Reyhanlı'da 41 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kumtepe mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 -
  Kurtuluş mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 -
  Karacanlık mah - Reyhanlı - Hatay
Eski adı: -
  Tayinat mv - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Ta'yinat
■ Höyükte MÖ 8. ve 9. yy'lara ait bir Demir Çağı yerleşimi ortaya çıkarılmıştır. Höyük üzerinde bulunan Tayinat köyü kazı çalışmaları nedeniyle boşaltılmıştır. SN
  Atşana mv - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 Atşana
F1935 📖 Tell Aççana [ Ar tell ˁatşan عطشان "susuz höyük" ]
H-1340 📖 Alaxtum | Alalax
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
■ Aççana Höyüğü'nde MÖ 2. binyılda önemli bir bölgesel güç olan ve daha sonra Hititlere boyun eğen Alalax krallığına ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. SN
  Varışlı mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 K. Vazvaza
1920h 📖 Tell Ekrad
■ Sınır bölgesindeki Ateşana, Salmanılgını, Büyük ve Küçük Vazvaza, Hürriyetünseren yerleşimlerinin birleştirilmesiyle 1940'ta oluşturulmuş köydür. SN
  Canbolat mah Kurtuluş - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Canbolat
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Canpolat kabilesi günümüzde Lübnan dağlarında ve Suriye de "Durzi" dağlarında yaşamaktadır. Her ne kadar bazı aileler zamanla muhtelif bölgelere göç etmiş olsa bile geneli arap kavmi arasında hayatlarını sürdürmektedirler. Durzi Tarikatı mensubudurlar. Canpolat ailesinin kökeni Irak’ın kuzeyinde Musul'a yakın İmadiye şehri kürtlerindendir. İmadiye de çıkan bazı kavgalar neticesinde kanlı olup göçen bu kabilenin ilk ataları Cebeli A'la bölgesinde "Mertehuvan" köyüne yerleşirler. Burada de bir süre sonra tutunamayınca "Tellita" isimli bir köye göç ederler. Daha sonra Lubnan da Zanbakiye bölgesine yerleşirler. İlk göç eden ataları Ali bin Ribbah dir. Bu zatın dedesi Canpolat tır. Ali’nin beş evladı vardı. Necm, Kasım, Hüseyin, Yunus, Faris. Necmin üç oğlu vardı. Hamd, Ahmet, Beşir. Hamd ve Ahmet öldürüldü. Arkasında evlat bırakmadılar. Beşirin Ali isminde bir oğlu vardı. Ali’nin beş oğlu vardı. Necm, Halil, Davut, Ahmet, Ebudağibis. Necm ve halil bir kavga da öldürüldüler. Yerine evlat kalmadı. Kasım'ın üç oğlu vardı. Hasan, Beşir, İsmail. Hasan'ın beş oğlu vardı. Ali, Kasım, Ahmet, Hasan, Emin. Ali bin Hasan'ın Hüseyin isminde bir oğlu vardı. Hüseyinin Kasım isminde bir oğlu vardı. Kasımın bir oğlu oldu. Ahmedin bir oğlu vardı. Hasan ve Emin bekar iken öldürüldüler. Beşir bin Kasım’ın beş evladı vardı. Kasım, Selim, Numan, Said, İsmail. Kasım ve Selim bekar vefat ettiler. Saidin bir evladı vardı. İsmail öldürüldü. Saidin bir evladı vardı. Faris bin Ali’nin bir oğlu vardı. Canpolatlar Zanbakiye de uzun süre oturdular. Çoğaldılar. Sonra aralarında kavgalar başladı. Bir kısmı tekrar İmadiye ye dönerek Aynu vaziye ye yerleşti. Burdada tutunamayıp Baruk köyüne yerleştiler. Geri kalan kısmı ise Lübnan'ın "Şuf" bölgesine yerleştiler. 