haritada ara :   km  
Sarıkamış'da 58 yerleşim bulundu.
sırala 
Balabantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : Keçesor
Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 14' 12'' D, 42° 11' 12'' K
Parmakdere köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : Kısmasor [ Ermenice ]
Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 17'' D, 42° 11' 16'' K
Akören köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : Akviran
Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 52'' D, 42° 12' 37'' K
Süngütaşı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1877hk 1928 📖 📖 : Zvin [ Gürcüce zvini ზვინი "otlak" ]
U 📖 : Zua / Zuaini?
Türk yerleşimi
■ MÖ 9. yy’a ait Urartu yazıtlarında adı geçen Zua/Zuaini kalesi olmalıdır. 1877-78 harbinin en önemli çatışmalarından biri burada vuku buldu. Fevzi Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Loris-Melikov komutasındaki Rus saldırısını başarıyla püskürttü. SN
■ Koord: 40° 12' 46'' D, 42° 14' 34'' K
Isısu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : İssisu [ Türkçe "sıcaksu" ]
Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 50'' D, 42° 15' 35'' K
Karaurgan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1854h 📖 : Karaurgan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Bir dönem Karaurgan nahiye merkezi idi. SN
■ İlk Rus kaydında 34 hane Rum ve 2 hane Türk bulunmaktadır. (metonio) SN
■ Koord: 40° 14' 41'' D, 42° 16' 46'' K
Kurbançayır köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 : Abulvard
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 35'' D, 42° 17' 46'' K
Yeniköy köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 📖 : Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 43'' D, 42° 17' 53'' K
Sırataşlar köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Zoyk
R1889 📖 : Zayak [ Ermenice zuyk "çifte" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Koord: 40° 17' 44'' D, 42° 18' 15'' K
Altınbulak köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Hadik [ Ermenice "ekin" ]
1909z 📖 : Altınbulak
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 03.03.1909 Kars Sancağı'nın Altınbulak, Zaza ve Karakilise karyelerinden hicretle Konya'da iskanlarını talebeden Ali b. Hasan ve rüfekası hakkında deyar heyran
■ Bu köyün Türkçe anadilli Ortodoks Hristiyan Rumları, Gürcistan'daki Tsalka bölgesine göçüp orada aynı isimde (Xadig) köy kurmuşlardır. Yerlerine Ahıska Türkleri ve Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 40° 12' 27'' D, 42° 18' 19'' K
Sırbasan köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 📖 : Sırbasan
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 19' 4'' D, 42° 20' 32'' K
Köroğlu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 📖 : Köroğlu
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Günümüzde köyün çoğunluğu Cemaldini aşiretine mensup olmakla birlikte başka aşiretlerin mensupları da köyde yaşamaktadır. azorka
■ Koord: 40° 20' 11'' D, 42° 21' 42'' K
İnkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 📖 : Aşağımicingirt
1876a 📖 : Micingerd Süfla
E630 📖 : Mjingerd [ Ermenice "mjin (?) hisar" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ MÖ 2. yy’da kurulduğu rivayet edilen ve MS 8. yy’a dek varlığını sürdüren Apeğyank Ermeni beyliğinin merkezi olan Mijingerd hisarı idi. 1878-1918 Rus yönetimi döneminde Aşağı Micingert Osmanlı tarafında, Yukarı Micingert ise sınırın Rus tarafında bulunmaktaydı. SN
■ Koord: 40° 11' 39'' D, 42° 22' 1'' K
Topkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : Saat
R1889 📖 : Saatviran
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırı üzerinde Türk tarafında sınır kapısı idi. SN
■ Ati (ათი), Gürcüce 'on' demektir. -sa yapım eki olup -saati (onlu,onluk yer) anlamı taşır. Muhtemelen yer adının bir hikayesi vardır. meriç
■ Koord: 40° 10' 18'' D, 42° 23' 15'' K
Çamyazı köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1946 📖 : Yukarımicingirt
1876a 📖 : Micingerd Ulya
E630 📖 : Mjingerd [ Ermenice "mjin (?) hisar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Yukarı Micingert sınırın Rus, Aşağı Micingert Türk tarafındaydı. Rus sayımında 64 hane Rum, 3 hane Kürt, 1 hane Dağıstanlı ve 4 hane Türk bulunmaktaydı. SN
■ Rus sayımında 64 hane Rum, 3 hane Kürt, 1 hane Dağıstanlı ve 4 hane Türk bulunmaktaydı. metonio
■ Koord: 40° 13' 21'' D, 42° 23' 46'' K
Taşlıgüney köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : İslamsor [ Ermenice islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi.
