haritada ara :   km  
Sarayönü'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
Büyükzengi mah - Sarayönü - Konya
1926h 📖 Zengi [ Tr "çingene" ]
1912hk 📖 Zengipınar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Değirmenli mah - Sarayönü - Konya
1926h 📖 Apsarı
Gözlü mah - Sarayönü - Konya
1926h 📖 Gözlü
Yenicekaya mah - Sarayönü - Konya
1926h 📖 Yenicekaya
Karabıyık mah - Sarayönü - Konya
1928 📖 Karabıyık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ 1887 yılında Sarıkeçili Yörükler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
Boyalı mah - Sarayönü (Sülüklü bucağı) - Konya
1918h 📖 Boyalı
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ 19.08.1918 Konya'nın Akşehir kazasına tâbi Hatırlı nâhiyesine bağlı Boyalı mahallesinin müstakil, resmi bir köy haline getirilmeyeceği... deyar heyran
Ladik mah - Sarayönü - Konya
1968 📖 Halıcı
1926h 📖 Yorganladik
1282 📖 Ladik
Y17 📖 Laodikea Katakekaumene [ Yun "yanık Laodikea" ]
■ Selevkoslar Devleti kurucusu 1. Seleukos Nikator'un annesi Laodikê adına kurduğu beş kentten biridir. Strabon 1. yy'da `Yanık Laodikeia` adıyla anıldığını bildirir. İslam kaynaklarında Lâdiqîya el-muhteriqa ve Ladik-i suxte `yanık Ladik` görülür. 19. yy gezginleri çok geniş bir ören alanı tarif ederler. Ancak günümüzde antik kentin izi kalmamıştır. SN
Sarayönü ilçe - Sarayönü - Konya
1926h 📖 Sarayönü | Sarayini [ Tr saray ini "barınak mağarası" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Saray sözcüğü burada `barınak, mağara` anlamındadır. SN
Karatepe mah - Sarayönü - Konya
1926h 📖 İttihadiye | Karatepe
Kurşunlu mah - Sarayönü - Konya
1899z 📖 Kurşunlu
■ 13.12.1899 Konya'nın Saidili nahiyesine tabi Ladik karyesinden Kurşunlu Yaylası'na nakl-i hane ile karye teşkil olunan mahallin Kurşunlu karyesi namıyla yad olunması. deyar heyran
Ertuğrul mah - Sarayönü - Konya
1926h 📖 Ertuğrul | Çürüksu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Bahçesaray mah - Sarayönü - Konya
1946 📖 Bahçesaray
1926h 📖 Navuta? Nerota?
■ Eski adı okunamadı. SN
Konar mah - Sarayönü - Konya
1928 📖 Kirlikuyu
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Başhöyük mah - Sarayönü - Konya
1928 📖 Umranıhamidî [ Tr "Abdülhamid bayındırlığı" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Karaçay) yerleşimi.
Özkent mah - Sarayönü - Konya
1926h 📖 Zengân [ Tr "çingeneler" ]
■ 30/4/1955 Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Karabağ Köyü İle, Kadınhan Kazası Sarayönü Nahiyesine bağlı Zengen Köyü bölgesindeki iki kaza arası sınır... deyar heyran
Kuyulusebil mah - Sarayönü - Konya
1894z 📖 Koyul Zîr [ Tr Aşağı Koyul ]
Yörük yerleşimi
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (=Saideli [Kadınhan]) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çoğunluğu Sarıkeçili Yörük’ü olan köyde ayrıca Akkoyunlu, Honamlı ve Tekeli Yörükleri bulunur. Sarıkeçili soyadları; Ünsallar, Öcallar, Bakırcılar, Güreller ve Güçlüler iken Akkoyunlu olanlar; Yükseller ve Konya soyadlılar, Honamlı Yörükleri ise Ataoğlu ve Gelinayşalar ve Tekeliler, Koçak ve Yavuz soyadlarını taşıyorlar. Mert Çakmak
Çeşmelisebil mah - Sarayönü - Konya
1928 📖 Çeşmelizebir
1894z 📖 Çeşmeli
Y150 Y535 📖 📖 Gdanmaa / Gdammaua [ AnaD ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Ptolemaios'ta Ekdawmawa, Peutinger Tablosu'nda Ekdaua, Hierokles'te Gdanmaa olarak kaydedilmiş olan antik yerleşimdir. Bugünkü köy 19. yy sonlarında Yörük aşiretlerince teşkil edilmiştir. SN
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (Kadınhanı) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çeşmelisebil üç Yörük boyundan oluşmakta; bunlar Sarıkeçili, Tekeli ve Karakoyunlu Yörükleridir. Mert Çakmak


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.