Reyhanlı'da 41 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kumtepe mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 -
  Kurtuluş mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 -
  Karacanlık mah - Reyhanlı - Hatay
Eski adı: -
  Tayinat mv - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Ta'yinat
■ Höyükte MÖ 8. ve 9. yy'lara ait bir Demir Çağı yerleşimi ortaya çıkarılmıştır. Höyük üzerinde bulunan Tayinat köyü kazı çalışmaları nedeniyle boşaltılmıştır. SN
  Atşana mv - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 Atşana
F1935 📖 Tell Aççana [ Ar tell ˁatşan عطشان "susuz höyük" ]
H-1340 📖 Alaxtum | Alalax
Nusayri (Arap Alevi) yerleşimi
■ Aççana Höyüğü'nde MÖ 2. binyılda önemli bir bölgesel güç olan ve daha sonra Hititlere boyun eğen Alalax krallığına ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. SN
  Varışlı mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 K. Vazvaza
1920h 📖 Tell Ekrad
■ Sınır bölgesindeki Ateşana, Salmanılgını, Büyük ve Küçük Vazvaza, Hürriyetünseren yerleşimlerinin birleştirilmesiyle 1940'ta oluşturulmuş köydür. SN
  Canbolat mah Kurtuluş - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Canbolat
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Tayfursökmen mah - Reyhanlı - Hatay
1970 📖 Horlak
1920h 📖 Vazvaza
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Kısmen Horlak ve Tayinat köylerini kapsayacak şekilde yeni kurulmuş yerleşimdir. Hatay'da Türkiye yanlısı hareketin önderlerinden ve bağımsız Hatay cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in adı verilmiştir. SN
■ Cumhuriyetin ilk yıllarında 405 hane Türk göçü alarak kurulmuştur metonio
  Suluköy mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Kürd Tevekelli
  Karasüleymanlı mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 Acarköy Karasüleymanlı
  Cumhuriyet mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Alkani
■ Eski köyün güneyinde Fransız yönetimi döneminde Ermeni mülteciler için kurulan yerleşim bulunur. SN
  Amik ova - Reyhanlı - Hatay
A870 📖 El-Aˁmîq (göl) [ Ar "dip, çukur" ]
■ Amik Gölü tamamen kurutulmuş ve arazisi tarıma açılmıştır. SN
  Konuk mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Sıçanlı
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Uzunkavak mah - Reyhanlı - Hatay
Eski adı: İslamköy
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Karahöyük mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Karahöyük
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Kuletepe mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Behlile
  Paşaköy mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Kocaköy | Başköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Paşahöyük mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Paşahöyük
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Başarslan mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Hamda
1920h 📖 Hamsa
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Göktepe mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Tell Kilis [ Ar/Sür ]
1918h 📖 Göktepe
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Azizefendi Kodağı, Aliefendi Kodağı, Adalet ve Keleş adlı bağlı birimleri vardır. ■ Hatay'daki yer adları 1. Dünya Savaşı sürerken Türkçeleştirilmiş, ancak mütarekeden sonra kısmen aslına dönmüş görünüyor. SN
  Ahmetbeyli mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖 AcerköyAhmetbey
1918h 📖 Acarköy
Türkmen (Reyhanlı ) yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Bahadırlı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Üçtepe mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖 Aptal Höyüğü
1918h 📖 Üçtepe | Abdal Höyüğü
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Tellgazi-i Mürselefendi, Tellgazi-i Mahmudbey ve Tellgazi-i Hatun adlı üç höyüktür. SN
  Gazimürseltepesi mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Tell Gazimürselefendi [ Ar "GME höyüğü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Yeşilova mah - Reyhanlı - Hatay
Eski adı: Tell Abdal [ Ar ]
■ Fransız yönetimi altında 1930'larda Ermeni mültecilerin iskanı için planlı olarak kurulmuş bir yerleşimdir. SN
  Bayır mah Reyhanlı - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 ˁIfnir / Efnir [ Ar elf nîr? "bin çift" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yenişehir mah - Reyhanlı - Hatay
hl 📖 Birke [ Ar "havuz, gölcük" ]
1920h 📖 Yenişehir
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Reyhanlı ilçe - Reyhanlı - Hatay
1500~ 📖 İrtah [ Ar "konak, istirahat yeri" ]
1765z 📖 Reyhanlı (aş.)
1918h 📖 Reyhaniye | Değirmenkaşı (idari bölge)
■ Antakya havalisinde göçebe olarak yaşayan Reyhanlı Türkmen aşireti 1840'larda bugünkü Reyhanlı ilçesi dahilinde iskân edilmiş ve aşiretin oturduğu bölge Reyhaniyye adıyla kaza haline getirilmiştir. Şimdiki kaza merkezi olan kasaba, evvelce Arapça İrtah ve Ifnir adı verilen iki mevki civarında kuruldu. 20. yy başında kasabaya bir süre Değirmenkaşı adı verildi. SN
■ © 11.06.1765 Sadır olan emr-i ali mucibince Amik ovasında bulunan Reyhanlı Aşireti Rakka'ya nakil edilirken Ayıntab civarında dağılarak ve Bahadırlı ve Kızık ve Helalli ve Kabaklı ve Okçulu ve Rişvan aşayirinden Mendelli aşiretleri ile karışarak perakende oldukları cihetle... deyar heyran
■ Reyhanlı'da geçmişte 13 olan Türkmen köyü sayısı bugün bir kaç köyü anca bulur, zira Türkmenlerin büyük çoğunluğu topraklarını çevre köylerdeki zengin ve kalabalık Arap aşiretlerine satmıştır. Halen şehir merkezinde büyük bir Türkmen nüfus bulunmakla beraber Araplar ve Çerkesler dışında bir kaç ailesi yerli olan Kürtler de yaşamaktadır. metonio
  Akyayla mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖 Kirmittepe
1918h 📖 Tell Kırmid [ Ar ]
Türkmen (Reyhanlı ) yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Bahadırlı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Davutpaşa mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Davutpaşa
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Davutpaşahöyüğü adıyla da tanınır. 1940 itibariyle Muratlı, Kuzeyme, Bolana, Boranayaz, Mollahalil, Tezaylı adlı bağlı birimleri vardı. SN
■ Reyhanlı aşiretinin Bahadırlı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Kavalcık mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 Karan
1920h 📖 Harran
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Harran köyünün asıl yerleşim merkezi Suriye'de kalmıştır. Kavalcık eski Harran köyünün bir mahallesidir. SN
  Güverada mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 Kefer ˁAda [ Ar/Sür "? köyü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
■ Karş. Süryanice ˁadah `yağma, ganimet`. Arapça aˁdâ `düşman` anlamlı değildir. SN
  Çakıryiğit mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖 Muğurşems
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Yassıkonak mah Davutpaşa - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Bélan [ Ar/Tr bêlan "tepe düzü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  FevziPaşa mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Kefer ˁAda [ Ar/Sür ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Bükülmez mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Birniyes
1918h 📖 Burniyaz
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Alakuzu mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖 Tiyazlı
F1935 📖 Kafr Tizaya
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Oğulpınar mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖 Dizin
F1935 📖 Tizin
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.
  Cilvegözü mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖 İbrahimpaşa
Eski adı: ˁAyndelfi? [ Ar ˁayn Delfi "Delfi (?) çeşmesi" ]
■ Suriye sınır kapısı bu köy yakınındadır. SN
  Kuşaklı mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖 Sansarin
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km