haritada ara :   km  
Suruç'da 111 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Dağören mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖 Cessasi Beş
Kürt (Sünni) yerleşimi
Ağırtaş mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Cerdo [ Kr "baskın, akın" ]
Türkmen yerleşimi
Fıstıklı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Kersan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karakaş mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Karakaş
Kürt (Sünni) yerleşimi
Taşlıkuyu mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Kızılkuyu
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Çağla mz - Suruç - Şanlıurfa
Eski adı: Teğlik
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Köseveli mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Köseveli
Türkmen (Karakeçili ) yerleşimi
Örgütlü mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Ürkütlü
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Karaca mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Siveydi [ Ar sweydi "karaca" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kesmecik mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Kesmei Aliusî [ Kr "Yusuflar kesmesi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
İzci mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Şopik
Kürt (Sünni) yerleşimi
Oğulbey mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Oğulbey
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karakeçili mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Simaki
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yağışlı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Mîrxan [ Kr "bey hanı" ]
Türkmen yerleşimi
Harmanalan mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Tilxirman
1915h 📖 Tell Xarman [ Ar/Kr ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Yanaloba mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Zebeşkâr [ Kr zebeşker "karpuzcu" ]
Kürt (Sünni) (Karakeçili) yerleşimi
Yumurtalık mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Boydi
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yaylatepe mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Tell Erbain [ Ar tell erbaˁîn "kırklar höyüğü" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Günebakan mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 Hanerik
1928 📖 Hineyrik
Kürt (Sünni) yerleşimi
Küçükova mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Mizgefli [ Kr "camili" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Balaban mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Golik / Kölik [ Kr "kulübe? gölcük?" ]
Türkmen yerleşimi
Eskiören mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖 Eski Nara
Kürt (Sünni) yerleşimi
Ezgil mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Mizrin
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeğen mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Yegân
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aşağıkarıncalı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Abamor aş. [ Kr avamur "karınca suyu" ]
Kürt (Sünni) (Cerit) yerleşimi
■ Köyün asıl ismi Abamorlu Köyü'dür. Köy halkı Cerit Aşireti'ne mensup Türkmenler'dir. Kemal Yıldırım
Kanatlı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Herdoşan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Bostancılar mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Bostancı
■ Aşağıbostancı, Ortabostancı ve Yukarıbostancı bazı kaynaklara göre üç ayrı köydür. SN
Ataklar mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Cangük aş. + yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
Ölçektepe mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Timinali
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kalkanlı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Memi
Kürt (Sünni) yerleşimi
Mürşitpınar mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
K2012 📖 Kobani
1946 📖 Mürşitpınar
1914hk 📖 Arabpınar [ Ar ˁayn el-ˁArab ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kobani veya Aynelarab veya Arappınarı adıyla tanınan kasabanın büyük bölümü Suriye'de kalmış, sınır kapısı ve idari binalardan oluşan Türkiye tarafına Mürşitpınar adı verilmiştir. SN
Karataş mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Karataş
Kürt (Sünni) yerleşimi
Dumlukuyu mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Cessasi Dinayi [ Kr Dinayi "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dinayi) yerleşimi
■ Dinayiler Irak Şengal'den gelen Ezidi kökenli bir aşirettir. Kemal Yıldırım
Bellik mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Bellik
Kürt (Sünni) yerleşimi
Zeyrek mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Şaman [ Kr "Şamlılar (aş.)" ]
Türkmen yerleşimi
Akçakuyu mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Ağcakuyu
Türkmen yerleşimi
Karahöyük mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Karahöyük
1917h 📖 Ğarük [ Tr kara höyük ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Cerit Aşireti'nin Şanlıurfa'da kurduğu köylerden birisidir. Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
Bilge mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Tihonek
1520 📖 Tahunek/Tahunik [ Kr ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Kürtçe adı Tionek olan ve üç köyden oluşan Kürt köyü. Berazî konfederasyonuna bağlı Dınai aşireteinin, Reşekî mirlerine ait merkez köylerden biridir. 1520, 1536, 1552, 1572, 1584 tarihli tahrir defterlerinde adı Tahunek olarak kaydedilmiştir. Köyün ismi, Kürtçe "küçük değirmen" anlamındadır. Köylerin arasından Çasor (Kızılçay) adıyla kaynağını Fırat'tan alan bir çay akmaktadır. 1536, BOA. TD. 184, s.86: 7 hane, 7 mücerred olub halkı Ekrad ve müslümandır. 1536: Dinayi Cemaati köyleri: Tahunik, Sasi, Harbetü'n-Nasarî, Şah Veli, Keperli, Ümmü'd-Deyyab, Üç Pınar, Kuraya, Atşan, Tel Simsim, Tel Ahdar, Tel Beni Ali, Karuk. ibrahim halil baran
Aşağıkonak mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Keferkob [ Sür ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kırmıt mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Kırmit
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çomak mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖 Ollik
1946 📖 Hollik [ Kr holik "baraka" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Zeyrek köyüne bağlı Çomak/Hollik mezrası 16.02.1999'da Çomak adıyla köy oldu. SN
Yatırtepe mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖 Mizarêgir [ Kr "tepe yatır" ]
1917h 📖 Tepelimezar
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kürt köyüdür. Suructa bir iki Türkmen köyü vardır sadece onlarda Kürtleşmiştir.
