haritada ara :   km  
Pazarcık'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
Akdemir mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Pulyanlı
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ * Resmi adı Akdemir. Köy Kürt ve Alevi'dir. Sinemil aşiretine mensuptur. Kürtçe adı Pulyana Jêrîn. Narlı kasabasına 20, Pazarcık ilçesine 40 km mesafededir. Köyde Zaza aile yoktur. :) Firaz
Karahöyük mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖: Gundê Kulxêş
1928 📖: Karahöyük
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ Köyü kuranlar ve köyde uzun süre yaşayanlar Çerkesler'dir. Fakat iç göç sonucunda köydeki Çerkesler yakınlarda bulunan Narlı kasabasına ya da Maraş il merkezine göç etti. Köye de Sinemilli aşiretine mensup Alevi Kürtler yerleşti. Mustafa
Emiroğlu mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Araplar
■ Kısmen Sunni Arap yerleşimi. Köye bağlı Bertizler mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
Evri mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Evri
■ Çoğunlukla Sünni Türktür. Dışarıdan gelen Kürt aileler de var. metonio
Arslanbey mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (El-Hassan) yerleşimi
■ 1960'lı yıllarda Suriye'den Kilis'e, oradan da bu bölgeye gelen Arap kökenli halk eski bir Ermeni yerleşimi olan bu köye iskân edilmiştir. SN
Maksutuşağı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖: Maksûdan [ Kr "Maksutlar" ]
1928 📖: Maksutuşağı
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ Köy Kürt ve Alevi'dir. Köyde Zaza aile yoktur. Kürtçe adı Maxson, resmi adı Maksutuşağı'dır. Narlı kasabasına 5, Pazarcık'a 25, Maraş'a 30 km mesafededir. Firaz
Sarıerik mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Köskanlı
Alevi-Kürt/Zaza (Kılıçlı) yerleşimi
■ Alevi Türk olarak değiştirilmeli. Kılıçlı köyleri Türkmen Alevi kökenli. metonio
Ördekdede mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Ördekdede
Alevi-Kürt/Zaza (Kılıçlı) yerleşimi
■ Alevi Türk olarak değiştirilmeli. Kılıçlı köyleri Türkmen Alevi kökenli. metonio
Osmandede mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Osmandede
Alevi yerleşimi
■ Köyün adı tarikat piri ve ünlü Cenani ailesinin atası olan Semerkandlı Osman Dede türbesinden gelir. SN
■ Kılıçlı Türkmen aşiretine mensup köyler Osmandede, Ördekdede, Eğlen-Dedepaşa, Emiroğlu, Sarıerik, Karaçay, Hanobası ve Çiçek köyleridir. Bu köyler Kürt değildir. Pazarcık'ın Kürt-Alevi köyleri bellidir. metonio
Karaçay mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Karaçay
Alevi-Kürt/Zaza (Kılıçlı) yerleşimi
■ Alevi Türk olarak değiştirilmeli. Kılıçlı köyleri Türkmen Alevi kökenli. metonio
Seyrantepe mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖: Topaluşağı
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ 1985 yılına dek Doğanlıkarahasan köyüne bağlı Topaluşağı mezrası iken Seyrantepe adıyla müstakil köy oldu. SN
Dedepaşa mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ Sunni Arab ve Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
Eğlen mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Eğlen
Alevi-Kürt/Zaza (Kılıçlı) yerleşimi
■ Alevi Türk olarak değiştirilmeli. Kılıçlı köyleri Türkmen Alevi kökenli. metonio
Hanobası mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Hanobası
Alevi-Kürt/Zaza (Kılıçlı) yerleşimi
■ Alevi Türk olarak değiştirilmeli. Kılıçlı köyleri Türkmen Alevi kökenli. metonio
Çiçek mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Çiçek
Alevi-Kürt/Zaza (Kılıçlı) yerleşimi
■ Alevi Türk olarak değiştirilmeli. Kılıçlı köyleri Türkmen Alevi kökenli. metonio
Narlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Narlı Çerkesleri
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Eski Narlı köyü yakınına iskan edilen Çerkes yerleşimi gelişerek kasaba haline gelmiştir. Bugünkü nüfusu ağırlıkla Alevidir. SN
Eskinarlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖: Narlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kabardey) yerleşimi.
