Siirt'de 392 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Bozhöyük köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
Eski adı: Taliban [ Kürd "talipler" ]
■ Tarihi Erzen kentinin kalıntıları bazı arkeologlara göre bu köyün 1,5 km batısındadır. SN
  Çakıllı köy - Kurtalan - Siirt
E1912: Paloni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdem köy - Kurtalan - Siirt
1928k: Marmarun
  Yoldurağı köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928k: Zivik [ Kürd zevik "tarlacık" ]
  Çalıdüzü köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928k: Melha [ Ar memlaha "tuzla" ]
E1912: Malafan
S1900~: Mamlaye
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 02.04.1864 Garzan kazası Melfan memlehasında, nakliye ücretinden dolayı alacağı olan karye Muhtarı Şeyho ve avanesinin uygunsuz hareketlerde bulunmaları ve alınan tedbirlere dair Kürdistan Valisinden gelen tahrirat... © 08.02.1892 Garzan ahalisinden Melfanlı (Melefanlı) Ahmed Şeyho ile Malaşerifli (Mollaşerefli) Ali bin Yunus ve Çerköylü Ala bin Ömer'in yakalanmaları istenmişsede Garzan kaymakamınca şakilerin istihdam edildiğinin bildirilmesi üzerine bunların himayeleri uygun olmayacağından haklarında gerekli tahkikatın yapılması. deyar heyran
  Ekinli köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928k: Ceffan [ Kürd cafo/cafikan "aş." ]
  Toytepe köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
Eski adı: Merci [ Kürd mercê "çayır" ]
  Taşoluk köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928k: Xırbeibrahim [ Kürd xirbêbirahîm "İbrahimören" ]
  Yanarsu köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928k: Zok [ Kürd zok/zewik "tarlacık" ]
1869s, 1928k: Ğarisan/Garzan (idari bölge)
■ Garzan (şimdi Kurtalan) kazasının eski merkezi idi. SN
  Yayıklı köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928k: Hakemi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçagedik köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928k: Zikayef [ Ar ḍû qayf ]
  Çayırlı köy - Kurtalan - Siirt
1928k: Siirtan [ Kürd siˁirtân "siirtler?" ]
  Erdurağı köy - Kurtalan - Siirt
1928k: Kelemeran [ Kürd kelamîran "beykale" ]
  Aksöğüt köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928k: Dılbi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapıkaya köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928k: Kevirihamo [ Kürd kevirêhamo "Hamid taşı" ]
  Sarısalkım köy - Baykan - Siirt
Eski adı: Nari [ Kürd narê "narköy" ]
  Konakpınar köy - Kurtalan - Siirt
1928k: Aynkasır [ Ar/Kürd ˁayn qesr "konakpınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uluköy köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928k: Beraa [ Ar beraˁa ]
  Çelikli köy - Baykan - Siirt
1928k: Bakıyn
  Dedebakır köy - Baykan - Siirt
1865h: Mize
  Atabağı bld - Baykan - Siirt
Kr: Comanî
1946k: Cumani [ Ar ]
Kürd (Babosî) yerleşimi
  Gürgöze köy - Kurtalan - Siirt
1928k: Aynik [ Kürd ˁaynik "pınarcık" ]
  Kayabağlar bld - Kurtalan - Siirt
1928k: Zokayid [ Ar ḍû qâid "reisli" ]
■ Şimdiki Kurtalan ilçesine tekabül eden Pencinan bölgesinin başlıca yerleşimi idi. SN
  Gümüşkaş köy - Baykan - Siirt
1928k: Siyanis [ Erm ]
Kürd (Melkişo) yerleşimi
  Bölüktepe köy - Kurtalan - Siirt
1946k: Girihemdo
1928k: Girihamdo [ Kürd girêhamdo "Hamit tepe" ]
  Çukurca köy - Baykan - Siirt
Kr: Çirê
1928k: Çıri
  Tütenocak köy - Baykan - Siirt
1865h, 1928k: Kox/Köx [ Kürd ]
■ Bir dönem Baykan ilçe merkezi idi. SN
  Beykent köy - Kurtalan - Siirt
1928k: Beykend
  Meşelik köy - Baykan - Siirt
1928k: Madaran
  Atalay köy - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Kuban/Quban
  Tosunbağ köy - Kurtalan - Siirt
1928k: Zinahf
  Kurtalan ilçe - Kurtalan - Siirt
1928k: Mısriç
1942ha: Garzan (idari bölge)
1869s: Kürdilan (idari bölge)
■ 1869 Salnamesinde Garzan kaza, Kürdilan bu kaza içinda 10 köylük bir nahiye idi. Garzan ilçe merkezi 1938'de Mısriç köyüne taşındı; kısa süre sonra ilçeye Kurtalan adı verildi. Garzan adı için Kurtalan İB maddesine bakınız. SN
