Sivrice'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kayabağları köy - Sivrice - Elazığ
1928: Pıxtı
■ Türk Yerleşimi dedektif1
  Gelindere köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: Feyzolar
■ Türk Yerleşimi Köy Türkmen Çubukoğulları Tarafından Kurulmuştur dedektif1
  Yürekkaya köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: Avsiye [ Kürd avsiyeh "karasu" ]
■ Eskiden Ermeni Yerleşimi Şimdi Türk Yerleşimi Türklerin Ermenilerin Elinden Aldığı Köylerden Biridir dedektif1
  Canuşağı köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: Taxtikler
■ Türk Yerleşimi Canbeyli Türkmenleri Tarafından Kurulmuştur dedektif1
  Topaluşağı köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: Topaluşağı [ Tr "aş." ]
■ Kürt Yerleşimi dedektif1
  Taşlıyayla köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: İringil
■ Türk Yerleşimi Türklerin Ermenilerden Aldığı Köylerden Biridir dedektif1
  Duygulu köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: Elgük yk.
■ Türk Yerleşimi Osmanlıdan Kalma Bir Köydür dedektif1
  Çortunlu köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: Çortunlu
■ Kürt Yerleşimi Köy Halkı Malatya Pütürge Bavik Köyünden Gelmiştir dedektif1
  Ilıncak köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: Elgük aş.
■ Türk Yerleşimi dedektif1
  Gözeli köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
■ Karakeçili Türkmen Yerleşimi Köy Halkı Karacadağ'dan Gelmiştir dedektif1
  Çevrimtaş köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
E1902: Ayvos [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 1200 Ermeni, 350 civarında Türk ve Süryani nüfusu ile Meryemana kilisesi vardı. SN
  Doğanbağı köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: Ebutahir
S1190: Abdahîr
■ Elazığ/Sivrice/Doğanbağı eski bir Türk köyüdür. Selçukludan kalma kümbet bulunmaktadır. Rivayete göre köyü kuran komutan olan Ebu Tahirin adı verilmiştir. Polonyalı gezgin Simeon Ayvoz ve Abutahir köyleri hakkında ''Kharpert masallardaki doğu şehirleri gibi Fırat kenarında, Süryani Ayvozun yanı sıra Türklerle dolu Abduher gibi köyleri de görmek mümkün" diyor. mysoft0023
■ © 28.08.1672 Harput sancağında Ebutahir nahiyesinde Candova ve sair karyelerde Ömer'den mahlul tımarın oğlu Veli'ye tevcih edildiği. deyar heyran
  Kılıçkaya köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: Karafto
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Fenk mah Kılıçkaya - Sivrice - Elazığ
1928: Fenk [ Erm vank "manastır" ]
  Bekerme mah Akseki - Sivrice - Elazığ
1928: Bekerme
  Dereboynu köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928: Teştek [ Erm taşdig "ovacık" ]
  Kavallı köy - Sivrice - Elazığ
1928: Helezor [ Kürd hêlêsor "kızıl yan" ]
  Dikmen köy - Sivrice - Elazığ
1928: Cüğe [ Erm cüğ "dal" ]
  Uslu köy - Sivrice - Elazığ
1928: Uslu
  Yenice mah Uslu - Sivrice - Elazığ
1928: Yenice
  Üğrük köy - Sivrice - Elazığ
1946: Ekrek [ Erm "çiftlik" ]
  Nergize köy - Sivrice - Elazığ
1968: Doğansu
■ 2013 tarihli kararname ile Doğansu olan adı yeniden Nergize oldu. katpatuka
  Dedeyolu köy - Sivrice - Elazığ
1928: Xox yk.
E1901: Xôk yk. [ Erm xox "şeftali?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Roma yol rehberlerinde zikredilen Kolxis adlı yer olmalıdır. (Doğu Karadeniz'deki Kolkhis'ten ayrı bir yerdir.) SN
  Yedipınar köy - Sivrice - Elazığ
1928: Xalfe [ Tr "halife, kalfa" ]
  Dörtbölük köy - Sivrice - Elazığ
1928: Perdik [ Erm pertig "kalecik" ]
■ Türk Yerleşimi Köyde Kürt Ailelerde Vardır dedektif1
  Kürk köy - Sivrice - Elazığ
1928: Gürg / Kürk [ Erm gurk կուռք "put, heykel" ]
■ Bilge Umar'ın işaret ettiği gibi, Asur krallığına ait ünlü dikilitaşı nedeniyle adlandırılmış olmalıdır. SN
  Soğukpınar köy - Sivrice - Elazığ
Kürd yerleşimi
■ Karakeçili Türk Yerleşimi Köy Halkı Karacadağ'dan Gelmiştir dedektif1
  Düzbahçe köy - Sivrice - Elazığ
1928: Haftasar [ Kürd "yedi ?" ]
1925h: Hefthisar
■ Köyün eski adı, eskiden köye bağlı mahalle olan Yedikardeş köyünde korunmuştur. SN
  BekçiTepe köy - Sivrice - Elazığ
1928: Cünd [ Kürd cund "güzel" ]
  Akpınar köy - Sivrice - Elazığ
1925h: Harbeto
■ Şimdiki Sivrice kasabası buraya bağlı sahil mevkii iken Cumhuriyet döneminde iskan edildi. SN
  Sivrice ilçe - Sivrice - Elazığ
1928: -
■ Balkan muhacirlerinin iskânı için 1933-1938'de kurulmuş yeni kasabadır. SN
■ Sivrice 1938 de Atatürk'ün "Buraya bir ilçe kurunuz ve doğunun Yalovası yapınız" talimatı üzerine kurulmuştur. İlk iskan edilenler Arnavut, Boşnak ve Bulgar göçmenlerdir. Öncesinde ilçe merkezi Dedeyolu (Yukarı Hoh) köyüdür. glonass
  Gölcük x - Sivrice - Elazığ
1928: Gölcük
E1200~, E1902: Dzovk Ծովք [ Erm "göl (diyarı)?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aynı adı taşıyan göl ve göl üzerindeki ada kalesi Malatya-Amid yolu üzerinde önemli bir konak yeri idi. 12. yy'da bir süre Ermeni Katoğikosluk makamı olarak hizmet etti. 19. yy başında canlı bir kasaba iken, 1884'te 60 hane nüfusu vardı. Gölün yükselmesi üzerine terk edildi. SN
  Başkaynak köy - Sivrice - Elazığ
1946: Keydan [ Kürd qeydan "prangalar" ]
  Sürek köy - Sivrice - Elazığ
1928: Sürek
■ 20. yüzyıl başına kadar Ermenilerle meskûn olan köyün ismi göl kıyısındaki yerleşim yeriyle aynı olup, Zazakî telaffuzuyla Zov veya Hema Zov'dur. Zazakîsi Surukan olup hâlihazırda Zaza köyüdür. Mehmet Ali


Grafik harita göster     haritada ara : km