haritada ara :   km  
Sason'da 103 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Balbaşı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖: Hırib/Harib
Kürt-Sünni yerleşimi
Güneşli mz - Sason - Batman
E1912 📖: Harat/Hırda [ Kr "Hasanlar" ]
Ordu mz - Sason - Batman
Eski adı: Harents [ Erm ]
Acar köy - Sason - Batman
1917h 📖: Herendî
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hürriyet gazetesinin 7 Nisan 1964 tarihli haberine göre `Aslen Ermeni olup Süryani mezhebine bağlı olan köy halkı toptan Müslüman olmuştur. Kilisenin camiye çevirildiği köyde erkek çocuklar topluca sünnet edilecektir.` SN
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
Heybeli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
E1912 1917h 📖Dantsi/Danzi [ Erm "armutlu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kavaklı köy - Sason - Batman
1917h 📖: Helîn
Kürt-Sünni yerleşimi
Cevizlik köy - Sason - Batman
K2014 📖: Cevzik
1928 📖: Daragûzi [ Kr "ceviz ağacı" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Çağlı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
K2014 📖: Helis
1928 📖: Helkis [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yeniyurt mz - Sason - Batman
K2014 📖: Memikan [ Kr ]
1917h 📖: Mameka
Koçak mz - Sason - Batman
K2014 📖: Çemê Baranê [ Kr "yağmur göze" ]
Yeniköy köy - Sason - Batman
K2014 📖: Malamergi [ Kr "mera evleri" ]
1917h 📖: Taraş aş.
Kürt-Sünni yerleşimi
Koçkaya köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖: Hîştirim [ Kr hêştir "katır, deve" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kaşyayla köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1928 📖: Gidorni/Gıdornik [ Erm "parçalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Xiyan) yerleşimi
Günlüce köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖: Keğani [ Erm "köy yeri" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yücebağ bld - Sason (Pısank bucağı) - Batman
E1912 1928 📖Cacas/Cacans [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Aydınlık köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖: Şıxikan/Şıxkomk [ Kr şêxikan "şeyh soyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yayarlı mz - Sason - Batman
Eski adı: Hoper/Xoper
Köprübaşı köy - Sason - Batman
1917h 📖: Şevlikân | Çevrik
Kürt-Sünni yerleşimi
Binekli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖: Sinor [ Kr "hudut" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Umurlu köy - Sason - Batman
1917h 📖: Taraş
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Asıl Umurlu (Yk. Taraş) 2,5 km kadar kuzeyde karayolunun batı kenarındadır. SN
Dereiçi köy - Sason - Batman
K2014 📖: Çayê Alo [ Kr "Ali dağı" ]
K 📖: Bilakşe
Kürt-Sünni yerleşimi
Karameşe köy - Sason - Batman
1928 📖: Sebane [ Kr sêbanê? "üçdam" ]
1917h 📖: Seybiyane
Kürt-Sünni yerleşimi
Yuvalıçay Gürgenli mz - Sason - Batman
Eski adı: Cılkans
Çayönü mz - Sason - Batman
K2014 📖: Çemê Şevkî [ Kr "Şevki pınarı" ]
Tatlıca mz - Sason - Batman
E1884 📖: Xılovit [ Erm "x yayla" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Uluağaç mz - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h 📖: Hosnîr
E1912 📖: Hosner [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Göçbeyli mz - Sason - Batman
E1912 1917h 📖Sılok/Sılox
Kilimli köy - Sason - Batman
E1902b 1917h 📖Belav/Belavê
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Ambarlı Dörtbölük mz - Sason (Pısank bucağı) - Batman
1928 📖: Kirdamik / Girdamok
E1900~ E1900~Kırtamank [ Erm "Kürt ...leri" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Şahinli mz - Sason - Batman
E1884 1917h 📖Baksi/Bekes
Bozdoğan Dörtbölük mz - Sason (Pısank bucağı) - Batman
1928 📖: Zendüz/Zinduz
E1912 📖: Zındus/Zantuz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
