haritada ara :   km  
Pervari'de 56 yerleşim bulundu.
sırala 
Palamutlu köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1928 📖: Şoz
Kürt-Sünni yerleşimi
Umurlu mz - Pervari - Siirt
1865h 📖: Kellis / Kilis
Kürt-Sünni yerleşimi
Tosuntarla köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1946 📖: Gundeş? [ Kr gundîs "köylük" ]
1928 📖: Gucens?
Kürt-Sünni yerleşimi
Çıngırak Taşdibek mz - Pervari - Siirt
1928 📖: Dentas
E1912 📖: Demtaz
1865h 📖: Dantass
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Taşdibek köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Pîroz [ Kr/Sür "kutlu" ]
1865h 📖: Feroz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Köprüçay köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1928 📖: Kiferük [ Kr/Sür "köycük" ]
1865h 📖: Keyûruk
Kürt-Sünni yerleşimi
Medrese köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1928 📖: Medrese
1865h 1916hb 📖Şweyxan/Şeyxan
Kürt-Sünni yerleşimi
Hassa mz - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Kuzzer
Kürt-Sünni yerleşimi
Karasungur köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1865h 1928 📖Beruk [ Kr berûk "perde?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Doğanca köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1941ha 📖: Keri / Kiri
Kürt-Sünni yerleşimi
Çat köy - Pervari - Siirt
1865h 📖: Çat
Kürt-Sünni yerleşimi
Ekindüzü köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Hertvin aş. + yk.
S1920 📖: Hartevin
E1912 📖: Ardvan / Ardvinan [ Erm ardavan "tarlaköy" ]
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy ortalarına dek bu köyde konuşulan bir Doğu Süryanice Hertvin lehçesini halen bölgede konuşan kimse kalmamıştır. Diasporada (çoğu İsveç'te) bulunan birkaç yüz nüfus bu dili bilmektedir. SN
Erkent x - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1865h 📖: Herkenda
kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Üçoyuk köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Solatin
Kürt-Sünni yerleşimi
YukarıMahalle Ekindüzü mz - Pervari - Siirt
1865h 1929h 📖Rabanok/Rabanokan [ Sür "papazcık" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yanıkses köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1865h 📖: Hota
Kürt-Sünni yerleşimi
Çukurköy köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Çuker
Kürt-Sünni yerleşimi
Tuzcular köy - Pervari - Siirt
1865h 📖: Sarkal / Serhel [ Kr serhêl? "halay başı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gökbel mz - Pervari - Siirt
1865h 📖: Hox / Hex [ Erm hoğ? "toprak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
? mz - Pervari - Siirt
1928 1929h 📖Kopercanis [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Kürt-Sünni yerleşimi
Çavuşlu köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Çors [ Kr "haşin" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
YeniAydın köy - Pervari - Siirt
1865h 📖: Rûbar [ Kr "ırmak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Okçular köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1928 📖: Tiri [ Kr "okçu?" ]
1916hb 📖: Tiria
Kürt-Sünni yerleşimi
Gökçekoru köy - Pervari - Siirt
1865h 📖: Keraffa / Kerafe
Kürt-Sünni yerleşimi
Dolusalkım köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Mektis
1916hb 📖: Meştis?
Kürt-Sünni yerleşimi
Gölgeli köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Daştetan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski köy terk edilmiş, karayolu boyunda aynı isimle yeni yerleşim kurulmuştur. SN
Kovanağzı köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
1928 📖: Tal/Tav [ Kr "kovan" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
AyvalıBağ köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Tanur aş.
1916hb 📖: Kaht Tanur [ Erm kağt Tanur "muhacir Tanur" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ormandalı köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Hîştan
E1912 📖: Hayşad [ Erm "Ermeni yurdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Gürzova köy - Pervari - Siirt
1929h : Zerevin
Narsuyu köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Kib / Kip
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Herekol dağ - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Daharakol
Kürt-Sünni yerleşimi
Güleçler köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Xanük [ Kr xanuk "hancık" ]
1865h 📖: Honûk
Kürt-Sünni yerleşimi
Pervari ilçe - Pervari - Siirt
E1912 1928 📖Haşxer
1865h 📖: Xoşxayr [ Kr "hayrat" ]
1869s 📖: Bervari (idari bölge) [ Kr berwarê? "dağ yolu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912 tarihli Ermenice Doğu Vilayetleri Salnamesinin Pervari'de Ermeni nüfusa sahip olarak işaretlediği 25 dolayında yerleşimin bazıları Ermenice ve/veya Kürtçe konuşan Keldani (Katolik Nasturi) yerleşimi olsa gerekir. Ancak ayrıntılı bilgiye ulaşılamadı. SN
Kocaçavuş köy - Pervari - Siirt
Eski adı: Kizak
Kürt-Sünni yerleşimi
Çobanören köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Vahlis
1865h E1912 📖Veylas / Vîlas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağıbalcılar köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Saruh aş.
1916hb 📖: Sari aş.
Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıbalcılar köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Saruh yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıdam köy - Pervari - Siirt
1865h 📖: Antaf / A'taf
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Gazi mz - Pervari (Sağınlı bucağı) - Siirt
E1912 📖: Abarank Ապարանք [ Erm "konak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Surp Teotoros kilisesi ve Meryemana manastırı vardı. Bugünkü durumu tespit edilemedi. SN
Gökbudak köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Sanuh
E1912 📖: Sano / Sanu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Beğendik bld - Pervari - Siirt
E1912 📖: Bedar / Bedrants [ Erm "Bedro'lar?" ]
1865h 📖: Bedar [ Kr "ağaçsız?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 10. yy ortalarına tarihlenen Abarank Surp Xaç manastırı bu köy yakınında idi. SN
Destek mz - Pervari - Siirt
1865h 1928 📖Deştik/Daştik [ Erm/Kr "ovacık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gözlükuyu mz - Pervari - Siirt
E1912 📖: Alkéf
1865h 📖: Alkif / Alkef
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Karşıyaka mz - Pervari - Siirt
E1912 📖: Harat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Keskin köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Borem
E1912 📖: Borm | Nızar
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Gümüşören köy - Pervari - Siirt
E1912 📖: Ozum
1865h 📖: Hozîm / Özim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Düğüncüler köy - Pervari - Siirt
1929h : Kimyanis (neh) [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bentköy köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Serxanis
Kürt-Sünni yerleşimi
Söğütönü köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Noraşin Farxi [ Erm "Farxi yeniköyü" ]
E1912 📖: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Güzelbağ Yapraktepe mz - Pervari - Siirt
1929h : Kasrük
Belenoluk köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Hayşat
E1912 📖: Hayşad [ Erm "Ermeni yurdu" ]
1865h 📖: Heyşet yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
Yapraktepe köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Avrax/Avrah
Kürt-Sünni yerleşimi
Kışlacık köy - Pervari - Siirt
1929h : Koriç
1916hb 📖: Koçanıs?
Kürt-Sünni yerleşimi
Doğanköy köy - Pervari - Siirt
1916hb 📖: Avsiyan
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıyaprak köy - Pervari - Siirt
1928 📖: Akır [ Erm akarag? "çiftlik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.