1711 yılında Şuf bölge hâkimi Kaplan Bey (Mahkeme Kadısı) yerine evlat bırakmadan vefat edince mirası Emir Haydar Şahabiye kaldı. Bu adam bölge valisi idi. Canpolatın torunu Ali bin Ribah Kaplan beyin kızı ile evli idi. Emir Haydar şahabi mirasın onun hakkı olduğunu kabul etmeyip mirasa konunca Ali bin Ribah buna itiraz edip mirası istedi. Şayet mirası kendisine terk ederse kendisine bunun karşılığında 50 bin kuruş vereceğini taahhüt etti. Emir Haydar şahabi bu teklifi kabul etti. Ancak Ali bin Ribah mirasın yarısını alabildi. Buna Rağmen Şeyh Kaplanın varisi kabul edilerek Kadılık görevi kendisine tevdi edildi. 1771 Emir Yusuf El Şahabi, Ali bin Ribah ile birlikte çıktığı savaş seferinde Ali’yi Sayda vilayetinin zabtına görevlendirildi. Fakat Ali bin Ribah buradaki savaşta öldürüldü. Kendisi ile beraber Canpolat kabilesinden birçok genç öldürüldü. 1778 yılında meydana gelen savaşta Ali 80 yaşını aşmış halde vefat etti. Oğullarından Kasım yerine geçti. Daha sonra Şahabiler tarafından Canpolatlar Amil dağlarına sürgün edildiler. 1790 Ali’nin oğlu Dağibis Meşhur Mihan savaşında öldürüldü. Ali’nin oğlu necm ise 1791 öldü. Yine Ali’nin oğlullarından Yunus 1792 de vefat etti Yerine Hatır isminde bir oğlu kaldı. Farıs bin Ali de yine aynı yıl vefat etti. Aynı yıl içinde Şahabilerden Emir Hüseyin Şahabi ve diğer birçok ümera "Şuf" mevkiinde kuvvetlerini birleştirerek Osmanlı Paşası Ahmet Cezzar'a karşı geldiler. Fakat daha sonra aralarında anlaşma yapıldı. Sulha rağmen Canpolatlar isyana devan edince Şahabiler savaşta ölen akrabaları için Ahmet Cezzar Paşaya muracaat ederek Kısas istediler. Netice de bu katillerden bazılarının kısası icra edildi. Bu arada Şahabiler Baruk'u bastılar. Beraberinde İmadiye kürt kabileleri de vardı. Nekdi aşiretini de yanlarına aldılar. Canpolatlardan Şeyh Hatar da kendilerini destekledi. Canpolatlardan Hasan ve Beşir ağalar akrabaları ile Teym vadisine kaçtılar. Emir Esat El Şahabi Azrana giderek Canpolatların evlerine ateş bırakarak tüm mallarını yaktı. Hayvan ve diğer mallarını yağmaladı. Canpolat Hasan ise Lübnan Arna köyüne kaçtı. Canpolat Beşir ise Havran'a gitti. O zaman Havran da Arap Sahr oğulları yaşıyordu. Ahmet Cezzar Paşa bölgeden çekilince tekrar iki kardeş beraberindeki canpolat ailelerle birleşerek bir araya geldiler. Emir Canpolat Beşir kardeşi Hasan Canpolat'ı bin kadar kabile askeri ile beraber Şuf bölgesine gönderdi. Daha sonra kendisi de buraya giderek yerleşti. Bunu haber alan Şahabiler İmadi kürtleri ve Nekdi kabilesiyle birleşerek bin kadar suvari ile Şuf bölgesini bastılar. Canpolatları Bakilin ovasına kadar sürdüler. Bu yıl Kasım Canpolat Hapiste iken Aka da vefat etti. Üç evladı vardı. Hasan, Beşir, İsmail. Yine bu Yıl Beşir bin Necm Canpolat vefat etti. Yerine Ali isminde bir oğlu kaldı. 1794’te Ahmet Cezzar Paşa Canpolat kabilesini askeri ile muhasara etti. Şeyh Beşir Canpolat'ı Kardeşi Emir Hasan’ı Beyrut yakınlarında yakalayarak deniz yoluyla Aka ya gönderdi. 1797 de Canpolat kabilesi ile İmadiye Kürt beyleri birleşerek Nekdi aşiretine karşı savaş ilan ettiler. Nekdi aşiret beyini evin içinden çıkararak öldürdüler. Bu vahim olaya Canpolat beylerinden Beşir, Vakid, Seyid Ahmet, Kasım ve Murat katıldılar. Hatta Şahabilerden Beşir bin Kelibin evlatlarını da habsettiler. İmadiye kürt kabilesinden bu olaya karışan Ali, Cehcah, Sadeddin ve kelib beyler idiler. 