Söke'de 58 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karine mv - Söke - Aydın
1977 📖 Dil İskelesi
Y1890hk : Spília [ Yun "mağara" ]
1884s 📖 Karina (göl) [ Yun "gemi omurgası" ]
■ Karina esasen Büyükmenderes Deltası gölünün adıdır. Göl ucundaki Dil İskelesine halen Karina veya Karine adı verilmektedir. SN
  Doğanbey mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1900~ 📖 Domátia
1575 📖 Domadca
1528t 📖 Domadya [ Yun dômátia "odalar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Tomadçe'dir. Farklı kaynaklarda Domatia, Domatya, Domatça ya da Damatça olarak geçmektedir. Nezih Aytaçlar
  Tuzburgazı mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1890hk 1917h 📖 📖 Domuzburgaz
1528t 📖 Domuzbergos
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1575'de Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Bergos-ı Tonğuz olmalıdır. SN
  Atburgazı mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891s 📖 Atburgazı
1528t 📖 Atbergos
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Atbergos olmalıdır. Nezih Aytaçlar
  Yuvaca mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891s 📖 Yuvaca
  Boynak mah - Söke - Aydın
1890hk 📖 Boynak
■ Söke Açık ve Kapalı Cezaevi buradadır. SN
  Priene mv - Söke - Aydın
1461t 1890hk 📖 📖 Samsun Kale
Y-454 📖 Priênê [ AnaD ]
Y1220 📖 Sampson (idari bölge)
■ Antik İyonya'nın 12 kentinden biri olan Priene MÖ 330'dan sonra Büyük İskender'in özel hazinesinden yaptığı bağışla yeniden inşa edildi. Bizans imp. döneminde 13. yy başlarında teşkilatlanan Sampson idari bölgesinin merkezi olduğu için bu adla anılır. Söke'den batıya doğru uzanan dağ kütlesi halen Samsun Dağı (resmiyette: Dilek Dağı) olarak adlandırılır. SN
  Güllübahçe mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1900~ 📖 Kelebéts
1884s 📖 Gelebeş / Gelebeç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski Rum köyü tepede olup 1950'lerdeki depremden sonra terk edilmişken yakın yıllarda canlandırılmıştır. SN
  Ağaçlı mah - Söke - Aydın
1928 📖 Tırha
1890hk 📖 Tırhalı
  Gölbent mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Gölbend
1890hk 📖 Vaniköy
  Akçakonak mah - Söke - Aydın
1890hk 📖 Gümenes
1467t 📖 Gümenos / Gümenoz [ Yun kuminós ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1916 tarihli Erkanı Harbiye haritası bu köyün hemen güneyinde, şimdi maden ocağının olduğu yerde, 'İngiliz Köyü' adlı yerleşimi gösterir. SN
  Sarıkemer mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Sarıkemer
Y1200~a 📖 Pyrra
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Latmos Körfezi ağzının kapanmasından sonra geç Ortaçağ'da inşa edilen Milet-Milas karayolunda bir durak idi. Bizans döneminden kalma kemerli taş köprü köyün 100 m yukarısındadır. SN
  Yenidoğan mah - Söke - Aydın
Eski adı: -
  Serçin mah - Söke (Akköy bucağı) - Aydın
1968 📖 Gölönü
1890hk 📖 Serçin [ Yun sarakínos "Arap" ]
  ÖzbeyYeniköy mah - Söke - Aydın
1916h 📖 Yeniköy
  Savuca mah - Söke - Aydın
1890hk 📖 Avcıköy
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Söke ilçe - Söke - Aydın
Y1900~ 📖 Sókia
1665 📖 Söke
Y681 📖 Meandroúpolis [ Yun "Menderes kenti" ]
1575 📖 Akçaşehir (idari bölge)
■ Söke adının kaynağı meçhuldür. 19. yy'dan önce rastlanmayan Yun «Sókia» biçimi muhtemelen Türkçeden uyarlanmıştır. `Süleyman Şah'ın dedesi Söke Bey`e dair rivayet desteksizdir. ■ 7. yy'dan itibaren kilise kayıtlarında beliren Maiandropolis ilçesinin yeri daha güçlü olasılıkla Ortaklar yakınındaki Magnesia'dır. Ancak tahmine istinaden 1919-1922 Yunan işgali döneminde Söke'ye Maiandroupolis adı verildi. SN
  Gökşen mah Söke - Söke - Aydın
1890hk 📖 Kızılkilise
  Yamaç mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Kayas
  Avşar mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
  Özbaşı mah - Söke - Aydın
1890hk 📖 Özbaşı
  Yorgan mah Avşar - Söke - Aydın
1890hk 📖 Yorgan | Avşar Kalesi [ Tr hiéron "aş." ]
