Sason'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balbaşı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Heriv / Herib
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasanlar mz - Sason - Batman
K2014 📖 Hesenan [ Kr "Hasanlar" ]
  Acar köy - Sason - Batman
1917h 📖 Herendî
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hürriyet gazetesinin 7 Nisan 1964 tarihli haberine göre `Aslen Ermeni olup Süryani mezhebine bağlı olan köy halkı toptan Müslüman olmuştur. Kilisenin camiye çevirildiği köyde erkek çocuklar topluca sünnet edilecektir.` SN
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Heybeli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Danzi [ Erm dantsi "armutlu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kavaklı köy - Sason - Batman
1917h 📖 Helîn
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İncesu mz - Sason - Batman
1928 📖 Holu / Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
  Cevizlik köy - Sason - Batman
K2014 📖 Cevzik
1928 📖 Daragûzi [ Kr "ceviz ağacı" ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Çağlı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
K2014 📖 Helis
1928 📖 Helkis [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yeniyurt mz - Sason - Batman
K2014 📖 Memikan [ Kr "Mehmetçikler" ]
1917h 📖 -
  Koçak mz - Sason - Batman
K2014 📖 Çemê Baranê [ Kr "yağmur göze" ]
  Binekli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Sinor [ Kr "hudut" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yeniköy köy - Sason - Batman
K2014 📖 Malamergi [ Kr "mera evleri" ]
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Koçkaya köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Hîştirim [ Kr hêştir "katır, deve" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kaşyayla köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1946 📖 Gidorni
1928 📖 Gıdornik [ Erm "parçalı" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Sason'un tek Zaza köyüdür. metonio
  Günlüce köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Keğani [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Aydınlık köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Şeyxikan [ Kr şêxikan "şeyh soyu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Köprübaşı köy - Sason - Batman
1917h 📖 Şevlikân | Çevrik
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Umurlu köy - Sason - Batman
1917h 📖 Taraş
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yücebağ bld - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 📖 Cacas
E1912 📖 Cocents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Dereiçi köy - Sason - Batman
K2014 📖 Çayê Alo [ Kr "Ali dağı" ]
K 📖 Bilakşe
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karameşe köy - Sason - Batman
1928 📖 Sebane [ Kr sêbanê "üçdam" ]
1917h 📖 Seybiyane
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çayönü mz - Sason - Batman
K2014 📖 Çemê Şevkî [ Kr "Şevki pınarı" ]
  Uluağaç mz - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖 Hosnîr
E1912 📖 Hosner [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göçbeyli mz - Sason - Batman
1917h 📖 Silok
  Ambarlı mz - Sason - Batman
1928 📖 Kirdamük / Girdamok [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Şahinli mz - Sason - Batman
1917h 📖 Bekes
  Bozdoğan mz - Sason - Batman
1928 📖 Zendüz / Zindoz
E1912 📖 Zındus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kilimli köy - Sason - Batman
1917h 📖 Belavî [ Kr "dağınık" ]
E1912 📖 Belav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kelhasan köy - Sason - Batman
1928 📖 Gelihasan [ Kr "Hasanlar boğazı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Topluca mz - Sason - Batman
1917h 📖 Miting
E1912 📖 Mıktink [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tekevler köy - Sason - Batman