1810 yılında Şeybani beyi Beşir bu olaya vakıf olunca bölgeye asker sevketti. Hamam nehri civarında canpolatlarla karşılaştılar. Canpolatlar yenilerek bölgeyi terk ettiler. Bir kısmı Sayda şehrine sığındı. Ahmet Cezzar Paşa bu olayda Şeybani beylerine yardım etti. 1819 da Canpolatlardan Şeyh Hasan bin Kasım vefat etti. Yerine beş erkek evlat bıraktı. Kasım, Ahmet, Hasan, Emin, Ali. 1845’te Şekib Bey (Arslan) tarafından Canpolat said bey valilik konağına tutuklu olarak celp edildi. Ancak bunu duyan Said Canpolat firar etti. Kardeşi Numan Beyrutta İngiliz ordusundan bir general ile beraber idi. Oda talep edildi. Said beyin evi ve malları yağma edildi. 1847 de Canpolat Şeyh Kasım yakalanarak hapse atıldı. Artık bölge de Canpolat kabilesi Fitnenin ve fesadın başı kabul edilerek tutuklamalar başladı. Günümüzde Canpolatlar halen Beyrut ve Golan tepeleri civarında ve Suriyenin bazı bölgelerinde yaşamlarına devam etmektedirler. Büyük kısmı "Duruzi" tarikatı mensubudurlar. Hakan Antepli
  Tayfursökmen mah - Reyhanlı - Hatay
1970 📖 Horlak
1920h 📖 Vazvaza
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Kısmen Horlak ve Tayinat köylerini kapsayacak şekilde yeni kurulmuş yerleşimdir. Hatay'da Türkiye yanlısı hareketin önderlerinden ve bağımsız Hatay cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in adı verilmiştir. SN
■ Cumhuriyetin ilk yıllarında 405 hane Türk göçü alarak kurulmuştur metonio
  Suluköy mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Kürd Tevekelli
  Karasüleymanlı mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 Acarköy Karasüleymanlı
  Cumhuriyet mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Alkani
■ Eski köyün güneyinde Fransız yönetimi döneminde Ermeni mülteciler için kurulan yerleşim bulunur. SN
  Amik ova - Reyhanlı - Hatay
A870 📖 El-Aˁmîq (göl) [ Ar "dip, çukur" ]
■ Amik Gölü tamamen kurutulmuş ve arazisi tarıma açılmıştır. SN
  Konuk mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Sıçanlı
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Uzunkavak mah - Reyhanlı - Hatay
Eski adı: İslamköy
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Karahöyük mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Karahöyük
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Kuletepe mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Behlile
  Paşaköy mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Kocaköy | Başköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Paşahöyük mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Paşahöyük
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Başarslan mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Hamda
1920h 📖 Hamsa
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Göktepe mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Tell Kilis [ Ar/Sür ]
1918h 📖 Göktepe
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Azizefendi Kodağı, Aliefendi Kodağı, Adalet ve Keleş adlı bağlı birimleri vardır. ■ Hatay'daki yer adları 1. Dünya Savaşı sürerken Türkçeleştirilmiş, ancak mütarekeden sonra kısmen aslına dönmüş görünüyor. SN
  Ahmetbeyli mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖 AcerköyAhmetbey
1918h 📖 Acarköy
Türkmen (Reyhanlı ) yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Bahadırlı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Üçtepe mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖 Aptal Höyüğü
1918h 📖 Üçtepe | Abdal Höyüğü
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Tellgazi-i Mürselefendi, Tellgazi-i Mahmudbey ve Tellgazi-i Hatun adlı üç höyüktür. SN
