Sakarya'da 634 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Kemaliye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Kemaliye
1521t 1910h 📖 📖 Tirse [ Yun ]
  Ahiler mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Axılar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
  Akçakaya mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 Akçakaya
  Hüseyinli mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 Hüseyin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
  Çilekli mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Katırözü
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Mekece mah - Pamukova - Sakarya
1333 📖 Mekece
■ 16. yy ortalarında 12 hane Müslüman, 37 hane kâfir nüfusu vardı. (Barkan I.488). SN
■ 1304'de Osmanlının fethettiği zikredilmiştir. Manav
  Şeyhvarmaz mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Şeyhvarmaz
  İsabalı mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 İsabalı [ Tr balı/bali "Bektaşi tarikinde bir rütbe" ]
  Eğriçay mah - Pamukova - Sakarya
1573t 📖 Eğriçay
■ Osmanlı tahrirlerinde adı geçen Anaxor (Yun `yukarıköy`) köyü Eğriçay'ın batısında, Mekece yönünde olmalıdır. SN
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen 93 Harbi Karabağ Yörük yerleşimi. Bu Yörükler Kars, Ankara, Göynük üzerinden yöredeki Hüseyinli, Karapınar ve Sondul köylerinde yaşadıktan sonra Kıranyurt yaylasından bu köye de 12 hâne olarak eklenmiştir. Manav
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Dersim sürgünü) yerleşimi. Mehmet Ali
  Bacıköy mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 Bacıköy
  Bakacak mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Bakacak
  Pınarlı mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Sondul
1521t 📖 Sondullu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
  Hayrettin mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 Hayrüddin
■ I. Murad'ın başveziri Çandarlı Hayreddin Paşa (ö. 1387) tımarı imiş. Barkan I.479. SN
  Bayat mah - Geyve - Sakarya
1487a 📖 Bayad [ Tr "aş." ]
  Paşalar mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Paşalar
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Mesruriye mah - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 Mesruriye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Fevziye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Fevziye
1487a 📖 Despina / Tesbina [ Yun déspoina "hanımefendi, hatun" ]
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Dersim sürgünü) yerleşimi. Mehmet Ali
  Oruçlu mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 Oruşlu
  Kadıköy mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Kadıköy
1521t 📖 Bednos / Betnaz Viranı
  Özbek mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 Uzbeğ
■ Uzbeg veya Uzbey erken dönemde yaygın bir Türkçe kişi adıdır. Asya'daki Özbeklerle bir bağ kurulamaz. SN
  Ağaççılar mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Ağaççılar
  Eskiyayla mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Eskiyayla
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Karapınar mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Karapınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
  Kozan mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Kozan
  Taşoluk mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Taşoluk
  Çardak mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 Çardak
■ Pamukova'da Eğriçay başta olmak üzere Cihâdiye, Çardak ve Fevziye köylerinde 1938 Dersim (Tunceli) sürgünleri iskân edilmiştir. Manav
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Dersim sürgünü) yerleşimi.Yerleşimde Dersim sürgünleri vardır. Mehmet Ali
  Pamukova ilçe - Pamukova - Sakarya
1878 📖 Akhisar
1487a 📖 Karagöz | Akhisar
Y1207 📖 Melangeia [ Yun "karatoprak" ]
Y952 📖 Malagina [ AnaD ]
■ Bizans tarihinde Anadolu ordularının içtima yeri olarak anılan Malagina, Clive Foss'a göre Pamukova ile Mekece arasındaki alandır. Osmanlı döneminde 'Akhisar-ı Geyve' ve 'Sakarya Akhisarı' görülür. SN
■ H. İnalcık'ın "Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481)" eserinde (sayfa 38) Pamukova'nın önceki adının Metabole olduğundan bahsedilmektedir. Balkan
■ 1304'de Osmanlının fethettiği zikredilmiştir. Manav yerleşimi iken Rumeli muhâcirlerinin iskânıyla köy genişledi. Hisarın Bizans devrindeki ismi Midos olmalı. 17. yy'da Eğinli Ermeni göçmenlerden buraya yerleşenler olmuştur. Manav
  Sekiharman mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Sekiharman
  Hisarlık mah - Geyve - Sakarya
1487a 📖 Hisarlık
  Bozören mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Bozviran
  Şahmelek mah - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 Şahmelek
Laz yerleşimi
  Yanık mah - Sapanca - Sakarya
Ç1920~ 📖 Hunca Hable
1910h 📖 Yanık + Şarkiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni (Ubıx) yerleşimi
■ 1870'li yıllarda Soçi havalisinden hicret eden Ubıhlar tarafından kuruldu. Kurucusu Hunca Mustafa Bey'dir. SN
