Sağınlı'da 81 yerleşim bulundu.
sırala 
  ? köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Şenağpür
E1900~a: Şénağpür [ Erm "köyçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy ortalarına tarihlenen Abarank Surp Xaç manastırı harabesi mevcuttur. SN
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Pıvan
E1902: Pvan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Harmandöven köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Pisyan [ Kürd "oğullar (aş.)" ]
  Ekintepe köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Girvis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'den önce terkedilmiş olan Surp Giragos manastırı vardı. (VanV). SN
  ? - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Xulan
E1912: Xulents [ Erm "sağırlar? kullar?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ballı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900~a: Gran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 2 hane Ermeni nüfusu fakat Surp Arakelots kilisesi vardı. (DV). SN
  Biricik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K: Dirêşîk [ Kürd "uzunca" ]
  Sarıtaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Avilcin
E1912: Yeğviçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akyazı mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Pertak
E1900~a: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de işler halde Surp Simeon manastırı bulunduğu halde Ermeni nüfusu yoktu. (VanV). 1928 Dahiliye Vekaleti listesinde görülen Pertaf muhtemelen yazım hatasıdır (kaf yerine fe). SN
  Özenli mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Masus
  Gedik mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Süre
E1912: Sori
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Soro Surp Asdvadzadzin manastırı kalıntıları köyün yakınındadır. SN
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912: Bazents
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy ortalarına tarihlenen Abarank Surp Xaç manastırı harabesi mevcuttur. SN
  Soğuksu köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Çemiurus [ Kürd çêmê urus "Urus (köyü) gözesi" ]
  Ayrancı mah Bölüklü - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Gövij
  Topağacı mah Bölüklü - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Kepesor [ Erm ]
  Sağırkaya köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1916h: Reşan [ Kürd "karalar" ]
  Akçakonak mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Köşki Ampas [ Kürd "Ampas köşkü" ]
  Fıstıklı mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1912, 1928: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Selim mah Sağırkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Selim
  Doğancı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Sozan
E1900~a: Sozants [ Erm "Sozo'lar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oğlaklı mah Doğancı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Arincik
E1912: Arınçig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sağınlı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Simos [ Erm ]
1928: Uçum (idari bölge)
■ Uçum nahiyesine adını veren asıl Uçum şimdiki Sürücüler köyüdür. SN
  Çatakdeğirmen köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Kiğıs
E1902: Keğis / Geğis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyün güney yanında bir tepe üzerinde bulunan çok eski tarihli Surp Hovhannes manastırı 20. yy başında sağlam durumdaydı. SN
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çayırlı mah Çatakdeğirmen - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Kâpars
  Sürücüler köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Uçum
E1878: Spargerd (idari bölge)
1665, 1876a e: İspayert (idari bölge)
Y17: Hyspiritis (idari bölge) [ Yun "İspir/Hyspir ülkesi" ]
■ Antik adı Erzurum kuzeyindeki İspir ile ortak olup bir kavim veya aşiret adına işaret eder. İspayert/Uçum nahiye merkezi burada iken daha sonra Sağınlı/Simos kasabasına taşınmıştır. SN
  Doğrular mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Üsbi İslam
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Xut
E1900~a: Xuyt / Xut [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karaduman mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900~a: Üsb / Hüsb [ Erm vosb? "mercimek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Esenler mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Köşki Pazu [ Kürd "Pazu köşkü" ]
  Bayır mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K: Berisıpi [ Kürd berê sipî "ak kenar" ]
  Konaklar mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: İspendan [ Kürd ]
  Otluca mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900~a: Hürük yk. [ Erm ur'ik? "aşağı korucuk?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de yukarı ve aşağı mahallede toplam 410 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). SN
  Hacımehmet mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1916h: Çemi Hacımehmed [ Kürd "Hacı Mehmet gözesi" ]
  Elmacık köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Talaris [ Erm talark/talarıs "yeşiller" ]
E1900~a: Talars
