Pazar'da 76 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çayköy köy - Pazar - Tokat
1907hk: Çayköy
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez, Türk (Balkan göçmeni, Artovalı,Türkmen Beğdili aşireti), Kürt karma yerleşimidir. Batum muhaciri Lazların da yaşadığı söyleniyor. i.güney
  Manastır mah Kaledere - Pazar - Tokat
1907hk: Manastır
■ Kısmen Kafkasya göçmeni (Abz) yerleşimi
■ Kiepert haritası köyün hemen güneyinde Çermuk adlı ılıcayı gösterir. SN
  Kaledere köy - Pazar - Tokat
1928k: Kaledere
■ Kaledere ve Manastır ayrı ayrı köyler idi, 1941'de Kaledere adı altında birleştirilip tek köy yapıldı (1941 RG). Taner A.
  Çiftlik köy - Pazar - Tokat
Kürd yerleşimi
  Beşevler köy - Pazar - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
■ Aslen Niksar'lı olan Sünni-Türk köyü Cihad Gümüs
  Ovayurt köy - Pazar - Tokat
1946k: Geldigan
Kürd/Rumeli göçmeni yerleşimi
  Üzümören bld - Pazar - Tokat
1946k: Dimorta yk.
1928k: Dimorta
  Gölyanı mah Üzümören - Pazar - Tokat
1946k: Dimorta aş.
1928k: Dimorta
  Bağlarbaşı köy - Pazar - Tokat
1946k: Parni
1928k: Farnı
1907hk: Farno [ Yun ]
  Tatar köy - Pazar - Tokat
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Yarısı Kürd, yarısı Kumuk yerleşimi Cihad Gümüs
  Menteşe köy - Pazar - Tokat
1928k: Menteşe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Dereköy bld - Pazar - Tokat
1907hk: Dereköy
  Tepeçaylı köy - Pazar - Tokat
Alevi yerleşimi
  Dereçaylı köy - Pazar - Tokat
1946k: Dereçay
Alevi yerleşimi
  Pazar ilçe - Pazar - Tokat
1928k: Pazar
Os: Eyinepazarı [ Tr "cumapazarı" ]
1282b: Kazova (idari bölge)
■ Türk hakimiyetinde değişik zamanlarda Kazabad, Kazova, Ayna Pazarı, Aynalı Pazar, Eğrişehir, Avnibey Pazarı, Ayan Pazarı isimleri kullanılmıştır drneuro
  Ovacık köy - Pazar - Tokat
1928k: Ovacık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ballıca köy - Pazar - Tokat
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Erkilet mah Pazar - Pazar - Tokat
1907hk: Erkilet
  Ocaklı köy - Pazar - Tokat
1928k: Munamak [ Yun monomáxos "akıncı" ]
■ Munamak adı için Balıkesir Gönen Üzümlü maddesine bakınız. SN
  Taşlık köy - Pazar - Tokat
1928k: Taşlık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Doğançalı köy - Pazar - Tokat
1928k: Armus
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Örnek köy - Pazar - Rize
1913hk: Benek
1876s, 1928k: Venek [ Erm vank'? "manastır" ]
■ Venek, yörede "Karadenizli Rum" anlmında "Xorumi" (Horum) denilen topluluğun yerleşimidir. Anadilleri Türkçedir ve daha çok Çayeli'yle ilişki halindedirler. i.güney
  Şendere köy - Pazar - Rize
1916ht: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Merdivenli köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Melyat [ Laz meliati "tilkili" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kuzayca köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Surminat [ Laz Suminati "Sürmeneliler" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazların çoğunluk olduğu, azınlık olarak da Hemşinlilerin yaşadığı karma bir yerleşim. Surminat'tan ziyade, Suminat formu yaygın. i.güney
■ Köy halkı Lazlar'dan, Batı Hemşinliler'inden ve Kıpçak Türklerin'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tektaş köy - Pazar - Rize
1916ht: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Şendere köyünden ayrılmıştır. SN
  Balıkçı köy - Pazar - Rize
1928k: Zelek
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Güney köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Avramit [ Laz Avramiti "İbrahim köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy, her ne kadar Atina (Pazar) Lazcasıyla konuşuyor olsa da, Avramit ağzı bu şivenin halen yaşayan, ana şiveye asimile olmayan bir varyantıdır. i.güney
