Refahiye'de 123 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Gemecik köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1873d: Gemecik
Kürd yerleşimi
■ © 02.12.1873 Erzincan dahilindeki Gercanis kazasına tabi Gemecik karyesinde ... deyar heyran
  Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
■ Ermenilerden ya da Rumlar’dan kalma kilise vardır. Ali
  Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928k: Şorak [ Kürd/Tr şorak "tuzluca" ]
Alevi yerleşimi
  Konakköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928k: Kocu/Koci [ Kürd koçî "göçlü" ]
  Güzle köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928k: İvik
Alevi yerleşimi
  Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928k: Zohrab [ Erm zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Pehlevice (Orta Farsça) Zohrab sözcüğü Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
  Güventepe köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928k: Bazgo [ Kürd bazgeh "doğanyeri" ]
  Koçkaya köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928k: Mezreixan [ Kürd mezraxan "han mezrası" ]
  Gümüşakar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928k: Es. Koçgiri [ Kürd koçgiri "göçebeler" ]
1516: Koçgiri
■ Koçgiri, 16. yy'da Yavuz Selim'in Kürt-Alevi kıyımından sonra Dersim'den koparak bu bölgede göçebe yaşantısına başlayan topluluklara verilen genel addır. yalcin
■ Koçgiri, Osmanlıca yazılışı qoçgîrî قوچگیری, Kürtçe ve Zazaca telaffuz Qoçgîrî, Qoçgiriye, muhtmelen Osmanlılar tarafından verilmiş Türkçe-Farsça kökenli bir isimdir. Koç قوچ, Türkçe "koç" sözcüğüne dayanırken, -gîrî گیری Farsçada üretken bir sonektir. -gîr, giriftan گرفتن "almak" fiilinin şimdiki zaman köküdür. asmen
  Aşut köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928k: Aşod [ Erm aşod ]
  Yeniyurt köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1946k: Gâvuryurdu
1928k: Eskikonak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sıralı köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1928k: Cibolar [ Kürd cibkî/cibkan/cibran "yaylalı (aş.)" ]
  Altköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928k: Altkendi
■ © 30.09.1723 ... Gercanis Kazası'nın Dikenli Nahiyesi'e tabi Akkendi karyesi ... deyar heyran
  Arpayazı köy - Refahiye - Erzincan
Kr: Bekan [ Kürd "Bekirler" ]
  Günyüzü köy - Refahiye - Erzincan
1928k: Başgercanis [ Erm ]
■ Gercanis bölge/kaza adı olup 4. yy'da Yun Garsanis/Carsanissa adıyla kaydedilmiştir. 17. yy'da kurulan bu köy 1870'li yıllara kadar Gercanis nahiye ve kaza merkezi idi. SN
  Kürelik köy - Refahiye - Erzincan
1928k: Kürelik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 93 Harbi neticesinde Vartolu Alevi Kürtler iskân edilmislerdir. Manav
  Çamdibi köy - Refahiye - Erzincan
1928k: Belensor [ Kürd pelênsor ]
  Hacıköy köy - Refahiye - Erzincan
1848d: Hacıköy
■ © 09.03.1848 Kemah'ın Gercanis nahiyesine tabi Hacıköy halkı ... deyar heyran
  Damlaca köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1928k: Buğdaçur [ Erm bğdorçur "bulanıksu" ]
  Refahiye ilçe - Refahiye - Erzincan
1891c: Refahiye
E1900: Garcıgank/Garcgans (idari bölge) [ Erm Garcgank ]
1522t: Gercanis (idari bölge)
■ Eski Gercanis ilçe merkezi Günyüzü köyünde iken 1872'de bugünkü yerde yeni kasaba kuruldu. SN
■ Refahiye ilçesinde 79 yerleşim Sünni-Türk, 36 yerleşim Koçgirili, 11 yerleşim Alevi-Türk, 4 yerleşim Varto-Dersim göçmenidir, 2 yerleşim ise Sünni-Türk (çoğunluk)/Koçgiri (azınlık) karışıktır. metonio
  Sağlık köy - Refahiye - Erzincan
1715d: Kürdler
■ © 05.01.1715 Erzurum Sancağı'nın Gercanis Nahiyesi'ne tabi Kürtler karyesi ... deyar heyran