İncesu mz - Sason - Batman
1928 📖: Holu / Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
Kelhasan köy - Sason - Batman
E1878b 1928 📖Geliyesan/Gelihasanan [ Kr "Hasanlar deresi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Tekevler köy - Sason - Batman
1917h 📖: Gundinû [ Kr gundê nû "yeniköy" ]
E1878b 📖: Norküğ [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Xiyan) yerleşimi
■ 1890'larda Ermeni katliamlarını gerçekleştiren Xiyan aşiretinden Hamidiye Alayı komutanı Abdülazize Genco'nun köyüdür. SN
Dörtbölük köy - Sason (Pısank bucağı) - Batman
1946 📖: Cemalan [ Kr "Cemaller" ]
E1912 📖: Cımalenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt-Sünni yerleşimi
Topluca Gürgenli mz - Sason (Pısank bucağı) - Batman
1917h 📖: Miting
E1912 📖: Mıktink [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sason isyanının liderlerinden ünlü özgürlüksavaşçısı Kevork Çavuş (1870-1907) bu köylüdür. SN
Yağlıca mz - Sason - Batman
E1912 1928 📖Gistağ [ Erm "yarım mahalle" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yakabağı köy - Sason - Batman
1941ha 📖: Hergürk
E1878b 📖: Harkork/Xargork
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Gürgenli köy - Sason (Pısank bucağı) - Batman
1917h 📖: Kâçireng
E1900~ E1900~Kaçarenk/Kaçrenk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Dereköy köy - Sason (Pısank bucağı) - Batman
E1912 1917h 📖Marısto / Maristo [ Sür ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Arkik Yakabağı mz - Sason - Batman
E1878 📖: Arkik|Mezre
Ziyaret mz - Sason - Batman
K2014 📖: Ağakünüt [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Erdemli köy - Sason - Batman
E1878b 1928 📖Şıxan/Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Dibek mz - Sason (Pısank bucağı) - Batman
1928 📖: Tatang [ Erm ]
E1912 📖: Tılatank/Tatank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Güvercinlik köy - Sason (Pısank bucağı) - Batman
1917h 📖: Koringez
E1912 📖: Korınges/Gorınges [ Erm karinges? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Dağçatı köy - Sason - Batman
1928 📖: Çırtinik / Çırtınik [ Erm ]
E1912 📖: Çıtnik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Sason ilçe - Sason - Batman
1928 📖: Kabilcevz / Kabilcoz [ Ar ]
E1912 📖: Xabılcoz
E630 📖: Sanasunk / Sasunk (idari bölge) [ Erm "Sanasar (öz.) ülkesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölge ve beylik adı olarak 7. yy’dan itibaren kaydedilmiş olan Sasun/Sanasunk, bugünkü Sason’a ilaveten Kulp, Talvorik, Hazo (Kozluk), Xuyt (Mutki) ile Geliguzan (Muş güneyi) bölgelerini içerir. Efsaneye göre bölge adını Asur kralının oğlu olan Sanasar’dan alır. Sanasar oğlu Mher ile torunu Tavit’in serüvenlerini anlatan Sasunlu Tavit destanı, Ermeni halk edebiyatının en ünlü eserlerindendir. • 1891 ve 1904’teki iki isyandan sonra yerle bir edilen ilçe, 1925’te yeniden devlet güçlerinin saldırısına uğramış ve nüfusun büyük bölümü Türkiye’nin çeşitli yerlerine sürülmüştür. Kabilcoz köyü 1925’te ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Efsaneler bir kenara bırakılırsa, muhtemelen Ermenice versiyon olan Sasun - Sasunk ismi erken dönem Arap tarihçilerin bahsettiği Zozan bölgesinden gelmedir. Arap tarihçilerin bahsettiği Zewzan-Zozan bölgesi içinde bulunması da bu iddiayı kuvvetlendirmektedir. Zozan kelimesi,Kurmanci'de yayla demektir. Bölgenin topografik özellikleri göz önüne alındığında en mantıklı açıklama budur. Sanasar -Sanasunk- Sasunk dönüşümü zayıf bir iddiadır. Imwastingmylife
Soğanlı köy - Sason (Pısank bucağı) - Batman
K2014 📖: Xınzorik [ Erm "elmacık" ]
E1912 📖: Xıntsorik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Yiğitler köy - Sason - Batman
1917h 📖: Xalilan [ Kr "Haliller" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Kulaksız mz - Sason (Pısank bucağı) - Batman
