Pazarcık'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akdemir mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Pulyanlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alibeyuşağı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Alibeyuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Demirciler mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Göçer Demircileri
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karahöyük mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Karahöyük
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Emiroğlu mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Araplar
■ Kısmen Sunni Arap yerleşimi. Köye bağlı Bertizler mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Evri mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Evri
■ Türk yerleşimi. Sonradan beldeye Sunni Kürtlerde yerleşmiştir ve bügün beldedeki nüfusun yaklaşık % 20si Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Çınarlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
hl 📖 Terolar [ Kr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Arslanbey mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (El-Hassan) yerleşimi
■ 1960'lı yıllarda Suriye'den Kilis'e, oradan da bu bölgeye gelen Arap kökenli halk eski bir Ermeni yerleşimi olan bu köye iskân edilmiştir. SN
  Maksutuşağı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖 Maksûdan [ Kr "Maksutlar" ]
1928 📖 Maksutuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıerik mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Köskanlı
Alevi (Türk) (Kılıçlı) yerleşimi
  Ördekdede mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Ördekdede
Alevi yerleşimi
  Osmandede mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Osmandede
Alevi yerleşimi
■ Köyün adı tarikat piri ve ünlü Cenani ailesinin atası olan Semerkandlı Osman Dede türbesinden gelir. SN
  Karaçay mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Karaçay
Alevi (Türk) (Kılıçlı) yerleşimi
  Seyrantepe mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖 Topaluşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1985 yılına dek Doğanlıkarahasan köyüne bağlı Topaluşağı mezrası iken Seyrantepe adıyla müstakil köy oldu. SN
  Dedepaşa mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Dedepaşa Çiftliği
■ Sunni Arab ve Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Eğlen mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Eğlen
Alevi (Türk) (Kılıçlı) yerleşimi
  Çiçek mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Çiçek
Alevi (Türk) (Kılıçlı) yerleşimi
  Çöçelli mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Çöcelli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Narlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Narlı Çerkesleri
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski Narlı köyü yakınına iskan edilen Çerkes yerleşimi gelişerek kasaba haline gelmiştir. Bugünkü nüfusu ağırlıkla Alevidir. SN
  Doğanlıkarahasan mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Doğanlıkarahasan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Eskinarlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Narlı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ 20. yy başlarında bir salgın hastalık nedeniyle köy büyük ölçüde terkedilmiş ve halkı bugünkü Narlı kasabasına yerleşmiştir. SN
■ Tarihî Yerleşim Yeri Antepli
  Doğanlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Doğanlı | Kirti
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çiğdemtepe mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: -
Sünni Türk yerleşimi
■ Çakırdere ve Süleymanlı köyleri ağırlıkta olmak üzere 7 yerleşim yerinin Menzelet Barajı suları altında kalması nedeniyle devlet tarafından yaptırılmış 108 haneli köydür. 1994 yılında Kirni köyüne bağlı olarak yerleşime açılmıştır. 2000 yılında müstakil köy oldu. SN
  Akçakoyunlu mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Ağcakoyunlu
1915hb 📖 Akçaköy
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyde yaşayan insanlar tarafından yaygın şekilde ''Aacaönlü'' ismi kullanılmaktadır. Çağdaş CEYLAN
  Karabıyıklı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Karabıyıklı
Sünni yerleşimi
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Söğütlü mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Söğütlü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bölükçam mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1946 📖 Dehliz