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Elmalı mah Elmacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Tosuh
E1900~a: Tosu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ortaca köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K: Kêğes [ Erm kéğıs "köyler" ]
1928: Mezrei End
  Derince köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Puns / Püns [ Erm punk acc. punıs "yuvalar" ]
■ Köy halkı Osmanlı Devri'nde Êzidiler'den oluşmaktaydı. Sonraları bölge de artan Kürd nüfusun etkisi ve baskısıyla Kürdleşmiştir. Yani köy halkı Kürdleşmiş Êzidiler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gümüşoluk mah Yenicik - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Hevindan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Öztoprak mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900~a: Harad / Harat
1928: Arat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 70 Ermeni nüfusu ve Surp Boğos Bedros kilisesi vardı. (VanV). SN
  Besili mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1916h: Mıca
E1900~a: Mişa [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 6 hanede 40 kadar Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. (VanV). SN
  Nurs köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1960: Kepirli
1928: Nors / Nurs [ Erm Nork acc. nors "yeniler" ]
■ Bediüzzaman Said Nursi'nin köyü uzun süre Kepirli olarak adlandırılmış iken 2012'de Nurs adı iade edildi. Doğrusu belki Nors olmalıdır. SN
■ 28.6.2012 tarih ve 3617 sayılı Bakan onayı ile resmi adı "Nurs" olarak değiştirilmiştir Abdullah
  Aşağışenlik mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Livar
E1900~a: Lvar [ Erm "çanak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mut mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900~a, 1928: Mut [ Erm "karanlık?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aşağıayvacık mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Kötıs aş.
E1878: Godents / Gıtants aş. [ Erm "Aşağı Koto'lar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kalkanlı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Çırçak [ Erm çırçax "sudeğirmeni" ]
  Göze mah Kalkanlı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Mat
E1878: Mad [ Erm "yakın" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürt yerleşimi Hasan
  Yukarışenlik mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Nirpan
E1900~a: Nırpan / Nerpan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Konak mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Kânis
E1912: Konis / Kones
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Döküktaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Ovıs
E1912: Ov [ Erm hov "soğuk, serin" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayaş mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Varas [ Erm ]
  Yoğurtlu mah Yukarıçalı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1878: Oğant [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çavuşlar mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kardeşler mah Sarpkaya - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Varnis [ Erm ]
  Kayalı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Şinıs
E1912: Şirinıs [ Erm ]
■ Eski Hizan nahiye ve kaza merkezi idi. Ermeni yerleşimi iken 1850 dolayında Şeyh Celadettin tarafından işgal ve tahrip edildi. Şeyh ailesi hemen yakındaki Gayda mülküne yerleşti. Kaza merkezi daha sonra şimdiki yerine taşındı. SN
  Olgunlar mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Parkik
E1912: Bargants [ Erm "Barkev'ler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dilek mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: End [ Erm ant "ekinlik" ]
  Yenigün mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1916h: Nereşîn
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Topluca mah Döküktaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K: Çemi Hasan [ Kürd "Hasan gözesi" ]
  Ölçülü mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Aros [ Erm arôs "ekilmemiş toprak" ]
  ? mz - Pervari (Sağınlı bucağı) - Siirt
E1912: Abarank Ապարանք [ Erm "konak" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Teotoros kilisesi ve Meryemana manastırı vardı. Bugünkü durumu tesbit edilemedi. SN
  Kaleli mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Tağiki Hıristiyan [ Erm/Kürd tağik "mahallecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaylalı mah Yukarıayvacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Sifkâr
E1878: Sevkar [ Erm "karataş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyunlu mah Yukarıayvacık - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Çaçvan
E1900~a: Cajvan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarıçalı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Ürex yk.
E1900~a: Hürük yk. [ Erm ur'ek? "yukarı korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarıayvacık köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Kütinis yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Tanzik
E1900~a: Dantsik / Dantsés [ Erm "armutlar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900~a: Dıvakus
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km