Sapanca'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yanık mah - Sapanca - Sakarya
Ç1920~ 📖 Hunca Hable
1910h 📖 Yanık + Şarkiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni (Ubıx) yerleşimi
■ 1870'li yıllarda Soçi havalisinden hicret eden Ubıhlar tarafından kuruldu. Kurucusu Hunca Mustafa Bey'dir. SN
  Dibektaş mah Kurtköy - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Dibektaş
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Kurtköy mah - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Kürtköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ 18. yy’da Kürtlerin iskan edildiği köy daha sonra bir sel hadisesi üzerine dağılmış, 19. yy sonlarında ise köy, anlatılanlara göre, Çerkes `çeteciler` tarafından ele geçirilmiştir. SN
■ Köyün yüzde altmışı Laz, yüzde otuzu Manav, geri kalanı ise Gürcü, Çerkes ve Kürttür. metonio
  Kırkpınar mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Kırkpınar
1910h 📖 Kırkpınar + Şadiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çizemua ailesine binâen Çizemua köyü. Pınarları sebebiyle yeni isim olarak Kırkpınar Şadiye denip aslı terkedildi, daha sonra sadece Kırkpınar oldu. Manav
  Mahmudiye mah - Sapanca - Sakarya
1910h 📖 Mahmudiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1864'de 10 hane Çerkes tarafından kurulan köye 1893'de Gürcü muhacirler eklendi. SN
  İstanbuldere mah - Sapanca - Sakarya
1968 📖 Erdemli
1910h 📖 Ulviye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyün adı resmen Erdemli olduğu halde derenin adı olan İstanbulderesi kullanılmaktadır. SN
  Muradiye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Muradiye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Sapanca göl - Sapanca - Sakarya
1665 📖 Sabanca
Y1057 Y1308 📖 📖 Sophon / Siphonês
Lt378 📖 Siphonensis Lacus [ Lat "Siphon/Sophon gölü" ]
■ İlçe merkezi adını gölden alır. Yöredeki yerleşimlerin çoğunluğu 1877-78 Rus harbinden sonra gelen Kafkasyalı ve Gürcü muhacirlerin iskânı için kurulmuştur. SN
  Güldibi mah Sapanca - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Güldibi
  Balkaya mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Balkaya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  İkramiye mah - Sapanca - Sakarya
L LOrç'i [ Lz ]
1910h 📖 İkramiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı ağırlıkla Artvin ve Gümüşhane kökenlidir. metonio
  Sapanca ilçe - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Sabanca
■ Türkçe isim Yunanca Sophon biçiminden uyarlanmıştır. Evliya Çelebi'nin anlattığı `Sabancı Koca` hikayesi masaldır. SN
  Nailiye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Nailiye
G1900~ 📖 Xeba
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1877-78 Osmanlı-Rus Harbinden sonra Artvin'den gelen Gürcü muhacirlerce kurulmuştur. Borçka yakınındaki Xeba köyünün adı verilmiştir. SN
  Kuruçeşme mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Kuruçeşme
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Memnuniye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Memnuniye
1900~ 📖 Karagöl
Laz yerleşimi
  İlmiye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 İlmiye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Ünlüce mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Şöhretiye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Şükriye mah - Sapanca - Sakarya
Ab 📖 Daglacaa
1928 📖 Şükriye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni (Abhaz) yerleşimi
  Hacımercan mah - Sapanca - Sakarya
Lz LzMsicina
1928 📖 Hacımercan
Laz yerleşimi
  Fevziye mah - Sapanca - Sakarya
Lz LzMsuca
1928 📖 Feyziye
1910h 📖 Karaçukur + Feyziye
Laz yerleşimi
  Uzunkum mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Mümtaziye
1890hk 📖 Uzunkum
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Akçay mah - Sapanca - Sakarya
1910h 📖 Akçay + Selamiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
■ Köyün üst başında Rumlara âit bir değirmen vardı. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km