1928 📖 Dehliz Çerkesleri
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beşçeşme mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Beşçeşme
Sünni Türk yerleşimi
■ Başçeşme adı da kullanılır. SN
  Salmanıpak mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1915hb 📖 Ziyaret
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yarbaşı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: Bekirli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1950 yılında Söğütlü köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
■ Halk arasinda halen Bekirli adı kullanilmaktadir. euphrates78
  Yolboyu mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖 Kantarma Hıdıranlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  İğdeli mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Cimikanlı [ Kr "ikizler (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Atmali/Atmi asiretinin alt kollarindan Bugan asiretine mensup Alevi Kurtlerin yerlesimidir. euphrates78
  Çamlıca mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖 Bokluca
Alevi yerleşimi
■ Kocolar, Nasırlı ve Velolar adlı üç obadan oluşur. SN
  Salmanlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Salmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Adını yakındaki Selmanı Pak Ziyaretinden alır. Şii ve Alevi inancında büyük önem taşıyan Selman-ı Pak Hz. Muhammed'in sahabelerinden olup, genel kabule göre türbesi Bağdat'ın 15 km güneyindeki Salmanpak kentindedir. SN
  Sultanlar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Sultan Hasankoca + Sultan Memişağa
Sünni Türk yerleşimi
  Armutlu mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖 Armutlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köye bağlı Şekerci Çiftliği mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Kuzkent mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Kuzkent
1917h 📖 Ğuzkent
Sünni Türk yerleşimi
  Damlataş mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1960 📖 Kurtdere
1928 📖 Horikanlı [ Kr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1960 reformunda Kurtdere adı verilmiş iken 1967'de Damlataş olarak değiştirildi. SN
  Çiçekalanı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖 Köycime
Alevi yerleşimi
■ 18.5.1956'da Çiçekalanı adıyla köy oldu. SN
  Tetirlik mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Tetirlik [ Tr tetir "bir tür ekşi bitki" ]
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
■ Aşık denen alevi aptal köyüdür. Bir kısmı atmi kökenli kürt alevileridir. Askerlikten kaçmak amacıyla vakti zamanında bu köye gelip yerleştikleri rivayet edilir. Kürtçenin güçlü bir şekilde konuşulduğu köylerdendir. Sünnilik ile uzak yakin alakalari yoktur. Yalnız alevi olmalarına rağmen pazarcık alevileri tarafından da dışlanmışlardır. Günübirlik işlerde çalışan gariban neşe dolu insanlardır. Mamo
  Kurtdere mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
■ Kürt Alevi Yerleşimi Antepli
  Hasankoca mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Kr : Gundê ûse [ Kr "Yusuf köyü" ]
1917h 📖 Hasankoca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Atmali/Atmi Kurt asiretinin alt kollarindan biri olan Bugan asireti mensubu Alevi ve sonradan kismen Sunnilesmis Kurtlerin koyudur. Koyde cami bulunmamaktadir. Son yillarda sünnileşmiş kesimin yeni kuşağında tekrar Aleviligi benimseme egilimi gozlenmektedir. Koy nufusuna kayitli olanlarin ezici cogunlugu Avrupa'da yasamakta, Pazarcik'ta kalan cok kucuk kesim ise Pazarcik ilce merkezinde yasamaktadir. euphrates78
  Keleş mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖 Kelleş
Sünni Türk yerleşimi
  Aşıklar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖 Gundê Gozan [ Kr "ozanlar (abdallar?) köyü" ]
1928 📖 Aşıklar
■ Kürt Alevi Yerleşimi Antepli
  BüyükNacar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Nacar [ Tr "marangoz (aş.)" ]
■ Alevi Yerleşimi Antepli
  Kızkapanlı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖 Zedkî / Zedîk [ Kr "aş." ]
1928 📖 Kızkapanlı [ Tr "aş." ]
1917h 📖 Kötüköy
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
■ Kızkapanlı ve Zedikan Kürt kökenli Atmalı/Atmanki aşiretinin iki koludur. SN
■ Kız Kapanlılar Bayat Boyu ve Dulkadirliler Yörukleri içinde kayıtli bir Türkmen Cemaatidir. Köy halkı etnik Kürt olmayıp, sonradan Kürtleşmişlerdir. metonio
  Pazarcık ilçe - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 K. Bağdin [ Tr "küçük Bağdin" ]
