haritada ara :   km  
Pasinler'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
Küçüktuy mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 : Ortoru / Vortoru
1835b 📖 : Kç. Tu / Tuy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Asıl Tu/Tuy köyü 1,5 km güneydeki Büyüktuy köyüdür. Ermenice adı Ortoru olan bu köye Türkçe Küçüktuy adı verilir. SN
■ Koord: 39° 59' 58'' D, 41° 26' 12'' K
Büyüktuy mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : By. Tu/Tuy
E506 📖 : Tu Դու
U 📖 : Utu
■ Kısmen Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ MÖ 9. yy’da Urartu yazıtlarında yerel krallık olarak zikredilen Utu olmalıdır. Ermenice kaynaklarda 5. yy’dan itibaren Tu adıyla anılır. Türkçe Tuy muhtemelen Ermenice adın tamlayan hali Tui’den türemiştir. SN
■ Koord: 39° 59' 6'' D, 41° 26' 17'' K
Pusudere mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Pusudere
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 4'' D, 41° 27' 40'' K
Saksı mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖 : Pertek
E1902 📖 : Pertag Բերդակ [ Ermenice "kalecik" ]
■ 93 Harbi yıllarında köyün Türk-Sünni halkının bir kısmı Sivas ve Maraş'a göç etmiş. Yakın zamanlarda bir kısım Doğubeyazıtlı Kürtler yerleşti. metonio
■ Koord: 40° 0' 7'' D, 41° 28' 23'' K
Gerdekkaya mahalle - Pasinler - Erzurum
1916h 📖 : Gerdekkaya
■ Koord: 39° 54' 18'' D, 41° 29' 7'' K
Gölceğiz mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Gölciğez
■ Koord: 40° 0' 6'' D, 41° 29' 56'' K
Karavelet mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Karavelet
■ Erzurum'a bağlı Ağcalar, Alibezirgan, Alvar, Çakmak, Çiçekli, Gerdekkaya, Karavelet, Korucuk ve Sığırlı köyleri birbiriyle kısmen akraba olup Türk-Sünnidirler. Kanuni döneminde Tebriz üzerinden yerleştirilmiş köylerdir. Karavelet'te bu nüfus dışında 93 Harbi döneminde Kars üzerinden yerleşmiş Türkler de bulunuyor. metonio
■ Koord: 39° 55' 26'' D, 41° 29' 56'' K
Korucuk mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖 : Korucuk
■ Koord: 39° 57' 0'' D, 41° 29' 56'' K
Ovaköy mahalle - Pasinler - Erzurum
E1912 📖 : Yezermek
1835b 📖 : Ezirmik / İzelmik
■ Koord: 39° 58' 35'' D, 41° 30' 2'' K
Çamlıca mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖 : Çamlıca Komu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 32'' D, 41° 30' 59'' K
Kevenlik mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Haykürd [ Ermenice "Ermeni mezhebine mensup Hıristiyan Kürt" ]
■ Koord: 40° 1' 17'' D, 41° 31' 24'' K
Ağcalar mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Ağcalar
■ Koord: 39° 55' 31'' D, 41° 31' 28'' K
Yiğittaşı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Sos [ Ermenice sôs "çınar" ]
■ Koord: 39° 59' 35'' D, 41° 31' 28'' K
Yavuzlu mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖 : Pisyanlı Komu [ Kürtçe pisyan "oğullar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Okçiyan) yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 43'' D, 41° 32' 22'' K
Çiçekli mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Orduzu / Ortuzi [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 55' 15'' D, 41° 32' 23'' K
Çöğender mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Çöğender
■ Koord: 40° 0' 3'' D, 41° 32' 29'' K
Baldızı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Baldızı
■ Koord: 40° 2' 6'' D, 41° 32' 29'' K
Yukarıçakmak mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Çakmak yk.