■ 20. yy başlarında bir salgın hastalık nedeniyle köy büyük ölçüde terkedilmiş ve halkı bugünkü Narlı kasabasına yerleşmiştir. SN
Kadıncık mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çiğdemtepe mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: -
Sünni Türk yerleşimi
■ Çakırdere ve Süleymanlı köyleri ağırlıkta olmak üzere 7 yerleşim yerinin Menzelet Barajı suları altında kalması nedeniyle devlet tarafından yaptırılmış 108 haneli köydür. 1994 yılında Kirni köyüne bağlı olarak yerleşime açılmıştır. 2000 yılında müstakil köy oldu. SN
Akçakoyunlu mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Ağcakoyunlu
1915hb 📖: Akçaköy
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyde yaşayan insanlar tarafından yaygın şekilde ''Aacaönlü'' ismi kullanılmaktadır. Çağdaş CEYLAN
Beşçeşme mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Beşçeşme
Sünni Türk yerleşimi
■ Başçeşme adı da kullanılır. SN
Salmanıpak mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1915hb 📖: Ziyaret
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
Yarbaşı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: Bekirli
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ 1950 yılında Söğütlü köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
■ Halk arasinda halen Bekirli adı kullanilmaktadir. euphrates78
■ Köy halkı Sinemilî aşireti'nin Şixraş koluna mensup. Kürt-Alevi köyü. Kürtçe ismi: Bakiron ve Qamikon.
Yolboyu mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Xidiron [ Kr "Hıdırlar" ]
1917h 📖: Kantarma Hıdıranlı
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
İğdeli mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Cimikanlı [ Kr "ikizler (aş.)" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Atmali/Atmi asiretinin alt kollarindan Bugan asiretine mensup Alevi Kurtlerin yerlesimidir. euphrates78
Çamlıca mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Dî Bêxça
1917h 📖: Bokluca
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ Kocolar, Nasırlı ve Velolar adlı üç obadan oluşur. SN
Salmanlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖: Salmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Adını yakındaki Selmanı Pak Ziyaretinden alır. Şii ve Alevi inancında büyük önem taşıyan Selman-ı Pak Hz. Muhammed'in sahabelerinden olup, genel kabule göre türbesi Bağdat'ın 15 km güneyindeki Salmanpak kentindedir. SN
Armutlu mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Dî Şakokê
1917h 📖: Armutlu
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ Köye bağlı Şekerci Çiftliği mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
Kuzkent mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Kuzkent
1917h 📖: Ğuzkent
Sünni Türk yerleşimi
Damlataş mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1960 📖: Kurtdere
1928 📖: Horikanlı [ Kr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza (Atman) yerleşimi
■ 1960 reformunda Kurtdere adı verilmiş iken 1967'de Damlataş olarak değiştirildi. SN
Çiçekalanı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Bilikon
1917h 📖: Köycime
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
■ 18.5.1956'da Çiçekalanı adıyla köy oldu. SN
Tetirlik mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Tetirlik [ Tr tetir "bir tür ekşi bitki" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Atman) yerleşimi
■ Aşık denen alevi aptal köyüdür. Bir kısmı atmi kökenli kürt alevileridir. Askerlikten kaçmak amacıyla vakti zamanında bu köye gelip yerleştikleri rivayet edilir. Kürtçenin güçlü bir şekilde konuşulduğu köylerdendir. Sünnilik ile uzak yakin alakalari yoktur. Yalnız alevi olmalarına rağmen pazarcık alevileri tarafından da dışlanmışlardır. Günübirlik işlerde çalışan gariban neşe dolu insanlardır. Mamo
Hasankoca mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Kr : Gundê ûse [ Kr "Yusuf köyü" ]
1917h 📖: Hasankoca
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Atmali/Atmi Kurt asiretinin alt kollarindan biri olan Bugan asireti mensubu Alevi ve sonradan kismen Sunnilesmis Kurtlerin koyudur. Koyde cami bulunmamaktadir. Son yillarda sünnileşmiş kesimin yeni kuşağında tekrar Aleviligi benimseme egilimi gozlenmektedir. Koy nufusuna kayitli olanlarin ezici cogunlugu Avrupa'da yasamakta, Pazarcik'ta kalan cok kucuk kesim ise Pazarcik ilce merkezinde yasamaktadir. euphrates78
Keleş mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖: Kelleş
Sünni Türk yerleşimi
Aşıklar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Gundê Gozan [ Kr "ozanlar (abdallar?) köyü" ]
1928 📖: Aşıklar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
BüyükNacar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Nacar [ Tr "marangoz (aş.)" ]
Alevi yerleşimi
Kızkapanlı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Zedkî / Zedkân [ Kr "aş." ]
1928 📖: Kızkapanlı [ Tr "aş." ]
1917h 📖: Kötüköy
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ Kızkapanlı ve Zedikan Kürt kökenli Atmalı/Atmanki aşiretinin iki koludur. SN
■ Kız Kapanlılar Bayat Boyu ve Dulkadirliler Yörukleri içinde kayıtli bir Türkmen Cemaatidir. Köy halkı etnik Kürt olmayıp, sonradan Kürtleşmişlerdir. metonio
