haritada ara :   km  
Silvan'da 106 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Aşağıkaya mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Kaya-i Süfla [ Tr "aşağı kaya" ]
Kasımlı mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kasimî aş. [ Kr "aşağı Kasımlı" ]
Kumluk mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kâzuğan / Kazux [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
KutluAlan mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Şeyxdavudan [ Kr şêxdawudan "Şeyhdavutlar" ]
Gökçetevek mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Reşik [ Kr "karaca" ]
Doluçanak mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1914hk 📖: Golemiran / Gulemiran [ Kr "bey havuzu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Bağdere mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Başnik [ Erm pajnig "hissecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ağrı, Çaldıran, Mako ve Xoy'a dağılmış olan Başımi aşireti, yazları Serhad'ta, kışları ise bu köyde yaşadığından, Serhad halkı onlara "Başnıki, Başnegi" (Tr anlamı: Başnegliler) demiştir. Başnıki zamanla Başımi olarak dejenere olmuştur. Başımi, Zilan Aşiretler Konfederasyonun Celali koluna başlıdır. Mar(d)astan
Güzeldere mz - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1914hk 📖: Güzeldere
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Heybelikonak mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1946 📖: Kayik [ Kr qeyik ]
Çakıltaşı mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Ta'li
Dede mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Kalki [ Kr "dede" ]
Kuruçay mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: İşkecirik
Çobantepe mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Omeran [ Kr "Ömerler (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Sarıbuğday mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Pîreman [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Sulubağ mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Huseyna / Hüseyinağa [ Kr "Hüseyinler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Köprülübağ mz - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kinyad / Kinyat
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çukurkaynak mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Hakü
Yeşilbahçe mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Dîdan [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Darköprü mah - Silvan (Bağdere bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Aslo
E1839 📖: Hasru
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Alibey mah - Silvan - Diyarbakır
K1912 1928 : Miraliya / Mîraliyan [ Kr mîr eliyan? "bey Aliler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Şanlı mah - Silvan - Diyarbakır
1946 📖: Perüşan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yayıklı mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Babik [ Kr "dedecik" ]
Tokluca mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Çırik [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 'İslam' ya da 'İslamlar' adlı mezrası vardır. Köyün tarihi bu isimden anlaşılır. SN
Görmez mah - Silvan - Diyarbakır
E1912 1917h 📖Gormez / Gormiz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Karahacı mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Hacireş [ Kr "kırlangıç" ]
Yolarası mah - Silvan - Diyarbakır
E1912 1928 📖Ğurte / Kurti [ Kr kortê "çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Dolaplıdere mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Şêliman
E1912 📖: Sıleman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Sağlık mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Soluk
Heremo Üçbasamak mz - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Herem
Eşme mah - Silvan - Diyarbakır
E1912 1928 📖Salikan [ Kr "tarik yolcuları" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Otluk mah - Silvan - Diyarbakır
E1912 1928 📖Haşter [ Kr hêştir "katır veya deve" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Bereketli mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Kânikol [ Kr ]
Girsalat Üçbasamak mz - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Girsalat [ Kr "namaz tepe" ]
Güçlü mah - Silvan - Diyarbakır
E1902 1928 📖Zerre / Zerrî [ Kr "altınköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda nüfusu 80 hane Kürtçe konuşan Ermenilerden ibaretti. Eprigyan'a göre kilise ve okul yoktu, ancak yılda bir kez ziyaret eden Ermeni rahibi vaftiz ve nikâh törenlerini yapardı. SN
Beypınar mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Feran [ Kr feran? "tek evler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Sipki) yerleşimi
■ Fêra (Beypınar) köyünde Sipki aşiretinin Manki kabilesi yaşar. Mar(d)astan
Gündüz mah - Silvan - Diyarbakır
E1902 1928 📖Bılbıl [ Kr "bülbül" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Üçdirek mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Hindis
