haritada ara :   km  
Sarız'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
İmirzaağa mah - Sarız - Kayseri
1928 📖: Mirzaağa
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Değirmentaş mah - Sarız - Kayseri
1928 📖: Değirmentaş
■ 93 Harbi Oltu muhaciri yerleşimidir. SN
Karakoyunlu mah - Sarız - Kayseri
1928 📖: Karakoyunlu
Ç1920~ 📖: Sımhahable
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi.
■ © 26.09.1888 Sivas'ın Sarız nahiyesinin Çiftlik Divanı karyesindeki Karapapak taifesi verilen araziye Kangal Ağası tarafından edilen müdahalenin meni. deyar heyran
Mollahüseyinler mah - Sarız - Kayseri
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Kurudere mah - Sarız - Kayseri
1928 📖: Kurudere
■ 93 Harbi Oltu muhaciri yerleşimidir. SN
Oğlakkaya mah - Sarız - Kayseri
1928 📖: Oğlakkaya
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Fettahdere mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Fettahderesi
■ 93 Harbi Erzurum muhaciri yerleşimidir. SN
Kemer mah - Sarız - Kayseri
1865 📖: Kemer
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Gümüşali mah - Sarız - Kayseri
1928 📖: Gümüşali
1917h 📖: Gümüşlü
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Yeşilkent mah - Sarız - Kayseri
1902hb 📖: Yalak
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Yedioluk mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Yedioluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Karayurt mah - Sarız - Kayseri
1865 1918h 1918: Karakilise
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Altısöğüt mah - Sarız - Kayseri
1865 📖: Altısöğüt
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Kısmen Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Karaballı) yerleşimi.Türkmenler çoğunluktur. 62Ali
İncemağara mah - Sarız - Kayseri
1865 📖: İncemağara
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Karaballı) yerleşimi.Karabalı aşireti mensupları Osmanlının son dönemlerinde 1904 yılında bir kısmı Hozat'tan ayrılarak 1908 yılında Kayseri Sarız İlçesi İncemağara köyüne yerleşmiştir.Köydeki aile mezarlığında ilk Dersim mebuslarından Ahmet Ramiz Tan'ın mezarı bulunmaktadır. 62Ali
Ayranlık mah - Sarız - Kayseri
1902hb 📖: Ayranlık
hl 📖: Deliküçükler
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Çörekdere mah - Sarız - Kayseri
1902hb 📖: Çörekdere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Dayoluk mah - Sarız - Kayseri
1928 📖: Dayoluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Kurdini mah - Sarız - Kayseri
1865 📖: Kurdini
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Kıskaçlı mah - Sarız - Kayseri
1928 📖: Kıskançlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Darıdere mah - Sarız - Kayseri
1928 📖: Darıdere [ Tr dardere? ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
İncedere mah - Sarız - Kayseri
1865 📖: İncedere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Ördekli mah - Sarız - Kayseri
1946 📖: Kurucaördekli
1902hb 📖: Ördekli
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Sarız ilçe - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Sarız | Köyyeri
1902hb 📖: Sarız
1282 📖: Sarûs (neh)
Y17 📖: Sáros Σάρος (neh) [ Yun "sazlık" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Roma, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarının Saros veya Sarus adıyla andığı nehir Seyhan nehridir. Adını nehirden alan Sarız nahiyesi 19. yy'da kuruldu, 1946'da ilçe oldu, Köyyeri kasabası idari merkez oldu. Tr *Sarıöz adından türetilmesi bilgisizlik eseridir. SN
Sancakağıl mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Paşaoluğu
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Yaylacı mah - Sarız - Kayseri
1865 1928 192: Esirik
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Tavla mah - Sarız - Kayseri
1865 📖: Tavla
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî/Karaballı) yerleşimi
Kuşçu mah - Sarız - Kayseri
1865 📖: Kuşçu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Tekneli mah - Sarız - Kayseri
1865 1928 192: Deştiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Çağşak mah - Sarız - Kayseri
1928 📖: Çağşak
1865 1917h 1917: Şakşak
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza/Türkmen yerleşimi.
■ Köy halkı Koçgiri kökenli Alevilerle 'Avşar' adı verilen İran kökenli Türkmenlerden oluşur. SN
■ Tavkiranlar, Canbeg aşiretine mensup bir alt boydur ve Maraş ve Sarız yörelerine dağılmışlardır. Giniyanlar ise Koçgirilidirler. Köylüler aslen geçmişte Botan olarak adlandırılan bölgeden göçmüşlerdir, ya da bugünki adıyla Dersim ve civarı yörelerden. alican
■ Giniyan Aşiretine mensup Zazalar Zazacayi unutmuş olup anadil olarak bügün Kurmanci konuşmaktadır. Mert Çakmak
■ Koçgiriler,Malatya'dan Sünni Kürt Canbegler ve az sayıda Karaballılar bulunmaktadır. 62Ali
Kötüköy mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Kötüköy
Karapınar mah - Sarız - Kayseri
1865 📖: Karapınar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
KüçükSöbeçimen mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Kürt Söbeçimen
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
Dallıkavak mah - Sarız - Kayseri
1865 📖: Dallıkavak
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ Osmanlı kayıtlarına göre Maraş'a bağlı (Elbistan) Dağlıkavak mezrasından gelip buraya yerleşmişlerdir. yalcin
■ Kısmen Karaballı aşireti yerleşimi 62Ali
BüyükSöbeçimen mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Avşar Söbeçimen [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Şarlak mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Şarlak
Kırkısrak mah - Sarız - Kayseri
1902hb 📖: Kırkısrak
K 📖: Xiniyan [ Kr "Hiniler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ 1813 Veli Paşa isyanı münasebetiyle buraya sürgün edilen Malatya-Kürecik-Harunuşağı köyünün Kürt-Alevi halkı iskan edilmiştir. SN
■ Harun ve Xini kardeşmiş, kan davasından dolayı arabuluculuk yapan Sinemilli Alevi Dedeleri Xinilere Sarız'daki yeri belirleyip göçmelerini dayatmış... yalcin
Çavdar mah - Sarız - Kayseri
1865 📖: Çavdari [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Damızlık mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Damızlık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
BüyükÖrtülü mah - Sarız - Kayseri
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ Halkı Elbistan muhaciridir. SN
KüçükÖrtülü mah - Sarız - Kayseri
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ Halkı Elbistan muhaciridir. SN
Akoluk mah - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Çürük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
Gerdekmağara mah - Sarız (Yazyurdu bucağı) - Kayseri
1917h 📖: Gerdekmağara [ Tr gerdek "yuvarlak" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.