Salat'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kumrulu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Zengillü [ Kr/Tr zengil/zengül "çan" ]
  Sazlı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Las [ Kr "ekin yığını" ]
  Alibey mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Alaeddiniyan
1917h 📖 Alodinan [ Kr "Alaeddinler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yamaç mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Hogiran [ Kr "dostlar" ]
  Kamışlı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Kamışlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Uğrak mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Cadde
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Uğurlu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Şerefikan [ Kr "Şerefoğulları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çeltikli mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Mîrkoliyan [ Kr ]
  Tilkilik mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1946 📖 Tirke
1917h 📖 Tirk / Tirkî [ Kr "Türkler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Başköy Köyüne bağı Tirke Mahallesi, Tirke adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Çatalköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
E1912 1928 📖 📖 Çatal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yukarısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Salat yk.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Başköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Başköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Güngeçti mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Perîşan [ Kr/Tr "dağınık" ]
E1912 📖 Perüşan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasanpınar mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Dervişi | Dervişpehlivan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Aşağısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Salat aş.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Koyunlu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Koyunlu
  Köprü mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Köprü
  Kopuzlu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Kopuzi
E1912 📖 Kupzi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ağıl mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Ancolini Xincikan [ Kr xincikan "bağevleri" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sinan mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Sinan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Selmik
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Aliboçiyan Köyüne bağlı Selmik Mahallesi, Selmik adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Mirzabey mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Mirzebegan [ Kr mîrzebegan "Mirzabeyler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Boyacı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Alibociyan [ Kr alîbonciyan "aş." ]
E1912 📖 Alibengi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akoba mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Akuban
  Akbaş mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Sergevran [ Kr sergewran "akbaşlar" ]
Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
  Diktepe mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Xincikan [ Kr "bağ evleri" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km