haritada ara :   km  
Pasinler'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
Küçüktuy mah - Pasinler - Erzurum
E1902 1928 📖Ortoru / Vortoru
1835b 📖: KüçükTu / Tuy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Asıl Tu/Tuy köyü 1,5 km güneydeki Büyüktuy köyüdür. Ermenice adı Ortoru olan bu köye Türkçe Küçüktuy adı verilir. SN
Büyüktuy mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: BüyükTu
E506 📖: Tu Դու
U 📖: Utu
■ Kısmen Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ MÖ 9. yy'da Urartu yazıtlarında yerel krallık olarak zikredilen Utu olmalıdır. Ermenice kaynaklarda 5. yy'dan itibaren Tu adıyla anılır. Türkçe Tuy muhtemelen Ermenice adın tamlayan hali Tui'den türemiştir. SN
Pusudere mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Pusudere
Sünni Türk yerleşimi
Saksı mah - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Pertek
E1902 📖: Pertag Բերդակ [ Erm "kalecik" ]
■ 93 Harbi yıllarında köyün Türk-Sünni halkının bir kısmı Sivas ve Maraş'a göç etmiş. Yakın zamanlarda bir kısım Doğubeyazıtlı Kürtler yerleşti. metonio
Gerdekkaya mah - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Gerdekkaya
Gölceğiz mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Gölciğez
Karavelet mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Karavelet
■ Erzurum'a bağlı Ağcalar, Alibezirgan, Alvar, Çakmak, Çiçekli, Gerdekkaya, Karavelet, Korucuk ve Sığırlı köyleri birbiriyle kısmen akraba olup Türk-Sünnidirler. Kanuni döneminde Tebriz üzerinden yerleştirilmiş köylerdir. Karavelet'te bu nüfus dışında 93 Harbi döneminde Kars üzerinden yerleşmiş Türkler de bulunuyor. metonio
Korucuk mah - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Korucuk
Ovaköy mah - Pasinler - Erzurum
E1912 📖: Yezermek
1835b 📖: Ezirmik / İzelmik
Çamlıca mah - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Çamlıca Komu
Kürt-Sünni yerleşimi
Kevenlik mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Haykürd [ Erm "Ermeni mezhebine mensup Hıristiyan Kürt" ]
Ağcalar mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Ağcalar
Yiğittaşı mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Sos [ Erm sôs "çınar" ]
Yavuzlu mah - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Pisyanlı Komu [ Kr pisyan "oğullar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Okçiyan) yerleşimi
Çiçekli mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Orduzu / Ortuzi [ Erm ]
Baldızı mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Baldızı
Porsuk mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Porsuk
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 88 Müslüman Türk bulunmaktadır. metonio
Taşağıl mah - Pasinler - Erzurum
K 📖: Goma Laza [ Kr "Laz ağılı" ]
1928 📖: Hamidin Komu
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ailelerin dedeleri Erivan'dan (Şamiran ve Beyremeli köylerinden) Kars ve Iğdır çevresine. Oradan Bayburt'a, oradan Muş Bulanık Hoşgeldi köyüne. Oradan da bu köye göç etmişler. Bu köy, verdiği göç ile Hasankale'nin birçok köyünü Kürtleştirmiştir. Qazi
Acı mah - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Acı
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
Taşkaynak mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Keyvank / Kevanek [ Erm kaylvank "kurt manastırı" ]
Yiğitpınarı mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Deliler
Alvar mah - Pasinler - Erzurum
1665 📖: Alvar
E506 📖: Alvar
■ Tarihçi Parpetsi'ye göre 438 yılında Mamigonyanların isyanını bastırmak üzere sefere çıkan Sasani komutanı Şapuh Mihranî bu köyde ordugâh kurmuştu. ■ Yer adı Türkçe kökenli olmadığı halde yanlışlıkla Türkçe sanılarak korunmuştur. SN
Büyükdere mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Kırnuç
E506 📖: Mıgnarinç Մկնառինչ [ Erm ]
■ 5. yy vakanüvisi Ğazar Parpetsi'nin Tu (Büyüktüy) köyünden iki fersah doğuda olduğunu belirttiği Mknar'inç köyü olması kuvvetle muhtemeldir. (Sagona 47). SN
Kurbançayırı mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Hins
E474 📖: Hintsk Հինձք [ Erm ]
■ Nerses Bartev gatoğigos (ö. 373) tarafından kurulduğu rivayet edilen Garmirvank manastırı bu köyün yakınındaydı. Eprigyan (II.330-331) bu manastırın 1828'e dek zengin ve güçlü bir kurum iken 19. yy sonlarında zaruret içine düştüğünü anlatır. SN
Pelitli mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Mali Komu [ Kr malikom "mezraevi" ]
Serçeboğazı mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Serçeboğazı
■ Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiran ve Beyremeli köylerinden gelmişler. Qazi
■ Türkler ve Kürtlerin birlikte yaşadığı bir köydür. Kürtlerin çoğu Taşağıl köyünden gelip yerleşmiştir. metonio
Aşıtlar mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Tizgi
Hanahmet mah - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Hanahmet
Başören mah - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Başviran