Y-446 📖 Myoús [ Yun "dar yer, kıstak" ]
■ Herodot'a göre antik İyonya'nın 12 kentinden biri olan Myus, Büyük Menderes ovasının Latmos Körfezinin (şimdiki Bafa Gölü) girişini kapatması üzerine erken Antik Çağ'da önemini kaybederek sönmüştü. Ören yerinde kayda değer bir kalıntı yoktur. SN
  Azap göl - Söke - Aydın
1890hk 📖 Azab
  Çalıköy mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Çalıköy
  Yeşilköy mah - Söke - Aydın
1946 📖 Azap
1891s 📖 Azab
  Sazlı mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Kemer
■ Halen ara sıra kullanılan adı: Söke Kemeri. SN
  Karacahayıt mah - Söke - Aydın
1916h 📖 Çeribaşı
1890hk 📖 Delibaşı
  Çerkesköy mv - Söke - Aydın
1890hk 📖 Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Argavlı mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Argavlı
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesine göre 172 nüfus Müslim Kıbti ve 114 nüfus `aşair` meskûn idi. SN
  Nalbantlar mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Nalbandlar
  Kalçık mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Kalçık
  Burunköy mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1890hk 📖 Burunköy
  Köprülü mah Burunköy - Söke - Aydın
1890hk 📖 Kırkıslar
  Akçakaya mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Akçakaya
  Yeniköy mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
Y1905 📖 Neoxôri [ Yun "yeniköy" ]
1890hk 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında Söke'nin Rum mahallesi idi. Birçoğu Samos adasına göçmüştür. SN
  Karaatlı mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Karaatlı
  Sayrakçı mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Sayrakçı
  Köprüalan mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916h 📖 -
■ Karakaya köyüne bağlı Kocabaşlar, Şeytanlar, Köprüalan ve Tüccarlar mahalleleri 3.09.1958'de birleştirilerek Köprüalan adıyla köy oldu. SN
  Uzunkum mah - Söke (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖 Uzunkum
  Kisir mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916h 📖 Kısır
1891s 📖 Kisir
  Bağarası mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 İslambağı + Hıristiyanbağı
1890hk 📖 Bağarası
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İslambağı ve Hıristiyanbağı mevkileri üzerinde 19. yy sonlarında kurulmuş muhacir yerleşimidir. SN
  Moralı mah - Söke (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖 Moralı
Y451 📖 Hármala [ AnaD ]
■ 'Moralı' adının Harmala'dan *Iramalı > *Mıralı yoluyla evrilmiş olması mümkündür. SN
  Karakaya mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Karakaya
  Bayırdamı mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Bayırdamı
  Çalışlı mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Çalışlı
  Arslanyaylası mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Arslanyaylası
  Üzümlü mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Üzümlü
  Güneyyaka mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Güneyyaka
  Güzeltepe mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916h 📖 Tahtacı Köyü
  Karaağaçlı mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Karaağaçlı
  Sofular mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916h 📖 Sofiler | Çini
  Reis mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Reis
  Avcılar mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916h 📖 Tahtacılar
  Kaygıllı mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916hb 📖 Kaykıllı
  Demirçay mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Demirçay
  Turanlar mah - Söke - Aydın
1916h 📖 Asi Kürdler
1891s 📖 Cedid Kürdler [ Tr "Yeni Kürtler" ]
■ Söke Ovasının en büyük köyüdür. Günümüzde köyün Kürt geçmişini hatırlayan kalmamıştır. SN
  Çavdar mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Çavdar [ Tr "aş." ]


Grafik harita göster     haritada ara : km