1917h 📖 Gundenû [ Kr gundê nû "yeniköy" ]
E1912 📖 Norküğ [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yağlıca mz - Sason - Batman
E1912 1928 📖 📖 Gistağ [ Erm "yarım mahalle" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yakabağı köy - Sason - Batman
1941ha 📖 Hergürk
E1900~c 📖 Xargurk
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gürgenli köy - Sason - Batman
1917h 📖 Kâçireng
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Ziyaret mz - Sason - Batman
K2014 📖 Ağakünüt [ Erm ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Dereköy köy - Sason - Batman
E1912 1917h 📖 📖 Marısto / Maristo [ Sür ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Erdemli köy - Sason - Batman
1928 📖 Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Dibek mz - Sason - Batman
1928 📖 Tatang [ Erm ]
E1900~a 📖 Tılatang
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dörtbölük köy - Sason - Batman
1946 📖 Cemalan [ Kr "Cemaller" ]
E1912 📖 Cımalenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi
  Güvercinlik köy - Sason - Batman
1917h 📖 Koringez
E1912 📖 Korınges [ Erm karinges? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Dağçatı köy - Sason - Batman
1928 📖 Çırtinik / Çırtınik [ Erm ]
E1912 📖 Çıtnik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Sason ilçe - Sason - Batman
1928 📖 Kabilcevz / Kabilcoz [ Ar ]
E1912 📖 Xabılcoz
E630 📖 Sanasunk / Sasunk (idari bölge) [ Erm "Sanasar (öz.) ülkesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölge ve beylik adı olarak 7. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Sasun/Sanasunk, bugünkü Sason'a ilaveten Kulp, Talvorik, Hazo (Kozluk), Xuyt (Mutki) ile Geliguzan (Muş güneyi) bölgelerini içerir. Efsaneye göre bölge adını Asur kralının oğlu olan Sanasar'dan alır. ■ Kabilcevz veya Kabilcoz köyü 1925'te ilçe merkezi oldu. SN
  Soğanlı köy - Sason - Batman
K2014 📖 Xınzorik [ Erm "elmacık" ]
E1912 📖 Xıntsorik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  ? mz - Sason - Batman
1928 📖 Xınzorta / Xınzorte
E1912 📖 Xıntsorda [ Erm "elmaveren" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yiğitler köy - Sason - Batman
1917h 📖 Xalilan [ Kr "Haliller" ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Kulaksız mz - Sason - Batman
1928 📖 Mişkex / Mışkeğ
E1912 📖 Miçkeğ [ Erm "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Geçitli köy - Sason - Batman
1917h 📖 Taruk
E1900~a 📖 Tarung [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ 1912'de 16 hanede 175 Ermeni nüfus ve 2 kilise kaydedilmiştir. (VanV). SN
  Boğazkapı mz - Sason - Batman
1917h 📖 Dağana
Müslüman Arap yerleşimi
  Kayabaşı köy - Sason - Batman
1917h 📖 Natopan
Müslüman Arap yerleşimi
  Gençler mz - Sason - Batman
1928 📖 Pıvi / Pivi [ Erm "baykuş" ]
1917h 📖 Püvi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ergünü köy - Sason - Batman
1917h 📖 Sorik
E1912 📖 Tsorik [ Erm "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Kaleyolu köy - Sason - Batman
1928 📖 Bozikan
E1912 📖 Bozıkank [ Er/Kr "Bozık'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Sasun kalesinin bulunduğu yerdir. SN
  Erikli köy - Sason - Batman
1928 📖 Pışud / Puşud
E1912 📖 Pırşud [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Turnalı köy - Sason - Batman
1917h 📖 Komek (mz) [ Erm "ağıllar" ]
■ Meşeli köyüne bağlı Turnalı (Komek) mezrası 2016'da Taşburun (Pıvenk) ve Kilis mezralarıyla birleştirilerek köy statüsü kazandı. SN
  Çayırlı köy - Sason - Batman
K 📖 Çemê Mane [ Kr ]
Müslüman Arap yerleşimi
  Kayadüzü köy - Sason - Batman
1917h 📖 Cagut
E1912 📖 Cagud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Dikbayır köy - Sason - Batman
1917h 📖 Kâvesik
Müslüman Arap yerleşimi
  Sarıgan mz - Sason - Batman
1928 📖 Saregan
