haritada ara :   km  
Serik'de 67 yerleşim bulundu.
sırala 
Kırbaş mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Kırbaş
Çatallar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Çatallar
Dorumlar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1762z 📖 Dorumlar / Torumlar [ Tr "yavrular, döller" ]
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Gömlek No:10039 Finike kazası, Mortana Aşireti Torumlar (Dorumlar) Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
Akçapınar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Kürtler | Akçapınar
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Köyde Kürtler ismini tasiyan sülaleler oldugu halde, yerel halk "Türkmen köyü" olduğunu ileri sürer. Manav
■ Gömlek No:10039 Finike kazası, Mortana Aşireti Torumlar (Dorumlar) Mahallesi temettuat defteri.© Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
Kozan mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Kozan
Y-146 📖 Pednelissós / Petnelissós [ AnaD ]
■ Tarihçi Polybius bu kentle komşu Selge arasındaki savaştan söz eder. SN
Bozdoğan mah - Serik - Antalya
Eski adı: -
Aşağıoba mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Oba aş.
Gebiz mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Gebiz (idari bölge)
1926h 📖 Macar (mah) [ Tr muhacir ]
■ Gebiz nahiye adıdır. Eskiden Ağalar Köyünde bulunan yönetim merkezi komşu Macar (Muhacır) mahallesine taşındı. SN
Abdurrahmanlar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Abdurrahmanlar
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Gömlek No:10584 Teke Kaymakamlığı, Murtana Aşireti, Abdurrahmanlar Mahallesi temettuat defteri. deyar heyran
Kozağaç mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Kozağacı
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Aşağıkocayatak köyünden ayrıldı. SN
Yukarıçatma mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Çatma yk.
Hacıosmanlar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Hacıosmanlar
Nebiler mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Nebiler +Nebiler Muhacirler
■ Köy merkezi eskiden Muhacirler veya Yenimahalle adı verilen yerleşime taşınmıştır. SN
Şatırlı mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Şatırlı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1884'te Tesalya muhacirleri iskân edildi. Şatırlı, Tesalya'daki köylerinin adı imiş. SN
Haspınar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Hasgebe
1926h 📖 Gebe
Kumköy mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Kumköy
Aşağıkocayatak mah - Serik - Antalya
1928 📖 Taife aş. [ Tr taife "aşiret, cemaat" ]
1762z 📖 Murtana (idari bölge) [ Kr/Tr Murtan "aş." ]
■ 20. yy başında Yörük (Mortana) yerleşimi.
■ Kocayatak, Kozağaç, Dikmen, Çakallı köyleri ile Aksu ilçesinin bir bölümünü içeren Murtana bölgesi, 1850 yılına ait Devlet Salnamesinde `Murtana namı diğer Kürt aşireti` adıyla kaza statüsünde görülür. Halen Murtana cemaatinin `Yörük` olduğu iddia edilmektedir. SN
■ © Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
Yukarıkocayatak mah - Serik - Antalya
1928 📖 Göncüönü
■ Osmanlı döneminde Murtana adı verilen dağınık yerleşim bölgesinin mahallelerinden biridir. SN
Tekke mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Tekke
1926h 📖 Ballıbabatekkesi
■ 1920'lere dek Serik kaza merkezi idi. SN
Tüngüşlü mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Tüngüşlü / Töngüşlü
Çakallık mah - Serik - Antalya
1928 📖 Çakallık
Haskızılören mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Haskızılören
Hasdümen mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1928 📖 Hasdümen
1926h 📖 Dümenköy
Eskiyörük mah - Serik - Antalya
1928 📖 Eskiyörük
Asartepe mv - Serik - Antalya
Y-454 📖 Sillyon / Sylleion [ AnaD ]
■ Görkemli bir tepe üzerindeki antik kent MÖ 500 dolayından 13. yy'a dek canlı idi. 824 ve 863 tarihlerinde Müslümanlara karşı mücadelede hizmetleri görülen Sillaion'lu Antonios Ortodoks kilisesince aziz kabul edilir. SN
Yumaklar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Yumaklar
Küllük mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Küllük
Yanköy mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Yanköy
■ Antik Sillyon harabesinin bulunduğu Asartepe yanında olduğu için bu adı almış olmalıdır. Kısmen Bektaşi/Alevi geleneğine bağlı bir köydür. SN
Dikmen mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Dikmen
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
Büğüş mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Büğüş
Kadriye mah - Serik - Antalya
1968 📖 Akkınlar
1926h 📖 Kadriye
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi.
Kayaburnu mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Kayaburnu
Çanakçı mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Çanakçı
Zırlankaya mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Zırlankaya
Berendi mah - Serik - Antalya
1928 📖 Berendi [ Tr perakende "dağınık (aşiret, obalar)" ]
Karıncalı mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Karıncalı
Pınarcık mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Pınarcık
Demirciler mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Kaşdanlar
Aşağıçatma mah - Serik - Antalya
1928 📖 Çatma aş.