■ © 28.12.1847 Diyarbakır eyaleti dahilinde kain Garzan kazasına tabi Cebel-i Sason tabir ettikleri dağda vaki Hazo, Harami, Muş, Temoki, Biriniş, Belki, Sason ve Gevar nahiyeleri ahalisi seksen yüz seneden beri vergi vermediklerinden.. deyar heyran
■ Önemli miktarda Arap azınlık dışında ilçe merkezinin çoğunluğu Kürt kökenlidir. metonio
  Eğridere mz - Baykan - Siirt
Kr: Zoqamir [ Kürd "bey Zok'u" ]
1865h: Zok [ Kürd zoq "çıkıntı?" ]
  AğaçlıPınar köy - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Eyndar [ Kürd "ağaçpınar" ]
  Ardıçdalı köy - Baykan - Siirt
1928k: Halikan [ Kürd xelîkan "aş." ]
  Veyselkarani bld - Baykan - Siirt
1900~2012: Ziyaret
■ Kasabada bulunan Veysel Karani türbesi nedeniyle bölgenin en önemli ziyaret mahallidir. Kasaba adı 26.03.2013 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararnameyle Veyselkarani olarak değiştirildi. ■ 1914 öncesinde bu kasabada da bazı Ermeni nüfus bulunduğu anlaşılıyor. SN
  Üçpınar köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928k: Kanigozek [ Kürd kanîgozik "kozpınar" ]
  Karakaya köy - Baykan - Siirt
1869s, 1928k: Kelhük [ Kürd kelhûk "divan, toplanma yeri" ]
E1912: Kâlhuk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tulumtaş köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928k: Ceffan [ Kürd cafo/cafikan "aş." ]
  Çeltikbaşı köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928k: Avti yk. [ Kürd avti "susuz" ]
■ Çeltikbaşı köyü iki mahalleden oluşmakta. Dicle kıyısında olan kısım bugün Balıklı olarak adlandırılıyor yukarı kesim yani Çeltikbaşı ise Yukarı Avti adını almakta. Balıklı denilen mezra ya da mahallenin özgün adı Awti Xwora olup burada bir Süryani kilisesinin yıkıntıları bulunuyor. ahmet uhri
  Çukurtaş mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Homend
■ Bayîkan (Yeşilçevre) köyünün boşaltılmış olmasından dolayı, köy statüsü bu mezraya verilmiştir. Mastfirosh
  KayalıSu köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928k: Uşi [ Kürd ûşî "salkım" ]
  Karataş mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Kevrakevir [ Kürd ]
  Yeşilkonak köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928k: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
  Balıklı mz - Kurtalan - Siirt
1928k: Avti aş. [ Kürd avti "susuz" ]
■ Bir Süryani kilisesinin yıkıntıları bulunur. SN
  Eğri mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Exrî
  Güneşli köy - Siirt_M (Hasankeyf bucağı) - Siirt
Kr: Şemsê
1928k: Şemsi [ Ar/Kürd "güneşli" ]
Kürd (Erebiyan) yerleşimi
  Oyacık köy - Kurtalan - Siirt
1928k: Tîlan [ Kürd "höyükler" ]
  Yeniköprü köy - Kurtalan - Siirt
1928k: Kirivan [ Kürd kirîvan "kirveler" ]
■ Bu köyde yarısı sağlam durumda bir Ermeni Kilisesi bulunmakta. ahmet uhri
  Ormanpınar köy - Baykan - Siirt
1928k: Bilvanıs [ Erm ]
  Yeşilçevre köy - Baykan - Siirt
Eski adı: Bayikan/Baykan [ Kürd bayikî/bayikan "aş." ]
■ İlçeye adını veren Bayikan aşiretinin merkez yerleşimidir. SN
  Gaziler köy - Siirt_M (Hasankeyf bucağı) - Siirt
1928k: Gühér [ Kürd gohêr "inekdamı" ]
  Aydemir köy - Kurtalan - Siirt
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Geçit mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Bimlê [ Kürd ]
  Bağlıca köy - Siirt_M - Siirt
Eski adı: Girauşe [ Kürd girêûşî "salkımtepe" ]
  YürekVeren köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
Eski adı: Binof [ Kürd ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  İğdeli köy - Kurtalan - Siirt
1928k: Mazoran
  Çamtaşı köy - Baykan - Siirt
1928k: Arinç [ Erm ar'inç ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdiken mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Gayîna [ Kürd ]
  Akçalı köy - Kurtalan - Siirt
1869s, 1928k: Bamard
  Bardaklı mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Silhê [ Kürd ]
  Çaykaya köy - Baykan - Siirt
1928k: Malabado [ Kürd malabadê "Bad (öz.) evi" ]
