Selçuk'da 21 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yoncaköy mah - Selçuk - İzmir
Eski adı: -
■ 1980'lerde kurulmuş yeni yerleşim. SN
  Pananos mv - Selçuk - İzmir
Y17 📖 Pánormos [ Yun "her havada demirlemeye müsait liman" ]
■ Strabon'a göre Küçükmenderes ağzındaki limanın adıdıdır. 'Pananos' halen sahilin kuzey ucundaki mevki ve plajın adı olarak kullanılmaktadır. SN
  Zeytinköy mah - Selçuk - İzmir
1928 📖 Şadiye
Alevi yerleşimi
■ Yerli halkın Kürt kökenli olduğu rivayet edilir. SN
  Gebekirse göl - Selçuk - İzmir
Y17 Y75 📖 📖 Selênousia / Selinusia [ Yun "Ay tanrıçası gölü" ]
■ Plinius'un aktardığına göre bu gölde avlanan balıkların geliri Efes'teki Artemis mabedine vakfedilmişti. Ay tanrıçası Selêne, Artemis'in sıfatlarından biridir. SN
  Burhanlar x - Selçuk - İzmir
1890hk 📖 Burhanlar (köy)
■ Menderes ovasında belli belirsiz izleri kalmış ören yeridir. SN
  Arvalya mv - Selçuk - İzmir
1467t 📖 Arvalya (köy) [ Yun argaliá "tezgahlar" ]
■ Geçmişte gelişkin bir köy iken 20. yy'da terk edilmiştir. ■ Antik Ortygia kutsal yeri, Kenxrios ırmağı ve Solmyssos dağının bu mevkie yerleştirilmesi kanımızca Strabon'un yanlış yorumlanmasından kaynaklıdır. Her üç yer kuşkusuz Şirince'dedir. SN
  Barutçu mah - Selçuk - İzmir
1928 📖 Barutçu
  Efes mv - Selçuk - İzmir
1665 📖 Bodrum [ Yun pétrion "taşlık" ]
Y-454 📖 Éphesos [ AnaD ]
H 📖 Apasa
■ Yunanca Ephesós adı doğal evrimde Türkçe Efson/Afsun/Afşın biçimini verir. Karş. Maraş Afşin ilçesi. 'Efes' (Ephése) biçimi 19. yy sonunda Fransızcadan adapte edilmiştir. ■ Evliya Çelebi'de görülen 'Bodrum' adı, kesme taş kaynağı olarak değerlendirilen antik harabelere Yunanca halk ağzında yaygın olarak verilen Pétrion adından gelir. SN
  Acarlar mah - Selçuk - İzmir
1933 📖 Acarlar Hamidiye
  Selçuk ilçe - Selçuk - İzmir
1928 📖 Selçuk | Akıncılar
1890hk 📖 Ayasoluk
1333 📖 Ayâsluk / Ayasluğ [ Yun áyios Theológos "Aziz Kelamcı" ]
■ Ayios Theologos, mezarı Selçuk'ta bulunduğu rivayet edilen İncil müellifi Aziz Yuhanna'nın sıfatıdır. Yunanca /th/ sesi erken dönem Türk yazımında Arap alfabesindeki ث (tha/se) harfi ile karşılandığı için, Ayatholog > Ayasuluğ evrimi doğaldır. ■ Selçukluların hiç gelmediği bu yere, belki Osmanlı-öncesi Türk tarihini yüceltme saikiyle 1913/1915'te Selçuk adı verilmiştir. Akıncılar 1915-1951 arası nahiye adıdır. SN
  Çamlık mah - Selçuk - İzmir
1890hk 📖 Aziziye
■ İngiliz demiryolu çalışanlarının ikameti için 1860'lı yıllarda Aziziye İstasyonu adıyla kuruldu. 7.04.1947'de Çamlık adı verildi. SN
  Gökçealan mah - Selçuk - İzmir
1928 📖 Burgaz
1890hk 📖 Bergos [ Yun pýrgos "kule" ]
1528t 📖 Yeni Bergos?
  Kireççiler x - Selçuk - İzmir
1928 📖 Kireççiler
■ Eskiden köy iken 1970'ten sonra terkedilmiştir. SN
  Havutçulu mah - Selçuk - İzmir
1928 📖 Havutçulu
1528t 📖 Havuçlu
  Keçikalesi mv - Selçuk - İzmir
Eski adı: Kiçikale [ Tr "küçük kale" ]
■ Keçiyle alakası yoktur. SN
  Pranga mv - Selçuk - İzmir
1928 📖 Pranga
■ Halen terkedilmiş olan köy rivayete göre adını yakındaki Roma dönemi taş ocaklarından alır. SN
  Şirince mah - Selçuk - İzmir
1928 📖 Şirince
Y1922a 📖 Solmissós [ AnaD ]
1890hk 📖 Kirkince [ Yun Kenxrios? ]
1884s 📖 Çirkince
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Köyün en eski adı kef harfiyle yazılan Kirkince'dir. 'Çirkince' adı muhtemelen Rumca telaffuza nazire olarak Türkler tarafından kullanılmıştır. 1928'de İzmir Valiliği emriyle Şirince olarak düzeltilmiştir. ■ Kirkince'nin anlamı ve kökeni açık değildir. Antik Çağ'da Efes yöresinde bulunan Kenxrios deresi eğer (yaygın kanının aksine) Şirince deresi ise, ismin de doğal ses evrimi ve metatez yoluyla (Kinkri > Kirkin-ce) bundan türediği düşünülebilir. 1919-1922 Yunan işgali yıllarında, Kenxrios deresinin doğduğu dağın antik adından hareketle köye Solmissós adı verildi. ■ Gerek Kenxrios gerek Solmissós Yunan-öncesinden aktarılmış yer adlarıdır. Strabon'un aktardığı rivayete göre Efesliler tanrıça Artemis'in Kenxrios üzerindeki Ortygia ormanında doğduğuna inanırdı. SN
  Belevi mah - Selçuk - İzmir
1884s 📖 Belevi


Grafik harita göster     haritada ara : km