Sincan'da 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Samutlu mah - Sincan (Temelli bucağı) - Ankara
1968k: Temelli
1928k: Samutlu [ Tr Şeyh Samud "bir Bektaşi azizi" ]
  Anayurt mah - Sincan - Ankara
1928k: Anayurt
  Erkeksu mah - Sincan - Ankara
1928k: Erkeksu
  Çokören mah - Sincan (Temelli bucağı) - Ankara
1919hb: Çokviran
■ © 24.08.1909 Haymana'nın Ücret ve Çokviran karyelerinin otlak yerleriyle arazisine muhacir iskanının tahkiki. deyar heyran
  Tatlar mah - Sincan - Ankara
1954rg: Göçmen (mah)
■ Gökler köyüne bağlı Göçmen mahallesi 7.7.1954'te Tatlar adıyla köy oldu SN
  Bucuk mah - Sincan - Ankara
1928k: Bucuk
  Ücret mah - Sincan (Temelli bucağı) - Ankara
1928k: Ücret
■ © 29.04.1949 Ankara'nın Haymana ilçesi İkizce bucağına bağlı Ücret köyünün Polatlı ilçesinin Temelli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Yenikent mah - Sincan (Yenikent bucağı) - Ankara
1965: ZirYenikent
1957: Uluköy
1928k: Zir [ Tr "aşağı" ]
1660eç, 1919hb: İstanoz/Stanos [ Yun stenós "dar yer, boğaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1619'da Polonyalı Simeon, aynı yüzyılda Evliya Çelebi, 1902'de Eprigyan çarpıcı doğal konumdaki tarihi kasabayı tasvir ederler. Ermeni nüfus 1915'te yok edildikten sonra vadi içindeki eski kasaba 1957'de sel ve heyelan sonucu ortadan kalktı. Ovada Uluköy/Yenikent adıyla yeni yerleşim kuruldu. SN
  Osmaniye mah - Sincan (Yenikent bucağı) - Ankara
1928k: Osmaniye
■ İstanoz/Zir kasabası yakınında 19. yy sonlarında kurulmuş muhacir mahallesi idi. SN
  Çiçektepe mah - Sincan - Ankara
Eski adı: Kürtşeyh
■ Eski adı Kurtşeyh'tir. Kurt Dede namıyla anılan evliyaya nisbet edilir. Yerel ağızda Kurtşıh, Kurtçuk isimleri de zikredilir. Cumhuriyet döneminde ismi Çiçektepe olarak değiştirilmiştir. A. Erkaya
  Yenipeçenek mah - Sincan - Ankara
1928k: ZîrPeçenek [ Tr "aş." ]
  Yenicimşit mah - Sincan - Ankara
1928k: ZîrCimşid [ Tr "Aşağı Cemşid" ]
  Sincan ilçe - Sincan - Ankara
1925ht: Sincan
■ Daha önce İstanos/İstanoz veya Zîr olarak anılan kasabanın mahallesiydi. Doğu Türkistan'daki Sincan (Çince Xinjiang `yeniserhat`) il adıyla ilgi kurulması cehalet eseridir. SN
■ Eski adı Sıçanköy'dür. Ankara çayından olsa gerek, farelerin çokluğundan dolayı bu isimle anılmıştır. A. Erkaya


Grafik harita göster     haritada ara : km