Eski adı: Taşlık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1885 dolayında Tesalya muhacirleri iskân edilmiştir. SN
Çandır mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Çandır
Alacami mah - Serik - Antalya
1928 📖 Alacami
Etler mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
1926h 📖 Etler
Belek mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Belen
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880'lerde Tesalya muhacirleri tarafından iskân edilen köy, 1990'dan sonra büyük çaplı turistik gelişmeye tanık oldu. SN
Gökçay mah Çandır - Serik - Antalya
1928 📖 Zaimler [ Tr zaim "zeamet sahibi" ]
Burmahancı mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Burmahacı [ Tr burma "hadım?" ]
1915hb 📖 Çinganyolu?
■ İngiliz haritalarında Çinganyolu/Şinganyolu olarak gösterilen yer burası olmalıdır. SN
Cumalı mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Cumalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1885 dolayında Tesalya muhacirleri iskân edildi. SN
Gökçepınar mah - Serik - Antalya
1928 📖 Gökçepınar
Kuşlar mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Kuşlar
Eminceler mah - Serik - Antalya
1928 📖 Eminceler
Yeşilyurt mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Ayanoz [ Yun áyios Yoánnis "Aziz Yoannes" ]
Gedik mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Karaboynuz
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880'lerde eski adı Karabuynuz olan mevkiye Tesalya muhacirleri iskan edilerek Gedik adı verildi. Ancak halen Karabuynuz adı daha yaygındır. SN
Yeşilvadi mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Demirciler
Serik ilçe - Serik - Antalya
1926h 📖 Serik | Kökez
1890hk 📖 Kökez | Şevketiye
1665 📖 Serik (idari bölge) [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Serik veya Serek kaza adı 16. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Eski kaza merkezinin antik Selge (şimdiki adı Zerk) kasabası olması ve Serik adının doğal ses evrimiyle Selge'den türemiş olması muhtemel görünmektedir. ■ İlçe merkezi olan kasaba 1880'lerde Kökez adı verilen mevkide Tesalya muhacirleri ile iskân edildi ve Şevketiye adı verildi ise de Kökez adı daha yaygın olarak kullanıldı. 1920 civarında Serik ilçe merkezi buraya taşındı. SN
■ © 26.03.1732 Karahisar-ı Teke civarındaki Serk taifesi ötedenberi şekavetle meluf olduklarından ve tenkillerine memur edilen Alanya Mutasarrıfı İbrahim Paşa İran seferine memur olmağla bunların şakavetleri ziyadeleştiğinden... © 13.06.1771 Kışın Teke yazın Beyşehir sancağında haymenişin olan Serk taifesi eşkıyasının tutulup hapsedilmesi ve şeran ashab-ı hukuk ile mürafaaları icra olunarak ihkak-ı hak edilmesi... deyar heyran
Üründü mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Üründü
Karadayı mah - Serik - Antalya
1928 📖 Karadayı
Bilginler mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Kızıllar
Deniztepesi mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Deniztepesi
Kürüş mah - Serik - Antalya
1665 📖 Kürüş [ Tr "pirinç" ]
■ Evliya Çelebi zamanında 250 haneli önemli bir kasaba imiş. SN
Akbaş mah - Serik - Antalya
1928 📖 Akbaş
Belkıs mah - Serik - Antalya
1928 📖 Belkıs [ Yun palaio kástro "eski kale" ]
Y451 📖 Primoúpolis [ Yun Priamoúpolis? ]
Y-454 📖 Áspendos [ AnaD estwediiys ]
■ Antik isim MÖ 8. yy'da Kilikia ülkesinde hüküm süren Geç Hitit kralı Asitawandas ad veya lakabından türer. Bizans çağında bir dönem Primoupolis piskoposluğu (`kaza`) makamı idi. 1566 tarihli bir Osmanlı vakfiyesinde Aspendos nehir adı olarak geçer. ■ Türkiye'de üç antik ören yerinin ortak adı olan Belkıs/Balkıs muhtemelen Yun «Palaiokástro» (`eski hisar`) adından türemiştir. Karş. Kyzikos, Zeugma. SN
Ahmediye mah Boğazkent - Serik - Antalya
1928 📖 Ahmediye
1891 1891Hamidiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Girit göçmeni yerleşimi.
■ Boğazak köyü yakınında yeni kurulan yerleşime Çerkes muhacirler iskan edilerek 27 Ekim 1891'de Hamidiye adı verildi. 1900 yılı civarında Girit muhacirleri iskan edildi. SN
Boğazkent mah Boğazkent - Serik - Antalya
1926h 📖 Boğazak
■ 1998'de Ahmediye köyünün katılmasıyla Boğazkent belediyesi kuruldu. 2014'te lağvedildi ancak Boğazkent adı korundu. SN
Sarıabalı mah - Serik - Antalya
1928 📖 Sarıkabalı
Köleler mah Belkıs - Serik - Antalya
1928 📖 Köleler
■ Yakın tarihe kadar köy iken Belkıs Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
Karataş mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Karataş
Kumbarlar mah Karataş - Serik - Antalya
1926h 📖 Kumarlar
Bucak mah - Serik - Antalya
1926h 📖 Bucak


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.