■ Dağıstanʼın Temirhanşura bölgesinden gelen Avar (Maarulal) halkına mensûb muhâcirler tarafından kurulmuştur. Lâkin bunlardan şimdi köyde kimse kalmamıştır. Sonradan muhtelif yerlerden gelmiş olan Türkler ve Kürtler bir arada yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 8' 35'' D, 42° 24' 22'' K
Kazantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 📖 : Mamaç?
1920hb 📖 : Pamaş?
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde Avar (Maarulal) halkına mensub Dağıstan muhacirleri ile Kürtler birlikte yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 9' 18'' D, 42° 27' 29'' K
Handere köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Handere
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 36'' D, 42° 27' 47'' K
Karaköse köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Karakilise
Türk yerleşimi
■ 1878-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırının Türk tarafındaki son köy idi. SN
■ Koord: 40° 4' 11'' D, 42° 29' 52'' K
Uzungazi köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 📖 : Uzungazi
R1889 📖 : Kızılkilise
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 9' 23'' D, 42° 31' 42'' K
Eşmeçayır köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Sathan
R1889 📖 : Sıtagan / Satagan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tagani/takani (ტაგანი) eski Gürcüce'de 'stok' demektir. -Sa Gürcüce yapım eki olup -Satagani 'stoklu, stok yeri' anlamı taşır. meriç
■ Sıthan'ın yaklaşık dörtte biri Türklerden oluşuyor, kalanı Kürttür. metonio
■ Koord: 40° 3' 16'' D, 42° 32' 5'' K
Şehithalit köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 📖 : Şehithalit
R1889 📖 : Köşekilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1918 öncesinde Sarıkamış yöresinin en önemli Ermeni yerleşimi idi. Köyün 1 km kadar kuzeyinde manastır kompleksi bulunmaktaydı. SN
■ Koord: 40° 11' 8'' D, 42° 33' 24'' K
Balıklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Bulaklı
R1889 📖 : Balıklı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 1' 27'' D, 42° 33' 43'' K
Şehitler mahalle - Sarıkamış - Kars
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1864 Kafkas sürgününde Oset göçü almış, lakin buradaki Osetler 93 Harbi sonrasında günümüzde Muş ili Bulanık ilçesinde yer alan Karaağıl ve Kurganlı (Simo) köylerine göçmüşlerdir. metonio
■ Koord: 40° 20' 12'' D, 42° 34' 7'' K
Kozan köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Hosan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 59' 22'' D, 42° 34' 32'' K
Boyalı köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Boyalı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 26' 41'' D, 42° 34' 37'' K
Sarıkamış ilçe - Sarıkamış - Kars
1484 📖 : Sarıkamış
Türk yerleşimi
■ Kütüğe göre Türkiyedeki 160-161 bin Sarıkamışlı %63 oranında Türk, %31 oranında Kürt, %6 oranında Avar, Lak, Oset ve Zaza topluluklarından müteşekkildir. metonio
■ Koord: 40° 20' 4'' D, 42° 34' 57'' K
Kayalıboğaz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 : Çermeli [ Ermenice çerma "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 59'' D, 42° 35' 27'' K
Ortakale köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Ortakale
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 58' 49'' D, 42° 35' 56'' K
Karapınar köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Karapınar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 58'' D, 42° 36' 13'' K
Karakurt köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Karakurt
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bir dönem Karakurt nahiye merkezi idi. SN
■ Koord: 40° 10' 3'' D, 42° 36' 20'' K
Başköy köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 2 hane Kürt, 1 hane Türk ve 158 hane Ermeni gösterilmektedir. metonio
■ Koord: 40° 4' 59'' D, 42° 36' 23'' K
Aşağısallıpınar köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Salıt aş.