■ Eski köy terk edilmiş ve halk yeni yerleşime taşınmıştır. SN
■ Koord: 39° 55' 38'' D, 41° 33' 14'' K
Porsuk mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Porsuk
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 88 Müslüman Türk bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 1' 35'' D, 41° 33' 41'' K
Taşağıl mahalle - Pasinler - Erzurum
K 📖 : Goma Laza [ Kürtçe "Laz ağılı" ]
1928 📖 : Hamidin Komu
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ailelerin dedeleri Erivan'dan (Şamiran ve Beyremeli köylerinden) Kars ve Iğdır çevresine. Oradan Bayburt'a, oradan Muş Bulanık Hoşgeldi köyüne. Oradan da bu köye göç etmişler. Bu köy, verdiği göç ile Hasankale'nin birçok köyünü Kürtleştirmiştir. Qazi
■ Koord: 39° 52' 36'' D, 41° 34' 0'' K
Övenler mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Meceldi / Müceldi
■ Koord: 40° 0' 10'' D, 41° 34' 11'' K
Acı mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖 : Acı
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 3' 10'' D, 41° 34' 49'' K
Taşkaynak mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Keyvank / Kevanek [ Ermenice kaylvank "kurt manastırı" ]
■ Koord: 40° 1' 29'' D, 41° 35' 33'' K
Yiğitpınarı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Deliler
■ Koord: 40° 2' 34'' D, 41° 36' 1'' K
Alvar mahalle - Pasinler - Erzurum
1665 📖 : Alvar
E506 📖 : Alvar
■ Tarihçi Parpetsi’ye göre 438 yılında Mamigonyanların isyanını bastırmak üzere sefere çıkan Sasani komutanı Şapuh Mihranî bu köyde ordugâh kurmuştu. ■ Yer adı Türkçe kökenli olmadığı halde yanlışlıkla Türkçe sanılarak korunmuştur. SN
■ Koord: 39° 56' 30'' D, 41° 36' 45'' K
Büyükdere mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Kırnuç
E506 📖 : Mıgnarinç Մկնառինչ [ Ermenice ]
■ 5. yy vakanüvisi Ğazar Parpetsi’nin Tu (Büyüktüy) köyünden iki fersah doğuda olduğunu belirttiği Mknar’inç köyü olması kuvvetle muhtemeldir. (Sagona 47). SN
■ Koord: 40° 2' 48'' D, 41° 36' 54'' K
Bulkasım mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Bulkasım / Bulğasım
■ Koord: 39° 54' 9'' D, 41° 37' 7'' K
Karakale mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖 : Karakale yk.
■ Koord: 40° 7' 12'' D, 41° 37' 36'' K
Kurbançayırı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Hins
E474 📖 : Hintsk Հինձք [ Ermenice ]
■ Nerses Bartev gatoğigos (ö. 373) tarafından kurulduğu rivayet edilen Garmirvank manastırı bu köyün yakınındaydı. Eprigyan (II.330-331) bu manastırın 1828’e dek zengin ve güçlü bir kurum iken 19. yy sonlarında zaruret içine düştüğünü anlatır. SN
■ Koord: 40° 1' 44'' D, 41° 37' 47'' K
Pelitli mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Mali Komu [ Kürtçe malikom "mezraevi" ]
■ Koord: 40° 6' 10'' D, 41° 37' 58'' K
Kotandüzü mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖 : Kotandüzü
■ Koord: 40° 5' 5'' D, 41° 37' 59'' K
Serçeboğazı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Serçeboğazı
■ Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiran ve Beyremeli köylerinden gelmişler. Qazi
■ Türkler ve Kürtlerin birlikte yaşadığı bir köydür. Kürtlerin çoğu Taşağıl köyünden gelip yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 40° 0' 46'' D, 41° 38' 44'' K
Yayladağ mahalle - Pasinler - Erzurum
■ Koord: 40° 2' 57'' D, 41° 38' 44'' K
