haritada ara :   km  
Pervari'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
Palamutlu köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1928 📖 Şoz
Kürt (Sünni) yerleşimi
Umurlu mz - Pervari - Siirt
1865h 📖 Kellîs / Kilis
Tosuntarla köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1946 📖 Gundeş? [ Kr gundîs "köylük" ]
1928 📖 Gucens?
? mz - Pervari - Siirt
1928 📖 Dentas
E1912 📖 Demtaz
1865h 📖 Dantass
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Taşdibek köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Pîroz [ Kr/Sür "kutlu" ]
E1912 📖 Peroz
1865h 📖 Feroz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Köprüçay köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1928 📖 Kiferük [ Kr/Sür "köycük" ]
1865h 📖 Keyûruk
Medrese köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1928 📖 Medrese
1916hb 📖 Şeyxan
1865h 📖 Şweyxan
Karasungur köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1865h 1928 📖 📖 Beruk [ Kr berûk "perde?" ]
Doğanca köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1941ha 📖 Keri / Kiri [ Erm kéri "köle?" ]
Çat köy - Pervari - Siirt
1865h 📖 Çat
EkinDüzü köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Hertvin aş. + yk.
S1920 📖 Hartevin
E1912 📖 Ardvan / Ardvinan
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
■ 20. yy ortalarına dek bu köyde konuşulan bir Doğu Süryanice Hertvin lehçesini halen bölgede konuşan kimse kalmamıştır. Diasporada (çoğu İsveç'te) bulunan birkaç yüz nüfus bu dili bilmektedir. SN
Erkent x - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1865h 📖 Herkenda
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Üçoyuk köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Solatin
? mz - Pervari - Siirt
E1912 📖 Rabanokan
1865h 📖 Rabanok [ Sür "papazcık" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Yanıkses köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1865h 📖 Hota
Çukurköy köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Çuker
Tuzcular köy - Pervari - Siirt
1865h 📖 Sarkal / Serhel [ Kr serhêl? "halay başı" ]
Gökbel mz - Pervari - Siirt
1865h 📖 Hox / Hex [ Erm hoğ? "toprak" ]
Çavuşlu köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Çors [ Kr "haşin" ]
YeniAydın köy - Pervari - Siirt
1865h 📖 Rûbar [ Kr "ırmak" ]
Okçular köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1928 📖 Tiri [ Kr "okçu?" ]
1916hb 📖 Tiria
Gökçekoru köy - Pervari - Siirt
1865h 📖 Keraffa / Kerafe
Dolusalkım köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Mektis
1916hb 📖 Meştis?
Gölgeli köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Daştetan
Kovanağzı köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1928 📖 Tal [ Kr "kovan" ]
AyvalıBağ köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Tanur aş.
1916hb 📖 Kaht Tanur [ Erm Kağt Tanur "muhacir Tanur" ]
? mz - Pervari - Siirt
1928 📖 Kopercanis [ Erm ]
1916hb 📖 Koparpanz
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Ormandalı köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Hîştan
E1912 📖 Hayşad [ Erm "Ermeni yurdu" ]
1865h 📖 Heyşet / Aş. Heyşet
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Narsuyu köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Kib / Kip
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Herekol dağ - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Daharakol
Güleçler köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Xanük [ Kr xanuk "hancık" ]
1865h 📖 Honûk
Pervari ilçe - Pervari - Siirt
E1912 1928 📖 📖 Haşxer
1865h 📖 Xoşxayr [ Kr "hayrat" ]
1869s 📖 Bervari (idari bölge) [ Kr berwarê? "dağ yolu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1912 tarihli Ermenice Doğu Vilayetleri Salnamesinin Pervari'de Ermeni nüfusa sahip olarak işaretlediği 25 dolayında yerleşimin bazıları Ermenice ve/veya Kürtçe konuşan Keldani (Katolik Nasturi) yerleşimi olsa gerekir. Ancak ayrıntılı bilgiye ulaşılamadı. SN
? mz - Pervari - Siirt
1928 📖 Akuk
E1912 📖 Hakuk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Pervari - Siirt
E1912 📖 Malok
1865h 📖 Malik [ Kr "evcik" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? mz - Pervari - Siirt
1928 📖 Murcats [ Erm "çekiçler?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Pervari - Siirt
1928 📖 Murats
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Pervari - Siirt
1928 📖 Bazari Xarab [ Kr "harap pazar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Pervari - Siirt
1928 📖 Kefzend
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
? mz - Pervari - Siirt
1928 📖 Gundelin
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
KocaÇavuş köy - Pervari - Siirt
Eski adı: Kizak
Çobanören köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Vahlis
E1912 📖 Vélas
1865h 📖 Veylas / Vîlas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Aşağıbalcılar köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Saruh aş.
1916hb 📖 Sari aş.
Yukarıbalcılar köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Saruh yk.
Sarıdam köy - Pervari - Siirt
1865h 📖 Antaf / A'taf
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
? mz - Pervari (Sağınlı bucağı) - Siirt
E1912 📖 Abarank Ապարանք [ Erm "konak" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Teotoros kilisesi ve Meryemana manastırı vardı. Bugünkü durumu tespit edilemedi. SN
Gökbudak köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Sanuh
E1912 📖 Sano / Sanu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Beğendik bld - Pervari - Siirt
E1912 📖 Bedar / Bedrants [ Erm "Bedro'lar?" ]
1865h 📖 Bedar [ Kr "ağaçsız?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy ortalarına tarihlenen Abarank Surp Xaç manastırı bu köy yakınında idi. SN
Destek mz - Pervari - Siirt
E1912 📖 Daştak [ Erm "ovacık" ]
1865h 📖 Deştik
Gözlükuyu mz - Pervari - Siirt
E1912 📖 Alkéf
1865h 📖 Alkif / Alkef
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Karşıyaka mz - Pervari - Siirt
E1912 📖 Harat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Keskin köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Borem
E1912 📖 Borm | Nızar
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.
Gümüşören köy - Pervari - Siirt
E1912 📖 Ozum
1865h 📖 Hozîm / Özim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Düğüncüler köy - Pervari - Siirt
1946 📖 Kimyanis? [ Erm ]
1916hb 📖 Kasrurok?
Bentköy köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Serxanis
Söğütönü köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Noraşin Farxi [ Erm "Farxi yeniköyü" ]
E1912 📖 Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Kışlacık köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Koriç?
1916hb 📖 Koçanıs?
Belenoluk köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Hayşat
E1912 📖 Hayşad [ Erm "Ermeni yurdu" ]
1865h 📖 Heyşet yk.
Yapraktepe köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Akrak [ Erm akrag "çiftlik" ]
1916hb 📖 Awrax
Doğanköy köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖 Osiyan
Sarıyaprak köy - Pervari - Siirt
1928 📖 Akır [ Erm akarag? "çiftlik" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.