1928 📖: Mışkeğ [ Erm mşkeğ "dumanlı köy" ]
E1912 📖: Miçkeğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Geçitli köy - Sason - Batman
1917h 📖: Taruk
E1912 📖: Tarunk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ 1912'de 16 hanede 175 Ermeni nüfus ve 2 kilise kaydedilmiştir. (VanV). SN
Dikbayır köy - Sason - Batman
1917h 📖: Kevaşdik/Kâvesik
Müslüman Arap yerleşimi
Haydar Sason mah - Sason - Batman
Müslüman Arap yerleşimi
Boğazkapı mz - Sason - Batman
E1912 1917h 📖Dağener/Dağana
Müslüman Arap yerleşimi
Kayabaşı köy - Sason - Batman
E1878b 1928 📖Koram
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Kilis Turnalı mz - Sason - Batman
Gençler mz - Sason - Batman
E1878b 1928 📖Pıvi/Puvi [ Erm Բուի/Բվի "baykuş?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ergünü köy - Sason - Batman
E1912 1917h 📖Tsorik/Sorik [ Erm tsorik "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Turnalı köy - Sason (Pısank bucağı) - Batman
E1900~ E1900~Pısank Komk [ "Pısank (nahiyesi) ağılları" ]
1917h 📖: Komk (mz) [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Meşeli köyüne bağlı Turnalı (Komk) mezrası 2016'da Taşburun (Pıvenk) ve Kilis mezralarıyla birleştirilerek köy statüsü kazandı. Üç mahallenin ortasındaki dağda kilisesi 10. yy'a ait olan ve 1915'e dek faal bulunan Havari Bedros manastırının (Madnavank, Pısank) harabesi bulunur. Havari Petros'un mucizevi parmağının burada saklandığı rivayet edilir. SN
Manastır mv - Sason (Pısank bucağı) - Batman
E1902 📖: Madnevank [ Erm "parmak manastırı" ]
■ Havari Petros'un mübarek parmağının 9. ve 10. yy'da inşa edilen bu manastırda saklandığı rivayet edilir. SN
Kaleyolu köy - Sason (Pısank bucağı) - Batman
1928 📖: Bozıkan
E1902 E1912 📖Bozıkank/Pozgank [ Erm/Kr "Bozık'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Sasun kalesinin bulunduğu yerdir. Eski Sasun ve Kağkig (kasaba, kalecik) olarak da adlandırılır. 19. yy Ermenice kaynaklarda nahiyenin (kavar) adı olan Pısank/Bısank muhtemelen bu köyün adının bir varyantıdır. SN
Erikli köy - Sason - Batman
1928 📖: Pışud / Puşud
E1912 📖: Pırşud [ Erm pışud? "dikenli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Çayırlı köy - Sason - Batman
K 📖: Çemê Mane [ Kr ]
Müslüman Arap yerleşimi
Kayadüzü köy - Sason - Batman
E1878b 1917h 📖Cagud/Cagut [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Sarıgan mz - Sason - Batman
1928 📖: Saregan
E1912 📖: Tsarekank/Dzargank [ Erm tsorag vank "derecik manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yolüstü köy - Sason - Batman
E1878b 1928 📖Keder [ Erm "dereler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Erikli (Pırşud) yolu üzerinde bulunan Jırıntsavank adlı manastır anılmıştır. SN
Kınalı köy - Sason - Batman
1917h 📖: Ağdi
E1895 📖: Hağt [ Erm "galebe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Gâlaşar ve Harkur/Harkork adlı mezraları vardır. SN
Taşburun Turnalı mz - Sason - Batman
hl 📖: Pıvank [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Bazı Ermeni kaynaklarında Pısank adıyla geçen yer burası olmalıdır. Karş. Turnalı köyü. Pısank ve Pıvank yazımlarından biri yanlış olabilir. SN
Derince köy - Sason - Batman
1917h 📖: Kaxkik
E1895 📖: Kağkik/Kağkığik քաղգղիկ [ Erm "kasaba, kalecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Subaşı dağ - Sason - Batman
K 📖: Zupsar [ Erm surp sar "mübarek dağ" ]
E1902 📖: Dzovasar Ծովասար (dağ) [ Erm "göl dağı" ]
■ Erm ve Tr adları zirvesinde bulunan gölden dolayı verilmiştir. SN
Taşyuva köy - Sason - Batman
E1878b 1917h 📖Badırmud/Badramut [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Çınarlı Taşyuva mz - Sason - Batman
Eski adı: Cirrink/Cirrenk
Özlüce mz - Sason - Batman
1928 📖: Hörsank?