Aşıtlar mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Tizgi
■ Koord: 40° 0' 3'' D, 41° 38' 52'' K
Hanahmet mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖 : Hanahmet
■ Koord: 40° 8' 2'' D, 41° 38' 53'' K
Başören mahalle - Pasinler - Erzurum
1928 📖 : Başviran
■ Koord: 40° 10' 35'' D, 41° 38' 55'' K
Çalıyazı mahalle - Pasinler - Erzurum
1916h 📖 : Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 32'' D, 41° 40' 9'' K
Otlukkapı mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖 : Hertev
1835b 📖 : Hertev / Hertiv [ Ermenice "samanlı" ]
1665 📖 : Artıf
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Evliya Çelebi `Ermeni köyü` olduğunu bildirir. 1895 katliamlarında yağmalanan köylerdendir. SN
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiran ve Beyremeli köylerinden gelmişler. Qazi
■ Köyde Kürt nüfus da mevcut olmakla birlikte köyün ekserisi Türk asıllıdır. Kürt nüfus sonradan göç yoluyla buraya gelmiş olup köy aslen Türk yerleşimidir. İzzetnihat
■ Koord: 39° 53' 50'' D, 41° 40' 17'' K
Pasinler ilçe - Pasinler - Erzurum
1928 📖 : Hasankale
1876a 📖 : Pasin Ulya [ Türkçe "yukarı Pasin" ]
1665 📖 : Hasanabad
E474 📖 : Vağarşavan [ Ermenice "Vağarşak kenti" ]
E474 📖 : Paseank Բասեանք (idari bölge) [ Ermenice "Pasean'lar" ]
Y-399 📖 : Phasianoi (idari bölge) [ Anadolu Dilleri "Pasian'lar" ]
■ Pasinler adı verilen bölge Yukarı Pasin (şimdi Pasinler ilçesi) ve Aşağı Pasin (Horasan ilçesi) olmak üzere iki bölgeden oluşur. Ermenice Baseank’/Paseank bölge adı 5. yy’dan itibaren kaydedilmiş olup, Türkçedeki gibi daima çoğul kullanılır. MÖ 399’da yazan Ksenophon’a göre Phasianoí `Phasis’liler` Aras nehri boyunda yaşayan bir halktı. Gürcistan’da Batum yakınındaki Poti (antik Phasis) kenti aynı adın izini taşır. ■ Vağarşavan kenti tarihçi Horenli Movses’e göre 2. yy’da kral Vağarşak tarafından yapılmıştı. Bilinen bir tarihi kişiye tekabül etmeyen Hasankale adı muhtemelen *Basean Kal’ası adından uyarlanmıştır. SN
■ Gürcüce: Basiani (ბასიანი) ''Basiler''. Eski bir Kolh (Proto-kartvel) boyu adından geldiği öne sürülmüştür. GEO
■ Koord: 39° 58' 42'' D, 41° 40' 25'' K
Kavuşturan mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Axa
Sünni Türk yerleşimi
■ Narman'dan göçle yerleşilmiş Türk-Sünni köyüdür. metonio
■ Koord: 40° 1' 32'' D, 41° 40' 46'' K
Tımar mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Tımar
■ Koord: 40° 3' 20'' D, 41° 43' 16'' K
Yastıktepe mahalle - Pasinler - Erzurum
1820z 📖 : Ketvan [ Ermenice ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 25.10.1820 Erzurum'da Yukarı Pasin'de Ketvan karyesinde İbrahim Ağa'nın bina eylediği mescide minber vazı ile cuma ve bayram namazları kılınmak için izin verilmesi ve hitabetinin tevcihi. deyar heyran
■ Köye bağlı Kireçli mezrası Kürd yerleşimi olup, köyün kendisi Türk yerleşimidir. İzzetnihat
■ Koord: 39° 53' 39'' D, 41° 43' 26'' K
Altınbaşak mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖 : Gındeği
1514 📖 : Kındeği [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 56' 40'' D, 41° 43' 38'' K
Demirdöven mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Surbehan [ Ermenice "Aziz Ohan(nes)" ]
E1004 📖 : Aksikoms | Surp Ohan
■ 1004/1005 tarihli Stepanos Taronetsi vekayinamesinde göre Paseank (Pasinler) ülkesinde bulunan Aksigoms Manastırı, burada türbesi bulunan Peder Hovhannes adlı aziz kişiden dolayı halk tarafından Surp Ohan olarak anılmaktaydı. SN
