haritada ara :   km  
Refahiye'de 125 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Gemecik köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1873z 📖: Gemecik aş. + yk.
Alevi-Kürt/Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ © 02.12.1873 Erzincan dahilindeki Gercanis kazasına tabi Gemecik karyesinde ... deyar heyran
Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kadıköy
1642 1642Kadıviran
1522t 📖: Kadı-kendi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermenilerden kalma sağlam durumda kilise vardır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Orçol nahiyesine bağlı olan köyde 3 hane Müslüman ve 14 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır.
Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 📖: Şorak [ Kr/Tr "tuzluca" ]
1916h 📖: Çorak
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Topağaç köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Silir
Salur köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Salur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Salur bir Oğuz aşireti adıdır. Salor Ermenice `Erikli` anlamına gelir. Eski yazıda ikisini ayırt etmek imkansızdır. SN
Çıragediği köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Çıragediği [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Kandil köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kandil
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Aslanyusuf köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1968 📖Oğlanyusuf [ Tr ]
Konakköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Koçi [ Kr koçî "göçer" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tülü köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Tülü [ Tr "tüylü, deve" ]
Kalkancı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Kalxancı
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1840z 📖: Zohrab/Zührab [ Erm zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Pehlevice (Orta Farsça) Zohrab sözcüğü Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
Karasu köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Karesi/Karasu
Saip köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Şayib/Saib
Yazı köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Yazı-viran [ Tr ]
Kayı köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Kayı [ Tr "aş." ]
Akarsu köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Alakilise [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Cumhuriyet döneminde Akarsu bucağı adıyla anılan idari birim (Refahiye'nin batı kesimi) 16. yy kayıtlarında Degrensor nahiyesi olarak geçer. SN
Madendere köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Maden aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Yaylapınar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kavata
Sünni Türk yerleşimi
Ortagöze köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 📖: Badrik / Badırık
1522t 1916h 📖Badrıx
Tuzlakonağı mah Ortagöze - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Tuzlakonağı [ Tr ]
Maksitmor mah - Refahiye - Erzincan
1522t 📖: Maksut-moru
Güventepe köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Bazko [ Kr "doğancık" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
Kırıktaş köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Kırıktaş
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Koçkaya köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖: Mezreixan [ Kr mezrê xan "han mezrası" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Çavuş köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Çavuş [ Tr ]
Biçer köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Biçer [ Tr ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Gümüşakar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖: Eski Koçgiri
1518t 1916h 📖Koçgiri [ Kr "göçebe" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Koçgiri 16. yy'da Aleviliğin bastırılmasından sonra Dersim yöresinde göçebe yaşantısına başlayan topluluklara verilen genel addır. Sonradan Koçgiri adını alan Sivas Zara ilçesi halkının buradan göçtüğü kabul edilir. SN
■ Koçgiri, Osmanlıca yazılışı qoçgîrî قوچگیری, Kürtçe ve Zazaca telaffuz Qoçgîrî, Qoçgiriye, muhtmelen Osmanlılar tarafından verilmiş Türkçe-Farsça kökenli bir isimdir. Koç قوچ, Türkçe "koç" sözcüğüne dayanırken, -gîrî گیری Farsçada üretken bir sonektir. -gîr, giriftan گرفتن "almak" fiilinin şimdiki zaman köküdür. asmen
Kuzuluk köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Kuzuluk [ Tr ]
Aşut köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Aşud/Aşut
Ardıçlı köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Meketme
1522t 📖: Meketne
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
Halitler köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Xalidler [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yeniyurt köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1946 📖: Gâvuryurdu [ Tr ]
1928 📖: Eskikonak [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sıralı köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Cibolar [ Tr "Cebrailler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Altköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Altköy
1522t 1723z 📖Altkendi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 30.09.1723 ... Gercanis Kazası'nın Dikenli Nahiyesi'e tabi Akkendi karyesi ... deyar heyran
Diyarlar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Diyarlar [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Halkı Resullar köyünden gelmiştir. Cihad Gümüs
Diştaş köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Diştaş
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Halkı Kiğı kökenlidir. Cihad Gümüs
Akbağ köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Gezge [ Kr "ılgın veya ısırgan yeri? " ]
Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Arpayazı köy - Refahiye - Erzincan
K 📖: Bekan [ Kr "beyler" ]
1928 📖: Bekolar / Pekolar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Halkı İmranlı Mıstolar köyünden göçmüştür. Cihad Gümüs
Pınaryolu köy - Refahiye - Erzincan
1522t 1916h 📖Divir
Yukarıyeni köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Yeniköy [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Günyüzü köy - Refahiye - Erzincan
1928 📖: Başgercanis [ Erm ]
1522t 📖: Gercanis
■ Sivas-Erzurum hattında önemli bir durak olan Gercanis nahiyesinin eski merkezi idi. Kasaba 1870 yılı dolayında şimdiki Refahiye yerleşimine taşındı. SN
Kürelik köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Kurelik [ Kr "Ali oğulları" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 93 Harbi neticesinde Vartolu Alevi Kürtler iskân edilmislerdir. Manav
Çamdibi köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Belansor
1522t 📖: Bilesor(dum)?