Çalıyazı mah - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Rabat [ Erm/Tr "harabe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Otlukkapı mah - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Hertev
1835b 📖: Hertev / Hertiv [ Erm "samanlı" ]
1665 📖: Artıf
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `Ermeni köyü` olduğunu bildirir. 1895 katliamlarında yağmalanan köylerdendir. SN
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiran ve Beyremeli köylerinden gelmişler. Qazi
■ Köyde Kürt nüfus da mevcut olmakla birlikte köyün ekserisi Türk asıllıdır. Kürt nüfus sonradan göç yoluyla buraya gelmiş olup köy aslen Türk yerleşimidir. İzzetnihat
Pasinler ilçe - Pasinler - Erzurum
1928 📖: Hasankale
1876a 📖: Pasin Ulya [ Tr "yukarı Pasin" ]
1665 📖: Hasanabad
E474 📖: Vağarşavan [ Erm "Vağarşak kenti" ]
E474 📖: Paseank Բասեանք (idari bölge) [ Erm "Pasean'lar" ]
Y-399 📖: Phasianoi (idari bölge) [ AnaD "Pasian'lar" ]
■ Pasinler adı verilen bölge Yukarı Pasin (şimdi Pasinler ilçesi) ve Aşağı Pasin (Horasan ilçesi) olmak üzere iki bölgeden oluşur. Ermenice Baseank'/Paseank bölge adı 5. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup, Türkçedeki gibi daima çoğul kullanılır. MÖ 399'da yazan Ksenophon'a göre Phasianoí `Phasis'liler` Aras nehri boyunda yaşayan bir halktı. Gürcistan'da Batum yakınındaki Poti (antik Phasis) kenti aynı adın izini taşır. ■ Vağarşavan kenti tarihçi Horenli Movses'e göre 2. yy'da kral Vağarşak tarafından yapılmıştı. Bilinen bir tarihi kişiye tekabül etmeyen Hasankale adı muhtemelen *Basean Kal'ası adından uyarlanmıştır. SN
■ Gürcüce: Basiani (ბასიანი) ''Basiler''. Eski bir Kolh (Proto-kartvel) boyu adından geldiği öne sürülmüştür. GEO
Kavuşturan mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Axa
Sünni Türk yerleşimi
■ Narman'dan göçle yerleşilmiş Türk-Sünni köyüdür. metonio
Tımar mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Tımar
Yastıktepe mah - Pasinler - Erzurum
1820z 📖: Ketvan [ Erm ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 25.10.1820 Erzurum'da Yukarı Pasin'de Ketvan karyesinde İbrahim Ağa'nın bina eylediği mescide minber vazı ile cuma ve bayram namazları kılınmak için izin verilmesi ve hitabetinin tevcihi. deyar heyran
■ Köye bağlı Kireçli mezrası Kürd yerleşimi olup, köyün kendisi Türk yerleşimidir. İzzetnihat
Altınbaşak mah - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Gındeği
1514 📖: Kındeği [ Erm ]
Demirdöven mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Surbehan [ Erm "Aziz Ohan(nes)" ]
E1004 📖: Aksikoms | Surp Ohan
■ 1004/1005 tarihli Stepanos Taronetsi vekayinamesinde göre Paseank (Pasinler) ülkesinde bulunan Aksigoms Manastırı, burada türbesi bulunan Peder Hovhannes adlı aziz kişiden dolayı halk tarafından Surp Ohan olarak anılmaktaydı. SN
Üğümü mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Ügümü
E1075 📖: Ogomi [ Erm ]
■ Lastivertli Aristakes Tarihi, Ogomi kentinin 1055'te Türklerce istila ve yağma edilmesini ayrıntılı olarak tasvir eder. SN
Yayla mah - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Timar Yaylası
Sunak mah - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Plur / Pulur
E1075 📖: Plur Բլուր [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy vekâyinamelerine göre Selçuklu istilaları sırasında bu kasabada toplanan 7000 nüfus ve 60 din adamı Türkler tarafından kılıçtan geçirilmişti. SN
Taşlıgüney mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Sansor / Sanasor [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiran ve Beyremeli köylerinden gelmişler. SN
Yukarıdanişment mah - Pasinler - Erzurum
1723z 📖: Danişmend yk.
■ © 07.01.1723 Danişmend Türkmen cemaatinin konar göçer taifesinden oldukları... deyar heyran
Ardıçlı mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Miyadîn [ Tr "meydanlar" ]
Tepecik mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Tepecik
Taşlıyurt mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Ağzehir / Ağzihir
Alevi-Türk yerleşimi
Epsemce mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Epsemce
Sünni Türk yerleşimi
■ Alvar'dan gelen Sünni Türkler tarafından kurulmuş bir köydür. metonio
Uzunark mah - Pasinler - Erzurum
E1902 1928 📖Tortan Թորդան [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Karş. Kemah Doğan (Tordan) köyü. SN
■ 1835 erkek nüfus sayımında 51 Müslüman Türk ve 125 Hristiyan Ermeni nüfus bulunmaktadır. metonio
Yeniköy mah - Pasinler - Erzurum
1835b 📖: Yeniköy
Çakırtaş mah - Pasinler - Erzurum
E1902 📖: Ekebad
1835b 📖: Yekabad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre 19. yy sonunda nüfusu Emeni idi, ancak eskiden Gürcü haneleri de vardı. SN
Kızılören mah - Pasinler (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 📖: Kızılviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
Esendere mah - Pasinler - Erzurum
E1912 📖: Badijvan [ Erm ]
1835b 📖: Badicvan
1702 📖: Badijuin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.