Silivri'de 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Değirmen mah - Silivri - İstanbul
Eski adı: Fevzipaşa
1928k: Germiyan
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Rum kaynaklarında bazen Kermení adıyla geçer. Kasabanın Rum nüfusu 1915'te tahliye edilmiştir. SN
  Gümüşyaka mah - Silivri (Marmaraereğlisi bucağı) - İstanbul
1890hk: Es. Ereğli [ Yun hêrakleía "Herakles (öz.) yeri" ]
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Patriyot ve kismen Pomak yerlesimi. Manav
  Çanta mah - Silivri - İstanbul
1890hk: Çanta
Y1356: Sákkoi acc. Sakkoús [ Yun "çanta" ]
  Balaban mah - Silivri - İstanbul
1675c: Allabandíni
■ 1675'te ziyaret eden İngiliz John Covel `büyük bir Rum köyü` olduğunu bildirir. SN
  Yolçatı mah - Silivri - İstanbul
1928k: Gelevri [ Yun ]
1890hk: Kalivri
Y325: Kalabría
  Seymen mah - Silivri - İstanbul
1900ht: CüceSekban [ Tr sekban/seymen "bir tür taşra askeri" ]
Y1922tb: Akrítas [ Yun "uç beyi" ]
1890hk: K. Seymen
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Büyükkılıçlı mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1892bs: B. Kılıçlı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Sinekli mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1890hk: Sinekli
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Varna ve Rusçuk muhacirlerince kuruldu. SN
  Sancaktepe mv - Silivri - İstanbul
Lt180: Kainophroúrion [ Yun "yeni karakol" ]
■ Itinerarium Antoninum'un Via Egnatia üzerinde Marmara Ereğlisi'nin 18 mil doğusunda gösterdiği Caenofrurium menzili Silivri'nin hemen dışı veya 1 mil kadar batısı olmalıdır. 275 yılında imparator Aurelianus bu köyde bir suikaste kurban gitti. Bizanslı tarihçi Kedrenos (11. yy) Kenophlôrion yazımını kullanır. SN
  Alipaşa mah - Silivri - İstanbul
Y1922tb: Theológos [ Yun "kelamcı, Aziz İoannes" ]
1900ht: Yapağca
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1928 listesinde iki ayrı yerleşim olarak görünür. SN
  Fener mah - Silivri - İstanbul
1928k: Fener
1660eç: Fanos | Fener [ Yun fános, fánari "fener" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Silivri ilçe - Silivri - İstanbul
Y640: Sêlivría
Y-450: Sêlymbría [ Luw ]
■ Strabon'a göre isimdeki +bria sözcüğü Trak dilinde `şehir` demektir. Bkz. Yolçatı (Kalabria) SN
  Kurfallı mah - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1928k: Kurfallı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında Konstantin ve Helena kilisesi ve Gâvur Ayazma adı verilen su kaynağı vardı. TİB 12.421 ve onu izleyen kaynaklarda antik Kainophroúrion ile eşleştirilmesi yersizdir. SN
■ Bugün Patriyot ve Rumeli göçmeni yerleşimi. Manav
  Gazitepe mah - Silivri - İstanbul
1928k: Haraççı
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Selanikin Nestima, Vičišta, Zaborden ve Labonovo köylerinden Pomaklar iskân edildi. Hangi köylerden getirildiği bilinmeyen helence ve arnavutça anadilli mübâdil âileler de vardı. Manav
  Akören mah - Silivri - İstanbul
1928k: Ağviran
Y1900~: Ávren [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
■ Eski ismi: Avren. Pomak ve Gacal yerlesimi. Manav
  Kavaklı mah - Silivri - İstanbul
1897: Fete [ Yun fytaion? "fidanlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 19. yy'da birkaç hane Rum nüfuzu ve ziyaret edilen ayazması vardı. SN
  Kadıköy mah - Silivri - İstanbul
1890hk: Kadıköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Selimpaşa mah - Silivri - İstanbul
1928k: Biğados
Y1322tb, Y1462: Epivátes [ Yun "yolcular" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 12. yy'da ün kazanan Azize Paraskevi'nin yurdu ve 1322'de II. Andronikos ile torunu III. Andronikos arasındaki barış antlaşmasının yeri olarak anılır. Biğados adı Yunanca addan uyarlanmıştır. Selanik yakınındaki Nees Epivátes mahallesi bu köyden göçenlerce kurulmuştur. SN
■ Gündelik dilde Rumlar Πλιβάτες (plivates) veya Πιβάτος (pivatos) olarak söylüyorlardı; ikincisinden Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu


Grafik harita göster     haritada ara : km