■ Koord: 40° 1' 55'' D, 41° 43' 49'' K
Gözeler mezra - Pasinler - Erzurum
■ Koord: 39° 49' 56'' D, 41° 43' 51'' K
Üğümü mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Ügümü
E1075 📖 : Ogomi [ Ermenice ]
■ Lastivertli Aristakes Tarihi, Ogomi kentinin 1055’te Türklerce istila ve yağma edilmesini ayrıntılı olarak tasvir eder. SN
■ Koord: 40° 0' 38'' D, 41° 44' 10'' K
Yayla mahalle - Pasinler - Erzurum
1916h 📖 : Timar Yaylası
■ Koord: 40° 6' 8'' D, 41° 44' 22'' K
Kireçli mezra - Pasinler - Erzurum
■ Koord: 39° 50' 42'' D, 41° 44' 44'' K
Sunak mahalle - Pasinler - Erzurum
1916h 📖 : Plur / Pulur
E1075 📖 : Plur Բլուր [ Ermenice "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy vekâyinamelerine göre Selçuklu istilaları sırasında bu kasabada toplanan 7000 nüfus ve 60 din adamı Türkler tarafından kılıçtan geçirilmişti. SN
■ Koord: 39° 56' 13'' D, 41° 44' 52'' K
Taşlıgüney mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Sansor / Sanasor [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hasankale (Pasinler) Lazkom (Taşağıl) köyünden, Redkan aşiretinden aileler Sansor (Taşlıgüney), Hertiv (Otlukkapı) ve Serçeboğazı köylerine göç etmişler. Tamamı akraba olan bu ailelerin dedeleri, yüz yıl önce Erivan'ın Şamiram ve Beyremeli [Bayramali, şimdi Vahramagyuğ] köylerinden gelmişler. SN
■ Koord: 40° 2' 22'' D, 41° 45' 11'' K
Yukarıdanişment mahalle - Pasinler - Erzurum
1723z 📖 : Danişmend yk.
■ © 07.01.1723 Danişmend Türkmen cemaatinin konar göçer taifesinden oldukları... deyar heyran
■ Koord: 39° 58' 10'' D, 41° 45' 28'' K
Ardıçlı mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Miyadîn [ Ermenice miyadun "tek ev" ]
■ Koord: 40° 1' 5'' D, 41° 45' 33'' K
Tepecik mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Tepecik
■ Koord: 39° 57' 4'' D, 41° 45' 59'' K
Taşlıyurt mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Ağzehir / Ağzihir
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 28'' D, 41° 46' 2'' K
Epsemce mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Epsemce
Sünni Türk yerleşimi
■ Alvar'dan gelen Sünni Türkler tarafından kurulmuş bir köydür. metonio
■ Koord: 39° 58' 37'' D, 41° 46' 9'' K
Uzunark mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 : Tortan Թորդան [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Karş. Kemah Doğan (Tordan) köyü. SN
■ 1835 erkek nüfus sayımında 51 Müslüman Türk ve 125 Hristiyan Ermeni nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 54' 9'' D, 41° 47' 0'' K
Yeniköy mahalle - Pasinler - Erzurum
1835b 📖 : Yeniköy
■ Koord: 40° 5' 33'' D, 41° 47' 1'' K
Çakırtaş mahalle - Pasinler - Erzurum
E1902 📖 : Ekebad
1835b 📖 : Yekabad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan’a göre 19. yy sonunda nüfusu Emeni idi, ancak eskiden Gürcü haneleri de vardı. SN
■ Koord: 39° 57' 38'' D, 41° 47' 47'' K
Kızılören mahalle - Pasinler (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 📖 : Kızılviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 3' 50'' D, 41° 48' 39'' K
Esendere mahalle - Pasinler - Erzurum
E1912 📖 : Badijvan [ Ermenice ]
1835b 📖 : Badicvan
1702 📖 : Badijuin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 52'' D, 41° 49' 17'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.