  Hisarlı köy - Pazar - Rize
1958rg: Koskovat
1913hk: Koksovat [ Laz Koskovati/Koksovati "Kosto (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi 15.11.1958'de Hisarlı adıyla köy oldu. SN
  Yeşilköy köy - Pazar - Rize
1916ht: Cumbat [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Türkçe "kümbet" kelimesiyle alakâlı olabilir. Ya da Lazca çumbat'i, çumba? yurdu. i.güney
  Sivrikale köy - Pazar - Rize
1960k: Kalecik
1876s, 1928k: Tordovat [ Laz Tordovati "Tordo/Teodor (öz.) köyü" ]
  Subaşı köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Xaçapit
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Xaçkar, Bargepos, Çapakçur, Çırmeşk, Dap, Daparag, Ekipos, Gağnud, Açudapn, Xaçaçur, Sarindzov, Dzakkar, Merinpos, Minas vb. mikrotoponimlerin hemen hepsi Ermenicedir. Ayrıca eski tarihli karışımları anımsatan Kürdoğlu, Hubyar mahallesi gibi birkaç yer adı dikkati çeker. SN
■ Köyün ismi Lazca, mikrotoponimler çoğunlukla Ermenicedir. i.güney
  Hasköy köy - Pazar - Rize
1876s: Noxlabsu [ Laz Noxlapsu ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yavuz köy - Pazar - Rize
1876s: Noxlabsu [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Hasköy'den ayrıldı. İstona ve Lazavati mahalleleri vardır. SN
  Dağdibi köy - Pazar - Rize
1928k: Sulet [ Laz Suleti/Msuleti "ketenli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ -eti eki Lazca değil, Gürcüce toponim yapan ektir. Bu ek Lazca'da t'i, vat'i şeklindedir. Laz yerleşimi. i.güney
  Alçılı köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Xançkun
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Xaçk'un ve Xaşk'un formları yaygın olarak kullanılır, belki de Ermenice, "xaç" (haç) ile ilintili? i.güney
  Aktaş köy - Pazar - Rize
Lz: Xonari [ Laz "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]
1876s, 1928k: Xonar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sulak köy - Pazar - Rize
1960k: Gürgöze
1916ht: Cabat [ Laz Cabati ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kukulat mah Balıkçı - Pazar - Rize
1876s: Kukulat [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ayrı bir köy değildir, Laroz'la birliktedir, merkeze bağlıdır. "k'uk'ula" Lazcada "maşa" demektir ama "maşa yurdu" anlamı bizi pek sağlıklı bir sonuca götürmeyebilir. Belki de Lazca "k'uk'u" (guguk kuşu) kelimesiyle alakâlı? i.güney
  Darılı köy - Pazar - Rize
Lz: Aranaşi
1876s, 1928k: Aranaş [ Yun anoraxi "yukarı sırt?" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Aktepe köy - Pazar - Rize
1928k: Kitat [ Laz K'it'ati/Çitati "Kito (aş.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Soğuksu mv - Pazar - Rize
1916ht: Şilerit [ Laz Şileriti ]
1819pj: Psyxrós | Soğuksu [ Yun Psyxrós "soğuk" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Cumhuriyet mah Pazar - Pazar - Rize
1928k: Noğadixa [ Laz "pazaryeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Noğa-dixa "pazar yeri, çarşının kurulduğu yer" anlamında da çevrilebilir. i.güney
■ Mahalle halkı Çepni Türkmenler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akmescit köy - Pazar - Rize
1876s: Cacivat [ Laz Mcacivati "sinekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tütüncüler köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Talvat [ Laz T'alvati ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkının kökeni Lazlar ile 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan, Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  İkiztepe mah Pazar - Pazar - Rize
1854hk, 1946k: Laroz