  Gazimürseltepesi mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Tell Gazimürselefendi [ Ar "GME höyüğü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Yeşilova mah - Reyhanlı - Hatay
Eski adı: Tell Abdal [ Ar ]
■ Fransız yönetimi altında 1930'larda Ermeni mültecilerin iskanı için planlı olarak kurulmuş bir yerleşimdir. SN
  Bayır mah Reyhanlı - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 ˁIfnir / Efnir [ Ar elf nîr? "bin çift" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yenişehir mah - Reyhanlı - Hatay
hl 📖 Birke [ Ar "havuz, gölcük" ]
1920h 📖 Yenişehir
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Reyhanlı ilçe - Reyhanlı - Hatay
1500~ 📖 İrtah [ Ar "konak, istirahat yeri" ]
1765z 📖 Reyhanlı (aş.)
1918h 📖 Reyhaniye | Değirmenkaşı (idari bölge)
■ Antakya havalisinde göçebe olarak yaşayan Reyhanlı Türkmen aşireti 1840'larda bugünkü Reyhanlı ilçesi dahilinde iskân edilmiş ve aşiretin oturduğu bölge Reyhaniyye adıyla kaza haline getirilmiştir. Şimdiki kaza merkezi olan kasaba, evvelce Arapça İrtah ve Ifnir adı verilen iki mevki civarında kuruldu. 20. yy başında kasabaya bir süre Değirmenkaşı adı verildi. SN
■ © 11.06.1765 Sadır olan emr-i ali mucibince Amik ovasında bulunan Reyhanlı Aşireti Rakka'ya nakil edilirken Ayıntab civarında dağılarak ve Bahadırlı ve Kızık ve Helalli ve Kabaklı ve Okçulu ve Rişvan aşayirinden Mendelli aşiretleri ile karışarak perakende oldukları cihetle... deyar heyran
■ Reyhanlı'da geçmişte 13 olan Türkmen köyü sayısı bugün bir kaç köyü anca bulur, zira Türkmenlerin büyük çoğunluğu topraklarını çevre köylerdeki zengin ve kalabalık Arap aşiretlerine satmıştır. Halen şehir merkezinde büyük bir Türkmen nüfus bulunmakla beraber Araplar ve Çerkesler dışında bir kaç ailesi yerli olan Kürtler de yaşamaktadır. metonio
■  Reyhanlı Türkmenlerinin yaşadığı topraklar üzerinde dağılmış birçok kalıntı olduğunu söyleyen gezgin, bunları teker teker sayar. Yörede yer alan bu sayısız kalıntılarla dolu harabelerin, Türkmenlerin ve Kürtlerin aklını gizli hazine fikirleriyle doldurduğunu dile getirir ancak bu konudaki kendi duygularını gizler. Halep'te, gezdiği yerlerdeki kaya örneklerini kırmak amacıyla, küçük bir çekiç aldığını ancak Türkmenlerin bu aletin altın aramak için kullanılmadığı konusunda ikna olmadıklarını belirtir. Birkaç Türkmen, gezgine kendileri adına bir gün çalışma yapması için baskı yaparlar ancak gezgin onları çekicin şifalı otlar temin etmesine yardımcı alet olduğu konusunda ikna etmeye çalışır ki burada da doğru ve tutarlı bir davranış sergilemez (Burckhardt 1822: 647). ************************* SON *************************** Sonuç itibari ile Halep ve Boz-Ulus Türkmenlerinden oluşan ve Dulkadirli Beyliğine tabi gruplarının bir araya gelerek oluşturdukları Reyhanlı isimli Aşiret, yaklaşık 3.000 çadırdan oluşmaktaydı. Bunlar zorladıkları zaman 3.000 piyade, 3.000 süvari savaşçı çıkartabilecek bir güce sahipti. Devlete karşı baş gösteren birçok isyanın bastırılmasında, önemli roller üstlenmişlerdi. Yarı konar-göçer bir hayat yaşarlardı. Kışları Halep ve Amik havalisinde, yazları ise Binboğa ve Uzunyayla havalisinde geçirirlerdi. Aşiret Kanuni Sultan Süleyman döneminden başlayarak, günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. En