Serik'de 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kırbaş mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Kırbaş
  Çatallar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Çatallar
  Dorumlar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1762z 📖 Dorumlar / Torumlar [ Tr "yavrular, döller" ]
■ Gömlek No:10039 Finike kazası, Mortana Aşireti Torumlar (Dorumlar) Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
  Akçapınar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Kürtler | Akçapınar
■ Köyde Kürtler ismini tasiyan sülaleler oldugu halde, yerel halk "Türkmen köyü" olduğunu ileri sürer. Manav
■ Gömlek No:10039 Finike kazası, Mortana Aşireti Torumlar (Dorumlar) Mahallesi temettuat defteri.© Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
  Kozan mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Kozan
Y-146 📖 Pednelissós / Petnelissós [ AnaD ]
■ Tarihçi Polybius bu kentle komşu Selge arasındaki savaştan söz eder. SN
  Aşağıoba mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Oba aş.
  Bozdoğan mah - Serik - Antalya
Eski adı: -
  Gebiz mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Gebiz (idari bölge)
1926h 📖 Macar (mah) [ Tr muhacir ]
■ Gebiz nahiye adıdır. Eskiden Ağalar Köyünde bulunan yönetim merkezi komşu Macar (Muhacır) mahallesine taşındı. SN
  Abdurrahmanlar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Abdurrahmanlar
■ Gömlek No:10584 Teke Kaymakamlığı, Murtana Aşireti, Abdurrahmanlar Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
  Kozağaç mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Kozağacı
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Aşağıkocayatak köyünden ayrıldı. SN
  Yukarıçatma mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Çatma yk.
  Hacıosmanlar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Hacıosmanlar
  Nebiler mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Nebiler +Nebiler Muhacirler
■ Köy merkezi eskiden Muhacirler veya Yenimahalle adı verilen yerleşime taşınmıştır. SN
  Şatırlı mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Şatırlı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 1884'te Tesalya muhacirleri iskân edildi. Şatırlı, Tesalya'daki köylerinin adı imiş. SN
  Haspınar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Hasgebe
1926h 📖 Gebe
  Kumköy mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Kumköy
  Aşağıkocayatak mah - Serik - Antalya
1928 📖 Taife aş. [ Tr taife "aşiret, cemaat" ]
1762z 📖 Murtana (idari bölge) [ Kr/Tr Murtan "aş." ]
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Kocayatak, Kozağaç, Dikmen, Çakallı köyleri ile Aksu ilçesinin bir bölümünü içeren Murtana bölgesi, 1850 yılına ait Devlet Salnamesinde `Murtana namı diğer Kürt aşireti` adıyla kaza statüsünde görülür. Halen Murtana cemaatinin `Yörük` olduğu iddia edilmektedir. SN
■ © Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
  Yukarıkocayatak mah - Serik - Antalya
1928 📖 Göncüönü
■ Osmanlı döneminde Murtana adı verilen dağınık yerleşim bölgesinin mahallelerinden biridir. SN
  Tekke mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Tekke
1926h 📖 Ballıbabatekkesi
■ 1920'lere dek Serik kaza merkezi idi. SN
  Tüngüşlü mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Tüngüşlü / Töngüşlü
  Çakallık mah - Serik - Antalya
1928 📖 Çakallık
  Haskızılören mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Haskızılören
  Eskiyörük mah - Serik - Antalya
1928 📖 Eskiyörük
  Asartepe mv - Serik - Antalya
Y-454 📖 Sillyon / Sylleion [ AnaD ]
■ Görkemli bir tepe üzerindeki antik kent MÖ 500 dolayından 13. yy'a dek canlı idi. 824 ve 863 tarihlerinde Müslümanlara karşı mücadelede hizmetleri görülen Sillaion'lu Antonios Ortodoks kilisesince aziz kabul edilir. SN
  Yumaklar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Yumaklar
  Hasdümen mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Hasdümen
1926h 📖 Dümenköy
  Küllük mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Küllük
  Yanköy mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Yanköy
■ Antik Sillyon harabesinin bulunduğu Asartepe yanında olduğu için bu adı almış olmalıdır. Kısmen Bektaşi/Alevi geleneğine bağlı bir köydür. SN
  Dikmen mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Dikmen
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Büğüş mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Büğüş
  Kadriye mah - Serik - Antalya
1968 📖 Akkınlar
1926h 📖 Kadriye
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi.
  Kayaburnu mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Kayaburnu
  Çanakçı mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Çanakçı
  Zırlankaya mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Zırlankaya
  Berendi mah - Serik - Antalya
1928 📖 Berendi [ Tr perakende "dağınık (aşiret, obalar)" ]
  Karıncalı mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Karıncalı
  Pınarcık mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Pınarcık
  Demirciler mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Kaşdanlar
  Aşağıçatma mah - Serik - Antalya
1928 📖 Çatma aş.
