Sason'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balbaşı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h: Heriv / Herib
Arap yerleşimi
  Acar köy - Sason - Batman
1917h: Herendî
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hürriyet gazetesinin 7 Nisan 1964 tarihli haberine göre `Aslen Ermeni olup Süryani mezhebine bağlı olan köy halkı toptan Müslüman olmuştur. Kilisenin camiye çevirildiği köyde erkek çocuklar topluca sünnet edilecektir.` SN
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Hasanlar mz - Sason - Batman
K2014: Hesenan [ Kürd "Hasanlar" ]
  Cevizlik köy - Sason - Batman
K2014: Cevzik
1928: Daragûzi [ Kürd "ceviz ağacı" ]
Arap yerleşimi
  Heybeli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h: Danzi [ Erm dantsi "armutlu" ]
Arap yerleşimi
  Kavaklı köy - Sason - Batman
1917h: Helîn
Arap yerleşimi
  Yeniköy köy - Sason - Batman
K2014: Malamergi [ Kürd "mera evleri" ]
1917h: -
  Koçak mz - Sason - Batman
K2014: Çemê Baranê [ "yağmur göze" ]
  Yeniyurt mz - Sason - Batman
K2014: Memikan [ Kürd "Mehmetçikler" ]
1917h: -
  Binekli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h: Sinor [ Kürd "hudut" ]
Kürd yerleşimi
  Koçkaya köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h: Hîştirim [ Kürd hêştir "katır, deve" ]
Kürd yerleşimi
  Kaşyayla köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1946: Gidorni
1928: Gıdornik [ Erm "parçalı" ]
Kürd yerleşimi
  Günlüce köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h: Keğani [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Aydınlık köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h: Şeyxikan [ Kürd şêxikan "şeyh soyu" ]
Kürd yerleşimi
  Dereiçi köy - Sason - Batman
K2014: Çayê Alo [ Kürd "Ali çayı" ]
Kürd yerleşimi
  Yücebağ bld - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928: Cacas
E1912: Cocents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Umurlu köy - Sason - Batman
1917h: Taraş
Arap yerleşimi
  Karameşe köy - Sason - Batman
1928: Sebane [ Kürd sêbanê "üçdam" ]
1917h: Seybiyane
Kürd yerleşimi
  Uluağaç mz - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h: Hosnîr
E1912: Hosner [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şahinli mz - Sason - Batman
1917h: Bekes
  Bozdoğan mz - Sason - Batman
E1912: Zındus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kilimli köy - Sason - Batman
1917h: Belavî [ Kürd "dağınık" ]
E1912: Belav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kelhasan köy - Sason - Batman
1928: Gelihasan [ Kürd "Hasanlar boğazı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Topluca mz - Sason - Batman
1917h: Miting
E1912: Mıktink [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tekevler köy - Sason - Batman
1917h: Gundenû [ Kürd gundê nû "yeniköy" ]
E1912: Norküğ [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yağlıca mz - Sason - Batman
E1912, 1928: Gistağ [ Erm "yarım mahalle" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gürgenli köy - Sason - Batman
1917h: Kâçireng
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ziyaret mz - Sason - Batman
K2014: Ağakünüt [ Erm ]
  Dereköy köy - Sason - Batman
E1912, 1917h: Marısto / Maristo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Erdemli köy - Sason - Batman
1928: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dörtbölük köy - Sason - Batman
1946: Cemalan [ Kürd "Cemaller" ]
E1912: Cımalenk [ Erm "Cemaller" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dibek mz - Sason - Batman
1928: Tatang [ Erm ]
E1900~a: Tılatang
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güvercinlik köy - Sason - Batman
1917h: Koringez
E1912: Korınges [ Erm karinges? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Dağçatı köy - Sason - Batman
E1912: Çıtnik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Çağlı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
K2014: Helis
1928: Helkis [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Sason ilçe - Sason - Batman
E1912: Xabılcoz
E630: Sanasunk / Sasunk (idari bölge) [ Erm "Sanasar (öz.) ülkesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Bölge ve beylik adı olarak 7. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Sasun/Sanasunk, bugünkü Sason'a ilaveten Kulp, Talvorik, Hazo (Kozluk), Xuyt (Mutki) ile Geliguzan (Muş güneyi) bölgelerini içerir. Efsaneye göre bölge adını Asur kralının oğlu olan Sanasar'dan alır. ■ Kabilcevz veya Kabilcoz köyü 1925'te ilçe merkezi oldu. SN
  Soğanlı köy - Sason - Batman
K2014: Xınzorik [ Erm "elmacık" ]
E1912: Xıntsorik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yakabağı köy - Sason - Batman
1941ha: Hergürk
E1900~c: Xargurk
Kürd yerleşimi
  Yiğitler köy - Sason - Batman
1917h: Xalilan [ Kürd "Haliller" ]
Arap yerleşimi
  Kulaksız mz - Sason - Batman