E1878b E1902 📖Antsğank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Yamanlar mz - Sason - Batman
1917h 📖: Mutrıban [ Kr/Tr "çingeneler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Meşeli köy - Sason - Batman
1928 📖: Arutenk [ Erm hrudvank "alevlimanastır" ]
E1902 E1912 📖Hrut [ Erm hrud "alevli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Hrtavank adı verilen Meryemana manastırı bu köyün hemen kuzeydoğusunda bulunmakta idi. Vankın adından hareketle köyün adının aslının Hrut olduğu söylenebilir. SN
Çalışırlar köy - Sason - Batman
E1878b 1928 📖Komk/Komık [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Arpacık mz - Sason (Pısank bucağı) - Batman
E1895 📖: Tarpıngank [ Erm "demirciler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yürekli köy - Sason - Batman
K2014 📖: Harut
E1878b 1928 📖Hırut + Hıtni [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Hırutvank (Hırut veya Harut Manastırı) anılır. Bugünkü durumu ve yeri belirsizdir. SN
Kayadibi mz - Sason - Batman
E1878b 1928 📖Pırşenk/Pışenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Sason'a bağlı Purşeng Köyü yakınlarındaki Mereto Dağı üzerinde bulunan metruk Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Kilisesi 2012'de bilinmeyen kişilerce tahrip edildi. SN
Keçiler mz - Sason - Batman
1917h 📖: Ağvi/Ağvo [ Erm "tuzlu" ]
Üçdirek mz - Sason - Batman
K2014 📖: Artura / Ertura
1928 📖: Atura
Çukurca mz - Sason - Batman
E1902b 📖: Vıjank [ Erm "seller" ]
Örenağıl köy - Sason - Batman
K2014 📖: Versengê
1917h 📖: İrisenk
E1900~ E1900~İrtsenk/İritsank [ Erm iritsank "papazlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Bir Müslüman Ermeni aile hariç köyün geri kalanı Araptır. metonio
Mereto dağ - Sason - Batman
E1902 📖: Maruta (dağ) [ Erm ]
■ Dağın adı Surp Asdvadzadzin (Meryemana) manastırı ya da Marutavank olarak adlandırılan manastırdan alınmıştır. 19. yy'da harap ve metruk idi. Sasonlu Tavit destanına göre Marutavank’ın temellerini Sason'u kuran Sanasar ile Bağdasar atmıştır. SN
Çatmalı mz - Sason - Batman
E1895 📖: Mağenk [ Erm ]
■ Türkçede olduğu gibi Ermenice yer adlarında da `elekçi` muhtemelen Poşa veya 'Çingene' anlamındadır. SN
Taşlıca mz - Sason - Batman
1917h 📖: Koşek
E1900~c 📖: Goşig / Koşag [ Erm ]
Çakırpınar köy - Sason - Batman
1917h 📖: Talesor
E1900~ E1900~Talartsor [ Erm "yeşildere" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yuvalar köy - Sason - Batman
1917h 📖: Soraxpi
E1878b 📖: Tsoraxpi [ Erm tsorağpür? "derepınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Altıdere köy - Sason - Batman
E1878b 1917h 📖Tızi Թզի [ Erm "incirköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Dağdelen mz - Sason - Batman
1917h 📖: Kürdikan
Deliktaş mz - Sason - Batman
E1902b 📖: Karkits [ Erm "taşburun?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Göztepe mz - Sason - Batman
1917h 📖: Kâkşeng
E1895 E1912 📖Kaşkışenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Alagöz Sarıyayla mz - Sason - Batman
E1895 📖: Rışnik/Reşnik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Karayün köy - Sason - Batman
E1878b 1917h 📖Tınked/Tınkert [ Erm "Tın deresi/kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Sarıyayla köyüne bağlı mezra iken 2016'da köy statüsü kazandı. SN
Dağlıca mz - Sason - Batman
E1900~ E1900~Xasobi
Bayramlar mz - Sason - Batman
1917h 📖: Manişküt
E1878b 📖: Manışgut [ Erm "menekşeli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Heringök mz - Sason - Batman
E1900~ E1900~Hırgonk [ Erm "yanıklar,göynük" ]
Yolaç mz - Sason - Batman
E1878b 📖: Xocarenk [ Erm/Kr "göçerler" ]
Yıldızkaya mz - Sason - Batman
E1912 📖: Xıntsorda [ Erm "elma veren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.