Refahiye'de 124 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Gemecik köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1873z 📖 Gemecik aş. + yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ © 02.12.1873 Erzincan dahilindeki Gercanis kazasına tabi Gemecik karyesinde ... deyar heyran
  Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kadıköy
1642 1642Kadıviran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerden kalma sağlam durumda kilise vardır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Orçol nahiyesine bağlı olan köyde 3 hane Müslüman ve 14 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır. MSO
  Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Şorak [ Kr/Tr "tuzluca" ]
1916h 📖 Çorak
Alevi yerleşimi
  Topağaç köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 Silir
  Yıldızören köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Köst aş. + yk.
  Salur köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Salur / Salor [ Tr "aş." ]
  Çıragediği köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Çıragediği
  Kandil köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kandil
  Aslanyusuf köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1968 📖 Oğlanyusuf
  Sarıbayır köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖 Yakupşeyx [ Kr/Tr ]
  Konakköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Koçi [ Kr koçî "göçer" ]
  Güzle köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Divik / İvik
Alevi yerleşimi
  Tülü köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Tülü [ Tr "tüylü, deve" ]
  Kalkancı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Kalxancı
  Sarhan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Sarhan
  Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1840z 📖 Zohrab [ Erm zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Pehlevice (Orta Farsça) Zohrab sözcüğü Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
  Bostandere köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Çeğmurt / Çekmurt [ Erm ]
  Karasu köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Karasu
  Resuller köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Resuller
  Saip köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Saip
  Yazı köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Yazı
  Kayı köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
  Akarsu köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1865h 1916h 📖 📖 Alakilise
  Madendere köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Maden aş. + yk.
  Yaylapınar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kavata
  Ortagöze köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 📖 Badrik / Badırık
1916h 📖 Badrıx
  Tuzlakonağı mah Ortagöze - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Tuzlakonağı
  Maksitmor köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Masmor
  Güventepe köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Bazko [ Kr "doğancık" ]
  Kırıktaş köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Kırıktaş
  Koçkaya köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖 Mezreixan [ Kr mezrê xan "han mezrası" ]
  Çavuş köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Çavuş
  Kanlıtaş köy - Refahiye - Erzincan
1926h 📖 Kanlıtaş
  Biçer köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Biçer
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Gümüşakar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖 Eski Koçgiri
1518t 1916h 📖 📖 Koçgiri [ Kr "göçebe" ]
■ Koçgiri 16. yy'da Aleviliğin bastırılmasından sonra Dersim yöresinde göçebe yaşantısına başlayan topluluklara verilen genel addır. Sonradan Koçgiri adını alan Sivas Zara ilçesi halkının buradan göçtüğü kabul edilir. SN
■ Koçgiri, Osmanlıca yazılışı qoçgîrî قوچگیری, Kürtçe ve Zazaca telaffuz Qoçgîrî, Qoçgiriye, muhtmelen Osmanlılar tarafından verilmiş Türkçe-Farsça kökenli bir isimdir. Koç قوچ, Türkçe "koç" sözcüğüne dayanırken, -gîrî گیری Farsçada üretken bir sonektir. -gîr, giriftan گرفتن "almak" fiilinin şimdiki zaman köküdür. asmen
■ Kürt Alevi (Koçgiri) yerleşimi Mehmet Ali
  Kuzuluk köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Kuzuluk
  Çiçekali köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Çiçekali
  Aşut köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Aşot [ Erm "öz." ]
  Ardıçlı köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Meketme
1522t 📖 Meketne
  Halitler köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Xalidler
  Yeniyurt köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1946 📖 Gâvuryurdu
1928 📖 Eskikonak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sıralı köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Cibolar [ Kr "Cebrailler" ]
  Altköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Altköy
1723z 📖 Akkendi
■ © 30.09.1723 ... Gercanis Kazası'nın Dikenli Nahiyesi'e tabi Akkendi karyesi ... deyar heyran
  Diyarlar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Diyarlar
  Diştaş köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Diştaş
  Kabuller köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kabolar
  Akbağ köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖 Gezge [ Kr "ılgın veya ısırgan yeri? " ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Arpayazı köy - Refahiye - Erzincan
K 📖 Bekan [ Kr "beyler" ]
1928 📖 Bekolar / Pekolar
  Pınaryolu köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Divir
  Yukarıyeni köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Yeniköy
  Günyüzü köy - Refahiye - Erzincan
1928 📖 Baş Gercanis [ Erm ]
■ Sivas-Erzurum hattında önemli bir durak olan Gercanis'in eski yerleşim merkezi idi. İlçe 19. yy'da şimdiki Refahiye yerleşimine taşındı. SN
  Kürelik köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Kurelik [ Kr "Ali oğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 93 Harbi neticesinde Vartolu Alevi Kürtler iskân edilmislerdir. Manav
  Çamdibi köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Belansor
  Hacıköy köy - Refahiye - Erzincan
1848z 📖 Hacıköy
■ © 09.03.1848 Kemah'ın Gercanis nahiyesine tabi Hacıköy halkı ... deyar heyran
  Yuvadağı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 İspirik
1522t 📖 İspirke
  Damlaca köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Bığdaçur [ Erm bğdor çur "bulanık su" ]
  Gülensu köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
K 📖 Hîştan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Hiştolar
  Refahiye ilçe - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Refahiye | Gercanis
1522t 📖 Gercanis (başka yer)
Y180 📖 Garsanis / Karsanissa (başka yer)
E1902 📖 Garcıgank gen. Garcgants (idari bölge) [ Erm ]
■ İlçe merkezi daha önce Günyüzü (Başgercanis) köyünde iken 1872'de bugünkü yerde muhacir yerleşkesi kuruldu. SN
■ Refahiye ilçesinde 79 yerleşim Sünni-Türk, 36 yerleşim Koçgirili, 11 yerleşim Alevi-Türk, 4 yerleşim Varto-Dersim göçmenidir, 2 yerleşim ise Sünni-Türk (çoğunluk)/Koçgiri (azınlık) karışıktır. metonio
  Sağlık köy - Refahiye - Erzincan
1715z 📖 Kürdler
■ Adı Kürt olduğu halde bilinen en eski tarihten beri Türk yerleşimi görünür. SN
■ © 05.01.1715 Erzurum Sancağı'nın Gercanis Nahiyesi'ne tabi Kürtler karyesi ... deyar heyran
  Çat köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Çat
  Üçören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Üçören
  Onurlu köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Xanperi [ Kr xanberî "han önü" ]
  Derebaşı köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Derebaşı
  Avşarözü köy - Refahiye - Erzincan
1928 📖 Hüseyinşeyx [ Kr/Tr ]
  Aşağısütlü köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1946 📖 Gölüksür aş.
