haritada ara :   km  
Suruç'da 111 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Dağören mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖: Cessasi Beş
Kürt-Sünni yerleşimi
Ağırtaş mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Cerdo [ Kr "baskın, akın" ]
Türkmen yerleşimi
Fıstıklı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Kersan
Kürt-Sünni yerleşimi
Karakaş mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Karakaş
Kürt-Sünni yerleşimi
Taşlıkuyu mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Kızılkuyu
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Çağla mz - Suruç - Şanlıurfa
Eski adı: Teğlik
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Köseveli mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Köseveli
Türkmen (Karakeçili ) yerleşimi
Örgütlü mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Ürkütlü
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Karaca mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Siveydi [ Ar sweydi "karaca" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kesmecik mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Kesmei Aliusî [ Kr "Yusuflar kesmesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
İzci mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Şopik
Kürt-Sünni yerleşimi
Tuzeken mz - Suruç - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
Oğulbey mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Oğulbey
Kürt-Sünni yerleşimi
Karakeçili mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Simaki
Kürt-Sünni yerleşimi
Günece mz - Suruç - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
Yağışlı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Mîrxan [ Kr "bey hanı" ]
Türkmen yerleşimi
Harmanalan mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Tilxirman
1915h 📖: Tell Xarman [ Ar/Kr ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Yanaloba mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Zebeşkâr [ Kr zebeşker "karpuzcu" ]
Kürt-Sünni (Karakeçili) yerleşimi
Yaylatepe mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Tell Erbain [ Ar tell erbaˁîn "kırklar höyüğü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Günebakan mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖: Hanerik
1928 📖: Hineyrik
Kürt-Sünni yerleşimi
Küçükova mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Mizgefli [ Kr "camili" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Balaban mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Golik / Kölik [ Kr "kulübe? gölcük?" ]
Türkmen yerleşimi
Eskiören mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖: Eski Nara
Kürt-Sünni yerleşimi
Ezgil mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Mizrin
Kürt-Sünni yerleşimi
Yeğen mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Yegân
Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağıkarıncalı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Abamor aş. [ Kr avamur "karınca suyu" ]
Kürt-Sünni (Cerit) yerleşimi
Kanatlı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Herdoşan
Kürt-Sünni yerleşimi
Bostancılar mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Bostancı
■ Aşağıbostancı, Ortabostancı ve Yukarıbostancı bazı kaynaklara göre üç ayrı köydür. SN
Ataklar mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Cangük aş. + yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
Ölçektepe mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Timinali
Kürt-Sünni yerleşimi
Yeşilce mz - Suruç - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
Kalkanlı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Memi
Kürt-Sünni yerleşimi
Mürşitpınar mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
K2012 📖: Kobani
1946 📖: Mürşitpınar
1914hk 📖: Arabpınar [ Ar ˁayn el-ˁArab ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kobani veya Aynelarab veya Arappınarı adıyla tanınan kasabanın büyük bölümü Suriye'de kalmış, sınır kapısı ve idari binalardan oluşan Türkiye tarafına Mürşitpınar adı verilmiştir. SN
Karataş mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Karataş
Kürt-Sünni yerleşimi
Dumlukuyu mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Cessasi Dinayi [ Kr Dinayi "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dinayi) yerleşimi
Bellik mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Bellik
Kürt-Sünni yerleşimi
Zeyrek mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Şaman [ Kr "Şamlılar (aş.)" ]
Türkmen yerleşimi
Akçakuyu mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Ağcakuyu
Türkmen yerleşimi
Karahöyük mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Karahöyük
1917h 📖: Ğarük [ Tr kara höyük ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Cerit Aşireti'nin Şanlıurfa'da kurduğu köylerden birisidir. Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
Bilge mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Tihonek
1520 📖: Tahunek/Tahunik [ Kr ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Kürtçe adı Tionek olan ve üç köyden oluşan Kürt köyü. Berazî konfederasyonuna bağlı Dınai aşireteinin, Reşekî mirlerine ait merkez köylerden biridir. 1520, 1536, 1552, 1572, 1584 tarihli tahrir defterlerinde adı Tahunek olarak kaydedilmiştir. Köyün ismi, Kürtçe "küçük değirmen" anlamındadır. Köylerin arasından Çasor (Kızılçay) adıyla kaynağını Fırat'tan alan bir çay akmaktadır. 1536, BOA. TD. 184, s.86: 7 hane, 7 mücerred olub halkı Ekrad ve müslümandır. 1536: Dinayi Cemaati köyleri: Tahunik, Sasi, Harbetü'n-Nasarî, Şah Veli, Keperli, Ümmü'd-Deyyab, Üç Pınar, Kuraya, Atşan, Tel Simsim, Tel Ahdar, Tel Beni Ali, Karuk. ibrahim halil baran
Aşağıkonak mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Keferkob [ Sür ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kırmıt mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Kırmıt
Kürt-Sünni yerleşimi
Çomak mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖: Ollik
1946 📖: Hollik [ Kr holik "baraka" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Zeyrek köyüne bağlı Çomak/Hollik mezrası 16.02.1999'da Çomak adıyla köy oldu. SN
Yatırtepe mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖: Mizarêgir [ Kr "tepe yatır" ]
1917h 📖: Tepelimezar
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt köyüdür. Suructa bir iki Türkmen köyü vardır sadece onlarda Kürtleşmiştir.
