haritada ara :   km  
Solhan'da 46 yerleşim bulundu.
sırala 
Mutluca köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Melekân [ Zz melekan "Mollalar" ]
Bozkanat köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖: Dorni [ Zz duerni ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Harabadüzü (Raşt Xraba), Gört (Guert), Ortaca (Gume spi), Topluca (Guew), Turna istasyonu, Uyanık (Seyfon ginç), Sahak (Sak) adlı mezraları vardır. SN
Hazarşah köy - Solhan - Bingöl
1928 📖: Hezarşah
Ürekli mz - Solhan - Bingöl
1928 📖: Mardivan
E680 📖: Mardavank [ Erm "Med (Kürt) manastırı" ]
Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi
Yenidal köy - Solhan - Bingöl
1928 📖: Aşireti Solxan
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Dağınık yapıda 21 mezradan oluşan köy Solhan ilçesine adını veren Solhan aşiretinin yerleşim alanıdır. SN
Gelintepe köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖: K.xmut
E1902 📖: Kığmud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Aksakal Hazarşah mz - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Bağik
Düzağaç köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Mezrei Derviş
Sülünkaş köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
Z 📖: Amman
1928 📖: Amran / Omeran [ Zz wımeron "Ömerler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
? Hazarşah mz - Solhan - Bingöl
1916h 📖: X.rmok
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Beşevler mz - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Yekmal [ Kr "tek ev" ]
Muratüstü Yenidal mz - Solhan - Bingöl
Eski adı: --
Hun mz - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Hun / Hün [ Erm hun "kızılcık" ]
Murat köy - Solhan - Bingöl
E1902 1916h 📖Norek/Norik [ Erm "yenice" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Eskiköy mz - Solhan - Bingöl
Z 📖: Dewe Kun [ Zz "eski köy" ]
E680 📖: Tsüngerd [Dziwnkert] Ձիւնկերտ [ Erm "Zwin (soyu, kavmi?) kenti" ]
Y500~ : Sonokerta
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Mamikonyan Vekayinamesine göre 7. yy harplerinde bu yeri zapteden İranlı komutan Vaxtang, Dziwnkert olan eski adını kendi eşi onuruna Borbes [Porpes] Պորպես olarak değiştirmişti. Harabe maddesine bakınız. SN
Yiğitharman köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Xırbizon [ Zz xirbizun "keçiören" ]
Keşkan Yiğitharman mz - Solhan - Bingöl
Eski adı: --
Oymapınar köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖: Arzink / Arzünk
E1902 E1912 📖Artsünk [ Erm "Tsün (kalesi) yanı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi Tsünkert/Sonokerta kasabasından geriye kalan son mahalledir. SN
Sükyan Yenibaşak mz - Solhan - Bingöl
1928 📖: Sükyan [ Zz ]
Dilektepe köy - Solhan - Bingöl
1928 📖: Serban [ Zz serbon "damüstü" ]
Demirkapı köy - Solhan - Bingöl
Z 📖: Xoçurjon
1928 📖: Xorçur [ Erm "derinsu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yenibaşak köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
E1902 1916h 📖Arduşén/Arduşin [ Erm "tarlaköy" ]
1891c 📖: Genc (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi
■ 1888 yılından 20. yy başlarına dek Ginc kazasının idari merkezi olan Arduşîn kasabasıdır. Kaza adı bazen Arduşin/Erdoşin olarak da kullanılır. Hamidiye camii, Burhaniye mektebi ve hükümet konağı 1888-1890 yıllarında inşa edilmişti. SN
Gençtavus köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
Z 📖: Gema Suêtî [ Zz "yanık orman" ]
1928 📖: Gençtavus [ Tr "Genç (ilçesi) Tawz (aş.) köyü" ]
Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi
Berbera Yenibaşak mz - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Karud [ Erm "taşlı" ]
Alak mz - Solhan - Bingöl
Eski adı: Ankak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Harabe mah - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Xarabe
1902hk 📖: Xarabe Barbas
E680 📖: Borb / Borbés Պորպէս
■ Sparabed (kumandan) Vahan Mamikonyan'ın (öl. 506) harabe olan Tsünkert şehri yerine yeni kent inşa ederek eşi olan Borbes/Porpes adını verdiğini aynı sülaleden olan tarihçi Hovhan Mamikonyan anlatır. (Mam #3). Yunan kaynaklarında Sonokerta olarak anılan Tsünkert aynı yer midir, daha güneydeki Eskiköy kalesi midir, açık değildir. SN
Çıkrıklı mz - Solhan - Bingöl
Eski adı: --
Elbaşı köy - Solhan - Bingöl
1928 📖: Kasıman [ Zz qasimon "Kasımlar" ]
Elmasırtı köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖: Poxik [ Erm poğig "boğazcık" ]
E1902 📖: Boği [ Erm "boğaz" ]
Doğuyeli köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖: Tutil [ Zz ]
Solhan ilçe - Solhan - Bingöl
1916h 1928 📖Bongilan/Boğlan [ Zz bueglon "oluklar, boğazlar" ]
E1902 📖: Boglan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Gençkale köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
K 📖: Qela [ Kr "kale" ]
E1912 📖: Kıla | Pert [ Erm pert "kale" ]
1530t 1916h 📖Ginc
E1075 📖: Gtaric? Կթառիճ
Y553 📖: Kitharízon?
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Genç ilçesine adını veren kale ve kasaba, 1887 yılına dek Ginc sancağı merkezi idi. Daha sonra idari merkez yakındaki Arduşin (Yenibaşak) kasabasına, 20. yy'da ise şimdiki yeri olan Darahêni'ye taşındı. Kale büyük olasılıkla Justinianus döneminin İran savaşlarında sıklıkla anılan Kithárizon (= Erm. Ktaric) kalesidir. Ermenice Haşdeank, Yunanca Asthianene adı verilen Genc ilinin yönetim merkezi idi. SN
Şimşirpınar köy - Solhan - Bingöl
1928 📖: Galeban [ Zz Ğeleba "kuzyerler" ]
E1912 📖: Ğalabe
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Özengili Eşmetaş mz - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Haçik
Kırık köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1916h 📖: Kırik [ Zz qirik "boğaz" ]
Kaleköy Gençkale mz - Solhan - Bingöl
Tarhan köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
Z 📖: Badon
1928 📖: Badinan [ Kr "Bahaddinler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Göksu köy - Solhan - Bingöl
1928 📖: Mezre Şadan [ Zz mezrê şadon "mutlular mezrası" ]
Eşmetaş köy - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Vîsmerg [ Zz wêysmerg "Veyis? çayırı" ]
E1902 📖: Vosmırg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akdere mz - Solhan - Bingöl
E1912 1916h 📖Vers/Virsik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi
Asmakaya köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖: Perxu
E680 📖: Parex / Parxu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi
Arslanbeyli köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖: Kameran
E1912 📖: Ğamaran [ Zz qemeron "Kamerler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yamanlar mz - Solhan - Bingöl
Z 📖: Gızu
E1902 📖: Gıdzu [ Erm "ekşi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Arakonak bld - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Gırvas / Kırvaz
E680 📖: Gıvark akk. Gıvars Կուառս [ Erm ]
■ 10. yy'da eski Ermenistan'ın (yaklaşık olarak Solhan ilçesine tekabül eden) Palunik ilinin merkez hisarı idi. (Adontz 18). SN
Karatay mz - Solhan - Bingöl
1928 📖: Xarsivank
E1912 📖: Xosravank [ Erm "? manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.