mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : Akçagölü
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ Tatar Türkleri tarafından kurulan köyümüzün büyük bölümünü 1877 Osmanlı- Rus savaşından sonra göç eden soydaşlarımız oluşturmaktadır
■ Koord: 40° 3' 54'' D, 28° 10' 1'' K
Sülecik mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Sülecik [ Türkçe "küçük Süleyman" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Koord: 39° 50' 58'' D, 28° 10' 4'' K
Yahyaköy mahalle - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 : Yayalar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ İkinci Anzavur Ayaklanması sırasında Anzavur kuvvetleri ile Ethem kuvvetleri Yahyaköy sırtlarında çarpışmıştır. Perit Taymaz
■ Manav yerlesimi iken Çerkez âileler 19. asırda eklenmistir. Halen Manavlar, Çerkezler ve Balkan muhacirleri bulunmaktadır. Manav
■ Koord: 39° 59' 41'' D, 28° 10' 40'' K
Yıldız mahalle - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 : Yıldız
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Eski Manav köyü olmakla beraber köyümüzde Muhacır, Çerkes ve az da olsa Yörükler yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 47' 55'' D, 28° 10' 50'' K
Kayıkçı mahalle - Susurluk - Balıkesir
1890hk 📖 : Kayıkçı
■ Koord: 39° 55' 14'' D, 28° 10' 54'' K
Beyköy mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : Beyköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 3' 51'' D, 28° 10' 59'' K
Karaköy mahalle - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 : Karaköy
■ Koord: 39° 52' 50'' D, 28° 11' 10'' K
Kocapınar mahalle - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 : Kocapınar
■ Koord: 39° 53' 27'' D, 28° 11' 27'' K
Dereköy mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Büyükdere
■ Koord: 39° 56' 50'' D, 28° 11' 42'' K
Ekinlik mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Ekinlik
■ Koord: 39° 54' 13'' D, 28° 12' 47'' K
Gökçeağaç mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Şapla
■ Koord: 39° 47' 25'' D, 28° 13' 1'' K
Karapürçek mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Karapürçek
■ Koord: 39° 58' 18'' D, 28° 13' 18'' K
Bozen mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Bozen
1911h 📖 : Bozan
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ İlk olarak 1883 yıllarında Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinin Razgrad şehrinden Göbel nahiyesine gelen ve burada sivrisinek, sıtma ve bataklıktan kaçan muhacirlerin gelip bugünkü köyün olduğu yere yerleşmesiyle başlamıştır. Daha sonra bunu gören ve göçebe olarak hayvancılıkla geçimini sağlayan Yörük ve Türkmenler de köyün üst kısmına yerleşmeye başlamışlardır.
■ Koord: 39° 48' 59'' D, 28° 13' 41'' K
Tütünlük mahalle (Kalfaköy bağ) - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖 : Tütünlük
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinde Bulgaristan’ın Tırnovo ilinden gelen göçmenlerce kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 53' 32'' D, 28° 14' 5'' K
Gürece mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Gürece
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi ile Razgrad'ın Karaağaç (Brestovene) köyünü boşaltan 300 hâne halk, Biga, Lapseki, Balıkesir'de kurulan köylere iskân edilmiş, bir kısmı da buraya aktarılmıştır. Manav
■ Koord: 39° 52' 32'' D, 28° 14' 11'' K
Kalfaköy mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖 : Kalfaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinde Bulgaristan’ın Razgrad ilinde Kalfaköy’den gelen göçmenlerce kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 53' 24'' D, 28° 14' 16'' K
Yaylaçayır mahalle - Susurluk - Balıkesir
■ Koord: 39° 51' 35'' D, 28° 15' 42'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.