Sulak mah - Silvan - Diyarbakır
1946 📖: Avanek
K1912 : Avanik [ Kr avanek "sulak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akyol mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Kilise [ Kr/Tr ]
E1912 📖: Kılisa aş. + yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Üçbasamak mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Zinzin
E1902 📖: Zınzın
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Susuz mah - Silvan - Diyarbakır
E1912 1928 📖Atşa [ Ar ˁatşan "susuz" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çaldere mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Fişat [ Kr "fışkıransu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Aşağıveysi mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Veysikan aş. [ Kr weysikanê jêrîn "aşağı Veyisler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Keklikdere mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Tavariz
Dağcılar mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Cumat [ Kr "cemaat, topluluk" ]
Görentepe mah - Silvan - Diyarbakır
E1900~ 1928 E1900~ 192: Halda
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yukarıveysi mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Veysikan yk. [ Kr weysikanê jorîn "yukarı Veyisler" ]
Eskiköy mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Pîrehalan [ Kr pîr xalan "dededayılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bazı haritalarda Kufrî adıyla gösterilen yer olabilir. SN
Yolaç mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Sûsa [ Kr sûs "meyan kökü?" ]
Düzoba - Silvan - Diyarbakır
Eski adı: Garisî
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe adı Garisîya Dirsê (Dirsê, geçmişte köyde yaşamış olan bir kadının ismi). Köyde Silvan'ın Boşat bölgesinden göçen aileler bulunmaktadır. Köyde hangi dönemden kaldığı bilinmeyen bir adet tümülüs vardır. free
Bayrambaşı mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Sîdeknî [ Kr ]
■ Bablas adlı mezrası vardır. SN
Yeşilalan mz - Silvan - Diyarbakır
K 📖: Gulgulo [ Kr "rengarenk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün asıl adı Gilgilo'dur. [ Kr "Mısır" ] , (Gülgülo olarak da söylenir) Köyün eski yerleşim yeri olduğu köyde sıkça rastlanan çanak çömlek kalıntıları, eski para ve süs eşyaları ile taştan oyma eski ev eşyalarından anlaşılmaktadır. 1950 lere kadar Mala Mîra ailesine ait olan köyde şimdi Gêsan (Gêsî) aşiretine mensup aileler ile Boşat (Silvan) ve Xerzan (Kozluk) bölgelerinden göçen aileler bulunmaktadır. free
Duru mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Garisî ulya [ Kr garisî "aş." ]
■ Kürtçe adı Garisîya Şêxa. free
Pirhasan mah - Silvan - Diyarbakır
1916h 📖: Pîrhasan [ Kr "Hasan kuyusu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe adı Pîrhesamê, Köyde Rişmil (Mardin), Macir-Muhacir (Muş), Dandanê (Savur - Mardin) ve Xerzan (Kozluk) bölgelerinden göçmüş aileler bulunmaktadır. free
Çardak mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Şifkat / Şefakat
E1912 📖: Şevkat
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Erikyazı mah - Silvan - Diyarbakır
E1912 1928 📖Kavşan [ Kr kewşan "mücavir alan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Karacalar mah - Silvan - Diyarbakır
E1912 1914hk 📖Hacica / Hacican
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Umur mah - Silvan - Diyarbakır
E1912 1946k 📖Korit
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yüksekköy mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Kulfa [ Tr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Onbaşılar mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Bakuz [ Kr baqûz "tozlu yel" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski ermeni köyü olup tarih boyunca marangozluk meslekleri ile ünlüdürler. Köydeki Ermeniler marangozlugu Kürtlere de ögretmişlerdir. Halen Silvan ilçesinin tüm marangozlari bu köydendir. kahraman21
Boyunlu köy - Silvan - Diyarbakır
1869s 📖: Boşat [ Kr "bolluk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koyun yarısı Ermeni, yarısı da Badikan aşireti Kerran kabilesi mensuplarina aittir. Ermeni ailelerden koyde kalanlar Müslüman olmustur. Köyde Roma dönemine ait Boşat Kalesi mevcuttur. kahraman21
Akçayır mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Mergivaş [ Kr mêrgewaş "domuz otlağı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde ağırlıklı olarak Farqîn'in (Silvan) Qulfa ve Kurbeyt köylerinden göçmüş aileler ile Badika aşiretine mensup aileler bulunmaktadır. free
Silvan ilçe - Silvan - Diyarbakır
K 📖: Farqîn
A870 1884hk 📖Mîyafarqîn [ Ar ]
E680 📖: Nıprgerd Նփրկերտ
S569 📖: Mîpherqat [ Sür "bölüksuyu, sınır suyu" ]
Y553 📖: Martyrópolis [ Yun "şehit kenti" ]
