Samandağı'da 38 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çevlik mah - Samandağı - Hatay
1911hk: Çaycik [ Tr "çevrilmiş yer, bostan?" ]
■ Çoğunluğu Alevi-Arap, azınlığı Sünni-Türktür. metonio
  Kapısuyu mah - Samandağı - Hatay
1915hb: Habusiye
1526t: Kebusiye
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin köyü terk edişinin ardından Yörük Türkmenler yerleşmiştir. metonio
  Mağaracık mah - Samandağı - Hatay
F1935: Mağaracık
1911hk: Muğayr [ Ar "mağaracık" ]
Y-146: Seleukeía (Pieria) [ Yun "Selevkos (kral) kenti" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Büyük İskender'in ardıllarından I. Selevkos'un kurduğu kent, Antakya'nın limanı olarak orta çağlara dek büyük önem taşımıştır. Arkeolojik saha Mağaracık mahallesinin hemen yanındadır. SN
  Büyükoba mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
Eski adı: Arifobası
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Çamlıyayla mah - Samandağı - Hatay
Eski adı: Metelik Obası
■ Büyükoba köyüne bağlı mahalle iken 1992'de ayrıldı. SN
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Samandağı ilçe - Samandağı - Hatay
1948g: Samandağı [ Ar cebel samˁan "Aziz Simeon Dağı" ]
A1154: Es-Suweydiye [ Ar "karaca" ]
1915hb: Süveydiye (idari bölge)
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Ova ve liman adı olan Süveydiye 11. yy'da belirmiş ve 1948'e dek resmen kullanılmıştır. Şimdiki ilçe merkezi, limandan biraz içeride olan Levşiye/Alevışık köyü yerindedir. ■ Cebel Sam'an esasen kasabanın güneyindeki (Yayladağı ilçe sınırları içinde bulunan) dağın adıdır. 2 Ocak 1948'de Samandağı adıyla ilçe yapıldı. SN
  Hıdırbey mah - Samandağı - Hatay
F1935: Hıdırbey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Günümüzde Sünni Türk yerleşimi metonio
  Ceylandere mah - Samandağı - Hatay
1911hk: Gömmece
■ 1991'de Seldiren köyünden ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Yoğunoluk mah - Samandağı - Hatay
1526t: Yoğunoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Y. 1040 yılına ait anıtsal kilise harabesi köyün dışındadır. SN
■ Günümüzde Sünni Türk yerleşimi metonio
  Vakıflı mah - Samandağı - Hatay
F1935: Vakıflı
Ermeni yerleşimi
■ Türkiye'de halen mevcut olan tek Hırisityan Ermeni köyüdür. Musadağı yöresindeki yedi Ermeni köyünde Hatay'ın 1938'de Türkiye'ye ilhakından sonra kalmayı seçen Ermeni aileler buraya iskân edilmiştir. SN
  Cumhuriyet mah Samandağı - Samandağı - Hatay
F1935: Zizaniye
  Zeytuniye mah Samandağ - Samandağı - Hatay
Eski adı: Cırıri
1915hb: Zeytuniye
■ Kısmen Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Bir bölümü Hıristiyan Arap mahallesidir. SN
  Yeniköy mah - Samandağı - Hatay
Türkmen (Reyhanlı ) yerleşimi
■ Seldiren köyüne bağlı Aşağı Çakıllı mahallesi iken 1990'da ayrılarak Yeniköy adını aldı. SN
■ Reyhanlı aşiretinin Çirkinoğlu kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Tekebaşı mah - Samandağı - Hatay
1940: Çilli
1915hb: Cilliye [ Ar "aş." ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Seldiren mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1911hk: Sandıran
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Batıayaz mah - Samandağı - Hatay
1968: Teknepınar
1940: Batıayaz
1915hb y: Bitiyas [ Yun pédias "ova" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Pédias Samandağı (Seleukia Pieria) ovasının adıdır. Tepelik yerde olan bu kasaba bir dönem Pédias ilçesinin idari merkezi görevini üstlenmiş ve bu nedenle anlamca yabancı bu adı üstlenmiş olmalıdır. 5. ve 19. yy'a ait kilise kalıntıları mevcuttur. ■ 1938'de Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından sonra Batıayaz, 1960'ta Teknepınar adı verildi; 2005'te Batıayaz adı iade edildi. SN
■ Günümüzde Sünni Türk yerleşimi metonio
  Eriklikuyu mah - Samandağı - Hatay
1940: Hacıhabibli
1915hb: Hababliye
1526t: Hacıhabib
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Günümüzde Sünni Türk yerleşimi, bir kaç Alevi Arap aile de bulunuyor. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 79, HDP 18, CHP 97, AKP 199 metonio
  Mızraklı mah - Samandağı - Hatay
1940: Mızraklı
1526t: Mişrakiye [ Ar "doğu" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çöğürlü mah - Samandağı - Hatay
1940: Sabuncilli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Sabuniye (Sabunlu) köyünün Cilli yakasındaki mahallesi iken ayrı köy oldu. SN
  Sutaşı mah - Samandağı - Hatay
1946: Sabunlu
1911hk: Sabuniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kuşalanı mah - Samandağı - Hatay
1940: Mutayran [ Ar "kuşalanı" ]
1911hk: Muğayrun? [ Ar "mağaracıklar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Koyunoğlu mah - Samandağı - Hatay
1940: Cerepderesi
F1935: Vadi Cereb [ Ar wâdi'l-cereb "uyuzderesi" ]
1911hk: ˁAyn Cereb [ Ar "uyuz pınarı" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Fidanlı mah - Samandağı - Hatay
Eski adı: Çapar (mah)
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Uzunbağ köyüne bağlı Çapar mahallesi iken 1992'de ayrıldı, Fidanlı adını aldı. SN
  Yeşilköy mah - Samandağı - Hatay
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ 1990'da Koyunoğlu/Cerepderesi köyünden ayrıldı. SN
  Uzunbağ mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935: B. Nehr [ Ar "büyüknehir" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çubuklu mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
1915hb: Çubuklu
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Yeşilyazı mah - Samandağı - Hatay
1915hb: Zeriye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Avcılar mah - Samandağı - Hatay
■ Çanakoluk köyüne bağlı mahalle iken 2000'de ayrı köy oldu. SN
■ Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi metonio
  Huzurlu mah - Samandağı - Hatay
Eski adı: Kabaharnup
■ Suriye'de Baas hareketinin kurucusu Zeki el-Arsuzi'nin doğum yeridir. Çanakoluk köyüne bağlı mahalle iken 1991'de ayrı köy oldu, Huzurlu adı verildi. SN
■ Eski Adı Kabaharnub. Arap Alevi Yerleşimidir. Cemil Hayek'in Doğduğu yerdir uğur
  Pınarbaşı mah Aknehir - Samandağı - Hatay
1940: Nahırlı
1911hk: Nağayriye / Nağayri [ Ar el-nuhayriyye "ırmakçık" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Ataköy mah - Samandağı - Hatay
1946: Hamdunlu
F1935: Hamduniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Hamdunlu ve Karamanlı tek köy iken, Hamdunlu mahallesi ayrılarak Ataköy adını aldı. Köyün geri kalan kısmı Tomruksuyu adıyle belediye oldu. SN
  Meydan mah - Samandağı - Hatay
1915hb: Miyadun [ Ar meyâdîn "alanlar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km