haritada ara :   km  
Sürmene'de 46 yerleşim bulundu.
sırala 
Oylum mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1928 📖: Vunit [ Yun vunída "dağcık" ]
Fındıcak mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1928 📖: BüyükĞorğor
1583t 📖: Aya Ğorğor [ Yun áyios Grigórios ]
Birlik mah - Sürmene - Trabzon
1876s 1928 📖BüyükĞorğor [ Yun áyios Grigórios ]
Armutlu mah - Sürmene - Trabzon
1876s 1928 📖BüyükĞorğor [ Yun áyios Grigórios ]
■ 1960'lı yıllarda Fındıcak köyünden ayrılmıştır. kadirb.
Yazıoba mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1928 📖: Ovya
1876s 📖: İvyan [ Yun (ágios) Evgénios ]
Küçükdere mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖: KüçükĞorğor [ Yun áyios Grigórios ]
Petekli mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖: Makavla [ Yun ]
Üzümlü mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖: Xora / Xuvra [ Yun ]
1522t 📖: Zaxora
Yukarıovalı mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Vizera yk. [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.Şimdi Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi.Köy halkından alınan sözlü bilgilere köy camisinin bulunmuş olduğu yerde önceleri bir şapel yapısının bulunduğu daha sonra 1938 yılında bu şapel yapısına ait kalıntının bugünkü cami yapısına dönüştürüldüğü ifade edilmektedir. Ayrıca cami giriş kapsının üzerindeki kabartma vazo şeklinde olan kemer kilit taşında da Latin rakamları ile 1938 yazıldığı görülmektedir. Bu tarih yapının şapelden camiye çevrildiği tarihtir. manahozçepardi
Gültepe mah - Sürmene - Trabzon
1928 📖: Xocera
Y1895 📖: Xocarándon [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi
Çimenli mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Lazant / Lazanat [ Yun lazántôn "Laz yurdu" ]
Aşağıçavuşlu mah - Sürmene - Trabzon
1914h 📖: Komanit aş. [ Yun ]
■ Bir Türk kavmi olan Koman'larla ilişki kurulması fantezidir. SN
Aşağıovalı mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Vizera aş. [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Bu köyün Köprübaşı’daki Rumca anadilli Müslümanlarla akrabalığı vardır. Anatolian
■ Köy halkının asıl nüfusu 18.yy sonundan 20.yy başlarına kadar Rum dilli Müslüman nüfustan oluşmaktaydı fakat daha sonra Araklı ve çevresinden gelen ve Çepni kökenli oldukları söylenen Çebi Sülalesinin bu köye yerleşmesi sonucu Rum dilli Müslüman nüfus azınlık durumuna düşmüştür.Ayrıca 1929 yılında yaşanan büyük sel afetinden sonra, arazi yetersizliğinden dolayı geçim sıkıntısı yaşamaya başlayan Aşağıovalı köyünden 13 haneden 60 kişi 1935 yılında Erzincan’ın Tercan kasabasına yerleşmek zorunda kalmıştır. manahozçepardi
Zeytinli mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1928 📖: Xalanik
Y1458 📖: Xalanikê [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1458 yılında Trabzon prensesi Theodora'nın Akkoyunlu Uzun Hasan'a sunduğu çeyiz listesinde bu köy vardır. 1876 Trabzon Salnamesinde Halanik-i İslam ve Halanik-i Rum olmak üzere iki mahalle idi. SN
Karacakaya mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖: Macuka [ Yun matsoúka? ]
Yokuşbaşı mah - Sürmene - Trabzon
1928 📖: Cikoli
Y1895 📖: Tsikolí [ Tr cikoğlu "Çingene" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Muratlı mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖: Zavli
Kahraman mah - Sürmene (Köprübaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Kilima [ Yun klíma "bayır" ]
Sürmene neh - Sürmene - Trabzon
1925h 📖: Manahos [ Yun monáxos "keşiş (dere)" ]
1890hk 📖: Monakos Su
Yemişli mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1876s 📖: Anaraş [ Yun aná ráxi "tepe üstü" ]
