haritada ara :   km  
Reşadiye'de 55 yerleşim bulundu.
sırala 
Paşaelmalı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Paşaelmalı
E1848 📖 Paşvadzk [ Erm "hisseler, paylar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
İncekaya mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖 Por [ Erm "çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çamaltı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Ağsis
Düzcealan köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Çorsin / Çorşin [ Erm çorşen? "dört köy" ]
■ Küçük bir ovada birbirine çok yakın olan Düzcealan, Kolbaşı, Oruçlu ve Yassıca köyleri kastedilmiş olmalıdır. SN
Bolalan köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Şahmanis [ Erm ]
Çataltaş mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Kavarvanig [ Erm "Kavar nahiyesi manastırı" ]
E1848 📖 Vanik [ Erm "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kolbaşı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
2000 📖 Oruçlu
1916h 📖 Avetax / Avetağ [ Erm havatağ "dede mahallesi" ]
■ Veya Kürtçe «Avatax» `abad mahallesi?` SN
Yassıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Unsus
1916h 1928 📖 📖 Usunts [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kuşluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pertoküt [ Erm "kaleburnu" ]
1916h 📖 Küt [ Erm "burun" ]
Koyluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Xarzit / Ğarzit
E1902 📖 Xarzit [ Erm xartsud? խարձ "sazlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Anadere köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Hürants [ Erm "konuklar?" ]
1916h 1928 📖 📖 Oranis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Üzümlü mah Çavuşlar - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 İnzan / Inzan
E1902 📖 Hıntsan [ Erm ]
Çavuşlar köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K 📖 Kırdvan
1928 📖 Kerdigan
1556b 📖 Gercikan
E1902 📖 Garcıgan (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1870'lerde 4000 nüfuslu bir kasaba ve Kerdigan/Kercigan kaza merkezi idi. 1878 ve 1895'te tahrip edildi. SN
Yelkenli köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Reşadiye
E1902 1928 📖 📖 Sorp [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te Kerdigan kazasının mahvolması üzerine bir süre sonra Sorp köyü merkez olmak üzere Reşadiye nahiyesi örgütlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Van'ın Gevaş ilçesine bağlı iken daha sonra Tatvan'a bağlandı. ■ Sorplu Aziz Sarkis (ö. 1401) sayesinde ün kazanan Surp Garabed manastırı köy yakınında göle hakim bir tepededir. 1895'te tahrip ve terk edildi. SN
Uçankuş mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K 📖 Varşén [ Erm "aşağıköy" ]
Sarıdal köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Gesanküt
E1902 📖 Gut / GetsanGut [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çörekli mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Sinban (mz)
Suboyu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Haciyan [ Kr "hacılar" ]
? mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1912 📖 Hormez
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dönertaş köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Cankis / Çankes [ Erm ]
Ulusoy köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Karcikân Vank [ Erm "Karcikan/Kerdigan (nahiyesi )manastırı" ]
E1848 📖 Vanik [ Erm vanig "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Odabaşı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Televir
Tosunlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1928 📖 📖 Poğa [ Erm poğ փող gen. փողա "kanal, oluk" ]
Dirlik mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Alekan
Kepenek mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Salis
Yumrukaya köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Sinban
E1902 📖 Sımpon [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kısıklı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Siyamîr
Sandıklı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Gentrants
1556b 1916h 📖 📖 Kendranis / Kindiranis [ Erm ]
Köprücek köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
hl 📖 Axusto / Ağızto [ Sür ]
Kuruyaka köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Vağvanis
E1848 📖 Oğvants [ Erm ]
Pınarlı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Şirinşas
Emeksiz mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖 Xums
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Harmanlı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Penganis
E1902 📖 Pegants [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Sallıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Kancas
E1902 📖 Gançars [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Göllü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Ağkis
E1902 📖 Yeğekis [ Erm "sazlar" ]
1556b 📖 Ağakis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye adını veren Yeğeki (`durgunsu, saz`) gölü 5. yy'da tarihçi Xorenli Movses tarafından zikredilmiştir. 16. yy'da Ağakıs veya Ağkıtsor adıyla anılan sancak ve kazanın merkeziydi. Evliya Çelebi'de müstakil Kürt beyliği görünür. 19. yy sonlarında hala kazadır. SN
Yediveren köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Kinaxor
1556b 📖 Kinasor [ Erm kinatsor "üzümdere" ]
Uncular köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Perakom [ Erm ]
Güntepe köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Halac Engesor
1916h 📖 Engesor [ Erm "cevizdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Uslu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖 Ağdad [ Erm "tuzlu" ]
Kaynarca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Pırikar [ Erm ]
Çanakdüzü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Koms / Komis
E1902 📖 Komk gen. Komats [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuzeyinde yaya 2 saat mesafede 10. yy'a ait Surp Kevork manastırı harabesi vardır. Bu manastırda saklanan ve azize ait olduğu rivayet edilen kafatasının daha sonra köye taşınarak buradaki Surp Tovma kilisesinde saklandığı anlatılır. SN
Beşikli mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Kârvan
E1902 📖 Karp / Kerp [ Erm "gürgen ağacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yayıklı mah Göllü - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Asras
1916h 1928 📖 📖 Aspıras
Beşparmak mah Koruklu - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Çanas
Nohutlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Vartinis [ Erm vartenis "güllük" ]
Koruklu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Pruns?
E1902 📖 Pırxus [ Erm ]
1556b 📖 Piruz
■ Doğrusunun Pırxus olması gerekir. SN
Tuzluca mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Kokîsan
Yapraklı mah Kağanlı - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Zelûl / Zilûl
Kağanlı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Ğaynat / Xaynat
1916h 1928 📖 📖 Haynat
Budaklı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Aşnan / Aşnak [ Erm aşnan "güz köyü" ]
Dağdibi köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Arizköx [ Erm ]
Aksoğan mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖 Alan
Doluca mah Budaklı - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Nanîkans / Nanîkas
1916h 1928 📖 📖 Nanıgats [ Erm "Nanik'ler (?)" ]
■ Gürpınar'da Nanik, Bahçesaray'da Nankas (Nangats) ve Nanis (Nanits), Hizan'da Nanvan köy adları ortak yapıdadır. SN
Söğütlü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖 Pendévanis [ Erm ]
Alacabük köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖 Pili / Pelli
1916h 1928 📖 📖 Pelu
1916h 1928 📖 📖 Beluh
■ 7. yy'a ait Harabedivank manastırı kalıntıları vardır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.