parlak dönemleri 19.asrın başlarında, Boybeyi Mursaloğlu Haydar Ağa zamanında yaşanmıştır. Son olarak 1865 tarihinde, tüm güneydoğu Anadolu’yu ıslah etmek için gönderilen Fırka-i İslahiye Ordusu tarafından kışlak bölgelerine iskan edilip, Reyhanlı’nın tüm cemaatlerine, arazi taksim edilmiştir. İşte o tarihten sonra Aşiretin ismine izafeten kurulan nahiyeye de Reyhaniye adı verilmiş olup, esasen Aşiretin adı olan Reyhanlı ismi de, zamanla unutulmuştur. Aşiret halkı Cumhuriyete geçiş döneminde de önemli misyonlar üstlenmiş, Fransız Mandasına Sömürgesine karşı Kuva-i Milliye hareketini başlatmıştır. Reyhanlı Aşireti Boybeyi Mursaloğlu Mustafa Şevki Paşa’nın en küçük oğlu Mürselzade Tayfur Ata Bey, kurulan HATAY DEVLETİ’NİN ilk ve tek Cumhurbaşkanı olmuştur. Esasen Mursaloğlu olan Tayfur Bey’e SÖKMEN soyismi de, Hatay’ı düşman elinden “Söküp” alması sebebiyle, ATATÜRK tarafından yadigar olarak verilmiştir. Reyhanlı Aşiretinin halkı günümüzde Amik Ovasında ziraatla meşgul olup, civar ilçelerde de yaşamaktadırlar. H.ÇİRKİN Naklen, Mehmet AK - Aralık 2019 Antepli
  Akyayla mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖 Kirmittepe
1918h 📖 Tell Kırmid [ Ar ]
Türkmen (Reyhanlı ) yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Bahadırlı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Davutpaşa mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Davutpaşa
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Davutpaşahöyüğü adıyla da tanınır. 1940 itibariyle Muratlı, Kuzeyme, Bolana, Boranayaz, Mollahalil, Tezaylı adlı bağlı birimleri vardı. SN
■ Reyhanlı aşiretinin Bahadırlı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Kavalcık mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 Karan
1920h 📖 Harran
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Harran köyünün asıl yerleşim merkezi Suriye'de kalmıştır. Kavalcık eski Harran köyünün bir mahallesidir. SN
  Güverada mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Kefer ˁAda [ Ar/Sür "? köyü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Karş. Süryanice ˁadah `yağma, ganimet`. Arapça aˁdâ `düşman` anlamlı değildir. SN
  Çakıryiğit mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Muğurşems
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Yassıkonak mah Davutpaşa - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Bélan [ Ar/Tr bêlan "tepe düzü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  FevziPaşa mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Kefer ˁAda [ Ar/Sür ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Cilvegözü mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 İbrahimpaşa
Eski adı: ˁAyndelfi? [ Ar ˁayn Delfi "Delfi (?) çeşmesi" ]
■ Suriye sınır kapısı bu köy yakınındadır. SN
  Bükülmez mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Birniyes
1918h 📖 Burniyaz
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Alakuzu mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖 Tiyazlı
F1935 📖 Kafr Tizaya
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Oğulpınar mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 Dizin
F1935 📖 Tizin
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Kuşaklı mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Sansarin
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km