■ Köyün asıl ismi Tepeli Mızar'dır. Köy halkı Halep'ten gelme Türkmenler'dir. 1638 senesinde 4. Murat'ın düzenlediği Bağdat Seferi'ne zahire sağlamaları sebebiyle mükafat olarak Suruç'a iskan edilmişlerdir. Suruçta yaklaşık 30 tane Türkmen köyü vardır. Bunların 16-17 tanesi Karakeçili, kalanı da Beğdili boyunun Cerit oymağındandır. Gaziantepteki Cerit derneğine gidersen daha detaylı bilgi alırsın. Ya da Suruç'ta Karakeçililerin lideri Cindi Yıldız beyide dinleyebilirsin. Kemal Yıldırım
Uysallı mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Melik Sokran
Taşbasan mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Taşbasan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yönlü mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Yassı Mezar
Kürt (Sünni) yerleşimi
Binatlı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Koçsokran
Kürt (Sünni) yerleşimi
Keberli mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Keberli
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yolboyu mz - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Kuremusa [ Kr "Musa oğulları" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yurtçiçeği mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Mascarık
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kızılhöyük mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Kızılhöyük Kırıkan
1917h 📖 Kuzluk
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı Cerit Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Köyün çeşitli kaynaklarda 17. yüzyılda Cerit Türkmenleri tarafından kurulduğu belirtilmektedir. Kemal Yıldırım
Tokçalı mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Xırbeşîş [ Kr "keşiş ören?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çaykara mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Mesere
S1190 📖 Maşara
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Kurutepe mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Tell Karit [ Ar/Kr tell "höyük" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Gölen mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Mıshacerk
Êzidi yerleşimi
Kırmızı mz - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Karacurun
Kürt (Sünni) yerleşimi
Saygın mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Kırıkan [ Kr ]
Türkmen/Arnavut yerleşimi
■ Eski adı Kırika'dır. Köy halkı Türkmenler ile Kosova göçmeni Arnavutlar'dan oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
Yalınca mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Tilâl [ Kr tell âl "kızıltepe" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Ekili mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Mezra Aligör [ Kr mezrê elikur "Aliuşağı mezrası" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yoğurtçu x - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Şeyxisa [ Kr şêxîs "şeyh İsa" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Metruk olduğundan 22.05.2009'da köy statüsü kaldırıldı. SN
■ Yoğurtçu köyü ya da yöresel deyim ile Şeyhisler Beydilli/Beğdili boyuna mensup olan İsalı isminde bir Türkmen obası tarafından kurulmuştur. Lakin köy Dına Aşireti'nin yoğun baskısı altında kalarak kısmen Kürtleşmiştir. Kemal Yıldırım
Yıldız mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Zoncik [ Kr "küçükoba" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Tavşan mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Tavşan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Alanyurt mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Zaxvan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Suruç ilçe - Suruç - Şanlıurfa
A892 📖 Serûc
S300~ 📖 Batnân ܒܛܢܢ
Y180 Y535 📖 📖 Bátnai akk. Batnas
As-859 📖 Serûg (idari bölge)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Serûg ülke adı Asur kralı Asurnasirpal (MÖ 884-859) yazıtında ve Tevrat'ın Tekvin kitabı II.20 vd. zikredilir. Özgün isim muhtemelen Aramicedir. Antik kaynaklarda anılan Bátnai adının Aramice/Süryanice `su çatı` anlamına geldiği belirtilir. Kentin Yunanlılarca kolonize edildiği, Trajanus'un bu mevkide İranlıları yendiği (Dio Cassius), şehirde büyük pazar kurulduğu (Amm. Marcell.), Jüstinyen'in kenti imar ettiği (Prokop.) kaydedilmiştir. Arap egemenliği döneminde Serug/Seruc adı öne geçer. SN
■ Suruç ilçe merkezi ve birkaç köyünde Karakeçili Türkmenleri ikamet etmektedir, bunun dışındaki tüm nüfus Kürttür. İlçe genelindeki en yoğun nüfuslu Kürt topluluğu ise Dinna/Dına aşiretidir. metonio
Üçpınar mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Üçpınar
Kürt (Sünni) (Dinayi) yerleşimi