  Kelekçi köy - Siirt_M (Hasankeyf bucağı) - Siirt
1946k: Muval
1928k: Muvil
1915hb: Mohilla
  Kılıçlı köy - Kurtalan - Siirt
1928k: Başur [ Kürd başûr "güney" ]
  Köklü mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Ginê [ Kürd ]
  Baykan ilçe - Baykan - Siirt
1865h, 1946k: Hawel/Havil
1928k: Baykan (idari bölge) [ Kürd bayikan "aş." ]
■ İlçeye adını veren asıl Baykan, şimdiki Yeşilçevre köyüdür. 1938'de ilçe oldu; ilçe merkezi 1949'da Havêl Hanları mevkiine taşındı. SN
■ Hawêl, ismini bir dönem merkezinde bulunan ''Xana Hawêlê'' den alır. Han da ismini Hawêl mirlerinden alır. Bu Hawêl büyük bir ihtimal ya şuan Şirvana bağlı olan Awêl/Awil den, ya da yakınında bulunan Werqanis a bağlı olan Hawêlok/Hiweyl dan gelmektedir... Bu iki yer de bir dönem mirlik merkezi olmuşlardır. Mastfirosh
  Tatlı köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
Kr: Kozik [ Kürd kozik "küçük ağıl" ]
  Günbuldu köy - Baykan - Siirt
1928k: Millo [ Kürd milkî/milan/milyan "aş." ]
  Çattepe köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928k: Til [ Süry/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
1899: Till
Asr: Tila
■ Dicle ile Botan'ın birleştiği noktada bulunan 50 mt yükseklikteki höyük, çok eski çağlardan beri meskûn olan bir yerleşim noktasıdır. Asur kralı II. Assurnasirpal'ın sefernamesinde zikredilen Tila burası olmalıdır. ■ Lehmann-Haupt'a göre 1895 katliamından önce 30 Protestan Ermeni, 15 kadim Ermeni ve 3 Süryani ailenin yaşadığı köy, 1899'da Ömer Hüseyin Ağa adlı bir Kürt beyi tarafından ele geçirilmiş olup geriye 8-9 hane Hıristiyan kalmıştı. SN
■ Çattepe'ye her ne kadar kısaca Till ya da Tell dense de uzun adı Kürtçe iki suyun arası ya da kesiştiği yer[deki tepe] demek olan Tillo Nawro'dur. Tam yeri de Botan ve Dicle'nin kesiştiği yerdir. Bugünkü adı da eski adının tam olarak Türkçeleştirilmişidir. Çat yani yol çatı ya da kesişme noktasındaki tepe. Tepe Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında 2009'dan beri kazılmaktadır. Üzerindeki yerleşim 1993 yılında boşaltılmıştır. Modern yerleşimin altında neolitik döneme kadar yerleşim bulunmakta ve Roma imparatorluğunun en doğudaki yerleşimi burada bulunmaktadır. Arap metinlerinde Tell Fafan adıyla da anılmıştır. ahmet uhri
  Ulaştı köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1865h, 1946k: Dodan/Dudan [ Kürd dûdan ]
  Kayıklı köy - Siirt_M (Hasankeyf bucağı) - Siirt
1928k: Mehina [ Kürd mehînan "kısraklar" ]
Kürd (Erebiyan) yerleşimi
  Ocaklı mz - Baykan - Siirt
Eski adı: Eyncirnî [ Kürd "? pınar" ]
  Engin köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
Eski adı: İngêz [ Erm ınguyz "ceviz" ]
■ Şimdiki yerin 2 km kuzeyinde bulunan eski köy 1990'larda terkedilmiş ve yerleşim yeri karayolu kenarına taşınmıştır. SN
  Gündoğdu köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928k: Gundo [ Kürd gundo "köy" ]
  Sarıtepe köy - Siirt_M - Siirt
1928k: Madar
  Uluçay neh - Kurtalan - Siirt
Y-399: Kentrítês
A1220: Buxtî/Boxtî (idari bölge)
1891c: Botan (neh)
■ Cizre bölgesinde 13. yy'dan önce egemen olan Kürt Boxtî beyliğinden ötürü Boxtan > Botan Suyu adını almıştır. SN
  Aktaş köy - Siirt_M - Siirt
1928k: Birhurik [ Kürd ]
E1912: Bırhur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Hola mz - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Hola
  Taşdibek mz - Eruh - Siirt
Eski adı: Şetrük
■ 90'lı yıllarda tamamen boşalmıştır. Köyde yerleşik yaşam yoktur. Topraklarının bakımını yapan köylüler günü birlik gidip gelirler. cebbar
  Kurtalan ib - Kurtalan - Siirt
1869s: Ğarzan
Ar: ˁArzan
Y150: Arzanênê
Asr: Arzania (neh)
■ Asurlular zamanından beri Arzania/Arzanênê adını taşıyan diyar, Yanarsu (Garzan) ırmağı havzasıdır. Bölge adı eski Ermenice kaynaklarda Ağtsn, merkez kent adı Ardzn olarak yazılır. Arapça Arzan adıyla Ortaçağa dek anılan kentin yeri belli değildir. Oyuktaş köyüne bağlı Yeşilyurt mezrası veya Bozhöyük köyü önerilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km