■ 1819'da Pjişgyan'ın zikrettiği Laroz muhtemelen bugünkü Ardeşen limanının ve genel olarak yörenin adıdır. Halen Pazar'ın Laroz adı verilen mahallesi aynı yer olmasa gerekir. SN
■ Laroz'un Lazca "hazineli" anlamındaki Laroni biçiminin Yunanca bir adaptasyonu olduğu iddia edilir. Ama muhtemel olan Yunanca λᾱρός laros (şirin, hoş) (kaynak: Aleksiva). Laz yerleşimi. i.güney
  Pazar ilçe - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Atina
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ksenophon'da Odinios adıyla anılan yer olması muhtemeldir (MÖ 4. yy). Allen'e göre Gürcüce/Lazca `gölgeli` anlamına gelen bir adın Yunanca uyarlamasıdır. B&W 335-336. SN
■ Çeşitli illerden (Rize, Trabzon, Erzurum, Bayburt) az da olsa Türk, Kürt ve Poşa unsurlar mevcuttur. Merkezde Hemşinliler de elbette ki var ama yerleşik bir mahalleri yoktur. i.güney
  Suçatı köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Apso [ Laz Apso ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Derinsu köy - Pazar - Rize
Lz: Zanati [ Laz "Çan (Laz) yurdu?" ]
1876s, 1928k: Zağnat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Elmalık köy - Pazar - Rize
1928k: Kuzika [ Laz k'uzik'a "kaşıkça" ]
■ Çoğunluk nüfusun Laz, azınlığın Hemşinli olduğu karma yerleşim. i.güney
  Kesikköprü köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Xudisa [ Yun ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Gazi mah - Pazar - Rize
1928k: Xoşnişin [ Tr ]
■ Gazi mahallesi yerli halkı `Çagana` adı verilen bir topluma mensuptur. SN
■ Xoşnişin ya da Gazi Mahallesi'nin yaygın olarak kullanılan adı Lazca; Dervişepuna ya da Türkçe; Dervişluk adlarıdır. Mahalle halkı eski anadili Çingene Ermenicesi yani Lomavren olan Poşalardır. Kimliklerinin farkında olan Poşalar, kendilerine "Lom" derler. Gazi mahallesindeki halkın anadili Türkçedir, ancak orta yaş ve üstü Lazca da bilir. Bu topluluğun kendilerine özgü bir "gizli dilleri" de mevcut, bu gizli dildeki kimi kelimeler yöredeki Lazca ve Türkçe'ye argo kelimeler olarak girmiştir. Dervişlerin kullandıkları bu kelime ve cümlelere "Dervişçe" denir ve bunlar Artvin'deki Poşaların biraz daha iyi korunmuş Lomavren'iyle örtüşür. Lomavren, Kürtçe'den de etkilenmiş bir dil olduğu için dilde Kürt dilinden kelimeler olması doğaldır. Gazi Mahallesi halkı, Çingeneliği, Poşalığı kabul etmez. i.güney
  Başköy köy - Pazar - Rize
1928k: Başköy
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hemşinli yerleşimi. Başköy'ün bugün kullanılmayan eski ismi, P'et're Nikolai. Yani Peder (baba,aziz) Nikolai'nin Lazca formu. i.güney
  Şentepe köy - Pazar - Rize
1928k: Ğulivat [ Laz ğulivati "Ğuli (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kirazlık mah Pazar - Pazar - Rize
1916ht: Bulep [ Laz Bulepi "kirazlar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 19. yüzyıla kadar kullanılan Bulep ağzı, Pazar Lazcasının bir varyantıydı. Varyant, ana şiveye asimile oldu. i.güney
  Kocaköprü köy - Pazar - Rize
hl: Abdoğlu
1916ht: Xotri
■ Abdoğli merkez mahallenin adıdır. Ayrıca Asurina, Cevdani, Çaloti, Kalastasi mahalleleri vardır. SN
■ Abdoğli Hemşinli, diğer mahalleler Laz yerleşimidir. i.güney
  Yücehisar köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Lamğo [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Güzelyalı mah Pazar - Pazar - Rize
Lz: Duduvati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Belki "dudi+vat'i" "baş yer", "baş şeklinde yer" ya da "yüksek yer" anlamlarında? i.güney
  Yemişli köy - Pazar - Rize
1876s: İlastas [ Laz/Yun iliastási "İlyas (öz.) durağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkı Batı Hemşinliler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Papatya köy - Pazar - Rize