  Cihadiye mah - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 Cihadiye
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Dersim sürgünü) yerleşimi. Mehmet Ali
  Hacılar mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Hacılar
  Kazımiye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Kazımiye
1910h 📖 Kirsa / Kirse
1487a 📖 Kirsiya / Kirasiya
■ ''İngirse'' olarak hâlen kullanımdadır. Burada Rum tekfurluğu bulunuyordu. Akhisarın (Pamukova) ardından buraya gelen Osmanlıya tekfurluk teslim oldu. Tekfur ihtida etmeyip Gölcük'e çekilmiştir. Helence yazılı asker kabartmalı taşlar yerinde durmaktadır. Ormancılıktan sonra üzüm ve kiraz daha kıymet verilir hâle gelmiştir. 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
  Halidiye mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Gâvursındık / Kâfirsındık
  Dibektaş mah Kurtköy - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Dibektaş
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Kurtköy mah - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Kürtköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ 18. yy’da Kürtlerin iskan edildiği köy daha sonra bir sel hadisesi üzerine dağılmış, 19. yy sonlarında ise köy, anlatılanlara göre, Çerkes `çeteciler` tarafından ele geçirilmiştir. SN
■ Köyün yüzde altmışı Laz, yüzde otuzu Manav, geri kalanı ise Gürcü, Çerkes ve Kürttür. metonio
  Turgutlu mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Turgutlu
1910h 📖 Dana
1521t 📖 Danalar
  Çengel mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Çengeller
  Yaylak mah - Geyve - Sakarya
1487a 📖 Yaylak
  MelekşeOruç mah - Geyve - Sakarya
1928 📖 Melekşe Oruç
1478t 📖 Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gökgöz mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 Gökgöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün eski yeri KurtBelen mevkiindeydi ve büyük bir Ermeni köyü idi. Bu yerde 19. yüzyıl sonunda 3500 nüfuslu bir Ermeni yerleşimi, Meryem Ana adına kubbeli büyük bir kilise, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları vardı. İpek fabrikasının kalıntıları ve kilise kalıntısı hâlen görülmektedir. Ancak define arayıcıları tarafından talan edildiğinden virân durumdadır. Gökgöz köyünün yerlisi Manavlar "Yukarı Mahalle" ve Rumlar'ın oturduğu "Küçük Mahalle" olmak üzere iki mahallesi vardı. 1924'te Rumlar ile Yunanistan'daki Müslimler mübâdele edilince Küçük Mahalle "Mâcur Mahallesi" oldu. Manav
  Kurtbelen mv - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 Kurtbelen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin göçmenlerince kurulmuş Ermeni köyü idi. 19. yy sonunda 3500 Ermeni nüfusu, Meryemana kilisesi, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları bulunmaktaydı. Halen definecilerin rağbet ettiği yerlerdendir. SN
■ Ermenice kaynaklarda Kayleplur (Kurttepe) adıyla geçer. Ancak resmi adı her zaman Türkçedir. Nezih Aytaçlar
  Kırkpınar mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Kırkpınar
1910h 📖 Kırkpınar + Şadiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çizemua ailesine binâen Çizemua köyü. Pınarları sebebiyle yeni isim olarak Kırkpınar Şadiye denip aslı terkedildi, daha sonra sadece Kırkpınar oldu. Manav
  Mahmudiye mah - Sapanca - Sakarya
1910h 📖 Mahmudiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1864'de 10 hane Çerkes tarafından kurulan köye 1893'de Gürcü muhacirler eklendi. SN
  Demirler mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Temürler
  Çukur mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Çukur
  İstanbuldere mah - Sapanca - Sakarya
1968 📖 Erdemli
1910h 📖 Ulviye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyün adı resmen Erdemli olduğu halde derenin adı olan İstanbulderesi kullanılmaktadır. SN
  Kızılcıklı mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Kızılcıklı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Safibey mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Safi
  Karacaören mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Cumalı
■ Beş köyden oluşan topluluğun merkez birimi Cumalı mahallesidir. SN
■ Cumalı, Duraklar, Durmuşlar, Göynüksuyu ve de Kadılar köylere buraya tâbiidir. Manav
  Meşeli mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Meşeli
  Kadılar mah Karacaören - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Kadılar
  Beşevler mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 İnamiye [ Tr "nimetli" ]
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Romanya ve Bulgaristan göçmenleri çoğunluktadır. SN
■ 26/12/1951 tarihinde Kocaeli'nin Akmeşe bucağına bağlı İnamiye köyü Adapazarı ilçesinin Kazımpaşa bucağına bağlanmıştır. (Devlet Arşivleri Sayı :24901) ekaragoz
  MelekşeSolak mah - Geyve - Sakarya
1928 📖 Melekşe Solak [ Tr solak "aş." ]
1487a 📖 Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Eyüpler mah Şeyhtırmarı - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Eyüpler
