haritada ara :   km  
Sapanca'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
Yanık mah - Sapanca - Sakarya
Ç1920~ 📖 Hunca Hable
1910h 📖 Yanık + Şarkiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Ubıx) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1870'li yıllarda Soçi havalisinden hicret eden Ubıhlar tarafından kuruldu. Kurucusu Hunca Mustafa Bey'dir. SN
Dibektaş mah Kurtköy - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Dibektaş
Laz yerleşimi
Kurtköy mah - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Kürtköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ 18. yy’da Kürtlerin iskan edildiği köy daha sonra bir sel hadisesi üzerine dağılmış, 19. yy sonlarında ise köy, anlatılanlara göre, Çerkes `çeteciler` tarafından ele geçirilmiştir. SN
■ Köyün yüzde altmışı Laz, yüzde otuzu Manav, geri kalanı ise Gürcü, Çerkes ve Kürttür. metonio
Kırkpınar mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Kırkpınar
1910h 📖 Kırkpınar + Şadiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Ubıx) yerleşimi.
■ Çizemua ailesine binâen Çizemua köyü. Pınarları sebebiyle yeni isim olarak Kırkpınar Şadiye denip aslı terkedildi, daha sonra sadece Kırkpınar oldu. İzmid'in Sapanca Nahiyesi'ne bağlı Mahmudiye Karyesi'ndeki Gürcü muhacirlerle Şadiye Karyesi'ndeki Çerkes muhacirler arasındaki arazi anlaşmazlığı ve bu meyanda yapılan tahkikatler. H-24-06-1304 Manav
Mahmudiye mah - Sapanca - Sakarya
1910h 📖 Mahmudiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1864'de 10 hane Çerkes tarafından kurulan köye 1893'de Gürcü muhacirler eklendi. SN
■ İzmid'in Sapanca Nahiyesi'ne bağlı Mahmudiye Karyesi'ndeki Gürcü muhacirlerle Şadiye Karyesi'ndeki Çerkes muhacirler arasındaki arazi anlaşmazlığı ve bu meyanda yapılan tahkikatler. H-24-06-1304 Manav
İstanbuldere mah - Sapanca - Sakarya
1968 📖 Erdemli
1910h 📖 Ulviye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyün adı resmen Erdemli olduğu halde derenin adı olan İstanbulderesi kullanılmaktadır. SN
Muradiye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Muradiye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Sapanca göl - Sapanca - Sakarya
1665 📖 Sabanca
Y1057 Y1308 📖 📖 Sophon / Siphonês
Lt378 📖 Siphonensis Lacus [ Lat "Siphon/Sophon gölü" ]
■ İlçe merkezi adını gölden alır. Yöredeki yerleşimlerin çoğunluğu 1877-78 Rus harbinden sonra gelen Kafkasyalı ve Gürcü muhacirlerin iskânı için kurulmuştur. SN
Güldibi mah Sapanca - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Güldibi
Balkaya mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Balkaya
Laz yerleşimi
İkramiye mah - Sapanca - Sakarya
1910h 📖 İkramiye
L LOrç'i [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı ağırlıkla Artvin ve Gümüşhane kökenlidir. metonio
Sapanca ilçe - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Sabanca
■ Türkçe isim Yunanca Sophon biçiminden uyarlanmıştır. Evliya Çelebi'nin anlattığı `Sabancı Koca` hikayesi masaldır. SN
Nailiye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Nailiye
G1900~ 📖 Xeba
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1877-78 Osmanlı-Rus Harbinden sonra Artvin'den gelen Gürcü muhacirlerce kurulmuştur. Borçka yakınındaki Xeba köyünün adı verilmiştir. SN
Kuruçeşme mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Kuruçeşme
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Memnuniye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Memnuniye
1900~ 📖 Karagöl
Laz yerleşimi
İlmiye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 İlmiye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 1893'te kurulmuştur. Manav
Ünlüce mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Şöhretiye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Şükriye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Şükriye
Ab 📖 Daglacaa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
Hacımercan mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Hacımercan
Lz LzMsicina
Laz yerleşimi
Fevziye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Feyziye
1910h 📖 Karaçukur + Feyziye
Lz LzMsuca
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Laz Ethem Ağa tarafından kurulmuştur. Manav
Uzunkum mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Mümtaziye
1890hk 📖 Uzunkum
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Akçay mah - Sapanca - Sakarya
1910h 📖 Akçay + Selamiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
■ Köyün üst başında Rumlara âit bir değirmen vardı. Çerkes, Laz ve Gürcülerden teşkil bir köy hâline gelmiştir. Manav


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.