■ Dinayiler Irak Şengal'den gelen Ezidi kökenli bir aşirettir. Kemal Yıldırım
Karadut mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 ˁAreban [ Kr ereban "Araplar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün ilk ismi Araban'dır. Köy halkı ise Halep'ten gelme Türkmenler'dir. 1638 senesinde 4. Murat'ın düzenlediği Bağdat Seferi'ne zahire sağlamaları sebebiyle mükafat olarak Suruç'a iskan edilmişlerdir. Kemal Yıldırım
Uzgören mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Şaman [ Kr "Şamlılar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aybastı mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Müzeybiller
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kapıcı mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Kapıcı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Dinlence mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Marut
Kürt (Sünni) yerleşimi
Eğrice mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Betha
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çanakçı mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Kâskan [ Kr "Kasımlar " ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aligör mah - Suruç - Şanlıurfa
2000 📖 Onbirnisan
1917h 📖 Aligur [ Kr Elîkur "Ali uşağı? Ali mezarı?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 18.03.2011 tarihli kararname ile Onbirnisan beldesinin adı Aligör olarak değiştirildi. SN
Yenişehir mah Suruç - Suruç - Şanlıurfa
1960 📖 Şaryanı
1917h 📖 Remil [ Ar ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Üvecik mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Vasar [ Ar/Kr tell "höyük" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Topçular mah - Suruç - Şanlıurfa
1522t 1917h 📖 📖 Atşan [ Ar "susuz" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karaköy mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Karaköy
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Mertismail mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Merdismail
Kürt (Sünni) yerleşimi
Köseler mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Kösan [ Kr "köseler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yalpı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Menkuş [ Ar menqûş "nakışlı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yolcular x - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖 Şevran
1928 📖 B. Şarvan
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Metruk olduğundan 22.05.2009'da köy statüsü kaldırıldı. SN
Ziyaret mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Ebumüslim Ziyareti
■ Süryani azizlerinden Suruçlu Yakub (Yakob d’Sarugh) mezarı halen “Hicri 466 yılında kenti Haçlılardan kurtardığı” rivayet edilen Şeyh Mesleme b. Name türbesi olarak ziyaret edilmektedir. SN
Özlüce mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Kestonik / Kastunik
Kürt (Sünni) yerleşimi
KüçükSergen mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 K. Müdeyyib [ Ar ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Mollahamza mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Mollahamza
Kürt (Sünni) yerleşimi
Boztepe mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖 Giregewr [ Kr "boztepe" ]
1928 📖 Boztepe
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy 16. veya 17. yüzyılda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Türkmenler'den oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
Büyüksergen mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖 Midêbê Jor
1928 📖 B. Müdeyyib [ Ar ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çengelli mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
K2012 📖 Alizera
1917h 📖 Şavık [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeşiltepe mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Yeşiltepe
Kürt (Sünni) yerleşimi
Höyükyanı mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Hîcek [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Göleç mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖 Bûbik [ Kr "gelincik" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Küçükköprü mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell ˁAyni
Kürt (Sünni) yerleşimi
Şenlik mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Mûsik [ Kr "Musacık" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Atlılar mz - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Xarabe Halil [ Kr "Halil öreni" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Gölcük mz - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Gölcük
Kürt (Sünni) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.