Alevi yerleşimi
■ Kars iline bağlı Sarıkamış/Aşağısallıpınar ve Selim/Laloğlu köyleri Zaza/Türkmen karışık Alevi köyleridir. metonio
■ Koord: 40° 27' 20'' D, 42° 36' 38'' K
Yukarısallıpınar köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : BüyükSalit
Alevi-Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 26' 11'' D, 42° 37' 1'' K
Koçoğlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Akkilise
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 58' 30'' D, 42° 37' 55'' K
Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Mescitli
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kürt-Sünni/Türk (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 12' 39'' D, 42° 38' 18'' K
Yağıbasan köy - Sarıkamış - Kars
R1889 📖 : Yağıbasan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Türk/Kürt karışık yerleşim metonio
■ Koord: 40° 22' 17'' D, 42° 38' 52'' K
Kangal mevki - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Kangal (köy)
■ Koord: 40° 18' 19'' D, 42° 38' 54'' K
Beşyol köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Gölentepe
R1889 📖 : Gulantepe
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 46'' D, 42° 38' 56'' K
Güllüce köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Güllice
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Zêdka (Eleşkirt) bölgesindeki bir çok Redkanlı aile, Gulîce (Güllüce) köyünden göç etmiştir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 0' 37'' D, 42° 39' 19'' K
Yayıklı köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Divik
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 25' 8'' D, 42° 39' 24'' K
Armutlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Armutlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 8'' D, 42° 39' 51'' K
Çolaklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Çolaklı | Kozan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 3' 0'' D, 42° 39' 51'' K
Çatak köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Çatak
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Beskan) yerleşimi
■ Koord: 40° 24' 18'' D, 42° 40' 23'' K
Alisofu köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Alisofi
■ 20. yy başında Alevi-Türk/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Türkmen-Alevi köyü iken Rus yönetimi döneminde Trabzonlu Rumlar iskan edilmiş, daha sonra Kürt nüfus ağır basmıştır. SN
■ Elesofi (Alisofu) köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan
■ Alevi(Türk)/Kürt(Sünni) yerleşimi. Çoğunluk Redkan aşiretinden Kürt olmakla birlikte halen Türkmen-Alevi aileler de yaşamaktadır. Günümüzde Alisofulu Türkmen-Alevilerin büyük çoğunluğu, Divriği'nin çeşitli köylerinde yaşarlar. Mursallı
■ Koord: 40° 20' 39'' D, 42° 40' 51'' K
Kazıkkaya köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Kazıkkaya
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 51'' D, 42° 41' 47'' K
Yenigazi köy - Sarıkamış - Kars
R1889 📖 : Yedikilise
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Halkı Dağıstan göçmeni olup Lak (Gazikumuk) kökenlidir. SN
■ Yenigazi köyünün çoğunluğu Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretidir. Bir kaç hane de Beskan aşiretidir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 25' 4'' D, 42° 42' 1'' K
Hamamlı köy - Sarıkamış - Kars
1920hb 📖 : Hamamlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 22'' D, 42° 42' 3'' K
Bozat köy - Sarıkamış - Kars
1928 📖 : Bozat
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Oset yerleşimi iken Osetlerin dış göçleri neticesinde günümüzde Kürt/Ahıska Türkü karışık bir yerleşimdir. metonio
■ Koord: 40° 21' 47'' D, 42° 42' 25'' K
Çardakçatı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1920hb 📖 : Çürük [ Ermenice çrig? "derecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 38'' D, 42° 42' 32'' K
Şehitemin köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Alakilise
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1917, 1918 yılları arasında Ruslar bölgeye saldırınca bir çatışmada Redkan aşiretinden Xelife İsmail oğlu Mehmet Emin Alekilise köyünde ölür. Mehmet Emin'in ismini bu köye vererek, köyün ismini Şehitemin yaparlar. Ölümünden kırk yıl sonra sel suları mezarını yıktı, mezar yeniden yapıldı. Mehmet Emin'in babası Xelife İsmail, Redkan aşireti Erivandayken ölür. Mezarı Şamiran köyündedir. Qazi
■ Koord: 40° 13' 13'' D, 42° 42' 51'' K
Asboğa köy - Sarıkamış - Kars
1928 📖 : Asbuğa
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 23' 51'' D, 42° 43' 0'' K
Belencik köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 : Şadivan
R1889 1928 📖 📖 : Şadavan [ Ermenice "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 11' 9'' D, 42° 43' 16'' K
Akkoz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 📖 : Akkoz
R1889 📖 : Aykos [ Ermenice aykots "bağlar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 40° 10' 14'' D, 42° 43' 41'' K
Gecikmez köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 : Hopören/Hopviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Hopwêran der. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 12' 52'' D, 42° 44' 33'' K
Kalebaşı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Kalebaşı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 16'' D, 42° 46' 29'' K
Odalar köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖 : Odalar
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 8' 31'' D, 42° 49' 27'' K
Yarkaya köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 : Şorlu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 17'' D, 42° 50' 41'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.