1928 📖 Kölüksür aş.
  Dolaylı köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Mendolas aş. + yk.
Y1860 : Mondolas
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Babaarslan köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Amadun [ Erm ]
  Erecek köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Mank [ Erm "örgülü" ]
  Alanpınar köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Ofuz
  Şahverdi köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Şahverdi
  Olgunlar köy - Refahiye - Erzincan
1928 📖 Sipdiğin [ Erm surp digin "Azize Hanım" ]
■ Ermenice adı Azize Hripsime ve Gayane'ye adanmış kilise ve ziyaretgâhtan ötürü verilmiştir. Aynı isimli bir yer Van Çatak ilçesinde mevcuttur. SN
  Keçegöz köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Keçegöz
  Akçiğdem köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Horom [ Erm hrom "Rum (köyü)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bölüktepe köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 Gelbulas
■ Gelbulas için Ankara Kalecik Değirmenkaya maddesine bakınız. SN
  Dikke mz - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 📖 Dikke
  Ulucak köy - Refahiye - Erzincan
E1901 📖 Hromakrag [ Erm "Rum çiftlik" ]
1820z 📖 Ekrek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ © 09.05.1820 ... Gercanis kazasına tabi Ekrek karyesi ... deyar heyran
  Aydıncık köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Xacil | Xacir
1522t 📖 Xacir
  Perçem köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Perçem [ Kr berçem "dereönü" ]
  Çatalçam köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Zövker
  Mülk köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 📖 Mülk
  Doğandere köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Eşirgâh
1642 1642Yarımkilise | Karsan
■ Bir dönem Cengerli bucak merkezi olduğu için bu isim de kullanılır. Asıl Cengerli köyü 5 km kuzeydoğudadır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 5 hane Müslüman ve 4 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır MSO
  Gökseki köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Gökseki
■  17. Yüzyılda Orçol nahiyesine bağlıdır. 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 7 hane Müslüman ve 9 hane Gayri Müslüman beraber yaşamaktadır MSO
  Kırantepe köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Vank [ Erm "manastır" ]
  Teknecik köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Xanzar [ Erm xandzar "yanık? odun kömürü ocağı?" ]
  Sarıkoç köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1858z 📖 Bağsor [ Erm bağtsor "soğukdere" ]
■ © 04.10.1858 Gercanis'in Bağsor karyesinden ... deyar heyran
  Cengerli köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1849z 📖 Cengerli
■ © 12.06.1849 Gercanis kazasının Dalekderesi nahiyesinin Cengerli karyesindeki ... deyar heyran
  Kersen köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kersen [ Erm karasun? "kırklar" ]
  Çatak köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1860 📖 Çatak
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Alacaatlı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Alacaatlı [ Tr "öz." ]
  Mendemebaşı köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Mendemebaşı
  Ören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Xaraba
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kırkbulak köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
E1900~a 📖 Horopul [ Erm "çukurviran?" ]
1522t 📖 Xoropil / Xoropul
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yazıgediği köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1928 📖 Posanis
1522t 📖 Pusans / Posans [ Erm posants "çukurgedik" ]
  Mendemeçukuru köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Mendeme Ortası
1860 📖 Mendeme
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1933'te heyelan nedeniyle eski Mendeme köyü Sarıtaş Harmanyeri mevkiine nakledilmiştir. SN
  Uludere köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
K 📖 Alan / Alikan [ Kr "aş." ]
1916h 📖 Allolar
  Yurtbaşı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 Melikşerif
1665 1849z 📖 📖 Erzinsi [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ © 03.05.1849 Harput Sancağı'na bağlı Gercanis Kazası'nın Erzinsi karyesi Ermeni ahalisinin ..... deyar heyran
  Çukuryazı köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1928 📖 Mahmer
  Kazören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1928 📖 Kaziviran [ Kr/Tr "kadı harabesi" ]
■ Kürdce: Qazîwêran yalcin
  Alaçayır köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1928 📖 Conur / Conor [ Erm conor "çavdarlı" ]
  Baştosun köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 Kâlur


Grafik harita göster     haritada ara : km