E1900~c 📖 Tsarekank [ Erm tsorag vank "derecik manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Özlüce mz - Sason - Batman
1928 📖 Hörsank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yolüstü köy - Sason - Batman
1928 📖 Kedir
E1912 📖 Keder [ Erm "dereler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Kınalı köy - Sason - Batman
1917h 📖 Ağdi [ Erm "tuzla" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Gâlaşar ve Harkur/Harkork adlı mezraları vardır. SN
  Taşburun mz - Sason - Batman
Eski adı: Pıvenk [ Erm pılvank "harap manastır" ]
  Derince köy - Sason - Batman
1917h 📖 Kaxkik
E1912 📖 Kağkığik [ Erm քաղգղիկ "tekeköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Çınarlı köy - Sason - Batman
1968 📖 Taşyuva
1917h 📖 Badramut
E1900~a 📖 Badırmud [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Yamanlar mz - Sason - Batman
1917h 📖 Mutrıban [ Kr "çalgıcılar? çingeneler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Çalışlar köy - Sason - Batman
1928 📖 Komik
E1900~a 📖 Komk [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Ortaçağda Sasun bölgesinin dini merkezi olan Surp Bedros veya Madnavank manastırı bu köyün yakınındaydı. SN
  Yürekli köy - Sason - Batman
K2014 📖 Harut
1928 📖 Herut + Hitni
E1912 📖 Hrut + Hıtni [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Meşeli köy - Sason - Batman
1928 📖 Arutenk [ Erm hrudvank "alevlimanastır" ]
E1902 E1900~c 📖 📖 Hrut [ Erm hrud "alevli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Hrtavank adı verilen Meryemana manastırı bu köyün hemen kuzeydoğusunda bulunmakta idi. Vankın adından hareketle köyün adının aslının Hrut olduğu söylenebilir. SN
  Kayadibi mz - Sason - Batman
1928 📖 Pışenk
E1912 📖 Pırşank [ Erm paşxavank "ihsan manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Sason'a bağlı Purşeng Köyü yakınlarındaki Mereto Dağı üzerinde bulunan metruk Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Kilisesi 2012'de bilinmeyen kişilerce tahrip edildi. SN
  Keçiler mz - Sason - Batman
1917h 📖 Ağvo [ Erm "tuzlu" ]
  Üçdirek mz - Sason - Batman
K2014 📖 Artura / Ertura
1928 📖 Atura
  Örenağıl köy - Sason - Batman
K2014 📖 Versengê
1917h 📖 İrisenk
E1902 📖 İrtsenk [ Erm "papazlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bir Müslüman Ermeni aile hariç köyün geri kalanı Araptır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 1, HDP 22, SAADET 2, CHP 26, AKP 39, AYDIN GÖK (HÜDA-PAR) 5 metonio
  Taşlıca mz - Sason - Batman
1917h 📖 Koşek
E1900~c 📖 Goşig / Koşag [ Erm ]
  Yuvalar köy - Sason - Batman
1917h 📖 Soraxpi
E1912 📖 Tsoraxpi [ Erm tsorağpür? "derepınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Altıdere köy - Sason - Batman
1917h 📖 Tizi
E1912 📖 Tızi թզի [ Erm "incirköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Dağdelen mz - Sason - Batman
1917h 📖 Kürdikan
  Çakırpınar köy - Sason - Batman
1917h 📖 Talisor
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Göztepe mz - Sason - Batman
1917h 📖 Kâkşeng
E1912 📖 Kaşkışenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karayün köy - Sason - Batman
1917h 📖 Tınket
E1912 📖 Tınked [ Erm "Tın deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Sarıyayla köyüne bağlı mezra iken 2016'da köy statüsü kazandı. SN
  Bayramlar mz - Sason - Batman
1917h 📖 Manişküt
E1912 📖 Manışgud [ Erm "menekşeli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sarıyayla köy - Sason - Batman
1917h 📖 Avirdos
E1912 📖 Arvıdots [ Erm arvıdanots/aravidots "yoncalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Dikmetaş mz - Sason - Batman
1917h 📖 Arzüvik
E1912 📖 Ardzıvik [ Erm "kartalcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Manastırı bu mezranın doğusunda, Ardzıvik deresinin kaynağına yakın bir noktadadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km