E1912: Miçkeğ [ Erm "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Geçitli köy - Sason - Batman
1917h: Taruk
E1900~a: Tarung
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 16 hanede 175 Ermeni nüfus ve 2 kilise kaydedilmiştir. (VanV). SN
  İncesu mz - Sason - Batman
1928: Holu / Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
  Çayönü mz - Sason - Batman
K2014: Çemê Şevkî [ Kürd "Şevki pınarı" ]
  Kayabaşı köy - Sason - Batman
1917h: Natopan
  Gençler mz - Sason - Batman
1928: Pıvi / Pivi [ Erm "baykuş" ]
1917h: Püvi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ergünü köy - Sason - Batman
1917h: Sorik
E1912: Tsorik [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kaleyolu köy - Sason - Batman
1928: Bozikan
E1912: Bozıkank [ Erm/Kürd "Bozık'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Sasun kalesinin bulunduğu yerdir. SN
  Erikli köy - Sason - Batman
E1912: Pırşud [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Turnalı köy - Sason - Batman
1917h: Komek (mz) [ Erm "ağıllar" ]
■ Meşeli köyüne bağlı Turnalı (Komek) mezrası 2016'da Taşburun (Pıvenk) ve Kilis mezralarıyla birleştirilerek köy statüsü kazandı. SN
  Çayırlı köy - Sason - Batman
K: Çeme Mane [ Kürd ]
Arap yerleşimi
  Kayadüzü köy - Sason - Batman
1917h: Cagut
E1912: Cagud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Dikbayır köy - Sason - Batman
1917h: Kâvesik
Arap yerleşimi
  Sarıgan mz - Sason - Batman
1928: Saregan
E1900~c: Tsarekank [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yolüstü köy - Sason - Batman
1928: Kedir
E1912: Keder [ Erm "dereler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kınalı köy - Sason - Batman
1917h: Ağdi [ Erm "tuzla" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Gâlaşar ve Harkur/Harkork adlı mezraları vardır. SN
  Taşburun mz - Sason - Batman
Eski adı: Pıvenk [ Erm ]
  Derince köy - Sason - Batman
1917h: Kaxkik
E1912: Kağkığik [ Erm քաղգղիկ "tekeköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Özlüce mz - Sason - Batman
1928: Hörsank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çınarlı köy - Sason - Batman
1968: Taşyuva
1917h: Badramut
E1900~a: Badırmud [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Yamanlar mz - Sason - Batman
1917h: Mutrıban [ Kürd "çalgıcılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çalışlar köy - Sason - Batman
1928: Komik
E1900~a: Komk [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Ortaçağda Sasun bölgesinin dini merkezi olan Surp Bedros veya Madnavank manastırı bu köyün yakınındaydı. SN
  Yürekli köy - Sason - Batman
K2014: Harut
E1912: Hrut + Hıtni [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Meşeli köy - Sason - Batman
1928: Arutenk
E1902, E1900~c: Hrut [ Erm "ateşli?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
■ Hrtavank adı verilen Meryemana manastırı bu köyün hemen kuzeydoğusunda bulunmakta idi. Vankın adından hareketle köyün adının aslının Hrut olduğu söylenebilir. SN
  Kayadibi mz - Sason - Batman
1928: Pışenk
E1912: Pırşank [ Erm "kırıntı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sason'a bağlı Purşeng Köyü yakınlarındaki Mereto Dağı üzerinde bulunan metruk Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Kilisesi 2012'de bilinmeyen kişilerce tahrip edildi. SN
  Örenağıl köy - Sason - Batman
K2014: Versengê
1917h: İrisenk
E1902: İrtsenk [ Erm "papazlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Keçiler mz - Sason - Batman
1917h: Ağvo [ Erm "tuzlu" ]
  Taşlıca mz - Sason - Batman
1917h: Koşek
E1900~c: Goşig / Koşag [ Erm ]
  Yuvalar köy - Sason - Batman
1917h: Soraxpi
E1912: Tsoraxpi [ Erm tsorağpür? "derepınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Altıdere köy - Sason - Batman
1917h: Tizi
E1912: Tızi թզի [ Erm "incirköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Çakırpınar köy - Sason - Batman
1917h: Talisor
Kürd yerleşimi
  Göztepe mz - Sason - Batman
1917h: Kâkşeng
E1912: Kaşkışenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karayün köy - Sason - Batman
1917h: Tınket
E1912: Tınked [ Erm "Tın deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sarıyayla köyüne bağlı mezra iken 2016'da köy statüsü kazandı. SN
  Bayramlar mz - Sason - Batman
1917h: Manişküt
E1912: Manışgud [ Erm "menekşeli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sarıyayla köy - Sason - Batman
1917h: Avirdos
E1912: Arvıdots [ Erm arvıdanots/aravidots "yoncalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Dikmetaş mz - Sason - Batman
1917h: Arzüvik
E1912: Ardzıvik [ Erm "kartalcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Manastırı bu mezranın doğusunda, Ardzıvik deresinin kaynağına yakın bir noktadadır. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Sason - Batman
E1912: Xıntsorda [ Erm "elmaveren" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km