Seyhan'da 34 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gökçeler mah - Seyhan - Adana
1928k: Gerdan
  Zeytinli mah - Seyhan - Adana
1928k: Zeytun
  Kuyumcular mah - Seyhan - Adana
1928k: Kuyumcular
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yolgeçen mah - Seyhan - Adana
1928k: Yolgeçen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şambayadı mah - Seyhan - Adana
1928k: Şambayadı [ Tr Şam Bayadı "aş." ]
■ © 16.06.1825 Nevşehir kazasında kâin Şam Beyadi aşireti şurut-ı hilâf tekâlif tahmili ile rencide edilmekle men'i hakkında. (g. tt) © »»» 10.06.1856 Sivas sancağının Emlak [= Zülkadriye eyâleti Bozok' a bağlıydı (Sivas’ın Gemerek ilçesi yöresi, Gemerek’in Çepni ve Sızır kasabaları bu nahiyeye bağlı idi) ] ve Gedikçik kazalarına iskan edilen Karakoyunlu, Tatarilyaslı, Tölek Şambeyadı aşiretlerinin nüfuslarının ümera-yı askeriye marifetiyle nüfuslarının yazdırıldığı. deyar heyran
  Karayusuflu bld - Seyhan - Adana
1917ht: Karayusuflu
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Mürseloğlu, Dervişler, Salmanlı, Çaputçu, Bahçelievler, Kayışlı, Dörtağaç köylerini kapsayan belediye iken lağvedildi. SN
  Esentepe mah - Seyhan - Adana
1968k: Çakalkuyusu [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
  Sarıhuğlar mah - Seyhan - Adana
1916hb: Hıristiyanköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Camuzcu mah - Seyhan - Adana
1928k: Camuzcu
  Kurttepe mah - Seyhan - Adana
1928k: Kurttepe
  Koyuncu mah - Seyhan - Adana
1928k: Koyuncu
  Karslı mah - Seyhan - Adana
1928k: KarsPerakendesi [ Tr perakende "dağınık göçebe aşiret" ]
  Akkapı mah - Seyhan - Adana
1928k: Akkapı
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yalmanlı mah - Seyhan - Adana
1928k: Yalmanlı
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Hadırlı mah - Seyhan - Adana
1928k: Hıdırlı
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Seyhan ilçe - Seyhan - Adana
Eski adı: -
■ Adana kent merkezinde 1987'de tesis edilmiş ilçedir. Adını Seyhan nehrinden almıştır. SN
■ Türk ve Kürt nüfus yoğun olmak üzere Arap ve Cono aşireti de nüfusun önemli bir kısmını oluşturur Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km