1917h 📖 Bağdin | Pazarcık
■ Daha önce Büyük Bağdin (Ulubahçe) mevkiinde olan ilçe merkezi, 20. yy başında Küçük Bağdin (Pazarcık) köyüne taşındı. SN
■ Pazarcık merkezin batı tarafında genelde Türkler, doğu tarafında ise genelde Kürtler yaşar. Mert Çakmak
■ 1978 Pazarcık olaylarina kadar Pazarcık merkezde Kurtler ve Türkler karışık şekilde yasamaktaydı. Olaylardan sonra Turk kesim şehrin içinden gecen Malatya yolunun kuzeyine Kürt kesim ise güneyine yerleşmiştir. euphrates78
  Yiğitler mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Tabya [ Tr "savunma mevzii" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mısır hakimi Kavalalı İbrahim Paşa'nın 1830'larda inşa ettiği beş tabyadan ötürü Tabya Köyü adını almıştır. SN
  Memişkahya mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkının çoğunun Merik [Erm Mayrik `anacık`] adlı bir kadının soyundan geldiği anlatılır. SN
  İncirli mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖 Derhaf [ Kr derav "su yanı" ]
1914hk 📖 İncirli
Alevi yerleşimi
  Karagöl mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖 Karagöl
■ Sünni Türk Yerleşimi Antepli
  Ufacıklı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Ufacıklı
1530t 📖 Aladinek
■ Osmanlı döneminde Pazarcık kaza ve nahiye merkezi olan Aladinek kasabası deprem ve diğer nedenlerle önemini kaybettikten sonra idari merkez şimdiki Pazarcık kasabasına taşınmıştır. SN
■ Tarihî Yerleşim Yeri Antepli
  Eğrice mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖 Eğrice
■ Sünni Türk Yerleşimi Antepli
  Karaağaç mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: Esmepuru
Alevi yerleşimi
  Ulubahçe mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1946 📖 Bağdin yk.
1928 📖 B. Bağdin
■ Alevi Yerleşimi Antepli
  Mezere mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Mezrea
■ Sünni Türk Yerleşimi Antepli
  Hürriyet mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
■ Türk Sünni Yerleşimi Antepli
  Payamlıbağ mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
hl 📖 Musolar [ Kr "Musalar (aş.)" ]
Alevi yerleşimi
  Yeşilkent mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: Çöçen Şıholar (mz)
■ Köy daha önce Sadakalar Köyünün Çöçenşıholar bağlısı iken 2007 yılında Yeşilkent adıyla köy tüzel kişiliğine kavuşmuştur. SN
■ Kürt Alevi Yerleşimi Antepli
  Sadakalar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Sadakalar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sakarkaya mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Sakarkaya
Türkmen yerleşimi
  Soku mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Milyanlı Soku
Alevi yerleşimi
  Turunçlu mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Turunçlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ganidağı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Ketiler
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Şallıuşağı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖 Şallıuşağı [ Tr "aş." ]
Alevi (Türk) (Çığraşanlı) yerleşimi
  Göçer mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Göçer | Torunlar
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
  Göynük mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖 Göynük | Çerkes Köyü
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 1870'li yıllarda Çerkes muhacirlerin iskânıyla kurulmuş bir köydür. SN
  Akçalar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Ağcalar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yukarımülk mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Mülk yk.
Türkmen yerleşimi
  Aşağımülk mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Mülk aş.
1917h 📖 Harabe
Türkmen yerleşimi
  Kizirli mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Kizirli [ Kr/Tr "aş." ]
■ Kizirli aşireti Atmalıların 12 kolundan biridir. SN
  Tilkiler mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Tilkiler
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
  Taşdemir mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Taşdemir
Sünni Türk yerleşimi
  Sarıl mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Sarılar
Sünni Türk yerleşimi
  Yumaklıcerit mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖 Yumaklıcerit
1914hk 📖 Cerid [ Tr "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Harmancık mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Harmancık
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km