1946k: Papat (mah) [ Laz P'ap'ati "papaz yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ortayol köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Meleskur [ Laz melesk'uri "karşıvadi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Boğazlı köy - Pazar - Rize
1876s: Çiketore [ Laz "Çerkez? yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sivritepe köy - Pazar - Rize
1958rg: Skefenivat (mah) [ Laz Sk'efanevati "Stefan (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Irmak köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Sivritepe adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Ocak köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Sapu [ Laz sap'ule "mezarlık" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Uğrak köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Çingit [ Laz Çingiti "Yabancı (Çingene?) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Lazca "Çingene yurdu" gibi bir anlam düşünülebilir. i.güney
  Irmak köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Mamakivat [ Laz mamak'ivati "Mamaki (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sessizdere köy - Pazar - Rize
Lz: Nasivati [ Laz ]
1928k: Papilat [ Laz P'ap'ilati "papaz köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazca bilen küçük bir Hemşinli topluluk da var. i.güney
  Derebaşı köy - Pazar - Rize
Lz: Tsuk'it'a [ Laz ]
1876s, 1928k: Sukita
■ Hemşinli/Laz yerleşimi. Mtzuk'it'a şeklinde telaffuzu yaygındır. Lazca mtzu (karayemiş) + k'it'a (küçük?) i.güney
■ Köy halkı Batı Hemşinliler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bucak köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Açaba
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Hamidiye köy - Pazar - Rize
Lz: K'utsuma
1916ht: Hamidiye
1819pj: Eskitrabzon [ Tr ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Pjişgyan'a göre antik çağda Trabzon kentini önce buraya kurmak istemişler, fakat havanın fenalığı yüzünden terk etmişlerdir. 1878'de Rus yönetimindeki Acara'dan iltica eden Gürcü muhacirler iskân edildi. SN
■ Köy halkının çoğu Lazdır. Gürcüler azınlık ve sanırım tek sülale (Karadeniz). Ancak bu köyün merkeziliği sebebiyle yakın zamandaki göçlerle yaşanmış yeni bir demografik değişim de olabilir pekâlâ. Özünde bir Gürcü köyü olan alanın nüfus yapısı bu şekilde değişmiş de olabilir. Fakat 1878'in geç bir tarih, bölgenin de Laz olduğu düşünüldüğünde bir Laz köyüne Gürcülerin yerleştirilmiş olduğu da düşünülebilir. i.güney
  Dernek köy - Pazar - Rize
1876s: Kostanivat [ Laz K'ost'anivati "Kostan (Kostantin) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkı Çepni Türkmenler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ardaklı mah Irmak - Pazar - Rize
Lz: P'açilati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Akbucak köy - Pazar - Rize
1854hk, 1946k: Marmanat/Melmenat [ Erm marmant "ılıman, ılımlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Yerel telaffuzda Mermanat ve Mermonat kullanılır. Bryer & Winfield'in Lazca üzerinden `Normanlar yurdu` şeklinde yorumlama teşebbüsü hatalıdır. SN
■ Köy halkı Çepni Türkmenler'i ile Batı Hemşinliler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Handağı köy - Pazar - Rize
1876s, 1928k: Dadivat [ Laz Dadivati "teyze köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şehitlik köy - Pazar - Rize
1928k: Xaku [ Laz mxak'u "bir su böceği" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kayağantaş köy - Pazar - Rize
Lz: Sitori
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkı Batı Hemşinliler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km