■ Manahos esasen Sürmene ırmağının adıdır, ancak kasaba ve mahalle için de bu ad kullanılır. SN
Çiftesu mah - Sürmene - Trabzon
1928 📖: Çiftesu
Eski adı: Fildoz + Bedras [ Yun ]
■ Macuka'ya bağlı Fildoz ile Cikoli (Yokuşbaşı) na bağlı Bediras mahallelerinin birleştirilmesiyle 20. yy başlarında kurulmuş bir köydür. SN
Sürmene ilçe - Sürmene - Trabzon
1522t 📖: Sürmene (idari bölge)
Y17 📖: Susurmêna / Sousarmia (idari bölge) [ AnaD ]
■ Sürmene esasen bugünkü Araklı, Sürmene ve Köprübaşı ilçelerini kapsayan bölgenin adıdır. 20. yy başına dek Sürmene adını taşıyan kaza merkezi, şimdiki Araklı kasabasıdır. Cumhuriyetten sonra Sürmene adı eski Homurgan, Gölense, Civra ve Kastel mahallelerini kapsayan alana taşındı. SN
■ Tamamına yakını Türkçe anadilli "Horum" yerleşimi. Ali
Çarşıbaşı mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1928 📖: Murgandoz
1914h 📖: Xamurgan
Y1895 📖: Xumurganton [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Ortaköy mah - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Cikaron / Zikaron [ Yun "Çingenler" ]
■ Cikaron, Cikandoz, Cikanoy adları için bkz. Vakfıkebir-Karatepe. SN
Koyuncular mah - Sürmene (Köprübaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖: Vodan
1876s 📖: Vadon [ Yun váton "böğürtlen" ]
Üstündağ mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖: Karakanzi [ Yun kalokánzi ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Orhan Öztürk Rumca adın `iyi pay` gibi bir anlam taşıdığını tahmin eder. SN
Aksu mah - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Ayfoka [ Yun áyios Fókas "Aziz Foka" ]
Y1895 📖: Asso / Assóu [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ayfoka burada köyün mü, yoksa bir mevki veya mahallenin adı mıdır, anlaşılamadı. Sinoplu Ayioz Fokas Karadeniz denizcilerinin koruyucusu sayılırdı. Makamı Sinop'tadır. SN
Orta mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1914h 📖: Zarxa [ Lz ]
Dirlik mah - Sürmene - Trabzon
Y1895 📖: Tsíta
1876s 📖: Cida [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Yerleşimin eski adı Cida olup Osmanlı döneminde burada önemli bir Rum nüfus bulunmaktaydı.Ayrıca 19. yüzyıl sonlarında yapıldığı düşünülen kilise günümüzde cami olarak hizmet vermektedir. manahozçepardi
Soğuksu mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1914h 📖: Gölansa
Y1895 📖: Kelónissa [ Yun "küçük mezarlık?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Balıklı mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1522t 📖: Civra / Zivra [ Yun ]
Ormanseven mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖: Sevexo [ Yun ]
■ Ermenice sevhoğ `kara toprak` ile alakalı olması uzak olasılıktır. SN
Kastel mah - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Kastel [ Yun kasteli "kalecik" ]
Baştimar mah Yeniay - Sürmene - Trabzon
1876s 📖: Baştimar
Kuleli mah Yeniay - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Kugulli [ Yun ]
Yeniay mah - Sürmene - Trabzon
1928 📖: Sargona
1876s 📖: Sarkona Mesaxoru [ Yun mesoxora "ortaköy" ]
■ Eski Adı: Mahno kadirb.
Kumru mah Yeniay - Sürmene - Trabzon
1913hk 📖: Xamanda
1876s 📖: Xamandoz [ Yun "topraklı" ]
■ Soy isimleri Saka ve Müsellimoğulları olarak ayrılır genel olarak. Türk ve Rum kökenleri oldukları varsayılır. Erhan Demir
Gökçesu mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
1928 📖: Sargona [ Yun ]
Kuşluca mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Gogoşlu
Kutlular mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
1928 📖: Makrandoz [ Yun makriántôn "uzakyurt veya uzunlar yurdu" ]
Kemerli mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
1928 📖: Kimirli


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.