K1597 📖: Silîvanî (idari bölge) [ Kr "süleymanlı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Fars hükümdarı I. Yezdgerd (ö. 410) zamanında Süryani azizi Mar Marûthâ tarafından Mîpherkat adıyla kurulduğu anlatılır. Arapça Mîyafarqîn biçimi 20. yy başlarına dek kullanılmıştır; halen yerli halk Farqîn adını tercih eder. Kürtçe olan Silvan adı 15.-16. yy'da burada hüküm süren Silivanî/Süleymanlı Kürt beyliğinin adından gelir. ■ Von Moltke ve Lehmann-Haupt'tan bu yana antik Ermeni kenti Dikranagerd/Tigranokerta ile eşleştirilmiş ise de bu görüşün yeterli dayanağı yoktur. SN
■ Halen yöre halki isim olarak Silvan yerine daha çok Farqin ismini kullanmaktadir. İlçede Camiya Acem denilen fakat Selahaddini Kürdi (Selahattin Eyyubi) tarafindan yapildığı rivayet edilen tarihi cami olup Anadolunun en eski camilerinden biridir. Bir dönem Kürt kökenli Mervani hanedanına başkentlik yapmıştır. Bu devletin kurucusu Bad isimli zat olup Badikan aşiretinin bu kişinin torunlari olduğu rivayet edilir. kahraman21
Babakaya mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Şevleran / Şebleran [ Kr şewlêran "aş." ]
Ormandışı mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Çîçikan [ Kr "serçeler" ]
Karaköy mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Gundereşo [ Kr "Reşo'nun köyü" ]
Kayadere mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Ferxend [ Kr "mutlu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akdere mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Tırbespi [ Kr tirbesipî "akçatürbe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yuva mah - Silvan - Diyarbakır
E1912 1928 📖Helîn [ Kr hêlîn "yuva" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Altınkum mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Başikan [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Badikan) yerleşimi
■ Bu koy Abdi ağa isimli bir zata ait olup bu kisi aslen Badikan asireti Kerran familyasina mensuptur. Kerranli güzel ailesine akrabadir. kahraman21
Yeniköy mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Zerbiyan [ Kr "sarısöğütler" ]
E1912 📖: Zebre
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Taşpınar mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Taxik [ Kr "mahallecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Dinlendi mz - Silvan - Diyarbakır
1914hk 📖: Badikan [ Kr "Bad (aş.) soyu" ]
Kürt-Sünni (Badikan) yerleşimi
Arı mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Herşen
Karaaliyan mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Karaaliyan [ Kr/Tr "kara Aliler" ]
Çiğdemli mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Keferbeyt/Küfürbeyt [ Sür "evköy" ]
İncesu mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Tilmîn
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Gürpınar mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
Düzalan mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Deyriki Amoreşo [ Kr dêrika amoreşo "Karaömer kilisesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çalıönü mz - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Bezvan [ Kr bezwan "koşanlar" ]
Dönenkaya mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Hokan
Bahçe mah - Silvan - Diyarbakır
1946 📖: Bahça
1928 📖: Bağçe
Bellibahçe mah - Silvan - Diyarbakır
K 📖: Bavodîn [ Kr "delibaba" ]
E1912 1917h 📖Babudin / Babodin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Eskiocak mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Bavîna [ Kr "babalıklar" ]
Nohuttepe mah - Silvan - Diyarbakır
1917h 📖: Hasandello [ Kr husam delî "Hasan kolu" ]
Kazandağı mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Malaaliki [ Kr malaelîkê "Ali evi" ]
Kumgölü mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1869s 📖: Omerkan / Emerka [ Kr "Ömerler (Badikan aşiretinin bir kolu)" ]
Yeşerdi mah - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Gundicano [ Kr gundê Cano "Cano köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Güzderesi mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
K 📖: Gundikê Hecîbrahim [ Kr "Hacı İbrahim köyü" ]
1917h 📖: Şemrax
Bölükçayır mz - Silvan - Diyarbakır
1928 📖: Pîlekan [ Kr "basamak" ]
■ Köy statüsü kaldırılmış olup, şu an Çığıl köyünün mezrası olarak geçmektedir. ishak levent
Esenyol mah - Silvan - Diyarbakır
Eski adı: Mistika [ Kr "Mıstıklar" ]
Çiğil mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Belavela [ Kr balawela "darmadağın" ]
K1912 : Balabala
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Demirkuyu mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Mikurderik [ Kr dêrika mikûrê "Mıkur kilisesi" ]
1917h 📖: Derik
E1912 📖: Mıxur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yeşilköy mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1960 📖: Dutveren
1928 📖: Deyrûn
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Dutveren adı uygun bulunmadığı için yakın tarihte adı yeniden değiştirilmiştir. SN
Sarıkuşak mz - Silvan - Diyarbakır
1914hk 📖: Dassina
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.