Hacıköy köy - Refahiye - Erzincan
1848z 📖: Hacıköy
1522t 📖: Hacıkendi [ Tr ]
■ © 09.03.1848 Kemah'ın Gercanis nahiyesine tabi Hacıköy halkı ... deyar heyran
Yuvadağı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: İspirik
1522t 📖: İspirke
Damlaca köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Bığdaçur/Bığdeçur [ Erm bğdor çur "bulanık su" ]
Gülensu köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
K 📖: Hîştan [ Kr "aş." ]
1928 📖: Hiştolar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Refahiye ilçe - Refahiye - Erzincan
1872y 1916h : Refahiye | Gercanis
1522t 📖: Gercanis (başka yer)
Y180 📖: Garsanis / Karsanissa (başka yer) [ Erm ]
E1902 📖: Garcıgank gen. Garcıgants (idari bölge)
■ İlçe merkezi daha önce Günyüzü (Başgercanis) köyünde iken 1872'de bugünkü yerde muhacir yerleşkesi kuruldu. Aynı yıl kasabaya Refahiye adı verildi ise de idari birim adı Cumhuriyet dönemine dek Gercanis olarak kullanıldı. SN
■ Refahiye ilçesinde 79 yerleşim Sünni-Türk, 36 yerleşim Koçgirili, 11 yerleşim Alevi-Türk, 4 yerleşim Varto-Dersim göçmenidir, 2 yerleşim ise Sünni-Türk (çoğunluk)/Koçgiri (azınlık) karışıktır. metonio
Sağlık köy - Refahiye - Erzincan
1522t 1715z 📖Kürdler
■ Adı Kürtler olduğu halde en az 18. yy'dan beri Türk yerleşimi görünür. SN
■ © 05.01.1715 Erzurum Sancağı'nın Gercanis Nahiyesi'ne tabi Kürtler karyesi ... deyar heyran
Çat köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Çat [ Tr ]
Onurlu köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Xanperi [ Kr xanberî "han önü" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Derebaşı köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Derebaşı [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
Avşarözü köy - Refahiye - Erzincan
1522t 1928 📖Hüseyinşeyh [ Tr ]
Aşağısütlü köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 1946 📖Gölüksir/Kölüksür
■ 1522 tarihli tahrirde Gölüksir-i Büzürg, Gölüksir-iEvsat ve Gölüksir-iKüçük olmak üzere üç köydür. SN
Dolaylı köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Mendolas aş. + yk.