Eski adı: Taşlık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 1885 dolayında Tesalya muhacirleri iskân edilmiştir. SN
  Çandır mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Çandır
  Alacami mah - Serik - Antalya
1928 📖 Alacami
  Etler mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Etler
  Belek mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Belen
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 1880'lerde Tesalya muhacirleri tarafından iskân edilen köy, 1990'dan sonra büyük çaplı turistik gelişmeye tanık oldu. SN
  Gökçay mah Çandır - Serik - Antalya
1928 📖 Zaimler [ Tr zaim "zeamet sahibi" ]
  Burmahancı mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Burmahacı [ Tr burma "hadım?" ]
1915hb 📖 Çinganyolu?
■ İngiliz haritalarında Çinganyolu/Şinganyolu olarak gösterilen yer burası olmalıdır. SN
  Cumalı mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Cumalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 1885 dolayında Tesalya muhacirleri iskân edildi. SN
  Gökçepınar mah - Serik - Antalya
1928 📖 Gökçepınar
  Kuşlar mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Kuşlar
  Eminceler mah - Serik - Antalya
1928 📖 Eminceler
  Yeşilyurt mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Ayanoz [ Yun áyios Yoánnis "Aziz Yoannes" ]
  Gedik mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Karaboynuz
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 1880'lerde eski adı Karabuynuz olan mevkiye Tesalya muhacirleri iskan edilerek Gedik adı verildi. Ancak halen Karabuynuz adı daha yaygındır. SN
  Yeşilvadi mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Demirciler
  Serik ilçe - Serik - Antalya
1926h 📖 Serik | Kökez
1890hk 📖 Kökez | Şevketiye
1665 📖 Serik (idari bölge) [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ Serik veya Serek kaza adı 16. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Eski kaza merkezinin antik Selge (şimdiki adı Zerk) kasabası olması ve Serik adının doğal ses evrimiyle Selge'den türemiş olması muhtemel görünmektedir. ■ İlçe merkezi olan kasaba 1880'lerde Kökez adı verilen mevkide Tesalya muhacirleri ile iskân edildi ve Şevketiye adı verildi ise de Kökez adı daha yaygın olarak kullanıldı. 1920 civarında Serik ilçe merkezi buraya taşındı. SN
■ © 26.03.1732 Karahisar-ı Teke civarındaki Serk taifesi ötedenberi şekavetle meluf olduklarından ve tenkillerine memur edilen Alanya Mutasarrıfı İbrahim Paşa İran seferine memur olmağla bunların şakavetleri ziyadeleştiğinden... © 13.06.1771 Kışın Teke yazın Beyşehir sancağında haymenişin olan Serk taifesi eşkıyasının tutulup hapsedilmesi ve şeran ashab-ı hukuk ile mürafaaları icra olunarak ihkak-ı hak edilmesi... deyar heyran
  Üründü mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Üründü
  Karadayı mah - Serik - Antalya
1928 📖 Karadayı
  Bilginler mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Kızıllar
  Deniztepesi mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Deniztepesi
  Kürüş mah - Serik - Antalya
1665 📖 Kürüş [ Tr "pirinç" ]
■ Evliya Çelebi zamanında 250 haneli önemli bir kasaba imiş. SN
  Akbaş mah - Serik - Antalya
1928 📖 Akbaş
  Belkıs mah - Serik - Antalya
1928 📖 Belkıs [ Yun palaio kástro "eski kale" ]
Y451 📖 Primoúpolis [ Yun Priamoúpolis? ]
Y-454 📖 Áspendos [ AnaD estwediiys ]
■ Antik isim MÖ 8. yy'da Kilikia ülkesinde hüküm süren Geç Hitit kralı Asitawandas ad veya lakabından türer. Bizans çağında bir dönem Primoupolis piskoposluğu (`kaza`) makamı idi. 1566 tarihli bir Osmanlı vakfiyesinde Aspendos nehir adı olarak geçer. ■ Türkiye'de üç antik ören yerinin ortak adı olan Belkıs/Balkıs muhtemelen Yun «Palaiokástro» (`eski hisar`) adından türemiştir. Karş. Kyzikos, Zeugma. SN
  Ahmediye mah Boğazkent - Serik - Antalya
1928 📖 Ahmediye
1891 1891Hamidiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Girit göçmeni yerleşimi.
■ Boğazak köyü yakınında yeni kurulan yerleşime Çerkes muhacirler iskan edilerek 27 Ekim 1891'de Hamidiye adı verildi. 1900 yılı civarında Girit muhacirleri iskan edildi. SN
  Boğazkent mah Boğazkent - Serik - Antalya
1926h 📖 Boğazak
■ 1998'de Ahmediye köyünün katılmasıyla Boğazkent belediyesi kuruldu. 2014'te lağvedildi ancak Boğazkent adı korundu. SN
  Sarıabalı mah - Serik - Antalya
1928 📖 Sarıkabalı
  Köleler mah Belkıs - Serik - Antalya
1928 📖 Köleler
■ Yakın tarihe kadar köy iken Belkıs Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
  Karataş mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Karataş
  Kumbarlar mah Karataş - Serik - Antalya
1926h 📖 Kumarlar
  Bucak mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Bucak


Grafik harita göster     haritada ara : km