■ Köyün asıl ismi Tepeli Mızar'dır. Köy halkı Halep'ten gelme Türkmenler'dir. 1638 senesinde 4. Murat'ın düzenlediği Bağdat Seferi'ne zahire sağlamaları sebebiyle mükafat olarak Suruç'a iskan edilmişlerdir. Suruçta yaklaşık 30 tane Türkmen köyü vardır. Bunların 16-17 tanesi Karakeçili, kalanı da Beğdili boyunun Cerit oymağındandır. Gaziantepteki Cerit derneğine gidersen daha detaylı bilgi alırsın. Ya da Suruç'ta Karakeçililerin lideri Cindi Yıldız beyide dinleyebilirsin. Kemal Yıldırım
Taşbasan mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Taşbasan
Kürt-Sünni yerleşimi
Yönlü mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Yassı Mezar
Kürt-Sünni yerleşimi
Binatlı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Koçsokran
Kürt-Sünni yerleşimi
Keberli mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Keberli
Kürt-Sünni yerleşimi
Yolboyu mz - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Kuremusa [ Kr "Musa oğulları" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yurtçiçeği mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Mascarık
Kürt-Sünni yerleşimi
Kızılhöyük mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Kuzluk
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Cerit Aşireti'ne mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Köyün çeşitli kaynaklarda 17. yüzyılda Cerit Türkmenleri tarafından kurulduğu belirtilmektedir. Kemal Yıldırım
Tokçalı mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Xırbeşîş [ Kr "keşiş ören?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çaykara mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Mesere
S1190 📖: Maşara
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Kurutepe mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Tell Karit [ Ar/Kr tell "höyük" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gölen mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Mıshacerk
Êzidi yerleşimi
Kırmızı mz - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Karacurun
Kürt-Sünni yerleşimi
Saygın mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Kırıkan [ Kr ]
Türkmen/Arnavut yerleşimi
■ Eski adı Kırika'dır. Köy halkı Türkmenler ile Kosova göçmeni Arnavutlar'dan oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
Yalınca mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Tilâl [ Kr tell âl "kızıltepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ekili mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Mezra Aligör [ Kr mezrê elikur "Aliuşağı mezrası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yoğurtçu x - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Şeyxisa [ Kr şêxîs "şeyh İsa" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Metruk olduğundan 22.05.2009'da köy statüsü kaldırıldı. SN
■ Yoğurtçu köyü ya da yöresel deyim ile Şeyhisler Beydilli/Beğdili boyuna mensup olan İsalı isminde bir Türkmen obası tarafından kurulmuştur. Lakin köy Dına Aşireti'nin yoğun baskısı altında kalarak kısmen Kürtleşmiştir. Kemal Yıldırım
Yıldız mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Zoncik [ Kr "küçükoba" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Suruç ilçe - Suruç - Şanlıurfa
A892 📖: Serûc
S300~ 📖: Batnân ܒܛܢܢ
Y180 Y535 📖Bátnai akk. Batnas
As-859 📖: Serûg (idari bölge)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Serûg ülke adı Asur kralı Asurnasirpal (MÖ 884-859) yazıtında ve Tevrat'ın Tekvin kitabı II.20 vd. zikredilir. Özgün isim muhtemelen Aramicedir. Antik kaynaklarda anılan Bátnai adının Aramice/Süryanice `su çatı` anlamına geldiği belirtilir. Kentin Yunanlılarca kolonize edildiği, Trajanus'un bu mevkide İranlıları yendiği (Dio Cassius), şehirde büyük pazar kurulduğu (Amm. Marcell.), Jüstinyen'in kenti imar ettiği (Prokop.) kaydedilmiştir. Arap egemenliği döneminde Serug/Seruc adı öne geçer. SN
■ Suruç ilçe merkezi ve birkaç köyünde Karakeçili Türkmenleri ikamet etmektedir, bunun dışındaki tüm nüfus Kürttür. İlçe genelindeki en yoğun nüfuslu Kürt topluluğu ise Dinna/Dına aşiretidir. metonio
