haritada ara :   km  
Söğüt'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
Dömez köy - Söğüt - Bilecik
1487a 📖: Dömez
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kepen köy - Söğüt - Bilecik
1487a 📖: Kepen
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Dereboyu köy - Söğüt - Bilecik
1928 📖: Zeyve [ Tr zaviye "bucak (veya misafirhane)" ]
1487a 📖: Buynak
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. 16. asır tahrir defterlerinde Buynak nam-ı diğer Kıran adında bir köyün mezraâsı olduğu ve arazisinin Yıva köyü halkı ile hâriçten gelenler tarafından ziraât olunduğu belirtilmiştir. 1831 yılında köyün erkek nüfusu 80, 1845'te 49 hâne bulunmaktaydı. Manav
Küre bld - Söğüt - Bilecik
1928 📖: Küre
1521t 📖: Avdancık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Geçitli köy - Söğüt - Bilecik
1573t 📖: Katlıç
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Savcıbey köy - Söğüt - Bilecik
1946 📖: Aktaş
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Kızılsaray köy - Söğüt - Bilecik
1487a 📖: Kızılsaray
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Burada hem Rum ve hem de Osmanlı İmparatorluklarından kalma kitâbeler yazılı taşlar görüldüğü rivâyet edilir. Manav
Söğüt ilçe - Söğüt - Bilecik
1665 📖: Söğüd
1487a 📖: Bey Söğüdü
Y1231 📖: Thêbásion [ Yun ]
■ 15. ve 16. yy'lara ait tahrirlerde Söğüd kaza adı, Beğsöğüdü ise kaza merkezi olan kasabadır. Yunanca isim Türkçede «Sivad» veya «Sivas» biçimini verir. Söğüd adının bundan mülhem olması mümkün görünüyor. SN
■ © 31.10.1669 Hüdavendigar sancağının Mihalıçcık, Seferihisar, Bergama, Atranos, Tarhala, Söğüd, Karahisar-ı Nallı, Göynük, Kızılca Tuzla ve İnegöl nahiyelerinde ... deyar heyran
■ Osmanlılar Bizanslilar tarafından ve Bizansliların kendilerine gösterdikleri Bursa yakınlarında Söğüt kasabasına yerleştiklerinde 416 çadırlık bir aşiretti. Aşiret reisi Osmanın sadece birkaç beygiri ve koyun sürüsü vardı. Manav
Hayriye köy - Söğüt - Bilecik
1928 📖: Hayriye
Sırhoca köy - Söğüt - Bilecik
1928 📖: Sıraca
1573t 📖: Kavacık | Siraca
1487a 📖: Kavacık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi Manav
Borçak köy - Söğüt - Bilecik
1573t 📖: Borucak
Hamitabat köy - Söğüt - Bilecik
1521t 📖: Karaviran
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. 1573 senesinde 23 hâne olan köyün nüfusu 1845 senesinde 102 hâne kaydedilmiştir. 15. ve 16. asırda yazılan tahrir defterlerinde pâdişâhın burayı Bahşeyiş oğlu İlyas'a hediye ettiği İlyas'ın buradan elde ettiği vergiyi (haracı?) Gölcük'te (bkz. İlyasbey köyü, Bilecik) yaptırdığı zâviye ve mescide vakfettiği yazmaktadır. O vakitler Karaviranın 10 âdet çiftlik yeri olduğu belirtilmiştir. Hanımlar kirlik denilen siyah renkli, ferâce gibi, mantoya benzer bir şey giyer beyaz baş örtüsü takarlar, etraf köylerin hepsinde bu böyledir kirliğin bele bağlama şeklinden kimin hangi köyden olduğu farkedilir. Börülceli mantı severek yenilir. Manav
Gündüzbey köy - Söğüt - Bilecik
1928 📖: Gündüzbey
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Rızapaşa köy - Söğüt - Bilecik
1928 📖: Rızapaşa
Eski adı: Küçüm
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Tuzaklı köy - Söğüt - Bilecik
1487a 📖: Tuzaklı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Çaltı bld - Söğüt - Bilecik
1928 📖: Çaltı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Dudaş köy - Söğüt - Bilecik
1487a 📖: Totaş / Dudaş
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Zemzemiye köy - Söğüt - Bilecik
1928 📖: Zemzemiye
1487a 📖: Şaraphane
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Yeşilyurt köy - Söğüt - Bilecik
1487a 📖: Axırköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kayabalı köy - Söğüt - Bilecik
1928 📖: Eğrat
1521t 📖: Eğriat? Akriat?
■ Kaya Balı 16. yy tahrir defterlerinde sıkça rastlanan bir Türkçe kişi adıdır. `Kayalarda yuva yapan arıların balı` anlamı yoktur. SN
Yakacık köy - Söğüt (İnhisar bucağı) - Bilecik
1928 📖: Esri
■ İnhisardan ayrılıp Söğüt ilçesine bağlanmıştır. Manav
Ortaca köy - Söğüt - Bilecik
1928 📖: Ortaca
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.