  Teşvikiye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖 Teşvikiye
1910h 📖 Urara
1521t 📖 Urağra
  Muradiye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Muradiye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Sapanca göl - Sapanca - Sakarya
1665 📖 Sabanca
Y1057 Y1308 📖 📖 Sophon / Siphonês
Lt378 📖 Siphonensis Lacus [ Lat "Siphon/Sophon gölü" ]
■ İlçe merkezi adını gölden alır. Yöredeki yerleşimlerin çoğunluğu 1877-78 Rus harbinden sonra gelen Kafkasyalı ve Gürcü muhacirlerin iskânı için kurulmuştur. SN
  Güldibi mah Sapanca - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Güldibi
  Yeniçam mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖 -
  Muharremler mah Şeyhtımarı - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Muharremler
  Mahmudiye mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Mahmudiye
  Kızılelma mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖 Kızılelma
  BayırAkçaşehir mah - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 Bayır Akçaşehir
  Kadıköy mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖 Kadıköy
  Balkaya mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Balkaya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Kayaklar mah Bayramoğlu - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Kayaklar
  Akdoğan mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Akdoğan
  Umurbey mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Umurbey
1521t 📖 Tekvürpınarı
■ Sultan I. Murad devrinde köy Umur Beğ, Oruc Beğ ve Ali Çelebi adlı kişilere mülk olarak tahsis edilmiştir. (Barkan 404). SN
  Uğurlu mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Tekke Yadeş
1915h 📖 Asarlı
  Durmuşlar mah Karacaören - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Durmuşlar
  Dağyoncalı mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Dağyoncalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ Bu köye ilk yerleşenler 1890 yılında Balkanlardan göçen insanlardır. Sonraki yıllardan Doğu Karadeniz ve Orta Karadenizden göçenlerle beraber köy şu anki durumuna gelmiştir.
  Ceceler mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Çerceler
  Gaziler mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖 -
  Uzunköy mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1960 📖 Yeşildere
1928 📖 Eceldere
  Yukarıdere mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Dere yk.
  Şeyhtımarı mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖 Şeyhpınarı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi Manav
  Dedeler mah - Kaynarca - Sakarya
1912h 📖 Dedeler
  İkramiye mah - Sapanca - Sakarya
L LOrç'i [ Lz ]
1910h 📖 İkramiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı ağırlıkla Artvin ve Gümüşhane kökenlidir. metonio
  Bayramoğlu mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Bayramoğlu
  Sapanca ilçe - Sapanca - Sakarya
1890hk 📖 Sabanca
■ Türkçe isim Yunanca Sophon biçiminden uyarlanmıştır. Evliya Çelebi'nin anlattığı `Sabancı Koca` hikayesi masaldır. SN
  Nevrin mah - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖 Nevrin aş. + yk.
  Hacıköy mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Hacıköy
  DüzAkçaşehir mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Düz Akçaşehir
  Yakupkalfalar mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Yakupkalfalar
  AşağıDereköy mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Dere aş.
1890hk 📖 Dereköy
  Nailiye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Nailiye
G1900~ 📖 Xeba
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1877-78 Osmanlı-Rus Harbinden sonra Artvin'den gelen Gürcü muhacirlerce kurulmuştur. Borçka yakınındaki Xeba köyünün adı verilmiştir. SN
  Aşırlar mah - Adapazarı (Akmeşe bucağı) - Sakarya
1928 📖 Aşırlar
  Zadeler mah Şeyhtımarı - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Zadeler
  Kalburcu mah - Kaynarca - Sakarya
1928 📖 Kalburcu
  Kuruçeşme mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Kuruçeşme
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Memnuniye mah - Sapanca - Sakarya
1928 📖 Memnuniye
1900~ 📖 Karagöl
Laz yerleşimi
  Şemenler mah Kertil - Kaynarca - Sakarya
1915h 📖 Şemenler
  Alandüzü mah - Adapazarı (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1890hk 📖 Alandüzü
  Akıncı mah - Geyve - Sakarya
1928 📖 Şükre
1910h 📖 Kıncılar [ Tr "çingeneler?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin'den (Kemaliye) göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Buradaki derenin adı olan Şükre/Şükrü adı bir süre kullanıldı. Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. SN
■ Hacılar, Hocalar, Kadirler, Kaşıkcılar, Kırcalar ve de Kuzyaka köylerinin divânı burasıdır. Manav
  Günhoşlar mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Güğoşlar
■ Arpaşlar ve Gündüzler köyleri buraya tâbiidir. Manav
  Çine mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖 Çine


Grafik harita göster     haritada ara : km