■ Atmi aşiretinin Pazarcık'ta 12 (oniki) kolu vardır. Her kola bağlı birçok köy vardır. Zêtkan ya da türkçeleştirilen ismiyle Kızkapanlı, aşiretin kollarından biridir. Pazarcık'ta Zêtkan koluna bağlı 14 küçük yerleşim yeri vardır. Pazarcık isimli kitabımda yerleşim yerlerini yazmıştım. İsimleri şöyle: ÇOPIRON, GOZON, GUNDÊ ÊRAW, HASARAŞON, ÎLÎKON, KORTA SURE, OKKAŞON, GOZLIYE, GUNDÊ BELLIK, HACIYON, HAYDON, ÎMON, MIZMÎLI, TOZON (Firaz Baran: Pazarcık, sy. 33, Weşanên Mezopotamya, 2017/Neuss) Firaz
Pazarcık ilçe - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: KüçükBağdin [ Tr "küçük Bağdin" ]
1917h 📖: Bağdin | Pazarcık
■ Daha önce Büyük Bağdin (Ulubahçe) mevkiinde olan ilçe merkezi, 20. yy başında Küçük Bağdin (Pazarcık) köyüne taşındı. SN
■ Pazarcık merkezin batı tarafında genelde Türkler, doğu tarafında ise genelde Kürtler yaşar. Mert Çakmak
■ 1978 Pazarcık olaylarina kadar Pazarcık merkezde Kurtler ve Türkler karışık şekilde yasamaktaydı. Olaylardan sonra Turk kesim şehrin içinden gecen Malatya yolunun kuzeyine Kürt kesim ise güneyine yerleşmiştir. euphrates78
Yiğitler mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Tabya [ Tr "savunma mevzii" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mısır hakimi Kavalalı İbrahim Paşa'nın 1830'larda inşa ettiği beş tabyadan ötürü Tabya Köyü adını almıştır. SN
Memişkahya mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Gundî Mamiş [ Kr "Memiş köyü" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Atman) yerleşimi
■ Köy halkının çoğunun Merik [Erm Mayrik `anacık`] adlı bir kadının soyundan geldiği anlatılır. SN
İncirli mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Deravê [ Kr "su yanı" ]
1914hk 📖: İncirli
Alevi-Kürt/Zaza (Atman) yerleşimi
Karagöl mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖: Karagöl
Sünni Türk yerleşimi
Ufacıklı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Ufacıklı
1530t 📖: Aladinek
■ Osmanlı döneminde Pazarcık kaza ve nahiye merkezi olan Aladinek kasabası deprem ve diğer nedenlerle önemini kaybettikten sonra idari merkez şimdiki Pazarcık kasabasına taşınmıştır. SN
Eğrice mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖: Eğrice
Sünni Türk yerleşimi
Ulubahçe mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1946 📖: Bağdin yk.
1928 📖: BüyükBağdin
Sünni Türk yerleşimi
Mezere mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Mezrea
Kürt-Sünni yerleşimi
Hürriyet mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Maxikon
Kürt-Sünni yerleşimi
Payamlıbağ mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
hl 📖: Musolar [ Kr "Musalar (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sadakalar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Sadakalar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yeşilkent mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: Çöçen Şıholar (mz)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy daha önce Sadakalar Köyünün Çöçenşıholar bağlısı iken 2007 yılında Yeşilkent adıyla köy tüzel kişiliğine kavuşmuştur. SN
Sakarkaya mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Sakarkaya
Türkmen yerleşimi
Turunçlu mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Turûşon
1928 📖: Turunçlu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ganidağı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Ketiler
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Şallıuşağı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h 📖: Şallıuşağı [ Tr "aş." ]
Alevi-Türk (Sinemilî) yerleşimi
Göçer mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Torinon
1928 📖: Göçer | Torunlar
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Göynük mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi.
■ 1870'li yıllarda Çerkes muhacirlerin iskânıyla kurulmuş bir köydür. SN
Akçalar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Oxcon
1928 📖: Ağcalar
Alevi-Kürt/Zaza (Atman) yerleşimi
Yukarımülk mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Mülk yk.
Türkmen yerleşimi
Aşağımülk mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Mülk aş.
1917h 📖: Harabe
Türkmen yerleşimi
Kizirli mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Kizirli [ Kr/Tr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza (Atman) yerleşimi
■ Kizirli aşireti Atmalıların 12 kolundan biridir. SN
Tilkiler mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K 📖: Rivîyon [ Kr "tilkiler" ]
1928 📖: Tilkiler
Alevi-Kürt/Zaza (Atman) yerleşimi
Taşdemir mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Taşdemir
Sünni Türk yerleşimi
Sarıl mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Sarılar
Sünni Türk yerleşimi
Yumaklıcerit mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928 📖: Yumaklıcerit
1914hk 📖: Cerid [ Tr "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
Harmancık mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Harmancık
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza (Atman) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.