Üçpınar mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Üçpınar
Kürt-Sünni (Dinayi) yerleşimi
■ Dinayiler Irak Şengal'den gelen Ezidi kökenli bir aşirettir. Kemal Yıldırım
Karadut mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: ˁAreban [ Kr ereban "Araplar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ilk ismi Araban'dır. Köy halkı ise Halep'ten gelme Türkmenler'dir. 1638 senesinde 4. Murat'ın düzenlediği Bağdat Seferi'ne zahire sağlamaları sebebiyle mükafat olarak Suruç'a iskan edilmişlerdir. Kemal Yıldırım
Uzgören mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Şaman [ Kr "Şamlılar (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Aybastı mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Müzeybiller
Kürt-Sünni yerleşimi
Kapıcı mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Kapıcı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Dinlence mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Marut
Kürt-Sünni yerleşimi
Eğrice mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Betha
Kürt-Sünni yerleşimi
Çanakçı mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Kâskan [ Kr "Kasımlar " ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Aligör mah - Suruç - Şanlıurfa
2000 📖: Onbirnisan
1917h 📖: Aligur [ Kr Elîkur "Ali uşağı? Ali mezarı?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 18.03.2011 tarihli kararname ile Onbirnisan beldesinin adı Aligör olarak değiştirildi. SN
Yenişehir mah Suruç - Suruç - Şanlıurfa
1960 📖: Şaryanı
1917h 📖: Remil [ Ar ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Üvecik mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Tell Vasar [ Ar/Kr tell "höyük" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Topçular mah - Suruç - Şanlıurfa
1522t 1917h 📖Atşan [ Ar "susuz" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Karaköy mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Karaköy
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Köseler mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Kösan [ Kr "köseler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yalpı mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Menkuş [ Ar menqûş "nakışlı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yolcular x - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖: Şevran
1928 📖: By. Şarvan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Metruk olduğundan 22.05.2009'da köy statüsü kaldırıldı. SN
Ziyaret mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Ebumüslim Ziyareti
■ Süryani azizlerinden Suruçlu Yakub (Yakob d’Sarugh) mezarı halen “Hicri 466 yılında kenti Haçlılardan kurtardığı” rivayet edilen Şeyh Mesleme b. Name türbesi olarak ziyaret edilmektedir. SN
Özlüce mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Kestonik / Kastunik
Kürt-Sünni yerleşimi
KüçükSergen mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Kç. Müdeyyib [ Ar ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Boztepe mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖: Giregewr [ Kr "boztepe" ]
1928 📖: Boztepe
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Büyüksergen mah - Suruç - Şanlıurfa
K2012 📖: Midêbê Jor
1928 📖: By. Müdeyyib [ Ar ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çengelli mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
K2012 📖: Alizera
1917h 📖: Şavık [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Höyükyanı mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Hîcek [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Göleç mah - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Bûbik [ Kr "gelincik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Şenlik mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Mûsik [ Kr "Musacık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Atlılar mz - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Xarabe Halil [ Kr "Halil öreni" ]
Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.