Serinyol'da 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gülderen mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935: Gülderen
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Oğlakören mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb: Sumberiye
1551t, 1946k: Sünberi [ Ar ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Dikmece mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
Ar: TillitAhmar [ Ar "kızıltepe" ]
F1935: Dikmece
1526t: Arkud
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Üçgedik mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940rg: Avaklı
1915hb: Awakiye [ Ar el-awâqiyye "engebeli" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Alazi mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940rg: Alazi
F1935: Ellezi [ Ar tell ed-dîs "dikenlitepe" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Tahtaköprü mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935: Deliler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alahan mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb: Alaxan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Anayazı mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
Eski adı: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Serinyol mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940, 1960rg: Batırga/Bedirge
1915hb, F1935: Batrıkeyn [ Ar el-Batrıqeyn "iki beyli" ]
1536: Bedrikiyye
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Yunanca patríkios eşdeğeri olan Arapca Batrık `Rum kumandanı, tekfur` anlamına gelir. 20. yy başında Türk Bedirge ve Çerkes Bedirge olmak üzere iki yerleşim idi. SN
■ Bilinen eski adıyla 'Patrikeyn' (iki patrik anlamında). 1968 öncesi 'Bedirge' olarak kayıtlarda yer aldı. Bedirge zamanla patrikeyn'den dönüşmüştür. okan araman
■ Bedirge 10 Temmuz 1964'te Resmi Gazete'de yayımlanan karara ve "Yabancı kökten gelen ve İltibasa [karışıklığa] yer veren Bucak adlarının Türkçeleştirilmesi ile ilgili olarak içişleri Bakanlığınca, 5442 sayılı 11 idaresi Kanununun 2 nci maddesine göre" "Serinyol" adını alır. Necati Alkan
  Maraşboğazı mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb: Maraşboğazı
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Paşaköy mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935: Paşaköy
■ 20. yy başında Arap/Türk yerleşimi.
  Arpahan mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935 1946k: Araphan
■ 20. yy başında kısmen Arap yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km