■ Sağlık Köyü. Refahiye İlçesine Bağlı Türk Yerleşimidir. Çaldıran Savaşı'na köyden 40'a yakın asker katılmıştır. Köyün kurucusu küt(topal) bir kişi olduğundan halk arasında küt ismi zamanla kürte dönüşmüş ve kürt köyü olarak ünlenmiştir. Esasen köy Türkmenlerden oluşur. alperen
  Onurlu köy - Refahiye - Erzincan
Eski adı: Hanperi [ Kürd xanberî "hanönü" ]
  Dolaylı köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1860bs, 1928k: Mendelohi/Mendolas
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Erecek köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1928k: Mank [ Erm mank' ]
  Olgunlar köy - Refahiye - Erzincan
1928k: Sipdiğin [ Erm surp digin "Azize Hanım" ]
■ Ermenice adı Azize Hripsime ve Gayane'ye adanmış kilise ve ziyaretgâhtan ötürü verilmiştir. Aynı isimli bir yer Van Çatak ilçesinde mevcuttur. SN
  Akçiğdem köy - Refahiye - Erzincan
1928k: Horum
E1901: Hromakrag [ Erm "Rum çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bölüktepe köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1928k: Gelbulas
1522t: Gelbulas
■ Gelbulas için Ankara Kalecik Değirmenkaya maddesine bakınız. SN
  Ulucak köy - Refahiye - Erzincan
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ © 09.05.1820 ... Gercanis kazasına tabi Ekrek karyesi ... deyar heyran
  Perçem köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
Eski adı: Perçem [ Kürd berçem "dereönü" ]
  Doğandere köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1928k: Esirkağ
■ Bir dönem Cengerli bucak merkezi idi. Asıl Cengerli köyü 5 km kuzeydoğudadır. SN
  Sarıkoç köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1928k: Bahasor/Pahsor [ Erm bağtsor? "soğukdere" ]
■ © 04.10.1858 Gercanis'in Bağsor karyesinden ... deyar heyran
  Kırantepe köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1928k: Vanik [ Erm vank "manastır" ]
  Teknecik köy - Refahiye - Erzincan
1928k: Xanzar [ Erm xandzar "yanık" veya "odun kömürü ocağı" ]
  Cengerli köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1849d: Cengerli
■ © 12.06.1849 Gercanis kazasının Dalekderesi nahiyesinin Cengerli karyesindeki ... deyar heyran
  Çatak köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1860bs: Çatak
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1928k: Xaraba
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kırkbulak köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
E1900~: Hor'opul [ Erm "çukurviran?" ]
1522t, 1928k: Xoropil/Xoropul
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yazıgediği köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1928k: Posanıs
1522t: Pusans/Posans [ Erm posants "çukurgedik" ]
  Mendemeçukuru köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1860bs: Mendeme
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1933'te heyelan nedeniyle eski Mendeme köyü Sarıtaş Harmanyeri mevkiine nakledilmiştir. SN
  Yurtbaşı köy - Refahiye - Erzincan
1928k: Melikşerif [ Tr ]
1849d: Erzinsi/Ezirins [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ `Çok eski bir yerleşim yeri olan köyün Türklerin Anadolu'ya gelmelerinden önce adının Eziris olduğu söylenmektedir.` (www.melikserif.tr.gg) SN
■ © 03.05.1849 Harput Sancağı'na bağlı Gercanis Kazası'nın Erzinsi karyesi Ermeni ahalisinin ..... deyar heyran
  Kazören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1928k: Kaziviran [ Kürd/Tr "kadı harabesi" ]
■ Kürdce: Qazîwêran yalcin
  Alaçayır köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1928k: Conur/Conor [ Erm conor "çavdarlı" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km