1522t Y1860 📖Mondolos/Mondolas
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Şimdi Sünni Türk yerleşimi. 19. yy daha evvelki Rum köyünün yakınına Alucra’dan yeni nüfus geldi. Cihad Gümüs
Babaarslan köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Amadun [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Erecek köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 1946 📖Mank [ Erm ]
Alanpınar köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Ofuz
Şahverdi köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Şahverdi [ Tr ]
Olgunlar köy - Refahiye - Erzincan
1522t 1928 📖Siptigin/Sipdiğin [ Erm surp digin "Azize Hanım" ]
■ Ermenice adı Azize Hripsime ve Gayane'ye adanmış kilise ve ziyaretgâhtan ötürü verilmiştir. Aynı isimli bir yer Van Çatak ilçesinde mevcuttur. SN
Keçegöz köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Keçegöz/Kiçegöz
Akçiğdem köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Horom
E1900~ E1900~Horopul [ Erm "Hor? viran" ]
1522t 📖: Horum-viran [ Erm hrom? "Rum" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 93 Harbinden sonra Torul’dan ve kısmen Şavşat’tan yeni halk gelmiştir. Cihad Gümüs
Bölüktepe köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Gelbulas
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ Gelbulas için Ankara Kalecik Değirmenkaya maddesine bakınız. SN
Ulucak köy - Refahiye - Erzincan
E1901 📖: Hromakrag [ Erm "Rum çiftlik" ]
1820z 📖: Ekrek [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ © 09.05.1820 ... Gercanis kazasına tabi Ekrek karyesi ... deyar heyran
Aydıncık köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Xacil | Xacir
1522t 📖: Xacir
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
Çatalçam köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Zövker
1522t 📖: Sivker [ Erm sevkar? "karataş" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Mülk köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Mülk [ Tr ]
Doğandere köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1642 1642Yarımkilise | Karsan
1522t 1916h 📖Asorkiğ/Esirkix [ Erm asor-kéğ "Süryani köyü?" ]
■ Bir dönem Cengerli bucak merkezi olduğu için bu isim de kullanılır. Asıl Cengerli köyü 5 km kuzeydoğudadır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 5 hane Müslüman ve 4 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır
Gökseki köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Gökseki [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■  17. Yüzyılda Orçol nahiyesine bağlıdır. 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 7 hane Müslüman ve 9 hane Gayri Müslüman beraber yaşamaktadır
Kırantepe köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Vank [ Erm "manastır" ]
Çatalçam ib - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Orçul
■ Refahiye ilçesinin kuzey kesimini oluşturan Çatalçam bucağına tekabül eden bölge 16.-17. yy'larda Orçul Nahiyesidir. SN
Teknecik köy - Refahiye - Erzincan
1522t 1916h 📖Xanzar [ Erm xandzar խանծառ "yanık? odun kömürü ocağı?" ]
Sarıkoç köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1858z 📖: Bağsor [ Erm bağtsor "soğukdere" ]
■ © 04.10.1858 Gercanis'in Bağsor karyesinden ... deyar heyran
Cengerli köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1849z 📖: Cengerli [ Tr ]
■ © 12.06.1849 Gercanis kazasının Dalekderesi? nahiyesinin Cengerli karyesindeki ... deyar heyran
Kersen köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Kersen [ Erm karasun? "kırklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çatak köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Çatak [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Alacaatlı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Alacaatlı [ Tr "öz." ]
Mendemebaşı köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Mendemebaşı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Ören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Xarabe [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Kırkbulak köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Horopul
1522t 📖: Horopil [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Geygel) yerleşimi
Yazıgediği köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Pusans / Posans [ Erm posants "çukur geçit" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Posur/Posor olarak geçer. İsmin bu şekli Erm `çukurlu`, Posens ise `çukurlar` anlamındadır. SN
Mendemeçukuru köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Mendeme Ortası
1860 📖: Mendeme
1522t 📖: Mendemlü
■ 1933'te heyelan nedeniyle eski Mendeme köyü Sarıtaş Harmanyeri mevkiine nakledilmiştir. SN
Uludere köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
K 📖: Alan / Alikan [ Kr "aş." ]
1916h 📖: Allolar [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
Yurtbaşı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Melikşerif
1522t 1849z 📖Erzinsi [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ © 03.05.1849 Harput Sancağı'na bağlı Gercanis Kazası'nın Erzinsi karyesi Ermeni ahalisinin ..... deyar heyran
Baştosun köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖Karur/Kalur
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Halkı Şiran Belen köyünden gelme ve Dersim kökenlidir. (bkz. Belen) Cihad Gümüs
Kazören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kaziviran [ Tr "kadı harabesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürdce: Qazîwêran yalcin


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.